Patmosnäky.


  Ilmestyskirjassa -sarja.

Johannes Patmoksella.


William Branham.

Lukea koko mioon...
Patmosnäky.

Ilmestyskirja 1:9,10
“Minä, Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, minä olin Jumalan Sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saarella, jonka nimi on Patmos.
Minä olin hengessä Herran päivänä, ja kuulin takaani suuren äänen, ikäänkuin pasunan äänen,”

Tämä näkyjen sarja Jeesuksen Kristuksen persoonan ilmoittamisesta annettiin Johannekselle hänen ollessaan karkotettuna Patmoksen saarella. Tämä pieni saari on Aigeian merellä kolmenkymmenen mailin päässä Vähän Aasian rannikosta. Koska se oli kallioinen ja käärmeiden, sisiliskojen ja skorpionien vaivaama, sillä oli vähän kaupallista arvoa, joten Rooman keisarikunta käytti sitä rangaistussiirtokuntana, jonne oli sijoitettu kaikkein hurjimmat rikolliset, poliittiset vangit, jne.

Te huomaatte, että Johannes osoitti itseään kristityille heidän veljenään ahdistuksissa. Juuri tänä aikana kulki alkuseurakunta suurten vainojen läpi. Kaikkialla ei ainoastaan puhuttu heidän uskontoaan vastaan, vaan itse näitä ihmisiä vangittiin ja tapettiin. Johannes, niinkuin joukoittain muitakin, kärsi vankeusrangaistusta Jumalan Sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen tähden. Ollessaan pidätettynä he yrittivät turhaan tappaa häntä keittämällä häntä kaksikymmentäneljä tuntia öljyssä. Raivostuneet ja voimattomat virkamiehet lähettivät hänet silloin Patmokselle noitana. Mutta Jumala oli hänen kanssaan ja hän säästyi lähteäkseen saarelta ja palatakseen takaisin Efesoon, missä hän jälleen jatkoi paimenena kuolemaansa asti.

Hänen Olemuksensa Seitsenkertainen Kirkkaus.

Ilmestyskirja 1:14-16,
“Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki; hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niinkuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustansa lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa.”

Kuinka syvästi vaikuttava ja innoittava olikaan Jeesuksen ilmestyminen Johannekselle, joka oli maanpaossa Sanan tähden, ja katso, Elävä SANA seisoi nyt hänen edessään. Miten valaiseva näky, sillä jokaisella kuvatulla ominaisuudella on merkityksensä. Millainen ilmestys se olikaan Hänen loistokkaasta Olemuksestaan.

1.Hänen hiuksensa olivat valkoiset kuin lumi.

Johannes huomaa ja mainitsee ensiksi Hänen hiuksiensa valkoisuuden. Ne olivat valkoiset ja loistavat niinkuin lumi. Tämä ei johtunut Hänen iästään. Ei todellakaan. Loistavan valkoiset hiukset eivät merkitse ikää vaan kokemusta, kypsyneisyyttä ja viisautta. Hänellä, joka on Iankaikkinen, ei ole ikää. Mitä on aika Jumalalle? Jumalalle merkitsee aika hyvin vähän, mutta viisaus merkitsee paljon. On samoin kuin silloin kun Salomo pyysi Jumalalta viisautta tuomitakseen Israelin kansaa. Nyt Hän on tulossa, koko maan Tuomari. Hän on oleva viisaudella kruunattu. Tätä merkitsevät valkoiset ja kimmeltävät hiukset.

Hän oli Tuomari, joka avasi kirjat, ja tuomitsi niiden mukaan.Daniel näki Hänen tulevan pilvissä. Tämä on aivan tarkalleen sama mitä Johanneskin näki. He molemmat näkivät Hänet tarkalleen samanlaisena. He näkivät Tuomarin, jolla oli tuomarinvyönsä olkapäi1lään, seisomassa puhtaana ja pyhänä, täynnä viisautta, täysin pätevänä tuomitsemaan maailman vanhurskaudessa. Halleluja!

