Adoptio tai paikalleen asettaminen.

<< edellinen

seuraava >>

  Lapseksiottaminen sarja.

Lapseksiottaminen, osa 4.


William Branham.

Lue koko artikkeli in...
Adoptio tai paikalleen asettaminen.

Nyt hän sanoi: “Hän teki tunnetuksi meille tuon salaisuuden.” Ottakaa Pyhä Henki yllenne joskus, ja alkakaa seurata sitä ja vain tarkatkaa kuinka se etenee. Tänään iltapäivällä minulla oli noin kolmekymmentä minuuttia tutkisteluun, vain kerratakseni lävitse tämän läksyn; ehkä ei enempää kuin puolet siitä, viisi toista minuuttia, väliajalla. Ja aloin seurata sitä ja ajattelin: “Tuo salaisuus, kuinka salaperäistä!” Ja tuo Kirjoitus vei minut takaisin Vanhaan Testamenttiin ja sitten takaisin Uuteen Testamenttiin. Kuinka se kaikki käy yhteen, nähdä Hänen Tulemuksensa salaisuus, Hänen tahtonsa salaisuus, meidän yhdessä istumisemme salaisuus. Muistakaa, sitä ei voida opettaa missään seminaarissa. Se on salaisuus. Te ette voi tietää sitä koulutuksen perusteella, teologian mukaan. Se on salaisuus, joka on ollut kätkettynä maailman perustamisesta asti, odottaen Jumalan poikien julkitulemista.

Sano minulle veljeni, sano minulle sisareni, milloin on koskaan ollut sellaista aikaa, tämän lisäksi, että Jumalan poikien tuli tulla julkituoduksi? Milloin on koskaan ollut historiassa sellaista aikaa, joka julkituo koko luonnon vapautuksen ajan? Luonto, luonto itsekin vaikeroi, odottaen tätä julkitulemisen aikaa. Miksi? Koska ennen sovitusta, ennen Pyhän Hengen vuodattamista, aikaisemmin, siellä koko Vanhassa Testamentissa, siellä ei olisi voinut olla tätä julkitulemista. Sen täytyi odottaa tähän aikaan asti. Nyt kaikki asiat on tuotu, ovat tulossa, muodostumassa ylös pääkiveen, Jumalan poikien julkitulemisen takaisin tuloon ja Jumalan Hengen tulemiseen näihin miehiin, niin täydellisesti, kunnes heidän palvelustehtävänsä tulee olemaan niin tarkoin Kristuksen kaltainen, kunnes se tulee liittämään Hänet ja Hänen Seurakuntansa yhteen.

----
Jos olitte ennalta määrätyt Iankaikkiseen Elämään, tulee Jumala kutsumaan teidät jollakin tavalla, jotenkin, tavalla tai toisella. Hän varmasti on tekevä sen. “Kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, ovat tuleva Minulle. Tietää mihin kirkkoon te kuulutte, sillä ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Tuo kirkkokunta ei ole koskaan tekevä teille mitään, mutta se voi olla suurena esteenä eteenpäin menemisellenne Jumalan kanssa, eikä se ole koskaan tekevä mitään muuta. Ne vain kokoavat teidät yhteen joukkona uskovaisia ja uskomattomia. Tietenkin te näette niin olevan kaikkialla minne menette, heillä oli niin jopa Taivaassakin. Niinpä, ei sillä väliä. Mutta te katsotte omaan kirkkokuntaanne, katsokaa Jeesukseen, Hän on Se, johon katsoa.

