Yliluonnollinen pilvi.


  Profeetan Teot -sarja.

Yliluonnollinen pilvi.


Pearry Green.

Luukas 21:25-27,
25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja maan päällä kansoilla ahdistus ja epätoivo, {kun} meri ja aallot pauhaavat.
26 Ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä kohtaa maanpiiriä, sillä taivaiden voimat järkkyvät.
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Näitä Sanan kirjoitusten jakeita on luettu satoja vuosia. Aina ihmisten ajatuksissa pilvien näkymistä ja Jeesuksen Kristuksen näkymistä on kytketty. Jopa oppineet teologit jotka uskovat Herran paluun maan päälle, ottamaan hänen morsiamensa, ovat muodostaneet tämän yhteyden mielessään. Näiltä samailta teologilta saattaa jäädä huomaamatta hänen toista tulemustaan, koska vaikka annettu “silmät nähdä ja korvat kuulla” he kieltäytyvät käyttämästä niitä havaitsemaan ne asiat jotka Jumala on luvannut Sanallaan, ja jotka edeltäisivät Kristuksen toista tulemista.

Matteus 24, alkaen 23. jakeesta, on todistajakin näistä päivistä ennen Kristuksen tulemista:

23 Jos silloin joku sanoo teille: ‘Katso, täällä on Kristus’ tai ’Tuolla’, älkää uskoko.
24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

(Huomaa, että Jeesus ei sanonut “vääriä Jeesuksia” mutta vääriä “voideltuja”. Ne, joilla on aito voitelu, mutta puhuvat sitä, mitä ei ole totta, väärät äänitorvet.)

Jeesus varoitti petoksesta hänen tulessaan, mutta Hän lupasi, että ei eksyttäisi valittuja, joiden nimet kirjoitettiin Karitsan Elämän Kirjaan jo ennen maailman perustamista, ja ne on ennalta määrätty Jeesuksen Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Ja jotka Hän on ennalta määrännyt, ne Hän on myös kutsunut ja vanhurskauttanut, ja ne Hän on myös kirkastanut. Jeesus sanoo kuitenkin, että siellä nousee sellaisia joista ihmiset sanovat: “Tässä on yksi voideltu! Tässä on yksi, jolla on Sana!” Matteus 24:25 tekstissä Hän jatkaa:

25 Katso, minä olen sen teille ennalta ilmoittanut.
26 Jos siis teille sanotaan: ‘Katso, hän on autiomaassa’, älkää menkö sinne, {tai:} ‘Katso, hän on kammioissa’, älkää uskoko sitä.

Nykyään kirkkokuntien joukossa on niitä, jotka mieluummin uskoisivat kirkkokunnista syntyneitä uskontunnustuksia, dogmeja, tai oppeja kuin Sanan. Ne täyttävät tätä Kirjoitusta, sillä he sanovat, “Tässä on Sana. Tässä on voitelu. Me synodin jäsenet, johtajat, olemme vetäytyneet yksinäisyyteen etsimään Herraa. Nyt tulemme esiin ja sanomme teille, että tämä on Sana.” He etsivät yksityistä ilmestystä ja pakottavat sitä seuraajilleen. Muista että Hän on Sana. “Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala... Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme,...”

Ilman ilmestystä he tulkitsevat pyhiä kirjoituksia, kuten Matteus 24:27,

27 Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja näkyy länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.

Tästä pyhästä kirjoituksesta he odottavat Jeesukselta Kristukselta lentävän taivaan yli, huutaen hänen palautusta, että Hän ottaa morsiamensa. Ne, jotka opettavat näin, unohtavat pyhät kirjoitukset missä Hän selvästi kertoo, että hänen paluunsa on “kuin varas yöllä”.