2. Hänen silmänsä, jotka olivat niinkuin tulen liekki.

Ajatelkaa sitä. Nuo silmät, jotka kerran olivat sameat surun ja säälin kyynelistä. Nuo silmät, jotka vuosivat säälin kyyneliä Lasaruksen haudalla. Nuo silmät, jotka eivät nähneet niiden murhaajien pahuutta, jotka ripustivat Hänet ristille, vaan huusivat: "Isä, anna heille anteeksi." Nyt nuo silmät ovat tulenliekki, sen Tuomarin silmät, joka on rankaiseva ne, jotka hylkäsivät Hänet.

Kaikista niistä inhimillisistä tunteista, joita näkyi Hänen esiintyessään Ihmisen Poikana, tuli eniten esille tämä; Hän itki usein. Kuitenkin tuon itkun ja surun takana oli yhä Jumala. Nuo samat silmät näkivät näkyjä. Ne katsoivat syvälle ihmisten sydämiin ja tunsivat heidän kaikki ajatuksensa ja kaikki heidän monenlaiset tiensä. Noiden kuolevaisten silmien takana oli Jumala, joka huusi niille, jotka eivät tunteneet Häntä, sinä joka Hän oli: "Ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne." Joh. 3:24. "Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos minä niitä (Isäni tekoja) teen, niin vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani." Joh. 10:37,38. Samoin kuin Vanhan Testamentin Jeremiakin, oli Hän itkevä profeetta, sillä ihmiset eivät vastaanottaneet Jumalan Sanaa vaan työnsivät ilmestyksen syrjään.

Nuo Tuomarin tulisina leimuavat silmät ovat nytkin tarkkaamassa kaiken lihan elämää. Vaikka kulkisitte edestakaisin kautta koko maan, niin siellä ei ole mitään, mitä Hän ei tiedä. Hän tietää sydämen toiveet ja sen mitä kukin aikoo tehdä. Ei ole mitään salattua Hänen edessään, jota ei paljastettaisi, sillä kaikki on alastonta Hänen edessään, jolle meidän on tehtävä tili. Ajatelkaa sitä; Hän tietää jopa nytkin, mitä sinä ajattelet.

Siellä Hän seisoo Tuomarina leimuavin silmin jakaakseen tuomioita. Armon aika on ohitse. Oi, jospa ihmiset tekisivät parannuksen ja etsisivät Hänen kasvojaan vanhurskaudessa, vielä kun on aikaa. Jospa he tekisivät Hänen helmansa päänalusekseen ennenkuin maailma hajoaa tulessa.

3. Vaskiset jalat.

"Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset." Vaski on merkittävää huomattavan kovuutensa vuoksi. Ei ole mitään tunnettua ainetta, joka voitaisiin laittaa yhteen sen kanssa sekoitettavaksi. Mutta tämä vaski, joka kuvaa Hänen jalkojaan, on vielä huomattavampaa siksi, että se on kestänyt koetuksen tulisessa ahjossa, koetuksen, jonka lävitse kukaan toinen ei ole käynyt. Tämä on tarkalleen oikein. Sillä vaski kuvaa Jumalallista Tuomiota: tuomiota, jonka Jumala julisti ja pani täytäntöön. 4. Moos. 21:8,9: "Silloin Herra sanoi Moosekselle: 'Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon.' Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon."Israel oli tehnyt syntiä. Synti täytyi tulla tuomituksi. Niinpä Jumala käski Moosesta sijoittamaan vaskikäärmeen tangon päähän, ja se joka katsoi, pelastui syntinsä rangaistuksesta.

