Ylöstempaus.

<< edellinen

seuraava >>

  Elävä Sana Sarja.

Ylöstempaus.


William Branham.

Lue koko artikkeli in...
Ylöstempaus.

Psalmit 27:4-5,
4 Yhtä asiaa olen halunnut HERRALTA, sitä minä etsin; että voisin asua HERRAN huoneessa kaikki elämäni päivät katsellakseni HERRAN kauneutta ja tutkistellakseni hänen temppelissänsä.
5 Sillä vaikeuden ajassa hän kätkee minut telttakatokseensa: hänen majansa salaisuudessa hän kätkee minut; hän asettaa minut kalliolle.

Nyt, Jumalalla on tapa tehdä asioita, eikä Hän koskaan muuta menettelytapaansa. Niin ei koskaan muuta... Hän on muuttumaton Jumala. Aamos 3:7:ssä Hän sanoi, ettei Hän tulisi tekemään mitään maan päällä ennen kuin Hän ensin paljastaa sen palvelijoillensa profeetoille. Ja aivan yhtä varmasti kuin Hän lupasi sen, Hän myös tulee tekemään sen.

No niin, me olemme tulleet seurakunta-ajanjaksojen lävitse, mutta meille on luvattu Malakia 4. mukaan, että viimeisissä päivissä tulisi jälleen profeetta palaamaan takaisin maan päälle. Kyllä! Huomatkaa hänen luonteensa ja minkä kaltainen hänen pitäisi olla. Hän on aina... Jumala käyttää tuota henkeä viisi kertaa: kerran Eliassa, Elisassa ja Johannes Kastajassa kutsumaan ulos Seurakunnan ja kutsumaan juutalaisten jäännöksen. Viisi kertaa, armo [grace], Jeesus [Jesus], usko [faith] [Englanninkielisissä sanoissa on viisi kirjainta.], ja se on armon luku. Näettekö? Hyvä on.

Muistakaa nyt, Sanoma on luvattu. Ja kun kaikki nämä salaisuudet ovat olleet niin kirkonmiesten niputtamia, tarvitaan profeetta suoraan Jumalalta paljastamaan se. Ja sen juuri Hän on luvannut tehdä. Näettekö? Muistakaa nyt, Herran Sana tulee profeetalle, ei teologille, profeetalle. Hän on Jumalan Sanan heijastaja. Hän ei voi sanoa mitään... Hän ei voi sanoa omia ajatuksiaan. Hän voi puhua vain sen, mitä Jumala paljastaa. Niin oli jopa profeetta Bileamin kanssa, kun hän yritti myydä lahjaansa. Hän sanoi: “Kuinka voi kukaan profeetta sanoa mitään muuta kuin sen, mitä Jumala panee hänen suuhunsa?” Se on asia, jonka Jumala tekee, te ette voi sanoa mitään muuta. Ja te olette syntyneet sillä tavalla. Ette sen enempää, kuin voisitte...

Jos te sanoisitte: “En voi avata silmiäni”, vaikka katselette. Ymmärrättekö? Te kykenette siihen. Ettette voisi ojentaa kättänne, jos kuitenkin voitte. Ymmärrättekö? Te ette voi olla koira, kun olette ihminen. Näettehän? Teidät on vain tehty sillä tavalla. Ja Jumala on aina kaikkina menneinä ajanjaksoina, kun kirkolliset ryhmät ovat saaneet kaiken sekaisin, lähettänyt profeetan ja nostanut hänet esiin aivan kuin tyhjästä. Hän ei kuulu mihinkään heidän asioihinsa, vaan puhuu Hänen Sanansa. Hänet kutsutaan pois näyttämöltä, ja hän on mennyt. He vain ovat karskeja Jumalan Totuuden miehiä. Ja se on aina... Siitä te voitte tuntea hänet. Hän sanoi: “Jos keskuudessanne on joku hengellinen tai profeetta...” Nyt profeetat. On olemassa sen kaltainen asia kuin profetian lahja seurakunnassa, mutta profeetta on ennalta määrätty, ennalta säädetty tuohon aikaan. Näettekö? Kyllä vaan! No niin, jos joku profetia tulee esiin, täytyy kahden tai kolmen istua ja arvostella, onko se oikein tai ei, ennen kuin seurakunta voi vastaanottaa sitä.