Katsokaa sivilisaatiota; se kulki idästä länteen. Katsokaa kristinuskoa, se kulki idästä länteen. Katsokaa aurinkoa; se nousee idässä ja laskee lännessä. Jumala aloitti sanan­ saattajan sanoman ensimmäiselle seurakunnan aikakaudelle idässä ja viimeinen sanansaattaja näkyi lännessä. Hän saattaa Jumalan salaisuudet loppuun, kuten ennustettiin Ilmestyksen 10:7:ssä. Jos siis yliluonnollisten ilmiöiden pitäisi näkyä ihmisille jotka elävät viimeisinä päivinä ennen Herran tulemista, näitä ilmiöitä esiintyisi lännessä. Sillä “niin kuin salama leimahtaa idässä... länteen asti,” niin on Jeesus Kristus paljastanut itsensä idästä länteen näiden seitsemän sanansaattajan kautta. Niin kuin kukin toivat sanomansa, niin ilmestys eteni, laajeni jokaisen kanssa: Luther, joka toi vanhurskautta; Wesley, pyhitystä; helluntaiseurakuntalaiset perääntyivät Pyhästä Hengestä tämän Laodikean aikakauden alussa; ja nyt on täyttämiseen tämän sanoman kanssa morsiamelle, missä tämä sanansaattaja on puhunut näistä salaisuuksista, ja sinetit on jopa avattu.

Matteus 24:28,
28 Missä on raato, sinne kokoontuvat korppikotkat.

Siksi hänen enkelinsä kokoavat korppikotkat, ne, jotka elävät tässä aikakaudessa, korppikotkien aikakaudessa. Korppikotkat syövät tuoretta lihaa, ei “oksennusta” mikä täyttää kaikki kirkkokuntien “pöydät” (Jesaja 28:8), mutta tuoretta Sanan lihaa. Siellä kotkat kokoontuvat. Niin kuin tämä Sana tulee esiin, ihmiset kokoontuvat jotka uskovat sen, kuten Jumala kutsuu heitä.

Matteus 24:29-30,
29 Mutta heti noiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaiden voimat järkkyvät. 30 Ja silloin taivaalla näkyy Ihmisen Pojan merkki ja silloin kaikki maan sukukunnat vaikeroivat, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Toinen viittaus Ihmisen Pojan tulemiseen, Daniel 7:13,

13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen,....

Vanhan testamentin Daniel jopa todistaa, että Ihmisen Pojan tuleminen on kytketty pilviin. Samoin Jeesus, kun Hän puhui hänen toisesta tulemisesta. Hän puhui joka kerta pilvistä.

Arizonassa, niin kauppakamari julistaa, kahdeksankymmentäviisi prosenttia ajasta, ei ole pilviä taivaalle. Mutta 28. helmikuuta 1963 erikoinen pilvi näkyi Arizonan taivaalle, joka oli esillä kuvalla, artikkelissa, jonka kirjoitti tohtori James McDonald, professori ilmakehän fysiikan yliopistossa Arizona, Science-lehdessä 19. huhti­ kuuta 1963. Ihmiset oli pyydetty lähettämään mitä vain käytettävissä olevia valokuvia tai muuta tietoa, mikä voisi valaista tämän pilven alkuperää. Miksi kiinnostus yhteen pilveen? Yksinkertaisesti sen ilmiömäisen koon ja korkeuden takia, laskettu trigonometrian avulla kahdeksan valokuvan avulla, olevan kaksikymmentä­ kuusi mailia [42 km] korkea, viisikymmentä mailia [80 km] pitkä ja kolmekymmentä mailia [48 km] leveä. Havaintoja tuli kaksisataakahdeksankymmentä mailia [450 km] yhteen suuntaan ja monet muihin suuntiin yli sadan mailin [160 km] etäisyydeltä. Tämän pilven upeaa spektaakkelia auringonvalo pysyi valaisemaan kaksikymmentäkahdeksan minuuttia auringonlaskun jälkeen. Atmosfäärin yläpuolella, lentokoneiden korkeuskadon yläpuolella, kauemmin kuin mihin voi muodostua huurua ja kosteutta, ja mahdotonta olla peräisin raketista huurun valtavan määrän vuoksi, sen olisi sisällettävä. Suuri pilvi pysyy tieteellinen arvoitus.