Mutta jonakin päivänä nuo vaskiset jalat tulevat seisomaan maan päällä. Ja Hän on oleva kaiken maan Tuomari, joka tulee tuomitsemaan ihmiskunnan oikeudenmukaisuudella ja täydellisyydellä. Kukaan ei voi välttää sitä tuomiota. Se on muuttamaton tuomio. Sitä ei lievennetä. Joka on väärä, se on yhä oleva väärä; joka on saastainen, se on yhä oleva saastainen. Hän, joka on muuttumaton, ei muutu silloinkaan, sillä Hän ei ole muuttunut eikä tule koskaan muuttumaan. Nuo vaskijalat tulevat murskaamaan vihollisen. Ne tuhoavat antikrsituksen, pedon ja kuvan ja kaiken sen, mikä on kelvotonta Hänen silmissään. Hän on tuhoava seurakuntajärjestelmät, jotka ovat ottaneet Hänen Nimensä ainoastaan turmellakseen sen loiston. Hän on murskaava heidät antikristuksen kanssa. Kaikki vääryydentekijät, jumalankieltäjät, agnostikot, modernistit, liberaalit, he kaikki tulevat olemaan siellä. Näin on tapahtuva. Sillä silloin kun Hän tulee, avataan kirjat. Silloin tulevat esiin penseä seurakunta ja viisi tyhmää neitsyttä. Hän on erottava lampaat vuohista. Tullessaan Hän on ottava valtakunnan, sillä se on Hänen, ja Hänen kanssansa on tuhansia kertoja kymmenet tuhannet, Hänen Morsiamensa, jotka palvelevat Häntä! Kunnia! Nyt on aika tai ei koskaan. Tehkää parannus ennenkuin se on liian myöhäistä. Herätkää kuolleiden joukosta ja etsikää Jumalaa tullaksenne täytetyksi Hänen Hengellänsä tai kadotatte iankaikkisen elämän. Tehkää se nyt kun on aikaa.

4. Hänen äänensä oli niinkuin paljojen vetten pauhina.

Mitä nämä vedet esittävät? Ilm. 17:15 sanoo: "Vedet, jotka sinä näit, ...ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä." Hänen äänensä oli niinkuin kansanjoukkojen ääni. Mitä se on? Se on tuomio. Sillä nämä ovat todistajien joukkojen äänet, niiden, jotka Pyhän Hengen kautta läpi kaikkien aikojen ovat todistaneet Kristuksesta ja saarnanneet Hänen evankeliumiansa. Se on oleva jokaisen miehen ääni, joka on tuomiolla nouseva syntistä vastaan, joka ei ole ottanut varoituksesta vaarin. Seitsemän sanansaattajan äänet kuullaan voimakkaina ja selvinä. Nuo uskolliset saarnaajat, jotka saarnasivat Jeesuksen pelastavaa voimaa, jotka saarnasivat vesikastetta Jeesuksen Nimessä, jotka saarnasivat Pyhällä Hengellä täyttymistä ja Pyhän Hengen voimaa ja jotka pysyivat Sanassa välittäen siitä enemmän kuin omasta elämästään; he kaikki olivat Jeesuksen Kristuksen ääni Pyhän Hengen kautta läpi aikain. Joh. 17:20: "En minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun."

Oi, jospa vain voisit nähdä sen. Vedet tuhosivat maailman, mutta samat vedet pelastivat Nooan ja myös koko maan Nooaa varten. Kuunnelkaa Hänen ääntänsä, Hänen palvelijainsa ääntä, kun se kutsuu teitä parannukseen ja elämään.

