Kristillinen kävellä sarja Index.

  Kristillinen kävellä sarja.

Täysi miehuus Kristuksessa.


2 Pietarin 1:1-10

“Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Jolla sitävastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea;”


Kristillisen luonto.

Lataa... Täysi miehuus Kristuksessa.


  Kristillinen kävellä sarja...


David Shearer.

Kristillisen elämän on aloitettava uskon perustusta. Tässä säätiö, meitä rohkaisee Raamattu, lisätä asioita, jotka aiheuttavat elämämme kantamaan hedelmää, jonka Jumala haluaa meidät kantamaan.

Me kaikki tarvitsemme tarkoitusta elämäämme. Ja se on meidän henkilökohtaiset arvot, jotka saavat meidät työskentelemään kohti tavoitteita että haluamme saavuttaa.

Maailmalla on arvoja jotka asettavat tavoitteet, joita he haluavat saavuttaa. Vaikka jotkut näistä asioista  eivät välttämättä väärässä, ne voivat korvata arvot että Jumala haluaa meidät kantamaan.

Yleisesti ottaen nämä ovat:
1. Materialismi. Halu suuremman omaisuuden puolesta. Henkilö voi pyrkiä saavuttamaan tämän koulutuksen kautta,tai edistäminen työpaikalla.
2. Mainetta / Näkyvyyttä. Halu olla suosittu tai hyvä urheilussa jne.
3. Viihde. Etsiminen kaikenlaisia nautintoa.

Kristillisellä on arvojärjestelmä, joka on erilainen, sillä hän heeds sanat Herran jotka on puhuttu Matteuksen luvussa 6:20-21.

Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.


  Kristillinen kävellä sarja...

   Raamattu Sanoo...

Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.

Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen.

Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.

Kirje Heprealaisille 11:1-3


Napsauttamalla kuvaa ladataksesi PDF tai täysikokoinen kuva.


Hän on Olen.

 

Kristus. Vuonna
kultainen kynttilänjalka.

3 Imperiumit Ihmisen.

Seitsemän Mitat.

Täysi miehuus
Kristuksessa.
(PDF)

Tulenpatsaassa.
- Olkapään.


Viesti Napa... Valitse kieli ja ladata ilmaiseksi viestejä Veli Branham.


Kristuksen Salaisuutta.

Englanti Uutiskirjeen
Sivusto.

Ilmestyskirja.

 

Jumala ja Tiede.
+ Arkeologia.

Ylöstempaus on
Tulossa.

Suuret Opetukset
Viestin.

Hyviä Uutisia.
Jeesus kuoli teidän
rikoksenne.

Vesikaste.

 
 

Yliluonnollinen Pilvi.

Tulenpatsaassa.

Shekinah Jumalan
Kunnia.

 

Suurin Uutinen
Historiassa.
(Hauta on Tyhjä.)

Edelläkävijöitä.

Jumala on valkeus.

Jumaluus Selitettynä.

 

Perisynti.
Oliko se an omena?

Profeetan teot -sarja.

 

Enkeli ilmestyy.

Seitsemän
Seurakuntajaksoa.

Seitsemän Sinettiä.

Joulua Sarja.

Elävä Sana Sarja.

Lopunajalla sarja.

Mytologia.

 

Kolmas Vedä.

Jumalan nimeä.

Nooan Arkki.

Nykyinen tutkimus.

Jumalan ja Historia
sarja. Index. Daniel.

Kristillinen Kävellä
Sarja.

Jumala ja Tiede.
- Evolution.

Geologia.
Todisteita Nooan tulva.

Kuolema. Mitä sitten
tapahtuu?

Patmosnäky.

 

Jumala ja Tiede.
Mikrobiologia.

Jumala ja Tiede.
Kosmologia.

Jumala ja Tiede.
Dinosaurus myytti.

Viestiluettelomme.

 

Äänelle kyseinen merkki.

Profeetan syyttömäksi todistaminen.

Maanjäristys Tuomio.

Jumalallista
parantamista.

Raamatullinen
geologia.

 

Arkeologia.
Sodoma ja Gomorra.
Avioliitto ja avioero.

Siellä
Hän seisoo
Tuomarina
leimuavin silmin
jakaakseen
tuomioita.