Life-aikakaudenlehden (Life magazine) toimittajat onnistuivat saamaan tämän Science-lehden artikkelin, ja 17. toukokuuta 1963 (sama kuukausi ja päivä pyhien kirjoitusten mukaan, että Nooa tuli arkkiin), he julkaisivat kuvan pilvestä näillä sanoilla, “Pilvi, joka on liian korkea ja liian iso ollakseen totta, mutta silti tässä on valokuva siitä!” Opin pilvestä ensimmäistä kertaa tästä Life-numerosta. Kun katson taaksepäin, tajun, että artikkeli oli mielen­ kiintoinen, silti en kiinnittänyt mitään erityistä merkitystä sille. Täyden Evankeliumin pappina, täytetty Pyhällä Hengellä, uskoin olevani Kristuksen morsiamen jäsen, mutta en ollut silloin tarpeeksi hengellinen ymmärtä­ mään että Jeesus Kristus oli sanonut, että hänen palautus saatettaan pilvillä. Kuinka nöyrä jälkikäteen ym­ märtääkseni, etten ollut kiinnittänyt yliluonnollista merkitystä siihen, mikä ei voitu selittää luonnollisesti tie­ teel­ lä. Vasta vuonna 1964 kuulin totuuden merkittävistä tapahtumista, mitä tapahtui kun tämä pilvi näkyi yli Arizonaa.

22. joulukuuta 1962 kaksi täyttä kuukautta ennen pilvi näkyi, veli Branham sai näyn istuessaan toimistossaan Jeffersonvillessä, Indianassa. Yksi tuhansista näyistä saaneensa hänen elinaikanaan. 31. joulukuuta 1962 hän kertoi tästä näystä seurakunnalleen Branhamin tabernaakkelissa, Jeffersonville. Hänen sanansa kuulivat noin kuusisataa henkilöä, jotka olivat läsnä sinä yönä. Se nauhoitettiin nauhalle kun hän toi saarnansa otsikolla “Miehet, onko tämä lopun merkki?” Hän kertoi kuinka näyssä hän oli vuoren puolella, poistamassa ohdakesiemenen [cocklebur] housunlahkeesta, kun yhtäkkiä häntä järkytti mahtava räjähdys. Sitten seitsemän enkeliä vieraili. Hän myönsi seurakunnalle että hän ei tiennyt tämän näyn merkitystä. Näky vaivasi häntä suuresti, ja seuraavien viikkojen aikana hän mainitsi muille, että ehkä Jumalan tarkoitus hänen elämässään oli täytetty ja hänen pitäisi kuolla räjähdyksessä. Hän ihmetteli. Näiden enkeleiden pitäisihän kantaa hänen ruumiinsa pois kuten oli tehty Moosekselle?

Pian tämän näyn kokemuksen jälkeen hän muutti perheensä kanssa Tucsoniin Arizonaan ja asettui sinne. Hän saarnasi muutamia saarnoja ja alkoi sopeutua elämiseen tämän autiomaan yhteisön kanssa, mutta edelleen näky ahdisti häntä. Oliko hänen aikansa pian olla ylhäällä? Milloin se olisi?

Uskollisena luonteensa ulkomiehenä ja metsästäjänä hän huomasi nauttivan alueen harrastuksesta, aavikon villisian, joka kutsutaan Javelina, metsästyksestä. Häiritsevä näky toteutui sellaisen metsästysmatkan aikana.

Päivämäärä oli 7. maaliskuuta 1963. Oli aamu ja veli Branham oli lähtenyt leiriltä auttamaan hänen veljiänsä ja toveri-metsästäjiä, veljet Fred Sothmann ja Eugene Norman, paikantamaan vaikeasti tavoitettavan Javelinan. Kuten yleensä hän oli jo onnistunut metsästää hänen eläimen. Hän kiipesi harjanteelle, jotta hän opastaisi muita poluille, mitä heidän pitäisi seurata kohtamaan sikojen lauman, jotka hän oli nähnyt aiemmin, ja pakotti laskeutumaan heille. Lepäämässä hetken harjanteen huipulla hän huomasi, että hänen housuissaan oli ohdakesiemenen [cocklebur]. Juuri kun hänen käsi oli siellä poistamassa sen, räjähdys ravisteli vuoren ja kun maa värisi hänen allaan, hän hyppäsi ilmaan, tietämättä mitä oli tapahtunut tai mitä joutuisi odottamaan seuraavaksi.