Mutta ketään ei asetettu profeetan edelle, koska hän oli ehdottomasti Jumalan Sana. Hän oli tuo Sana omana aikanansa. Hän näki Jumalan heijastavan... Nyt, Jumala on luvannut lähettää sen meille jälleen viimeisissä päivissä tuomaan Morsiamen ulos tästä kirkollisesta sekasotkusta, ja vain sillä tavalla se voidaan tehdä. Sitä ei koskaan tulla tekemään... Seurakunta ei tule vastaanottamaan Kristusta. Me, helluntailaiset, me emme voi viedä eteenpäin tätä Sanomaa tilassa, jossa seurakunta on tänään. Kuinka me voisimme viedä eteenpäin sitä lopun aikana tilassa, jossa he ovat tänään, kun jokainen on toinen toistaan vastaan, ja kaikkea muuta, kirkollisesti. Oi, armoa! Se sekasotku? Seurakunta on täysin kirkkokunnallistunut. Ja joka kerta, pyydän ketä tahansa historioitsijaa osoittamaan, ettei niin ole. Joka kerta kun sanoma lähti liikkeelle, ja he organisoivat sen, se kuoli juuri siihen. Ja helluntailaiset ovat tehneet saman asian aivan niin kuin he kaikki, helluntailaiset jotka tulivat ulos.

Te, Assemblies of God [Eräs helluntailiike.], kun teidän esi-isänne ja äitinne tulivat ulos noista organisaatioista, silloin tuossa vanhassa Yleisneuvostossa, huutaen ja ylistäen Jumalaa ja puhuen noita asioita vastaan. Ja te olette kääntyneet kuin koira oksennukselleen ja sika mutakuoppaansa kieriskelemään, ja olette tehneet saman asian, jonka hekin tekivät. Ja nyt olette niin kirkollisia ja suljette sydämenne, että teidän kanssanne voi tuskin olla yhteydessä ilman jäsenkorttia. Ja te, Ykseys, Jumala antoi teille sellaisen sanoman, ja sen sijaan että olisitte pysyneet nöyrinä ja menneet eteenpäin, täytyi teidän villiintyä ja organisoida oma ryhmänne. Ja missä te kaikki nyt olette? Samassa ämpärissä. Niin se on tarkalleen! Ja Jumalan Henki liikkuu edelleen. “Minä, Herra, olen istuttava. Minä kastelen sitä päivin ja öin, ettei kukaan...” Hän sääti nämä asiat olemaan, ja Hänen täytyy lähettää tämä.

Ensimmäinen asia, joka tulee, kun Hän aloittaa laskeutumisen Taivaasta, on huuto! Mikä se on? Se on Sanoma kootakseen ihmiset yhteen. Sanoma tulee esiin ensin. No niin, lamppujen kunnostamisen aika: “Nouskaa ja kunnostakaa lamppunne.” Missä vartiossa se oli? Seitsemännessä, ei kuudennessa, seitsemännessä. “Katso Ylkä tulee. Nouskaa ja kunnostakaa lamppunne.” Ja he tekivät niin. Jotkut huomasivat, ettei heillä ollut öljyä lampuissaan. Näettekö? Mutta on lampun kunnostamisen aika. On Malakia 4:n aika... On Luukas 17. On Jesaj... Kaikki nuo profetiat, että tulisi asetetuksi täydellisesti järjestykseen tätä päivää varten, Kirjoituksissa, ja me näemme sen elävän juuri siinä. Ei ole...

Nähdä näiden asioiden tapahtuvan, kallis veljeni, sisareni, kun Jumala Taivaassa tietää, että voin kuolla tälle korokkeelle juuri nyt. Teidän, teidän vain tulee vaeltaa vielä hetki. Minä... Se on... Se on suunnatonta. Kun te näette Jumalan tulevan Taivaasta, seisovan ihmisjoukkojen edessä, ja seisovan siellä ilmaisten itsensä juuri niin kuin Hän aina teki... Ja se on Totuus, tämä Raamattu avoinna. Näettekö? Me olemme täällä! Ja kirkkokunnallinen järjestelmä on kuollut. Se on mennyttä. Se ei tule koskaan nousemaan uudestaan. Se tullaan polttamaan. Sen te teette akanoille pellolla. Paetkaa pois siitä. Menkää Kristukseen. Älkää sanoko: “Minä kuulun metodisteihin. Minä kuulun baptisteihin. Minä kuulun helluntailaisiin!” Hakeutukaa Kristukseen.

Ja jos te olette Kristuksessa, silloin tänne ei ole kirjoitettuna sanaakaan, jota te ette uskoisi. En välitä siitä, mitä kuka tahansa muu sanoo. Ja sitten Jumala tuo tuon asian julki, koska te... Kun Hän vuodattaa Henkensä Sanan ylle, mitä tapahtuu? Aivan samalla tavoin kuin kaadettaessa vettä jonkun toisen siemenen päälle. Se tulee elämään, ja on tuottava kaltaistaan.