----
Nyt, pankaa merkille, sitten Herran Jeesuksen Tulemus on niin lähellä, kunnes Pyhä Henki on tullut täältä aivan alhaalta... jolloin oli vain vanhurskauttaminen, pyhittäminen, Pyhän Hengen kaste, ja nyt suoraan Pääkiven tulemisen aikaan. Seurakunnan täytyy olla niin täydellisesti Kristuksen kaltainen, että Kristus ja Seurakunta voivat yhdistyä, ollen sama Henki. Ja, jos Kristuksen Henki on teissä, Se saa teidät elämään Kristuksen elämän, toimimaan Kristuksen elämän, tekemään Kristuksen tekoja. “Hän, joka uskoo Minuun, on myös tekevä niitä tekoja, joita Minä teen. “Jeesus sanoi sen. Näettekö? Nyt meillä tulee olemaan, meille on tulossa palvelustehtävä, joka on aivan tarkalleen Kristuksen elämän kaltainen. Mitä tuo palvelustehtävä tunnistaa? Herran Tulemuksen.

Katsokaa maailmantilannetta tänään, ja tarkatkaa mitä Hrutshev sanoo, kaikkia näitä toisia suuria asioita ja suuria maailmanlaajuisia selkkauksia, jotka ovat aivan käsillä, millä sekunnilla tahansa voi maailma muuttua tomuksi. Niin on. Ja me tiedämme sen olevan lähellä. Kuka tahansa järkevä ihminen voi lukea siitä sanomalehdestä tai kuunnella radiosta ja tietää, että se on lähellä. Mutta muistakaa, Kristus tulee noutamaan Seurakuntansa ennen kuin se tapahtuu. Niinpä kuinka lähellä silloin on Herran Jeesuksen Tulemus? Ehkä ennen kuin tämä kokous päättyy tänä iltana. Me olemme lopunajalla. Se on varmasti totta.

Tarkatkaa tätä seurakuntaa sen tullessa eteenpäin. Pankaa se mieleenne, te historioitsijat, jotka tutkitte historiaa. Katsokaa Lutherin kirkkoa vanhurskauttamisen alla, sen tuoreeltaan tullessa katolisuudesta, katsokaa sen liikkumista. Sitten katsokaa Wesleyn tuloa vähän lähemmäksi, pyhittämiseen, mennen syvemmälle Kirjoituksiin. Katsokaa Wesleytä tässä välillä. Sitten seuraava asia, joka tuli sisälle, oli helluntailaisten ajanjakso. Ja helluntailaisten ajanjakso oli hengellisten lahjojen ennalleen asettaminen. No niin, katsokaa aikakauden tuloa nyt suoraan Pääkiveen. Näettekö, mitä tarkoitan? Herran Tulemus, tehtynä tiettäväksi. Jumala koko luomakunnasta odottaa vain sitä, että seurakunta asemallisesti löytää paikkansa.

----
Sen jälkeen kun seurakunta ottaa asemansa, meidät on kutsuttu pojiksi adoptoitaviksi. Pyhällä Hengellä. Ja kun jokainen mies ottaa paikkansa, mitä Jumala on kutsunut hänet tekemään ja seisoo tien päähän asti, mennen kadonneiden perään.

Ensimmäiseksi, Paavali ottaa kaiken pelon siitä pois, sanoen: “Jos te nyt olette kutsutut, jos ette ole vain kiihottuneita omassa mielessänne, jonkun kaltaisen teologian mukaan; jos te olette todella Hengestä syntyneet, silloin Jumala on ennalta määrännyt teidät ennen maailman perustamista, pannut nimenne Karitsan Elämän Kirjaan, ja nyt me tulemme yhteen istumaan Taivaallisissa paikoissa Kristuksessa Jeesuksessa. Pyhät ihmiset, pyhä kansa, omituinen kansa, kuninkaallinen papisto, uhraten hengellisiä uhreja Jumalalle, se on, meidän huultemme hedelmää, antaessamme ylistyksen Hänen Nimelleen.” Ihmiset tulevat ja sanovat: “Nuo ihmiset ovat hulluja.” Tietenkin ovat; Jumalan viisaus on hulluutta ihmiselle, ja ihmisen viisaus on hulluutta Jumalalle. Ne ovat vastakkaiset toinen toiselleen.

