On lopullinen.

<< edellinen

seuraava >>

  Elävä Sana Sarja.

On lopullinen.


William Branham.

Lue koko artikkeli in...
Kristus on paljastettu Hänen omassa Sanassansa.

Nyt minä tulen puhumaan tästä aiheesta, Kristus on paljastettu hänen omassa sanassansa. Kuinka Kristuksen kuva on siunauksellisuudessa näkyen siinä. Kuten... Tämä on se missä ajattelin tätä aihetta.

No niin, Kristus ja Sana on sama. Näettekö?

He sanovat: “Kuinka oli Raamattu...?” Ihmiset sanovat... Ajoin miehen kanssa jokin aika sitten. Hän sanoi: “Ajattelehan sitä. Me olemme tämän maan päällä, niin kuin me olemme, ja me vain tiedämme tai voimme vain sanoa, että me olemme pelastetut jollakin juutalaisella tarinalla, jota kutsutaan Raamatuksi.”
Minä sanoin: “Herra, en tiedä kuinka sinä voit sanoa sellaista, mutta minä en usko, että se on juutalainen taru.” Minä sanoin... Hän sanoi: “No niin, sinä rukoilet... Mitä sinä rukoilet? Minä pyysin kerran sitä-ja-sitä ja eritä asioita; enkä minä saanut sitä.”

Minä sanoin: “Sinä rukoilet väärin. Meidän ei tule koskaan rukoilla muuttaaksemme Jumalan mielen; meidän tulee rukoilla, että Hän muuttaisi teidän mielemme. Jumalan mieli ei tarvitse mitään muuttumista. Näettehän? Se on oikein.” Minä sanoin: “Ei minkä puolesta sinä rukoilet...” Tunnen nuoren katolisen pojan. Hänellä oli rukouskirja ja hän luki näitä rukouksia, että hänen äitinsä eläisi. Ja tämä kuoli, ja hän heitti tuon rukouskirjan tuleen. No niin, tehän näette... Minä en kannata rukouskirjaa, mutta kuitenkin... Näettekö, te asennoidutte asiaan väärin. Te yritätte sanoa Jumalalle mitä tehdä. Rukouksen tulisi olla: “Herra, muuta minut soveltumaan Sinun Sanaasi”, eikä, “Anna minun muuttaa Sinun mielesi, vaan muuta Sinä minun mieleni. Muuta Sinä minun mieleni Sinun tahtosi mukaiseksi, ja Sinun tahtosi on kirjoitettuna täällä Kirjassa. Ja Herra, älä lopeta minun kohdallani, ennen kuin minun mieleni on tullut sinun mielesi kaltaiseksi. Ja sitten, kun minun mieleni on Sinun mielesi kaltainen, niin silloin minä olen uskova jokaisen Sanan, jonka Sinä olet kirjoittanut. Ja sinä sanoit sen siellä, että kaikki myötävaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Sinua rakastavat, ja minä rakastan Sinua, Herra. se kaikki yhdessä myötävaikuttaa minun parhaakseni.”

-----
Huomatkaa. No niin, me tulemme takaisin siihen, että meillä on oltava jotakin, josta meidän on pidettävä kiinni. Jonkin on oltava kiinnityspaaluna. Toisin sanoen, on oltava jotakin lopullista. Ja jokaisella täytyy olla jokin lopullinen tai ehdoton. Minä saarnasin tuosta ehdottomasta, absoluutista, kerran vuosia sitten, se merkitsee viimeistä sanaa. Kuten erotuomari pallopelissä, jos hän sanoo, että se on palo, niin se on mitä se on. Ei väliä kuinka sinä sen näit, erotuomari sanoi, että se on palo. Sinä voit sanoa: “Minä... se ei ollut palo. se meni... Minä näin...” Ei ole mitä se on, kun hän sanoi: “Palo”, niin se on sitä, ja se selvittää sen... Hän on lopullinen. Liikennevalo on lopullinen, jos se sanoo: “Mene.” Te voitte sanoa: “Minulla on kova kiire, minun täytyy...” Ei, ei, se sanoo: “Sinä odotat, kun tuo toinen kaveri menee.” Ymmärrättekö? Se on lopullinen.

No niin, kaikella mitä te teette, täytyy olla lopullisuus. se täytyy olla, kun te valitsette vaimonne. Täytyy olla nainen, joka teidän täytyy valita. 45 Tulee aika, että menette ostamaan autoa, mitä te lopullisesti tulette ostamaan. Tuleeko se olemaan Ford, Chevrolet, Plymouth, ulkomainen auto tai mitä se onkin, teillä täytyy olla jokin lopullinen. Ja niin on kristillisen elämänkin kanssa; on oltava jotakin, mikä on lopullinen.