5. Hänen oikeassa kädessään oli seitsemän tähteä.

"Ja Hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä."Nyt me jo tietysti tiedämme jakeesta kaksikymmentä, mitä nämä seitsemän tähteä tosiasiassa ovat. "Ja seitsemän tähden salaisuus ovat ne seitsemän seurakunnan enkelit (sanansaattajat)." Me emme voi tässä missään kohden erehtyä, sillä Hän selittää sen meille. Nämä seitsemän tähteä ovat sanansaattajat seitsemälle peräkkäiselle seurakuntajaksolle. Heitä ei mainita nimeltä. Heidät esitetään seitsemänä, yksi kullekin ajalle. Efeson ajasta tähän Laodikean aikaan toi jokainen sanansaattaja totuuden sanoman ihmisille, pitäen sitä aina Jumalan Sanana tuolle tietylle seurakuntajaksolle. Jokainen piti siitä kiinni. He olivat järkkymättömän uskollisia alkuperäiselle valolle. Kun jokainen ajanjakso vetäytyi pois Jumalasta, Hänen uskolliset sanansaattajansa käännyttivät tuon ajanjakson takaisin Sanaan. Heidän väkevyytensä oli Herrasta; muutoin he eivät olisi koskaan voineet pysäyttää tuota suunnanmuutosta. He olivat turvassa Hänen huolenpidossaan, sillä mikään ei voinut ryöstää heitä Hänen kädestään, eikä mikään voinut erottaa heitä Jumalan rakkaudesta, oli se sitten sairaus, vaara, alastomuus, nälänhätä, miekka, elämä tai kuolema. He olivat todella Hänelle antautuneita ja pysyivät Hänen läsnäolossaan. He eivät olleet huolissaan siitä vainosta, joka heitä kohtasi. Kärsimys ja pilkka saivat heidät antamaan kunnian Jumalalle siitä, että heidät oli katsottu arvollisiksi kärsimään Hänen tähtensä. Ja kiitollisina Hänen antamastaan pelastuksesta he loistivat Hänen elimiänsä valoa ja heijastivat Hänen rakkauttaan, kärsivällisyyttään, nöyryyttään, itsehillintäänsä, lempeyttään ja uskollisuuttaan. Ja Jumala tuki heitä ihmeillä, merkeillä ja ihmetöillä. Heitä syytettiin siitä, että he olivat fanaatikkoja ja pyhiä kieriskelijöitä. Järjestöt tuomitsivat heidät ankarasti ja tekivät heidät naurunalaisiksi, mutta he pysyivät uskollisina Sanalle.

Tämä lohdutus ei ole ainoastaan noille seitsemän seurakuntajakson sanansaattajille. Jokainen todellinen uskovainen on Jumalan kädessä ja voi ammentaa Hänen rakkaudestaan ja voimastaan, ja saada täyden hyödyn kaikesta siitä, mitä Jumalalla on uskovaiselle annettavana. Se, mitä Jumala antaa sanansaattajalle, ja kuinka HÄN siunaa ja käyttää sanansaattajaa, on esimerkki kaikille uskovaisille Hänen hyvyydestään ja huolenpidostaan KAIKKIA Hänen ruumiinsa jäseniä kohtaan. Amen.

6. Kaksiteräinen Miekka.

"Ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka." Hebr. 4:12 sanotaan: "Sillä Jumalan Sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija." Hänen suustaan lähti terävä, kaksiteräinen miekka, joka on Jumalan Sana.

Paavali sanoi, että Sana tuli esiin voimassa samoin kuin äänikin. Saarnattu Sana tosiasiassa havainnollistaa itsensä. Niinkuin leimuava, leikkaava miekka, se pisti ihmisten omiintuntoihin, ja niinkuin kirurgin veitsi se leikkasi pois sairaudet ja vapautti vangitut. Kaikkialla mihin nuo alkuajan uskovat menivät, he menivät saarnaten evankeliumia (Sanaa) ja Jumala vahvisti Sanan sitä seuraavien merkkien kautta. (Mark. 16:20) Sairaat paranivat, riivaajia ajettiin ulos ja he puhuivat uusilla kielillä. Se oli Sana toiminnassa. Tuo Sana ei ole koskaan rauennut tyhjiin uskovien kristittyjen suussa. Ja tässä viimeisessä ajassa se on voimakkaampi ja suurempi kuin koskaan todellisessa Sana-morsiamessa. Oi, pieni lauma, te pieni vähemmistö, pitäkää kiinni Sanasta, täyttäkää suunne ja sydämenne sillä, ja jonakin päivänä Jumala on antava teille valtakunnan.

7. Hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko.

Ilm. 21:23: "Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on Karitsa." Tämä on uusi Jerusalem. Karitsa on oleva siinä kaupungissa ja Hänen läsnäolonsa vuoksi siellä ei tarvita mitään valoa; Aurinko ei nouse eikä paista siellä, sillä Hän on sen Aurinko ja Valo. Kansat, jotka sinne tulevat, vaeltavat Hänen valkeudessansa. Ettekö olekin iloisia siitä, että tuo päivä on pian kohtaava meitä? Johannes näki tuon päivän tulevan. Siispä, Herra Jeesus, tule nopeasti!