Te sanotte: “Minulla on Pyhän Hengen kaste.” Se ei merkitse sitä, että olette pelastunut, ei lähestulkoonkaan. 145Kuulkaahan nyt, te olette kolminainen olento. Te olette... Sisimpänä täällä ihmisessä on sielu, seuraavana on henki, ja seuraavana on ruumis. Nyt teillä on viisi aistia tässä ruumiissa ollaksenne yhteydessä maallisen kotinne kanssa. He eivät ole yhteydessä muun osan kanssa siitä. Teillä on täällä hengen viisi aistia: rakkaus, omatunto ja niin edelleen, sillä tavalla. Mutta täällä sisimpänä on se, missä te elätte. Se, mikä te olette.

Eikö Jeesus sanonutkin sateen lankeavan sekä vanhurskasten että väärien ylle? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Pankaa tänne pellolle takiainen ja vehnä ja vuodattakaa vettä niiden päälle ja lannoittakaa niitä ja niin edelleen, niin eivätkö ne molemmat tule elämään samasta vedestä? Varmasti! Mutta miten on? Yksi niistä tulee tuottamaan takiaisia, koska se ei ole muuta kuin takiainen. Takiainen nostaa päänsä ja huutaa aivan samoin kuin vehnäkin.

Eikö Raamattu sano, että viimeisissä päivissä on tuleva vääriä kristuksia. [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Ei vääriä Jeesuksia, vaan kristuksia, voideltuja, jotka ovat väärällä tavalla voideltuja Sanalle, kirkkokunnallisesti voideltuja, mutta ei Sanalle. Sillä Sana tulee todistamaan itsestänsä. Se ei tarvitse mitään muuta. Se tulee todistamaan itsestään. “Ja on tuleva vääriä voideltuja.” Teillä on siitä ääninauha. Ja tuo voitelu... Oi, jos kysyisitte heiltä: “Hei, oletko sinä Jeesus?” “Oi, tietenkään en!” Sitä he eivät hyväksyisi.

Mutta kun tulee kysymys: “Oi, kunnia. Minulla on voitelu...” Ja se on aito voitelu. Muistakaa, myös Kaifaksella oli se ja hän profetoi. Niin oli myös Bileamillakin ja hänkin profetoi. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä tämän sisäpuolen kanssa. Ellei se ollut Jumalan siemen, Hänen alkionsa alusta pitäen, te olette lopussa. En välitä siitä, kuinka paljon te huudatte, puhutte kielillä, juoksette ja huudatte. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Takiainen kykenee siihen aivan yhtä paljon kuin kuka tahansa heistä. Olen nähnyt pakanoiden nousevan ylös ja huutavan ja puhuvan kielillä ja juovan verta ihmiskallosta ja huutavan avuksi perkelettä. Näettekö? Niinpä te ette halua mitään noista aistimuksista ja asioista. Unohtakaa se. Se on teidän sydämenne tuossa Sanassa, ja Se on Kristus. Tuokaa Se sinne sisälle ja tarkatkaa, kuinka Se tekee itsensä tunnetuksi Sen avautuessa juuri niin kuin joku toinenkin siemen ja ilmoittaessaan itsensä sitä aikaa varten, jossa Se elää.

Luther ei voinut tuoda mitään muuta kuin sirkkalehtiä. Nämä toiset voivat tuottaa näitä toisia asioita. Me olemme vehnän ajassa nyt. Se on tarkalleen niin! Luterilaisten, aitojen luterilaisten, täytyi tuottaa aitoa Lutheria. Aidon helluntain täytyi tuottaa aito helluntai. Siinä kaikki. Mutta me olemme ohittaneet tuon ajan ja menemme eteenpäin. Tiedättekö katolisen kirkon alkaneen helluntailaisena? Ja jos helluntaiseurakunta pysyisi kaksituhatta vuotta, tulisi se olemaan pahemmassa tilassa, kuin mitä katolilaiset ovat nyt. Se on juuri niin! No niin, sanon sen veljilleni ja sisarilleni, joita rakastan. Jumala tietää sen. Mutta muistakaa, ystävät, minun täytyy kohdata teidät siellä tuomiolla. Ja siihen ei ehkä mene kovinkaan pitkää aikaa. Minun täytyy todistaa siitä, mikä on Totuus.

Kun menin kokouksiin teidän kanssanne rukoillen sairaiden puolesta, se oli hienoa, mutta kun tulin Sanoman kanssa! Jos mikä tahansa sanoma tulee esiin, niin se on todellinen sanoma… Jos ne ovat todellisia, aitoja Jumalan ihmeitä, ja ne riippuvat kiinni tuossa organisaatiossa, te tiedätte, ettei se ole Jumalasta, koska tuo asia on jo ilmoitettu. Jeesus lähti ja paransi sairaita saadakseen ihmisten huomion, ja sitten Hänen Sanomansa. Se on oikein! Siinä täytyy olla jotakin, minkä Jumala tulee esittelemään. Hän vain... Jumalallinen parantaminen... Sen kaltaiset ihmeet, ne vain vetävät ihmisten huomion puoleensa. Sen ytimenä on Sanoma. Siinä se on. Se tulee täältä. Hän yrittää saada ihmisten suosion, niin että he istuisivat ja kuuntelisivat Häntä. Näettekö? Sillä siellä sisäpuolella on joku, joka on säädetty Elämään. Jotkut jyvistä putosivat maahan, ja linnut söivät ne. Ja toiset putosivat orjantappuroiden sekaan, ja jotkut menivät ennalta valmistettuun maahan ja tuottivat sadon. Ei, se on...