-----
Jokainen kirkkokunta on lopullinen heidän uskovilleen. Mutta minulle, ja niille joita minä toivon johtavani Kristukselle, ja Kristuksella, Raamattu on meidän lopullisuutemme. Ei väliä... Koska Jumala sanoi: “Olkoon jokaisen miehen sana valhe, ja Minun Totuus.” Ja minä uskon, että Raamattu on Jumalan lopullisuus. Ei väliä, mitä kuka hyvänsä muu sanoo, se on lopullinen. Raamattu ei ole järjestelmien kirja. Varmasti ei! Se ei ole järjestelmien kirja, eikä siveellisyyslain kokoelma. Raamattu ei ole järjestelmien kirja, niin monia järjestelmiä ja niin edelleen. Ei! se ei ole siveellisyyssääntöjen kirja. Ei, sitä se ei ole. Eikä se ole kokonaan historian kirja, tai niin ei se myöskään ole jumaluusopin kirja, sillä se on Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Jos te nyt haluatte lukea sen, te joilla on paperit merkitäksenne sen ylös, niin se on Ilmestyskirja 1: 1-3. Raamattu on Jeesuksen Kristuksen ilmestys.

-----
Nyt, pankaa merkille tämä Raamattu. Jotkut heistä sanoivat: “Oh, se on tehnyt tämän, se on tehnyt tuon.” Mutta antakaa minun sanoa teille jotakin, menkäämme Raamatun historiaan minuutiksi, nähdäksemme mistä se tulee. Neljäkymmentä eri kirjoittajaa on kirjoittanut sen. Neljäkymmentä miestä kirjoitti Raamatun, tuhannen kuudensadan vuoden aikana ja eri aikoina, ennustaen kaikkein tärkeimmät tapahtumat, jotka milloinkaan tapahtuivat maailman historiassa, ja monesti satoja vuosia ennen kuin se tapahtui. Eikä siellä ole yhtään virhettä, noissa kuudessakymmenessäkuudessa kirjassa kokonaisuudessaan. Kukaan kirjan tekijä paitsi Jumala itse, ei voisi olla niin täsmällinen. Ei edes yksi sana ole ristiriidassa toisen kanssa. Muistakaa, että Raamattu on kirjoitettu tuhannen kuudensadan vuoden ajanjaksossa, alkaen Mooseksesta, aina Johanneksen kuolemaan Patmos saarella, tuhat kuusisataa vuotta myöhemmin. Ja sen kirjoitti neljäkymmentä eri tekijää. Yksi heistä ei edes tuntenut toista, eikä heillä milloinkaan ollut sitä Sanana. Jotkut heistä eivät milloinkaan edes nähneet kirjoitettua Sanaa! Mutta, kun he kirjoittivat sen, nuo joiden ymmärrettiin olevan profeettoja, niin sitten, kun he panivat heidän profetiansa yhteen, niin joka ainoa niistä sopi täydellisesti toinen toiseensa.

-----
Katsokaamme nyt kuinka tämä Raamattu oli kirjoitettu. Sanokaamme esimerkiksi... Mitä, jos me nyt ottaisimme kuusikymmentäkuusi erilaista lääketieteellistä kirjaa, jotka koskettelisivat ihmisruumista, ja jotka olisi kirjoittanut neljäkymmentä eri lääketieteellistä koulua, tuhannen kuudensadan vuoden pituisena aikana. Ihmettelenpä minkälaisen jatkuvuuden me niistä löytäisimme?

Ei, siinä ei ole mitään jatkuvuutta, mutta yksikään sana Raamatussa ei ole ristiriidassa toisen kanssa. Yksikään profeetta ei milloinkaan ole vastoin toista. He olivat joka ainoa täydellisiä, ja jos joku tuli sisälle ja profetoi, niin tuo todellinen profeetta nousi ylös ja paljasti sen. Silloin se oli tullut ilmi. Ymmärrättekö? Niinpä Raamattu on Jumalan Sana kaikille todellisille uskoville.