Mutta todella Hengellä täytetty seurakunta, täynnä Jumalan voimaa, istuu yhdessä Taivaallisissa paikoissa, uhraten hengellisiä uhreja, Jumalan ylistyksiä, Pyhän Hengen liikkuessa heidän keskuudessaan, erottaen synnin ja julkituoden ne asiat, jotka heidän keskuudessaan ovat väärin, oikaisten ja tehden asian selväksi. Minkä vuoksi? Tuo verinen Uhri on aina Jumalan Läsnäolossa.

Muistakaa nyt, me kävimme sen lävitse tänä aamuna. Te ette pelastuneet Verellä, vaan teidät pidetään pelastuneena Verellä. Vaan te pelastuitte armosta, uskon kautta, uskoen Sen. Jumala kolkutti sydämellenne, koska Hän ennalta määräsi teidät. Te katsoitte ja vastaanotitte Sen, uskoitte Sen. Muistakaa kuinka sanoin: “Jumala ei tuomitse syntistä synnin tekemisestä.” Hän on syntinen alun perin. Hän tuomitsee kristityn synnin tekemisestä. Ja sitten, koska Hän on tuominnut Hänet, Kristus otti meidän tuomiomme. Niinpä ei ole mitään tuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, jotka eivät vaella lihan mukaan, vaan Hengen mukaan.

Ja jos te teette mitä tahansa väärää, ei se ole tahallisesti. Te ette tee syntiä tahallanne. Joka tekee syntiä tahallaan, menee ulos ja tekee syntiä tahallaan, ei vielä koskaan ole tullut sisälle tuohon Ruumiiseen. Vaan joka kerran on siellä sisällä, hän on kuollut, ja hänen elämänsä on kätkettynä Jumalassa, Kristuksen kautta, sinetöitynä Pyhällä Hengellä, eikä Perkele voi edes löytää häntä, hän on niin kaukana siellä sisällä. Hänen on tultava sieltä ulos, ennen kuin Perkele voi koskaan päästä sisälle, sillä te olette kuollut!

----
Ja te muistatte sen, me juuri kävimme sen lävitse. Efesolaiskirje 1. luku, 10. jae.
Että sallimuksen säätämien aikojen täyttyessä...
No niin, me opimme, että aikojen täyttyminen on odottamassa mitä? Kaiken ajan täyttyminen, tuo aika kun synti lakkaa, tuo aika kun kuolema lakkaa, tuo aika kun sairaus lakkaa, tuo aika kun synti lakkaa, tuo aika kun kaikki vääristyneisyys (kuten ne vääristellyt asiat, jotka Perkele on vääristellyt) lakkaa, kun aika itse lakkaa. Tarkatkaa.

Että sallimuksen säätämien aikojen täyttyessä hän voisi koota yhteen yhdessä kaikki asiat Kristuksessa, molemmat ne, jotka ovat taivaassa, ja jotka ovat maan päällä;

“Koota kaikki asiat Kristuksen kautta.” Kuten sanoin tänä aamuna, kaikki nämä pienet kultakimpaleet, joita me löydämme, nämä valtavat pikkuasiat, te voitte kiillotella niitä 1. Mooseksen kirjassa, 2. Mooseksen kirjassa, 3. Mooseksen kirjassa ja tuoda ne Raamatun lävitse, ja Ilmestyskirjassa ne päättyvät ollen Jeesus. Ottakaa Joosef, ottakaa Abraham, ottakaa Iisak, ottakaa Jaakob, ottakaa Daavid, ottakaa mikä tahansa noista kultakimpaleista, noista Jumalan miehistä ja katsokaa ettekö näekin Jeesuksen Kristuksen näytteille pantuna kussakin heistä. “Että Hän voisi koota kaikki asiat Yhteen, Kristukseen Jeesukseen.”

No niin, nyt vähän pidemmälle, 11. jae.
Jossa me olemme saaneet perinnön...
Oi, “perintö”. Jonkun täytyy jättää teille jotakin, periäksenne sen. Eikö niin? Perintö! Mikä perintö meillä on? Mikä perintö minulla oli? Minulla ei ollut mitään. Mutta Jumala jätti minulle perinnön, kun Hän pani nimeni Karitsan Elämän Kirjaan ennen maailman perustamista.

