Lopunajalla sarja.

  Lopunajalla Sarja.

Voidellut lopunajalla.


William Branham.

Lue koko artikkeli in...
Voidellut lopunajalla.

Matteuksen 24:23-24,
23 Sitten, jos kuka tahansa sanoo teille: Katso, täällä on Kristus, tai tuolla; älkää sitä uskoko.
24 Sillä on nouseva vääriä Kristuksia, ja vääriä profeettoja, jotka tulevat näyttämään suuria merkkejä ja ihmeitä; niin paljon että, jos se olisi mahdollista, he pettäisivät jopa valitutkin.

Haluan teidän huomaavan tässä Matteuksen 24, että Jeesus käytti termiä “kristuksia”, k-r-i-s-t-u-k-s-i-a, “kristuksia”. Ei Kristus, vaan “kristuksia”, monikossa, ei yksikössä. “Kristuksia.” Sitten sana Kristus merkitsee “voideltu”. Ja sitten, jos se merkitsee voideltua, niin siellä ei tule olemaan ainoastaan yksi, vaan monia voideltuja, “voideltuja”. Näettekö? Ja toisin sanoen, jos Hän olisi sanonut sen toisella tavalla, niin että me olisimme ymmärtäneet sen paremmin, Hän olisi sanonut: ”Viimeisinä päivinä nousee vääriä voideltuja.” No niin, sehän näyttää melkein mahdottomalta, kun puhutaan voidellusta. Mutta huomatkaa seuraavat sanat, “ja vääriä profeettoja”, p-r-o-f-e-e-t-t-o-j-a, monikko.

Nyt voideltu on “joku sanoman kanssa”. Ja ainoa tapa, miten sanoma voidaan tuoda esiin, on voidellun kautta; ja se olisi profeetta, voideltu. “Siellä on nouseva vääriä voideltuja opettajia.” Profeetta opettaa sitä, mikä hänen sanomansa on. Voideltuja opettajia, mutta voideltuja ihmisiä väärän opetuksen kanssa. Voideltuja, “kristuksia”, monikko; “profeettoja”, monikko. Ja, jos on sellainen asia kuin Kristus, yksikkö, niin silloin näiden täytyy olla “voideltuja”, joiden opettama profetia on erilainen, koska he ovat voideltuja.

No niin, tämä pyhäkouluopetusta, ja me haluamme yrittää tuoda tämän todelliseen näyttöön Kirjoituksilla. Ei, sillä mitä joku muu on sanonut siitä, mutta vain lukemalla Kirjoituksia. Te saatatte sanoa: “Kuinka voi niin olla? Keitä nuo voidellut ovat?” Kristuksia, k-r-i-s-t-u-k-s-i-a, voideltuja. “Kristuksia ja vääriä profeettoja.” Voideltuja, mutta vääriä profeettoja! Jeesus sanoi, että sade lankeaa oikeille ja väärille. Nyt joku ehkä sanoo minulle: “Uskotko sinä, että tuo voitelu noiden ihmisten yllä tarkoittaa, että se on Pyhän Hengen voitelu?” Kyllä vaan, aito Jumalan Pyhä Henki on henkilön yllä, ja kuitenkin he ovat vääriä! Kuunnelkaa nyt tarkasti ja nähkää mitä Hän sanoi: “Ja he tulevat näyttämään merkkejä ja ihmeitä, niin paljon, että se pettäisi jopa valitunkin, jos se olisi mahdollista.” Ja he ovat voidellut aidolla Pyhällä Hengellä! Tiedän, että tämä kuulostaa kovasti hassulta, mutta me tulemme ottamaan aikaa ja selittämään sen Sanalla, niin että se ehdottomasti on NÄIN SANOO HERRA, Totuus.

-----
Matteuksen 5:45,
45 Että voisitte olla Isänne lapsia, joka on taivaassa: sillä hän antaa aurinkonsa nousta niin pahoille kuin hyvillekin, ja lähettää sateen oikeille ja väärille.
(Sama sade tulee pahojen ylle, aivan samoin kuin hyvienkin.)

Hebrealaiskirjeen 6:7-8,
7 Sillä... (Kuunnelkaa!) ...maa, joka juo sateen, joka usein tulee sen ylle, ja tuottaa vihanneksia hyödyksi niille, jotka sitä viljelevät, saa siunauksen Jumalalta:
8 Mutta se mikä tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on hyljätty, ja on lähellä kirousta; jonka loppu on tulla poltetuksi.

-----
Verratkaa sitä nyt Matt. 5:45:n kanssa. Huomatkaa, Jeesus sanoi, että sade ja aurinko tulevat maan ylle, että Jumala lähettää ne valmistamaan ruokaa ja muita asioita maan ihmisille. Ja sade on lähetetty ruokaa, vihanneksia varten. Mutta lusteet, rikkaruohot, koska ne ovat pellolla, vastaanottavat saman asian. Sama sade, joka kasvattaa vehnän on sama sade, joka kasvattaa rikkaruohot.

