Khảo cổ học 2.

<< trước


  Thiên Chúa và Khoa học loạt.

Sôđôm và Gômôrơ.


David Shearer.

Khu vực xung quanh biển Chết, đã từng là một vùng nông nghiệp tươi tốt, như Sáng-thế Ký 13:10 nói,

Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh, là nơi (trước khi Ðức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ) thảy đều có nước chảy tưới khắp đến Xoa; đồng ó cũng như vườn của Ðức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy.

Hôm nay, tuy nhiên, toàn bộ diện tích là hoang vắng, các thành phố là màu sắc khác nhau (tro trắng) hơn những tảng đá của khu vực xung quanh, chỉ ra cường độ của thảm họa.


    Kết cấu tòa nhà.

Kinh thánh làm chứng về sự gian ác của Sôđôm trong những câu thơ sau:

Sáng-thế Ký 13:13
Vả, dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Ðức Giê-hô-va.
 


Nhân sư tro (Thần tượng).

Ê-xê-chi-ên 16:49-50
49 Nầy, đây là sự gian ác của em gái mầy là Sô-đôm và các con gái nó: ở kiêu ngạo, ăn bánh no nê, và ở nể cách sung sướng; nó lại không bổ sức cho tay kẻ nghèo nàn và thiếu thốn.
50 Chúng nó đã trở nên cao ngạo, phạm những sự gớm ghiếc trước mặt ta; nên ta đã trừ chúng nó đi, vừa khi ta thấy mọi điều đó.

 

Công trình kiến trúc.


    Kết cấu tòa nhà.

Các cấu trúc của tàn tích bao gồm các lớp Canxi Sulfate và Canxi Carbonate. Điều này cho sự xuất hiện của các lớp tro trắng và xám xen kẽ. Họ rất giòn, vật liệu có thể dễ dàng có thể được “gõ tắt” các cấu trúc.


Cấu trúc tường.

Bóng đá Lưu huỳnh.


Bóng đá Lưu huỳnh.

Có hàng ngàn quả bóng Lưu huỳnh được nhúng trong đống đổ nát tro. Những thứ này đã tan chảy vật chất xung quanh chúng, cùng với tro. Điều này đã khiến họ trở nên bị bao vây, loại bỏ oxy từ chúng, dập tắt sự cháy và do đó bảo quản Lưu huỳnh bên trong chúng.

Các lưu huỳnh bên trong chúng có màu trắng, và trong các thử nghiệm hóa học, chứng minh là có hơn 98% tinh khiết. (Lưu huỳnh thường được tìm thấy là màu vàng, núi lửa trong tự nhiên, và thường chỉ có 40% nguyên chất.)


    Kết cấu tòa nhà - Gômôrơ.

Phục-truyền Luật-lệ Kýì 29:23
23 khi thấy toàn xứ chỉ diêm, muối, và cháy tiêu, không giống gieo, không sản vật chi hết, chẳng một thứ cỏ nào mọc, giống như sự hủy hoại của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Át-ma và Sê-bô-im bị Ðức Giê-hô-va phá diệt trong cơn thạnh nộ Ngài,

Bài học cho chúng ta.

Sự tàn phá của Sô-đôm và các thành phố khác là một lời cảnh báo cho chúng ta hôm nay, như Kinh thánh nói trong 2 Phi-e-rơ 2:6,

6 nếu Ngài đã đoán phạt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hủy phá đi khiến hóa ra tro, để làm gương cho người gian ác về sau;


   Kinh Thánh nói...

đến này Lót ra khỏi thành Sô-đôm, thì trời mưa lửa và diêm sinh, giết hết dân thành ấy.

Ngày Con người hiện ra cũng một thể nầy.

Lu-ca 17:29-30


Trích dẫn...

Và tôi đã đưa ra tuyên bố này. Nếu quốc gia này thoát khỏi sự phán xét, Thiên Chúa sẽ có nghĩa vụ phải nâng lên Sôđôm và Gômôrơ và xin lỗi vì chìm họ và đốt chúng lên, vì chúng ta chỉ là xấu xa như Sôđôm và Gômôrơ bao giờ là. Và nếu Ngài đánh chìm Sôđôm và Gômôrơ và đốt cháy chúng  vì tội lỗi của họ, và Ngài không đối phó cùng một cách với chúng tôi, Sau đó, ông sẽ là bất công và nợ họ một lời xin lỗi. Chúa không phải xin lỗi ai hay vì điều gì cả. Tội lỗi sẽ bị phán xét, và nó sẽ bị trừng phạt, cũng giống như chắc chắn là có một Thiên Chúa, Đấng có thể làm cho sự phán xét. Và phán xét của Chúa là thánh, Thiên Chúa là thánh. Và do đó, Những đánh giá và công việc của Ngài phải công bằng và thánh thiện, bởi vì nó sẽ trở thành một Thiên Chúa thánh cho công việc của Ngài và sự phán xét của Ngài.

Dịch từ... Handwriting on the wall  58-0309M William Branham


Nhấp chuột vào một hình ảnh tải về file PDF hoặc hình ảnh kích thước đầy đủ.


As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Tiếng Anh)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Tiếng Anh)

Tiểu Sử Của Tôi.
William Branham.

(PDF)

Thiên Sứ Đã Đến Với
Tôi Như Thế Nào Và
Sự ủy Thác Của Ngài.

(PDF)

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Tiếng Anh)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Tiếng Anh)


Trung tâm tin nhắn...Chọn ngôn ngữ của bạn và tin nhắn miễn phí tải về từ Anh Branham.


Mầu nhiệm Chúa Kitô.

Tiếng Anh Trang web bản tin.

Thuyền của Nô-ê.

Thiên Chúa và Khoa học. Khảo cổ học.

Sự sung sướng đang đến.

Giáo lớn của tin nhắn.

 

Tin tốt.
Chúa Giêsu đã chết
cho tội lỗi của bạn.

Nước Rửa Tội.

 
 

Vinh quang Shekinah
của Thiên Chúa.

Ngôi mộ trống
Ngài đã sống lại.

Đám mây siêu nhiên.

Cột lửa.

Thiên Chủ Đoàn lý giải.

Chữa lành thiêng liêng.

 

Bảy Thời Đại Hội Thánh.

Bảy Cái Ấn.
Hôn nhân và ly dị.
Người công giáo đi bộ loạt.

Tên của Thiên Chúa.

Cái chết.
Điều gì sau đó?

Kết thúc chuỗi
thời gian.

Loạt lời Hằng sống.

Loạt Giáng sinh.

Các tội nguyên tổ.
Nó là một quả táo?

Danh sách tin nhắn của chúng tôi.

Sô-đôm và Gô-mô-rơ.

   Kinh Thánh nói...

Ðoạn, Ðức Giê-hô-va giáng mưa diêm sanh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ,

hủy diệt hai thành nầy, cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó.

Sáng-thế Ký 19:24-25


Kinh thánh không
bao giờ nói
Lời Chúa đến
với một nhà
thần học.
Họ là những người
gây rối Nó lên.