“Oho”, te sanotte, “hetkinen nyt, veli, Jeesus teki sen, kun Hän kuoli puolestasi.” Ei, sitä Hän ei koskaan tehnyt. Jeesus tuli ostamaan tuon perinnön minulle. Lukekaa heti seuraava rivi.
Jossa me olemme saaneet perinnön, ollen ennalta määrätyt hänen tarkoituksensa mukaan, joka tekee kaikki asiat oman tahtonsa neuvon mukaan:

Jumala, ennen maailman perustamista, niin kuin olemme käyneet sen lävitse kanssanne oppitunnin aikana, kuinka me näimme, että Jumala oli Yksin-olemassa-oleva, ja kuinka Hänessä oli rakkaus. Hänessä oli olla Jumala; eikä siellä ollut mitään palvomaan Häntä. Hänessä oli olla Isä, eikä ollut... Hän oli yksin. Hänessä oli olla Pelastaja; mitään ei ollut kadotettu. Hänessä oli olla Parantaja. Ne olivat Hänen ominaisuuksiaan. Siellä ei ollut mitään. Niinpä Hänen oma itsensä, Hänen oma hyvä neuvonsa tuotti nämä asiat, että Hän voisi tämän Yhden Miehen, Jeesuksen Kristuksen kautta, koota sen kaiken jälleen yhteen. Oi, minä, niin kuin näen täällä, ei ihme että se on salaperäinen asia!

Katsokaa: “on ennalta määrännyt meidät tähän perintöön.” Jos minulla on oikeus johonkin perintöön, jos Jumala kolkuttaa sydämelläni ja sanoo: “William Branham, Minä kutsuin sinut pitkän aikaa sitten, ennen maailman perustamista, saarnaamaan Evankeliumia”, minulla on perintö, Iankaikkisen Elämän perintö. No niin, Jumala lähetti Jeesuksen tekemään tuon perinnön todelliseksi minulle, koska ei ollut mitään, mitä minä voin tehdä periäkseni sen. Se oli avoin, se oli voimassa, enkä voinut tehdä mitään. Mutta ajan täyttyessä Jumala lähetti, omalla hyvällä ajallaan, Jeesuksen, Karitsan, maailman perustamisesta asti teurastetun. Hänen Verensä vuodatettiin, että minä voisin mennä perintööni. Olemaan mikä, mikä on perintö? Poikuus, olla Jumalan poika.

Ja nyt Tämä voi järkyttää teidät kuoliaaksi. Mutta tiesittekö, että miehet, jotka ovat Jumalan poikia, ovat amatööri jumalia? Kuinka monet ovat tienneet sen? Kuinka monet tietävät, että Jeesus sanoi niin? Raamattu, Jeesus sanoi: “Eikö teidän lakinne itse sano, että te olette ‘jumalia’? Ja jos te kutsutte heitä jumaliksi...” Niin kuin Jumala sanoi 1. Mooseksen kirjan 2. luvussa, että he olivat jumalia, koska heillä oli täysi valta, maailman yliherruus. Hän antoi heille herruuden yli kaikkien asioiden. Ja hän kadotti jumaluutensa, hän kadotti poikuutensa, hän kadotti tiluksensa, ja Saatana otti sen valtaansa. Mutta, kunnia, me odotamme Jumalan poikien julki tulemista, jotka ovat tuleva takaisin ja ottava sen valtaansa uudestaan. Me odotamme ajan täyttymistä, kun pyramidi saavuttaa huipun, kun Jumalan pojat tulevat kokonaan julkituoduiksi, kun Jumalan voima on astuva esiin (halleluja) ja ottaa takaisin jokaisen voiman, jonka Saatana otti pois häneltä. Kyllä vaan, se kuuluu hänelle.

