Glas Znaka.


  Djela proroka serija.

Žena na bunaru.


Pearry Green.

Nakon što je Bog učinio nešto na određeni način, jer on ne mijenja (jer u Njemu “nema promjene ni sjene od mijene.”), Pisma naučavaju da On može biti očekivani da stvari ponovo na isti način. Međutim, On može napraviti novu stvar, kao što je učinio kad je poslao proroka Noa, kada je nazvao Abrahama, kad je poslao Ilije, kad je poslao Ivana Krstitelja, i kad je poslao svoga jedinoga Sina, Isusa Krista. Bilo je mnogo ljudi koji su znali Pismima svaki put, koji je poznavao proročanstva, ali nije uspio vidjeti ono što Bog radi jer nisu imali duhovnog uvida prepoznati čovjeka koji je Bog poslao. Kao što smo vidjeli, nema drugog načina prepoznati čovjeka Bog poslao nego po djelima koje on radi i da li Sveta pisma svjedočite o njemu.

Čak i Pavao, koji je živio na zemlji kad je sam Isus Krist učinio i bez sumnje je čuo za Isusa kad je bio ovdje, nije bio uvjeren da je Isus Krist bio je to prorok Deuteronomija 18. I Pavao nije prepoznao Ivana Krstitelja kao prethodnika Krista. Pavao tada nije mogao djelovati kao Ivanovi učenici, koji se, kad se Ivan okrenuo i rekao: „Evo Jaganjca Božjega” i slijedio Isusa od tog dana. Ni Pavao prepoznati Isusa i slijediti ga kao i Petar i Matej publici kad se okrenuo prema njima i rekao: „Pođi za mnom!”. Pavao je morao imati osobno iskustvo na putu prema Damasku.

Glavari svećenički i pismoznanci i farizeji nije prepoznao Mesiju, iako su marljivo traže njega, jer Veliki svećenik nije vjerovao Kristov afirmativni odgovor na njegovo pitanje hoće li On (Isus) biti Sin Blagoslovljenika. Umjesto da ga vjeruje kad je rekao „Ja jesam” oni pogrđivali i koristili njegove riječi protiv njega. Tako je, kada je Isus visio na križu, mogao je gledati dolje na njih i reći: „...Oče, oprosti im, ne znaju što čine!” Da su vjerovali da je on Sin Božji, oni ga ne bi razapeli i cijeli plan spasenja bio bi izgubljen. Iako je radio čudesa, vidjeli su ga samo kao čovjeka, stolarskog sina. Oni su previdjeli radove i zadržali svoje tradicije umjesto da priznaju da je ono što su podučavali narodu bilo pogrešno.

Bilo je malo bludnica, žena iz Samarije spomenuto u četvrtom poglavlju knjige Ivana. Ovdje Ivan govori kako je Isus sjedio na bunaru, čekajući Njegove učenike koji je otišao u grad kupiti hranu, kad ona došla crtati vodu. On ju je zamolio da mu donese piće, a njihov razgovor je otišao nešto ovako:

„Gospodine,” rekla je, „to nije prava stvar za vas, Židov, da se mene pita, Samaritanca, za piće.”

„Ako ste znali kome ste govorili, ti bi me pitati za piće”, on je odgovorio.

Rekla je: „Gospodine, nemate ništa privući vodu. Zar si ti možda veći od oca našeg Jakova koji nam dade ovaj zdenac?”

„Pijte vode koju dajem, i nikada više nećete žeđati", rekao je Isus.

Njezin odgovor bio je neposredan: „Gospodine, daj mi te vode!” Kao što je Isus rekao joj njezina žeđ je bila očigledna; žeđi i gladi koju drugi nisu imali, ispunjavajući njegove riječi, „Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!”

Tada joj je rekao: „Idi i zovi svoga muža.”

Sramila se. „Nemam jednog”, odgovorila je ponizno.

„Dobro si rekla: 'Nemam muža!'” došao Božji glas, razlikovanje same misli u njezinu srcu, „Pet si doista muževa imala, a ni ovaj koga sada imaš nije ti muž.”

Sada, pogledajte otkrivenje koji je došao u njezinu srcu, kada je, znajući samo malo o Pismu, rekao je, „Gospodine, znam da su proroci kažu da kad Mesija dođe On će nam reći sve te stvari. Kažete da iako se obožavamo na ovoj planini, doći će dan da nećemo.” „Gospodine, vidim da si prorok.” Zatim, potrčala je u grad, uzvikujući: „Dođite da vidite čovjeka koji mi je kazao sve što sam počinila. Da to nije Krist?” Ona je dobila više otkrivenje, tvrdeći ništa, nego većina vjerskih ljudi njezina dana. Isus je rekao o njima jer su tvrdili da imaju svjetlost (i nije mogao prepoznati njegovo ministarska služba), oni su bili slijepi.

Koliko je puta Isus razabrao misli naroda? Koliko puta je On percipiraju njihova pitanja i odgovorite im prije nego što su ih pitali. Nije li to bio atribut Emanuela, Bog s nama, Jahve Spasitelj u tijelu? Nije li to bio „znak” da je Isus Krist Spasitelj svijeta je bio u njihovoj sredini? Ipak, odbili su je prihvatiti. Rekao je: „Ako ne vjerujete onome što kažem, vjerujem u djela koja radim.” Tako je i danas, jer On jest „Isus Krist jučer i danas isti je - i uvijeke.”