Siellä taivaalla hänen yläpuolellaan näkyi seitsemän pientä pistettä kuten lentokoneita. Vähemmän kuin silmänräpäyksen myöhemmin nämä pisteet toteutuivat hänen edessään - enkelten pyramidi, jonka yläosassa oli mahtava enkeli ja kolme pienempää enkeliä kummallakin puolella. Aivan kuten Paavali sanoi että hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen, niin veli Branham kertoi, että hänet “temmattiin” keskelle tähän enkelimäiseen tähtikuvioon. Siihen aikaan hän sai tehtävän: “Palaa takaisin itään, mistä tulit, ja ilmestyksen ja näyn kautta Jumala avaa seitsemän sinettiä jotka on sinetöity salaisuuteen siitä lähtien kun Ilmestyskirjan Johannes kirjoitti ne Ilmestyskirjaan!”
[Seitsemän Seurakuntajaksoissa.]  [Seitsemän Sinettiä.]

Hänen kanssaan olleet veljet tiesivät näystä ja he olivat kokeneet vuoren järistyksen, mutta tietoni mukaan he eivät olleet tietoisia enkeleiden läsnäolosta. Veli Branham veloitti heiltä tuolloin olemaan kertomatta kenellekään ihmiselle, mitä he olivat nähneet ja kuulleet. Lähteessään Tucsonista 13. maaliskuuta 1963 hän palasi Jeffersonvilleen. Maaliskuusta 17th kautta 24th, hän aloitti merkittävimmän ja valaisevimman saarnojen sarjan jotka olivat koskaan tulleet esiin kirkossa.

Ottamalla yhden sinetin joka ilta, joka päivä suoran ilmestyksen ja Pyhän Hengen inspiraation kautta hän saarnasi Jumalan salaisuuksia, mistä Jumala oli luvannut Danielille, että niitä ei paljasteta kunnes lopun aikaan. Tämä oli se aika, josta puhuttiin pyhissä kirjoituksissa, lopunaika, ja Jumala puhui profeettansa kautta, kuten hän oli aina tehnyt, mutta tällä kertaa Sana tuli ilmestyksen tavalla, mitä ei ollut koskaan puhuttu ihmiselle. Morsiamelle näytettiin, että monet niistä asioista, joita he etsivät, olivat jo ohi. Oli jo aika morsiamelle “valmistaa itsensä.”

Jos tarkastelet tieteen valokuvaa - hämmentävä pilvi, voit nähdä siinä Herran Jeesuksen Kristuksen kasvot. Hän katsoo itään päin, hiuksilla kuin villa, kuten Ilmestyskirjan Johannes oli nähnyt Hänet. Hän ei näy nuorena miehenä kuten Hän oli, kun Hän roikkui ristillä kolmekymmentäkolme ikäisenä, mutta kuten Hän, joka on maailman tuomari. Joillekin ihmisille voi olla vaikea vastaanottaa, mutta eikö se sano pyhissä kirjoituksissa monissa paikoissa että kun ihmisen poika ilmestyy, kun Hän näkyy, siellä on pilviä?