Hän on Logos, joka lähti Jumalasta, se on totta, se oli Jumalan Poika. Sitten Hän teki miehestä tuon pikkujumalan. Ja Hän sanoi: “Jos he kutsuvat niitä, joille Jumalan Sana tuli, profeettoja, jos he kutsuvat heitä ‘jumaliksi’, joille Jumalan Sana tuli...” Ja Jumala itse sanoi niin, että he olivat jumalia. Hän sanoi Moosekselle: “Minä tein sinut jumalaksi ja tein Aaronin sinun profeetaksesi.” Aamen. Whew! Tiedän toimivani kuin jokin “omituinen” uskonnollinen tyyppi, mutta en ole sitä. Oi, teidän silmänne voivat avautua ja nähdä nuo asiat. Hyvä on. Hän teki miehen jumalaksi, jumalaksi tiluksillaan. Ja tiluksenne ulottuvat merestä mereen, rannikolta rannikolle, miehellä oli sen hallinta.

Ja kun Jeesus tuli, ollen Yksi Jumala ilman syntiä, Hän todisti sen. Kun tuulet puhalsivat, Hän sanoi: “Rauha, ole hiljaa!” Aamen. Ja kun Hän sanoi tuolle puulle: “Kukaan ei syö sinusta.” “Totisesti, minä sanon teille, te olette pieniä jumalia, jos te sanotte tälle vuorelle: ‘siirry’, ettekä epäile sydämessänne vaan uskotte sen, mitä olette sanoneet tulevan tapahtumaan, niin te voitte saada sen, mitä olette sanoneet.”

Lue koko artikkeli in...
Adoptio tai paikalleen asettaminen.


Jos olitte ennalta
määrätyt
Iankaikkiseen
Elämään, tulee
Jumala kutsumaan
teidät jollakin tavalla,
jotenkin, tavalla tai
toisella.Viesti Napa... Valitse kieli ja ladata ilmaiseksi viestejä Veli Branham.


Kristuksen Salaisuutta.

Englanti Uutiskirjeen
Sivusto.

Ilmestyskirja.

 

Jumala ja Tiede.
+ Arkeologia.

Ylöstempaus on
Tulossa.

Suuret Opetukset
Viestin.

Hyviä Uutisia.
Jeesus kuoli teidän
rikoksenne.

Vesikaste.

 
 

Yliluonnollinen Pilvi.

Tulenpatsaassa.

Shekinah Jumalan
Kunnia.

 

Suurin Uutinen
Historiassa.
(Hauta on Tyhjä.)

Edelläkävijöitä.

Jumala on valkeus.

Jumaluus Selitettynä.

 

Perisynti.
Oliko se an omena?

Profeetan teot -sarja.

 

Enkeli ilmestyy.

Seitsemän
Seurakuntajaksoa.

Seitsemän Sinettiä.

Joulua Sarja.

Elävä Sana Sarja.

Lopunajalla sarja.

Mytologia.

 

Kolmas Vedä.

Jumalan nimeä.

Nooan Arkki.

Nykyinen tutkimus.

Jumalan ja Historia
sarja. Index. Daniel.

Kristillinen Kävellä
Sarja.

Jumala ja Tiede.
- Evolution.

Geologia.
Todisteita Nooan tulva.

Kuolema. Mitä sitten
tapahtuu?

Patmosnäky.

 

Jumala ja Tiede.
Mikrobiologia.

Jumala ja Tiede.
Kosmologia.

Jumala ja Tiede.
Dinosaurus myytti.

Viestiluettelomme.

 

Äänelle kyseinen merkki.

Profeetan syyttömäksi todistaminen.

Maanjäristys Tuomio.

Jumalallista
parantamista.

Raamatullinen
geologia.

 

Arkeologia.
Sodoma ja Gomorra.
Avioliitto ja avioero.

   Raamattu Sanoo...

Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: “Abba! Isä!”

Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.

Kirje Roomalaisille 8:15-17


Klikkaa kuvaa lataa PDF tai täysikokoinen kuva.


Profeetan Teot -sarja.

(PDFs)

Chapter 9
- The Third Pull

(Englanti PDF)

Ennen...

Jälkeen...

William Branham
Life Story.

(Englanti PDF)

How the Angel came
to me.
(Englanti PDF)