Vinh quang Shekinah của Thiên Chúa.


   Nơi ngự của của Thiên Chúa.

Trong đồng vắng.

(Liên kết ngoài.)
Hình ảnh kích thước đầy đủ có sẵn từ:


Moses' Tabernacle in the Wilderness.
www.selahart.com

(Họa sĩ - Norbert McNulty)
(Bản quyền - Mark and Jody McNulty)

Các Thính Đường ở nơi Hoang vắng.

Các Thính Đường của Thiên Chúa ở nơi Hoang vắng là một cái lều giống như cấu trúc, thiết kế để được tháo dỡ và đã chuyển đến điểm đến tiếp theo, khi con người du hành đến những đất hứa. Thiên Chúa đã cho việc thiết kế để Moses trong Xuất Hành 25:8

"Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. Hãy làm điều đó y như kiểu đền tạm cùng kiểu các đồ dùng mà ta sẽ chỉ cho ngươi."

Đền Sa-lô-môn.

David mong muốn xây dựng một ngôi thường trực Chúa nhưng bị ngăn không cho khi làm điều đó. Thiên Chúa nói với ông trong 1 Sử Ký 28:6 "Ngài phán với ta rằng: Sa-lô-môn, con trai của ngươi, sẽ cất cái đền và các hành lang của ta; vì ta đã chọn nó làm con trai ta, và ta sẽ làm cha nó."

Các ngôi đền thứ hai.

Khi các người trả lại từ kiện nuôi nhốt trong Babylon họ xây dựng lại ngôi đền. Điều này lấy 49 năm để làm điều, số này đang được quan trọng bởi vì nó xác định các khoảng thời gian cho các những lời tiên tri trong Ða-ni-ên 9:25 xảy ra. Bảy tuần để xây dựng lại ngôi đền. 1 tuần = 7 năm qua (hoặc 1 ngày = 1 năm). Điều này cho phép chúng ta tính toán thời gian khi Đấng Cứu Thế sẽ xuất hiện ở Jerusalem. 7 tuần cộng thêm 62 tuần = 483 năm qua. Đó là khi Chúa Kitô đã xuất hiện và thì đã bị đóng đinh ở giữa của tuần thứ bẩy mươi. Điều này để lại một nửa tuần (3,5 năm) vẫn còn xảy ra đối với người Do Thái.

Nó phải được đề cập rằng thánh thư cho biết "Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lịnh tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem, cho đến Ðấng chịu xức dầu, tức là vua, thì được bảy tuần lễ và sáu mươi hai tuần lễ; thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào, trong kỳ khó khăn." Có rất 2 nghị định, một từ Cyrus và một thứ hai từ Darius II. Đó là một thứ hai này, các lời tiên tri áp dụng vào.

Đền vua Hêrôđê.


Mô hình đền thờ vua Hêrôđê.
Vào khoảng 30 ad.

Hêrôđê bổ sung vào ngôi đền thứ hai. Điều này phép nó được khôi phục lại tình chiều cao ban, như được thực hiện bởi Solomon.

Nơi nhà ở của Thiên Chúa ngày hôm nay.

Trong Công vụ chương 2, có một sự kiện được ghi lại, nơi mà Thiên Chúa (Đức Thánh Linh đã) xuất hiện trong hình thức "tounges lửa", và nghỉ ngơi trên đầu con của mỗi tín hữu. Để các Kitô giáo này là biết đến như là "Phép Rửa của Đức Thánh Linh". Nó là dành cho mọi tín hữu, như Phi-e-rơ cho biết trong Công vụ 2:38 "Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh."


3 cõi của con người.

Tải.
Đúc Chúa Trời Sắm Sẳn Nơi Thờ Phượng Duy Nhất
Đức Thánh Linh Là Gì?
Đức Thánh Linh Được Ban Cho Để Làm Gì?
Các Ngươi Cất Nhà Nào Cho Ta?

Có ý nghĩa của Thiết kế các ngôi Đền.

Đền thờ tại Jerusalem đã có một khoảng sân bên ngoài, một nơi thánh, và nơi Chí Thánh nơi mà Thầy Tế Lễ Thượng nhập một lần a năm, với máu của lễ chuộc tội cho những tội lỗi của người. Cấu trúc đền thờ đại diện cho một con người, với cơ thể (sân bên ngoài), Chúa Thánh Thần (nơi rất thánh), và nơi Chí Thánh (linh hồn), nơi vinh quang của Thiên Chúa ngự Shekinah, và nơi mà các hòm giao ước nằm (Lời Thiên Chúa ).

Nhiều người tự xưng mình là các Kitô hữu, nhưng chưa bao giờ có a vị Thượng Tế (Ðức Chúa Jêsus) cần nhập với chuộc máu.