-----
Julistan tämän aikakauden ihmisille, että pyhät kirjoitukset lupaavat, että siellä on pilvi kytketty toistamiseen Ihmisen Pojan näkymiseen maan päällä. Nyt tuon teille hätkähdyttävän uutisen että on ollut sellainen pilvi tällä vuosisadalla - pilvi, jota ei voida selittää tieteellä. Jos se voidaan selittää tieteellisellä periaatteella, sitten en voinut uskoa mitä uskon tästä pilvestä, mutta selitystä ei ole. Oli mies, josta uskon, että hän oli tämän aikakauden Jumalan profeetta, veli William Branham. Hän kertoi minulle, että seitsemän enkeliä tulivat hänelle ja paljastivat Ilmestyskirjan seitsemän sinetin salaisuudet, tempoivat hänet heidän keskelleen ja kun he jättivät hänet, muodostivat tämän pilvin. Minulla ei ole syytä epäillä tätä selitystä. Pilvi oli liian iso, liian korkea, ja olisi sisältävän liikaa huurua ollakseen totta; mutta tosiasia on edelleen - se oli totta. Se oli yliluonnollista, ja Jumala lähetti sen merkkinä morsiamelle.

Käännetyt otteet ovat kirjasta...
’Acts of the Prophet’ (’Profeetan Teot’). - Pearry Green

Lataa...   Miehet, onko tämä lopun merkki?

Lukea koko mioon...   "The acts of the Prophet"
- Pearry Green. (Englanti PDF)


Pilvi oli
liian iso,
liian korkea,
ja olisi
sisältävän
liikaa kosteutta
ollakseen totta;...Viesti Napa....Valitse kieli ja ladata ilmaiseksi viestejä Veli Branham.


Kristuksen Salaisuutta.

Englanti Uutiskirjeen
Sivusto.

Ilmestyskirja.

 

Jumala ja Tiede.
+ Arkeologia.

Ylöstempaus on
Tulossa.

Suuret Opetukset
Viestin.

Hyviä Uutisia.
Jeesus kuoli teidän
rikoksenne.

Vesikaste.

 
 

Yliluonnollinen Pilvi.

Tulenpatsaassa.

Shekinah Jumalan
Kunnia.

 

Suurin Uutinen
Historiassa.
(Hauta on Tyhjä.)

Edelläkävijöitä.

Jumala on valkeus.

Jumaluus Selitettynä.

 

Perisynti.
Oliko se an omena?

Profeetan teot -sarja.

 

Enkeli ilmestyy.

Seitsemän
Seurakuntajaksoa.

Seitsemän Sinettiä.

Joulua Sarja.

Elävä Sana Sarja.

Lopunajalla sarja.

Mytologia.

 

Kolmas Vedä.

Jumalan nimeä.

Nooan Arkki.

Nykyinen tutkimus.

Jumalan ja Historia
sarja. Index. Daniel.

Kristillinen Kävellä
Sarja.

Jumala ja Tiede.
- Evolution.

Geologia.
Todisteita Nooan tulva.

Kuolema. Mitä sitten
tapahtuu?

Patmosnäky.

 

Jumala ja Tiede.
Mikrobiologia.

Jumala ja Tiede.
Kosmologia.

Jumala ja Tiede.
Dinosaurus myytti.

Viestiluettelomme.

 

Äänelle kyseinen merkki.

Profeetan syyttömäksi todistaminen.

Maanjäristys Tuomio.

Jumalallista
parantamista.

Raamatullinen
geologia.

 

Arkeologia.
Sodoma ja Gomorra.
Avioliitto ja avioero.

   Raamattu Sanoo....

Katso, minä lähetän teille Elian, prophetan, ennenkuin se suuri ja hirmuinen Herran päivä tulee.

Hän on kääntävä isäin sydämet lasten tykö, ja lasten sydämet isäinsä tykö, etten minä tulisi ja löisi maahan kirouksella.

Malakian 4:5-6


   Viestit ladata....

Klikkaa kuvaa lataa PDF tai täysikokoinen kuva.


Tulenpatsaassa.

Yliluonnollinen Pilvi.

Profeetan Teot -sarja.

(PDFs)

Chapter 11
- The Cloud

(Englanti PDF)

Ennen...

Jälkeen...

Siellä he ristiinnaulitsivat hänet

Pääkallon paikalla.

  Syytös
(PDF)

William Branham
Life Story.

(Englanti PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(Englanti PDF)

Avioliitto ja avioero.

(PDF)