Mal. 4:1-3: "Sillä katso: se päivä en tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot." Tässä se on jälleen. AURINKO paistamassa täydellä voimakkuudellaan. Oi, Jumalan Pojan voima loistamassa seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä. Siellä Hän seisoo, Tuomari, Hän, joka kärsi ja kuoli meidän puolestamme. Hän otti jumalallisen tuomion vihan päällensä. Hän yksinään polki Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Niinkuin jo totesimme, syntiselle Hänen äänensä on kuin vesiputouksen ääni tai kuin tyrskyjen iskeytyminen kuolettavina aaltoina kallioiselle rannalle. Mutta pyhälle, Hänen äänensä on niinkuin suloisesti laulava puron ääni maatessasi levossa, varmana Kristuksessa. Loistaessaan meidän päällemme lämmittävinä rakkautensa säteinä, Hän sanoo: "Älkää peljätkö, minä olen se, joka oli, joka on, ja joka tuleva on; minä olen kaikkivaltias. Minun lisäkseni ei ole ketään toista. Minä olen Alfa ja Omega, minä olen kaikki siitä." Hän on Laakson Lilja, se kirkas Aamutähti. Hän on kymmentätuhatta ihanampi minun sielulleni. Tuo suuri päivä on jo valmiina valkenemaan ja vanhurskauden aurinko on nouseva mukanaan parantuminen Hänen siipiensä alla.

Lukea koko mioon... Patmosnäky.Ilmestyskirja.
Jatkaa seuraavalle sivulle.
(Elämän Puu. Perisynti.)Viesti Napa... Valitse kieli ja ladata ilmaiseksi viestejä Veli Branham.


Kristuksen Salaisuutta.

Englanti Uutiskirjeen
Sivusto.

Ilmestyskirja.

 

Jumala ja Tiede.
+ Arkeologia.

Ylöstempaus on
Tulossa.

Suuret Opetukset
Viestin.

Hyviä Uutisia.
Jeesus kuoli teidän
rikoksenne.

Vesikaste.

 
 

Yliluonnollinen Pilvi.

Tulenpatsaassa.

Shekinah Jumalan
Kunnia.

 

Suurin Uutinen
Historiassa.
(Hauta on Tyhjä.)

Edelläkävijöitä.

Jumala on valkeus.

Jumaluus Selitettynä.

 

Perisynti.
Oliko se an omena?

Profeetan teot -sarja.

 

Enkeli ilmestyy.

Seitsemän
Seurakuntajaksoa.

Seitsemän Sinettiä.

Joulua Sarja.

Elävä Sana Sarja.

Lopunajalla sarja.

Mytologia.

 

Kolmas Vedä.

Jumalan nimeä.

Nooan Arkki.

Nykyinen tutkimus.

Jumalan ja Historia
sarja. Index. Daniel.

Kristillinen Kävellä
Sarja.

Jumala ja Tiede.
- Evolution.

Geologia.
Todisteita Nooan tulva.

Kuolema. Mitä sitten
tapahtuu?

Patmosnäky.

 

Jumala ja Tiede.
Mikrobiologia.

Jumala ja Tiede.
Kosmologia.

Jumala ja Tiede.
Dinosaurus myytti.

Viestiluettelomme.

 

Äänelle kyseinen merkki.

Profeetan syyttömäksi todistaminen.

Maanjäristys Tuomio.

Jumalallista
parantamista.

Raamatullinen
geologia.

 

Arkeologia.
Sodoma ja Gomorra.
Avioliitto ja avioero.

Siellä
Hän seisoo
Tuomarina
leimuavin silmin
jakaakseen
tuomioita.


   Raamattu Sanoo...

Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen,

ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.

Ilmestyskirja 1:17-18.


Napsauttamalla kuvaa ladataksesi PDF tai täysikokoinen kuva.


Hän on Olen.

 

Kristus. Vuonna
kultainen kynttilänjalka.

Profeetan Teot -sarja.

(PDFs)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(Englanti PDF)

Vuorenrinteellä
ja ruusupensaan
lumen Kiinassa.

Lillies tulipalon.

Tulenpatsaassa
- Houston 1950.

Light pyramidi kallioon.