-----
Ja jonakin päivänä he tulevat toteamaan, etteivät he myöskään näe sadanviidenkymmenen miljoonan valovuoden päähän avaruudessa; he vain menevät ympäri ympyrän muodossa. se on tarkalleen niin. Te tulette toteamaan eräänä näistä päivistä, mennessänne taivaaseen, että te ette lennä pois jonnekin muualle, vaan te olette yhä edelleenkin täällä, se on vain toinen, tätä nopeampi ulottuvaisuus. Suoraan tämän huoneen lävitse kulkee värejä. Jokainen teidän paitanne tai leninkinne väri mitä teillä onkaan, on iankaikkista, se pysyy tallella, kulkien ympäri ja ympäri maailman. Jokainen teidän silmänne räpäyttäminen pysyy tallella. Huomatkaa, televisio todistaa sen.

-----
Pankaa merkille nyt. Kirjoituksissa ei ole yhtään virhettä. Jeesus, Jumalan Sana, erottaa ajatuksen, joka on sydämessä. Jumalan Sana on voimakkaampi, terävämpi, Hebr. 4:12, “Jumalan Sana on terävämpi, ja voimallisempi kuin kaksiteräinen miekka, erottaen jopa ajatukset ja mielen suunnitelmat.” Näettekö? Menee alas mielen syvyyteen, vetää ulos ja erottaa. Mitä merkitsee “erottaa”? “Tehdä tiettäväksi, paljastaa.” Ja tämä on se mitä Jumalan Sana tekee. Tänään me sanomme: “Katolinen kirkko on Jumalan Sana, tai baptistit tai metodistit, tai helluntailaiset, tai tabernaakkeli.” se on väärin. Sana on ilmestys, Jumala paljastettuna sanalla.

-----
Niin täydellistä. Jumalan Sana on niin täydellinen, että jopa Vanha ja Uusi Testamentti, ovat kaksi puolikasta yhdestä kokonaisesta. Oikein. Vanha Testamentti on puolet siitä, ja Uusi Testamentti on puolet siitä. Pankaa se yhteen, ja teillä on kokonainen paljastus Jeesuksesta Kristuksesta. Siellä profeetta puhuu, ja täällä Hän on henkilöityneenä. Näettekö? Kaksi puolikasta ja yksi kokonainen. Me emme nyt halua ottaa liian paljon...

Muistakaa, Vanha Testamentti ei ole täydellinen ilman Uutta. Ja Uusi ei voi olla täydellinen ilman Vanhaa. Tästä syystä minä sanoin, kaksi puolikasta, yksi kokonainen. Siellä profeetta sanoi: “Hän tulee olemaan täällä; Hän tulee olemaan täällä; Hän tulee olemaan täällä! He tulevat tekemään tämän Hänelle; he tulevat tekemään tämän Hänelle” ja tässä Hän on, “Hän oli täällä; Hän oli täällä! He tekivät tämän Hänelle, ja he tekivät tämän Hänelle!” Minä saarnasin siitä joitakin iltoja sitten.

Nyt, jotta voisimme tutkia Kirjoituksia, Paavali käski Timoteusta: “Tutki Sitä, oikein jakaen Jumalan Sanan, joka on Totuus” Ja Kirjoituksissa on kolme pakollista asiaa. Jumalan sanan käyttämisessä on kolme asiaa, joita te ette saa tehdä. Tutkikaamme nyt niitä seuraavan kymmenen minuutin aikana. Kolme asiaa, joita te ette saa tehdä. Ja te kaikki siellä yli maan, olkaa varmat, että painatte nämä mieleenne, jos teillä ei ole kynää ja paperia. Te ette saa tehdä asioita. Koko ajan me sanomme teille mitä teidän täytyy tehdä; mutta nyt minä tulen sanomaan teille mitä te ette saa tehdä. No niin. Te ette saa tulkita väärin Sanaa. Te sanotte: “Hyvä on. minä uskon, että se merkitsee tätä.” Se merkitsee ainoastaan, mitä se sanoo. Se ei tarvitse tulkintaa. Ja te ette saa panna Sanaa vääralle ajalle. Ettekä te saa panna Sanaa väärälle paikalle. Ja, jos teemme jonkin näistä kolmesta, se heittää koko Raamatun hämäännykseen ja sekasortoon.

Huomatkaa. Tulkita väärin Jeesuksen oleminen Jumalan muodossa miehessä, merkitsee, että te voitte tehdä Hänet yhdeksi jumalaksi kolmesta. Tai te voitte tehdä Hänestä jumaluuden toisen persoonan. Ja tehdessänne sen te sekoitatte kaikki Kirjoitukset. Te ette koskaan pääse eteenpäin. Niinpä sitä ei saa tulkita väärin. Ja sitten jossakin määrätyssä asiassa, te selitätte sen ja sovitatte sen jollekin toiselle ajalle, tai, että se on kuulunut jollekin toiselle ajalle, niin silloin te myös teette väärän tulkinnan.