Ensimmäinen asia on äänen kuuluminen. Ensimmäinen asia on pasuuna ja… tai ääni… Huuto ja sitten on ääni ja sitten pasuuna. Huuto: sanansaattaja saadakseen ihmiset valmiiksi. Toinen on ylösnousemuksen ääni. Sama ääni, voimakas ääni, joka Joh. 11:38-44 kutsui Lasaruksen haudasta. Morsiamen kutsuminen yhteen, ja sitten kuolleiden ylösnouseminen, näettekö, tullakseen temmatuksi ylös sen kanssa. No niin, tarkatkaa näiden kolmen asian tapahtumista. Seuraavana oli mikä? Pasuuna. Ääni… Huuto, ääni, pasuuna.

No niin, kolmas asia on pasuuna, joka aina Pasuunoiden Juhlassa kutsuu ihmisiä pitoihin. Ja se tulee olemaan Karitsan Hääateria Morsiamen kanssa taivaalla. 154Näettekö, ensimmäinen asia, joka tulee esiin, on Hänen Sanomansa kutsuen Morsiamen kokoon. Seuraava asia on nukkuvan Morsiamen ylösnousemus, niiden, jotka kuolivat aikaisemmin toisissa ajanjaksoissa, heidät temmataan yhdessä. Ja pasuuna, pidot taivaissa, taivaalla. Se tulee tapahtumaan, ystävät. 155Me olemme juuri siinä, valmiina nyt. Ainoa asia, Seurakunta on tulossa ulos, sen täytyy levätä Pojan edessä kypsyäkseen. Suuri leikkuupuimuri on tuleva ohitse jonkin ajan kuluttua. Varret tullaan polttamaan, mutta vilja kootaan aittaan. Näettekö?

Lue koko artikkeli in...
Ylöstempaus.


   Raamattu Sanoo...

Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

1 Tessalonikalaisille 4:16-18


Kristuksen Salaisuutta.

Englanti Uutiskirjeen
Sivusto.

Ilmestyskirja.

 

Jumala ja Tiede.
+ Arkeologia.

Ylöstempaus on
Tulossa.

Suuret Opetukset
Viestin.

Hyviä Uutisia.
Jeesus kuoli teidän
rikoksenne.

Vesikaste.

 
 

Yliluonnollinen Pilvi.

Tulenpatsaassa.

Shekinah Jumalan
Kunnia.

 

Suurin Uutinen
Historiassa.
(Hauta on Tyhjä.)

Edelläkävijöitä.

Jumala on valkeus.

Jumaluus Selitettynä.

 

Perisynti.
Oliko se an omena?

Profeetan teot -sarja.

 

Enkeli ilmestyy.

Seitsemän
Seurakuntajaksoa.

Seitsemän Sinettiä.

Joulua Sarja.

Elävä Sana Sarja.

Lopunajalla sarja.

Mytologia.

 

Kolmas Vedä.

Jumalan nimeä.

Nooan Arkki.

Nykyinen tutkimus.

Jumalan ja Historia
sarja. Index. Daniel.

Kristillinen Kävellä
Sarja.

Jumala ja Tiede.
- Evolution.

Geologia.
Todisteita Nooan tulva.

Kuolema. Mitä sitten
tapahtuu?

Patmosnäky.

 

Jumala ja Tiede.
Mikrobiologia.

Jumala ja Tiede.
Kosmologia.

Jumala ja Tiede.
Dinosaurus myytti.

Viestiluettelomme.

 

Äänelle kyseinen merkki.

Profeetan syyttömäksi todistaminen.

Maanjäristys Tuomio.

Jumalallista
parantamista.

Raamatullinen
geologia.

 

Arkeologia.
Sodoma ja Gomorra.
Avioliitto ja avioero.

Klikkaa kuvaa lataa PDF tai täysikokoinen kuva.


Profeetan Teot -sarja.

(PDFs)

Meriba. Vesi kalliosta.

William Branham
Life Story.

(Englanti PDF)

How the Angel came
to me.
(Englanti PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(Englanti PDF)

Avioliitto ja avioero.

(PDF)


Viesti Napa....Valitse kieli ja ladata ilmaiseksi viestejä Veli Branham.