-----
Nyt sen vuoksi, sateen tippuminen maan luonnollisen kasvullisuuden ylle, on esikuva hengellisestä sateesta, joka antaa Iankaikkisen Elämän, sen sataessa seurakunnan ylle; sillä me kutsumme sitä aikaisemmaksi sateeksi ja myöhäisemmäksi sateeksi. Ja se on sade, joka virtaa Jumalan Hengestä Hänen Seurakuntansa ylle.

Huomatkaa, se on hyvin outo asia tässä. Näettekö? Että, kun nuo siemenet menivät maahan, kuinka ne sitten tulivatkin sinne, niin ne olivat ohdakkeita alusta alkaen. Mutta vehnä, joka meni maahan... Ja vihannekset, ne olivat vihanneksia alusta alkaen. Ja jokainen vihannes tuottaa itseään jälleen, osoittaen sen, mitä se oli alkuperäisesti alussa. “Ja he tulevat pettämään Valitutkin, jos se olisi mahdollista”, koska he saavat saman sateen, saman siunauksen, näyttäen samat merkit ja ihmeet. Ymmärrättekö? “He pettävät Valitutkin, jos se olisi mahdollista.” No niin, orjantappura ei voi mitään sille, että se on orjantappura, ja myöskään vehnä ei voi mitään sille, että se on vehnä. Se on niin kuin niiden kummankin Luoja sääti alussa. Se on Valittu.

-----
No niin, aurinko nousee ja kypsyttää viljan. Eikä se voi kypsyttää sitä yhtäkkiä. Se tulee kypsyyteen, kypsyen jatkuvasti, kunnes se tulee täydeksi tähkäksi. Samoin on tänään seurakunnan kanssa. Se alkoi varhaislapsuudessaan siellä aikaisemmin pimeässä ajassa, jossa se oli maan alla. Se on nyt kasvanut kypsyyteensä. Ja me voimme nähdä sen täydellisesti, sen, että Jumala aina luonnon kautta... Te ette voi häiritä luontoa. Se on mikä on vikana tänään. Me räjäytämme pommeja valtameressä ja tuhoamme sen atomipommeilla. Te hakkaatte puut maahan, ja myrsky on vievä teidät. Te patoatte joen, ja se tulee tulvimaan. Teidän täytyy löytää Jumalan tapa tehdä asiat ja pysyä siinä. Me olemme kirkkokunnallistaneet ihmiset seurakunnissa ja organisaatioissa; katsokaa mitä meillä on! Pysykää Jumalan antamalla tiellä.

Mutta näettehän, “Hän lähettää sateen”, (takaisin aiheeseemme), “oikeille ja väärille.” Jeesus kertoo teille täällä Matt. 24, että se olisi merkki lopunajalla. Nyt, jos tämä merkki tulee tunnetuksi ainoastaan lopunajalla, niin sitten sen täytyy olla noiden Sinettien avaamisen jälkeen. Näettekö? Se on lopun merkki! Se merkitsee, että nämä asiat tulevat tapahtumaan lopun ajalla. Ja se tulee olemaan merkki, niin että Valitut eivät joudu ymmälle näissä asioissa. Näettekö te sen? Silloin se täytyy paljastaa, tuoda julki.

Huomatkaa. Sekä vehnä, että rikkaruohot elävät samasta voitelusta, joka tulee taivaasta. Molemmat niistä riemuitsevat siitä. Muistan tässä yhteydessä tuon tapauksen siellä ylhäällä Greens Millillä. Näin tuon näyn tulevan, ja siellä oli suuri maapallo, joka oli kokonaan äestetty. Ja siellä kulki ensin kylväjä. Haluan pitää tämän teidän edessänne. Tarkatkaa mikä lähtee liikkeelle ensin, ja mikä sitten seuraa sitä. Ja, kun tämä mies lähti liikkeelle ympäri maan kylväen siementä, sitten Hänen jäljessään tuli mies, tummat vaatteet yllään, hiiviskellen Hänen jäljessään kylväen rikkaruohoja. Ja sitten, kun se oli tapahtunut, minä näin kummankin sadon tulevan esiin. Ja, kun ne kasvoivat, niin yksi oli vehnää ja toinen rikkaruohoa. Sitten tuli kuivuus, ja näytti siltä kuin molemmat niistä olisivat päät riipuksissa itkeneet sadetta. Sitten maan ylle nousi suuri pilvi ja se satoi. Ja vehnä nousi pystyyn ja sanoi: “Ylistys Herralle! Ylistys Herralle!” Ja rikkaruohot nousivat pystyyn ja huusivat: “Ylistys Herralle! Ylistys Herralle!” Samat tulokset, molemmat niistä olivat menehtymässä, molemmat olivat kuolemassa. Ja sitten vehnä kasvaa ja tulee janoiseksi. Ja koska se oli samalla pellolla, samassa puutarhassa, samassa paikassa, niin molemmat niistä kasvoivat samasta sateesta.