-----
Nämä kolme pakollista, täytyy olla. Ei saa tulkita väärin tai väärin käsitellä Sitä, tulkita väärin tai väärin paikallistaa Sitä. Se täytyy pitää juuri tarkalleen, sillä tavalla kuin Jumala sanoi Sen. Maailmalle se on salaperäinen Kirja. Ihmiset uskovat sen olevan vain salaperäisen Kirjan. Erään kerran minä keskustelin hyvin kuuluisan miehen kanssa täällä kaupungissa. Hänellä on suuri asema kristillisyydessä, ja hän sanoi: “Minä yritin lukea Ilmestyskirjaa eräänä iltana.” Hän sanoi: “Johanneksen on täytynyt syödä kuumaa pippuria ja saada painajainen.” Näettekö, salaperäinen Kirja, kun taas todelliselle uskovalle, se on Jumalan ilmestys paljastettuna siinä ajanjaksossa, missä me elämme.

Jeesus sanoi: “Minun sanani ovat Henki ja Elämä.” Ja myös: “Sana on Siemen, jonka kylväjä kylvi.” Me tiedämme sen olevan totta. Se on Jumala Sanan muodossa, ja vain Hän itse voi tulkita sen. Inhimillinen mieli ei kykene tulkitsemaan Jumalan mieltä. Kuinka voi pieni rajoitettu mieli tulkita äärettömän mielen, kun me emme pysty edes tulkitsemaan toinen toistemme mieltä? Ja te huomaatte, että Hän on ainoa, joka voi tulkita sen, ja Hän tulkitsee sen kenelle Hän tahtoo. Se ei sanonut: “Kuolevaiset entisaikaan vaeltaessaan maan päällä, monasti ja monella tapaa.” “Jumala monesti ja monella tapaa, paljasti itsensä Hänen profeetoilleen.” Näettekö?

Lue koko artikkeli in...
Kristus on paljastettu Hänen omassa Sanassansa.


Tulkita väärin
Jeesuksen oleminen
Jumalan muodossa
miehessä, merkitsee,
että te voitte
tehdä Hänet yhdeksi
jumalaksi kolmesta.Viesti Napa....Valitse kieli ja ladata ilmaiseksi viestejä Veli Branham.


Kristuksen Salaisuutta.

Englanti Uutiskirjeen
Sivusto.

Ilmestyskirja.

 

Jumala ja Tiede.
+ Arkeologia.

Ylöstempaus on
Tulossa.

Suuret Opetukset
Viestin.

Hyviä Uutisia.
Jeesus kuoli teidän
rikoksenne.

Vesikaste.

 
 

Yliluonnollinen Pilvi.

Tulenpatsaassa.

Shekinah Jumalan
Kunnia.

 

Suurin Uutinen
Historiassa.
(Hauta on Tyhjä.)

Edelläkävijöitä.

Jumala on valkeus.

Jumaluus Selitettynä.

 

Perisynti.
Oliko se an omena?

Profeetan teot -sarja.

 

Enkeli ilmestyy.

Seitsemän
Seurakuntajaksoa.

Seitsemän Sinettiä.

Joulua Sarja.

Elävä Sana Sarja.

Lopunajalla sarja.

Mytologia.

 

Kolmas Vedä.

Jumalan nimeä.

Nooan Arkki.

Nykyinen tutkimus.

Jumalan ja Historia
sarja. Index. Daniel.

Kristillinen Kävellä
Sarja.

Jumala ja Tiede.
- Evolution.

Geologia.
Todisteita Nooan tulva.

Kuolema. Mitä sitten
tapahtuu?

Patmosnäky.

 

Jumala ja Tiede.
Mikrobiologia.

Jumala ja Tiede.
Kosmologia.

Jumala ja Tiede.
Dinosaurus myytti.

Viestiluettelomme.

 

Äänelle kyseinen merkki.

Profeetan syyttömäksi todistaminen.

Maanjäristys Tuomio.

Jumalallista
parantamista.

Raamatullinen
geologia.

 

Arkeologia.
Sodoma ja Gomorra.
Avioliitto ja avioero.

   Raamattu Sanoo...

Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,

on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut

Kirje heprealaisille 1:1-2


Klikkaa kuvaa lataa PDF tai täysikokoinen kuva.


Profeetan Teot -sarja.

(PDFs)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(Englanti PDF)
Missä miekka ilmestyi.

William Branham
Life Story.

(Englanti PDF)

How the Angel came
to me.
(Englanti PDF)