Žijúci Slovo Sériu.

Slovo k cirkvi.

  Žijúci Slovo Sériu.

Slovo k cirkvi.

Od...  Kristus je Zjavené Tajomstvo Božie.


William Branham.

Milujte jeden druhého ponad všetko. Milujte sa navzájom. Nezáleží na tom čo sa diabol snaží hovoriť! Nuž, vy všetci ste teraz jednou veľkou milou skopinou, ale pamätajte na moje varovanie, Satan nenechá aby to tak zostalo.

Nie veru. On vystrieľa všetko, ak má niekoho koho by priviedol aby dosiahol svoj cieľ. Privedie nejakého kritika, alebo neve- riaceho, posadí ho ku vám a spôsobí aby mal s vami obecenstvo, v pokoji a vo všetkom, a potom zasiahne takého človeka nejakým jedom a on s tým vyrazí na celý zbor. Nestojte za tým. Nemajte s niečím takým nič spoločného. Pozostaňte naďalej milujúci, vľúdni a láskaví jeden naproti druhému. Modlite sa za takého človeka, aby on tiež bol spasený, ktokoľvek to je, či muž alebo žena, modlite sa len za nich. A stojte jeden pri druhom.

A stojte so svojím pastorom. On je pastier, vážte si ho. On vás cez to prevedie, pretože on je ustanovený do toho od Boha.

Zapamätáte si to? (Zhromaždenie odpovedá, "Amen." -vyd.) Nepriateľ príde. A keď on príde, priľnite len tesnejšie ku sebe. A ten, ktorého si diabol používa ako nepriateľa, buď odpadne alebo príde a bude jedným z vás. To je všetko.

Nikdy nerobte medzi sebou skupinky, alebo reči. My sme jedno. Nemôžem povedať, "Ľavá ruka, ja sa pri tebe zbláznim, dám ťa preč, pretože ty nie si pravá ruka." Ona je mojou ľavou rukou. Ja chcem aby tam zostala. Ešte aj ten malý konček môjho prsta chcem aby zostal presne tam kde je, každá malá čiastka môjho tela chcem aby zostala tam kde je. A Boh chce aby sme my, ako telo veriacich, zostali dopasovaní presne jeden ku druhému, presne jeden s druhým.

Nuž, máte pásky o tom. Máte pásky o tom čomu veríme. Máte pásky o poriadku v zbore, ako sa máme správať v cirkvi Božej, ako sem máme spoločne prichádzať a sedieť spolu v Ponebeských miestach. Nezostávajte doma. Ak je Boh vo vašom srdci, vy sa nebudete môcť dočkať, kedy sa otvoria dvere aby ste sa sem dostali a mali obecenstvo so svojimi bratmi. Ak to tak necítite, tak vám hovorím, že je načase aby ste sa modlili.

Pretože sme v posledných dňoch, kde Biblia zdôrazňuje... či napomína nás aby -aby, "Čím viac vidíme že sa približuje ten deň," aby sme milovali jeden druhého kresťanskou láskou a Božskou láskou, "Aby sme sa spolu zhromaždili v Ponebeských miestach v Kristu Ježišovi," a milovali jeden druhého. "Po tom poznajú všetci že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou." To je práve ono. Stojte tesne spolu.

Ak si myslíte, že určitý brat alebo sestra nemá v niečom pravdu, povedzte, "Pane, nedovoľ aby vo mne vyrástol nejaký koreň horkosti, pretože to by sa ho mohlo dotknúť a odsunie to Krista preč z môjho života." Ten jedovatý kvas zlomyseľnosti, závisti, hnevu, odníme od vás Svätého Ducha. Vyženie Ho zo zhromaždenia. Zabije to Ducha Božie- ho, alebo Ho vypudí preč z tadiaľto, zraní vášho pastora. Urobí všetko. Vidíte? Nerobte to.

Ale tým viacej sa zbližujte jeden s druhým. Pritiahnite... Zapnite pracku, ako nám to jedného večera svedčil ten brat, ktorý tu kázal, o zapínaní, ako to videl vo videní. Tie pracky sú na zbroji Božej na všetkom. Len si ju oblečte, pritiahnite, zblížte sa len tesnejšie jeden s druhým. Milujte jeden druhého, nech sa deje čokoľvek. Hovorte pekne jeden o druhom, hovorte dobré veci jeden o druhom, a potom vám Boh bude žehnať.

Od...  Kristus je Zjavené Tajomstvo Božie.


Kliknutím na obrázok si stiahnete obrázok v plnej veľkosti alebo PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Angličtina).
 

Kristus je Zjavené
Tajomstvo Božie.

(PDF)

Pred...

Po...

Udalosti z Môjho
Života
W. Branham.
(PDF)

Ako Prišiel Ku
Mne Anjel.
(PDF)

Tajomstvo Krista.

Anglický Spravodaj webové stránky.

Noemova Archa.

Súčasný výskum.

Boh a Veda Index.
- Archeológia.

Vytrhnutie sa blíži.

Hlavné učenie správy.

Dobrá správa. Ježiš
zomrel za vaše hriechy.

Vodný Krst

 

Nadprirodzený Oblak.

Ohňový stĺp.

Šekinskej slávy Boha.

 

Hrobka je prázdna.
Je živý.

Sedem Cirkevnými Vekmi.

Sedem Pečatí.

Boh a Histórie
Série Index - Daniel.

Kresťanské chodzou
série. - Znak.

Meno Božie.

Smrťou. Čo potom?

Božstvo vysvetlil.

Žijúci Slovo Sériu.

Času konca sériu.

Boh a Veda.
Mýtus dinosaurov.

Pôvodný hriech.
Bolo to jablko?

Náš zoznam správ.

Biblický Geológie

 

   Písmo hovorí...

Povstaň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svetlo, a sláva Hospodinova vzišla nad tebou!

Lebo hľa, tma pokryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hospodin ako slnko rána, a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou.

Izaiáš 60:1-2Húb Správ... Vyberte si svoj jazyk a stiahnuť zadarmo správy od Brata Branham.