Nhiều Kitô hữu có một kinh nghiệm lên và xuống - giống như ánh sáng ở phía bên ngoài, sân (ngày và đêm). Một số người đã bước vào nơi rất thánh, (đời sống trong giáo hội) - a nhẹ hằng nhưng nhân tạo, từ thân nến vàng son (tượng trưng cho bảy lứa tuổi giáo hội). Nhưng họ có không nhập trong đằng sau ở Vail nơi ánh sáng là sự có mặt của Thiên Chúa.


   Trụ cột của lửa. Trụ cột của đám mây.

Trụ cột của lửa. Trụ cột của đám mây.


Đức Chúa Trời đáp Elijah lửa.

Sự khác biệt lớn giữa Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo thì, từ tất cả các tôn giáo khác, là sự có mặt của "Shekinah" vinh quang của Thiên Chúa - những cột lửa.

Thiên Chúa đã dẫn dân Ngài, Israel, bởi một trụ lửa trong đêm, và một trụ mây, bởi, ngày. Rằng hẳn phải là một cảnh tượng kỳ diệu. Những điều thú vị là trong khi nó đã cho nhẹ đến Israel, nó là bóng tối mãnh liệt đến kẻ thù của họ.

Khi nào Ê-li dâng một của lễ núi Mt Carmel, Thiên Chúa trả lời cầu nguyện của mình, bởi lửa.

Khi thời gian của Ê-li đã được hoàn thành trên Trái đất, cậu được đem lên xe binh của lửa.

Khi nào Đức Chúa Jêsus đã biến hình trên núi mặt và hàng may mặc của mình là sáng sáng sủa.

Thánh Phaolô đã gặp Đức Chúa Trời trên đường Damascus, một ánh sáng chiếu sáng. Anh ấy cho biết "là những ai bạn Thiên Chúa?", "Ta là Giêsu" ông trả lời.


  Các cột lửa - Houston 1950

Các cột lửa - Houston 1950


William Branham.

Tại Houston, Texas vào tháng Giêng năm 1950, một bức ảnh kinh ngạc được chụp bởi Douglas Studios. Trong bức ảnh này đã xuất hiện một nhẹ trên đầu của Anh Branham trong một vầng hào quang giống như hình dạng. Những tiêu cực đã được kiểm tra bởi George J. Lacy đã được ai người giám định của các văn bản hỏi, để xác định có hay không các ánh sáng có thể là kết quả của phơi nhiễm không đúng cách, đang phát triển hoặc chỉnh sửa. Các điều tra được phục vụ hoàn toàn xác nhận thực tế là độ sáng của đã được gây ra bởi ánh sáng nổi bật các tiêu cực. Bức ảnh này đã treo tại hội trường của nghệ thuật tôn giáo ở Washington DC, là chỉ có siêu nhiên, cá nhân bao giờ hết được chụp ảnh.

Tải.  53-0509  Trụ Lửa. - William Branham


   Kinh Thánh nói...

Vả, Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an; dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Ðức Chúa Trời, là núi Hô-rếp.

Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa, giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đang cháy, nhưng không hề tàn.

Xuát Hành 3:1-2


   Tải...

Mầu nhiệm Chúa Kitô.

Tiếng Anh Trang web bản tin.

Thuyền của Nô-ê.

Thiên Chúa và Khoa học. Khảo cổ học.

Sự sung sướng đang đến.

Giáo lớn của tin nhắn.

 

Tin tốt.
Chúa Giêsu đã chết
cho tội lỗi của bạn.

Nước Rửa Tội.

 
 

Vinh quang Shekinah
của Thiên Chúa.

Ngôi mộ trống
Ngài đã sống lại.

Đám mây siêu nhiên.

Cột lửa.

Thiên Chủ Đoàn lý giải.

Chữa lành thiêng liêng.

 

Bảy Thời Đại Hội Thánh.

Bảy Cái Ấn.
Hôn nhân và ly dị.
Người công giáo đi bộ loạt.

Tên của Thiên Chúa.

Cái chết.
Điều gì sau đó?

Kết thúc chuỗi
thời gian.

Loạt lời Hằng sống.

Loạt Giáng sinh.

Các tội nguyên tổ.
Nó là một quả táo?

Danh sách tin nhắn của chúng tôi.

Sô-đôm và Gô-mô-rơ.

   Kinh Thánh nói...

Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Ðức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Ðấng mà anh em đã nhận bởi Ðức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?

Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Ðức Chúa Trời.

1 Cô-rinh-tô 6:19-20


Nhấp chuột vào một hình ảnh để tải hình ảnh đầy đủ kích thước.


Cột lửa. - Vai

 

Ánh sáng xung quanh
đầu của Anh Branham
à.

Lily của lửa.

 

Cỗ xe lửa.
Elijah bị bắt lập.

Trụ cột lửa
- Houston 1950

Ánh sáng trên một
tảng đá kim tự tháp.

Chúa Kitô. Trong
thân nến vàng son.

Acts of the Prophet
Chapter 13 - God is Light.

(PDF - Tiếng Anh)


Trung tâm tin nhắn...Chọn ngôn ngữ của bạn và tin nhắn miễn phí tải về từ Anh Branham.