Huomatkaa. Sama voiteleva vesi, joka kasvattaa vehnän, kasvattaa myös rikkaruohon. Sama Pyhä Henki, joka voitelee Seurakunnan, joka antaa heille halun pelastaa sieluja, joka antaa heille voiman suorittaa ihmeitä, se lankeaa väärille ja oikeille, tuo aivan sama Henki. Te ette voi tulkita sitä millään muulla tavalla ja sitten ymmärtää Matteuksen 24:24. Hän sanoi: “Tulee nousemaan vääriä kristuksia”, vääriä voideltuja, jotka ovat voidellut aidolla Hengellä, mutta he olisivat sen vääriä profeettoja, sen vääriä opettajia. Mikä saa miehen haluamaan olla väärä opettaja jostakin, joka on Totuus? No niin, me tulemme pääsemään pedon merkkiin muutaman minuutin kuluttua, ja te tulette näkemään, että se on kirkkokunta. Näettehän? Vääriä opettajia, vääriä voideltuja. Voideltuja kristuksia, mutta vääriä opettajia. Se on ainoa tapa miten te voitte nähdä sen.

-----
Huomatkaa. Mutta se mitä he tuottavat kertoo teille eron. “Heidän hedelmistään”, Jeesus sanoi, “te tunnette heidät.” Viinirypäleitä ei kerätä ohdakkeista, vaikka tuo ohdake olisikin viinipuussa. Se voisi olla mahdollista, mutta hedelmästä se voidaan erottaa. Mikä on hedelmä? Se on Sana, hedelmä ajankohdalle; se on mitä se on, heidän opetuksensa. Minkä opettaminen? Ajankohdan opettaminen, mikä aika se on. Ihmistekoinen oppi, kirkkokunnallinen oppi, vai Jumalan Sana ajankohtaa varten. Aika kuluu niin nopeasti, ja me voisimme pysytellä siinä pitkän aikaa, mutta olen varma, että te, jotka olette täällä läsnä, ja olen varma, että te ympäri maan, voitte nähdä mitä minä yritän kertoa teille, sillä meillä ei ole liian paljon enempää aikaa viipyä siinä.

Mutta te voitte nähdä, että voitelu tulee väärien ylle, väärien opettajien ylle, ja saa heidät tekemään tarkalleen sitä, mitä Jumala käski heidän olla tekemättä; mutta he tekevät sen, joka tapauksessa. Miksi? He eivät voi auttaa sitä! Kuinka voisi ohdake olla mitään muuta kuin ohdake? Ei väliä, kuinka paljon hyvää sadetta on pirskoteltu sen päälle, sen täytyy olla ohdake. Siitä syystä Jeesus sanoi, että “he tulisivat olemaan niin lähellä, että se pettäisi jopa Valitunkin”, joka on juurissa, “jos se olisi mahdollista”. Mutta se ei ole mahdollista. Vehnä ei voi tehdä mitään muuta kuin tuottaa vehnää; se on kaikki mitä se voi tuottaa.

Lue koko artikkeli in...
Voidellut lopunajalla.


Klikkaa kuvaa lataa PDF tai täysikokoinen kuva.


Teot Profeetta sarjan.

(PDFs)

Voidellut lopunajalla.

(PDF)

William Branham
Life Story.

(Englanti PDF)

How the Angel came
to me.
(Englanti PDF)


Viesti Napa....Valitse kieli ja ladata ilmaiseksi viestejä Veli Branham.


Kristuksen Salaisuutta.

Englanti Uutiskirjeen
Sivusto.

Ilmestyskirja.

 

Jumala ja Tiede.
+ Arkeologia.

Ylöstempaus on
Tulossa.

Suuret Opetukset
Viestin.

Hyviä Uutisia.
Jeesus kuoli teidän
rikoksenne.

Vesikaste.

 
 

Yliluonnollinen Pilvi.

Tulenpatsaassa.

Shekinah Jumalan
Kunnia.

 

Suurin Uutinen
Historiassa.
(Hauta on Tyhjä.)

Edelläkävijöitä.

Jumala on valkeus.

Jumaluus Selitettynä.

 

Perisynti.
Oliko se an omena?

Teot Profeetta sarjan.

 

Enkeli ilmestyy.

Seitsemän
Seurakuntajaksoissa.

Seitsemän Sinettiä.

Joulua Sarja.

Elävä Sana Sarja.

Lopunajalla sarja.

Mytologia.

 

Kolmas Vedä.

Jumalan nimeä.

Nooan Arkki.

Nykyinen tutkimus.

Jumalan ja Historia
sarja. Index. Daniel.

Kristillinen Kävellä
Sarja.

Jumala ja Tiede.
- Evolution.

Geologia.
Todisteita Nooan tulva.

Kuolema. Mitä sitten
tapahtuu?

Patmosnäky.

 

Jumala ja Tiede.
Mikrobiologia.

Jumala ja Tiede.
Kosmologia.

Jumala ja Tiede.
Dinosaurus myytti.

Viestiluettelomme.

 

Äänelle kyseinen merkki.

Profeetan syyttömäksi todistaminen.

Maanjäristys Tuomio.

Jumalallista
parantamista.

Raamatullinen
geologia.

 

Arkeologia.
Sodoma ja Gomorra.
Avioliitto ja avioero.

   Raamattu Sanoo...

Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: “Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti”.

Ilmestys 11:15