Bio sam učio te stvari u nedjeljnoj školi većinu svog života, ali prvi put sam ikada vidio takvu atribut Božju manifestiranu, bio je na sastanku u siječnju 1950, u Sam Houston Koloseum, u Houston Texas. Mlada žena došla naprijed primiti molitvu. Brata Branham se okrenuo prema njoj i rekao: „Prije nego što sam moliti za vas, morate ispovijedati se svoj grijeh.” Prosvjedovala je da je ona pravdoljubiv žena; ali on je rekao: „Vi ste bili nevjerni svojim mužem.” Njezin suprug je sjedio u kongregacija u to vrijeme. Primijetio sam komocija u jednom smjeru i okrenuo se vidjeti. Njezin muž je dolazio niz prolaz, krenuo prema platformi da zaustavi Brata Branham od optužujući svoju ženu. Stražari istupio je naprijed da ga zaustavi, ali je Brata Branham rekao: „Dopusti da dođe”. Čovjek je požurio na platformu i bio je na udaljenosti od tri metra od Brata Branham kada je zaustavljen riječima proroka, „Gospodine, a što s vama i tvojom crvenokom tajnicom, sjedi u automobilu u putić prošli petak navečer?” Brata Branham je nastavio govoriti s njih dvoje, govoreći: „Stvar vas dvoje trebate učiniti je pokajati se Bogu, ispovijedati se to jedni drugima i biti muškarac i žena.” Taj je incident bio izvan svega što sam ikada vidio prije nego.
----

„Brata Pearry”, rekao je, „Što god radite, zadržite ravnotežu u Svetim pismima; ali neću poreći ono što je glas rekao na rijeci Ohio u 1933!” Nastavio je, „Brata Pearry, ne govorim ništa o tome u javnosti. Ljudi ne razumiju što je prorok. Ali kad je došla ta svjetlost vrteći silazi s neba, i oni ljudi koji su sjedili na toj obala rijeke to vidjeli, postojao je Glas koji je govorio iz toga, baš kao što je to učinio Pavlu na putu prema Damasku. Glas je rekao, “Kao što je Ivan Krstitelj bio poslan da bude preteča prvi dolazak Gospodina Isusa Krista, vaša će poruka prethoditi njegovom drugom dolasku."”

Prevedeni ekstrakti iz... "The Acts of the Prophet."
Chapter 3 - po Pearry Green
Pročitajte cijeli račun u...   Acts of the Prophet


   Kaže Pismo...

Savršeni su puti Gospodnji, i riječ je Jahvina ognjem kušana. on je štit svima, samo on, koji se k njemu utječu.

Jer tko je Bog osim Jahve? Tko li je hridina osim Boga našega?

2 Samuelova 22:31-32


Kliknite na sliku da biste preuzeli PDF obliku ili za u punoj veličini slika.


Djela Proroka.
(PDFs)

Chapter 3
The Voice of the Sign.

(PDF Engleski)

Prije ...

Nakon ...

Moja Životna Priča
(W.Branham)
(PDF)

How the Angel came
to me.
(PDF Engleski)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Engleski)

Marriage and Divorce.

(PDF Engleski)


Poruka Središte ...Odaberite svoj jezik i preuzeti besplatne poruke od Brata Branham.


Otajstvo Krista.

Engleski Newsletter Stranica.

Knjiga Otkrivenja.

 

Bog i Znanost.
+ Arheologija.

Oduševljenja dolazi.

Glavni učenja poruke.

Dobra Vijesti.
Isus je umro za vaše grijeha.

Krštenje vodom.

 
 

Shekinah slavu Bogu.

 

Grob je prazan.
On je Uskrsnuo.

Nadnaravno Oblak.

Stup od Ognja.

Sedam Crkvenih Doba.

Sedam Pečata.

Božićna serija.

Naš popis poruka.

Bog i povijest.
serije Indeks - Daniel.

Kršćanska hoda serije.

Objasnio Božanskoj Vladavini.

Djela Proroka.

 

Bog ima osobno ime.
Što je Božje ime?

Živi Riječ Serije.

Serija Kraja Vremena.

Kovčeg Noe.

Mitologija.

Izvornoga Grijeh.
Je li to bila jedna jabuka?

Bog i Znanost.
- Evolucija.

Ta Žena Jezabela.

Naše doba Laodiceji.

Krist Izvan Crkve.

Doktrina Nikolaita.

Smrt. Što onda?

Misterija Babilon.

Bog i Znanost.
Mikrobiologija.

Bog i Znanost.
Kozmologija.

Bog i Znanost.
Mit o dinosaura.

Prorok budu koprenom.

Potres Presuda.

Harmagedon.

Danas se ispunilo
ovo Pismo.

Naš mladi solarni
sustav.

Biblijska Geologija.

Arheologija.
Sodomu and Gomoru.

Anđeo Pojavljuje se.

Glas Znaka.

Prethodnici.

Bog je Svjetlo.

Božansko Iscjeljenje.