Dòng Giống Của Rắn.

<< trước

kế tiếp >>

  Loạt lời Hằng sống.

Rắn quỷ quyệt.
(Sự thật về tội nguyên tổ.)


William Branham.

Đọc các tài khoản trong...
Dòng Giống Của Rắn.

Sáng thế ký 3:1-7,
1 Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Ðức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? 2 Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, 3 song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Ðức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. 4 Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; 5 nhưng Ðức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra,(Thấy không? San tìm ánh sáng mới.) sẽ như Ðức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. 6 Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. 7 Ðoạn, mắt hai người đều mỡ ra, biết rằng mình lỏa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.

21-3 Hãy đếý. Bây giờ, đây là những gì đã xảy ra. Tôi tin, và có thế xác minh nó bằng Kinh thánh, rằng chính là con rán đã làm điều đó. Con rắn là anh chàng bị thiếu mất giữa con vượn và con người, bởi vì, hãy lắng nghe, hãy đếý điều này bây giờ, con rắn không phải là loài bò sát. Nó là giống quỷ quyệt nhất trong tất cả những loài thú đồng. Bây giờ, tôi đi lấy những quyển từ điển ngày nay từ khắp nơi đế tra xem từ này, từ “quỷ quyệt” có nghĩa là gì. Nó có nghĩa “khôn lanh, gian giảo” Sự diễn dịch tốt nhất của tiếng Do-thái từ “m-a-h-a-h, mahah” có nghĩa “có sự hiểu biết thật về những nguyên tắc của sự sống.”

21-5 Vậy thì, chúng ta hãy theo dõi điều này chỷ trong một phút. Nó khôn lanh gian giảo. Tuy nhiên, nó được gọi là con rắn. Nhưng hãy nhớ, nó là thứ khôn lanh nhất từng có và càng giống con người hơn bất cứ thứ gì khác có trên cánh đồng: Gần gui nhất với con người. Nó không phải là loài bò sát. Sự rủa sả tạo nó thành loài bò sát, Kinh thánh nói rằng nó là con vật xinh đẹp nhất trong tất cả. Thậm chí lời rủa sả đã không cất đi tất cả sự xinh đẹp của nó, tuy nhiên, những sắc màu vinh quang của con rắn là xinh đẹp. Ân điển của nó và sự xảo quyệt của nó, thậm chí lời rủa sả đã không di chuyển nó đi khỏi. Nhưng anh em nhớ, Đức Chúa Trời đã bảo cho nó rằng những cái chân của nó sẽ bị rụng ra và nó sẽ đi trên bụng của nó. Anh em không thể tìm được một cái xương trong một con rắn, trông giống như con người và đó là lý do khoa học bị thua. Nhưng nó đấy.

21-7 Đức Chúa Trời đã giấu nó khỏi mắt những người khôn ngoan và cẩn trọng và hứa khải thị nó cho các con trai Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, vì các con trai Đức Chúa Trời sẽ được tỏ ra. Khi những con trai Đức Chúa Trời đã mừng rỡ với Ngài trước khi sáng thế, khi sự khải thị lớn lao về Chúa cùng các điều sẽ được mang xuống trong những ngày sau rốt, Ngài sẽ khải thị những điều này cho các con trai Đức Chúa Trời. Anh em biết Kinh thánh giảng dạy điều đó. Và chúng ta ở đây. Đó là lý do mà Đức Chúa Trời đang mở ra những điều này cho chúng ta. Đức Chúa Trời đang mang các con trai Ngài vào trong sự khải thị. Ngài đang đi vượt ra ngoài những giới hạn của bất cứ sự hiểu biết nào của con người, con đường vào trong những sự khải thị thuộc linh là mang nó xuống. Chúng ta chẳng đang giảng dạy trong Kinh thánh này, “Đây là sự nghi ngđi có khôn ngoan.” Không phải là những gì người đó đã học trong viện thần học nào đó, nhưng là những gì mà anh ta có thể học trên đầu gối của mình trước Đức Chúa Trời, những gì Đức Chúa Trời đẹp lòng để ban cho người đó: Các con trai Đức Chúa Trời được bày tỏ.

22-2 Đây là con rắn. Bây giờ, đây là những gì mà con rắn là. Tôi sẽ cho anh em sự mô tả của tôi về nó. Chúng ta đi xuống từ con ếch tới đó, con nòng nọc, xuống nữa, tiếp tục, con nầy con nọ, cuối cùng anh em đến với con khỷ, đến với con vượn và từ con vượn ở đó, chúng ta nhảy từ con vượn đến con người. Chúng ta tự hỏi tại sao, “Ổ,” khoa học nói, “Bây giờ, hãy chờ đợi, chúng ta có thể phối giống người nữ với con khỷ và với...? Ngược lại, một người nam gây giống với một con vượn.” Nó sẽ không làm việc được. Phối giống với bất kỷ loài vật nào khác: Sẽ không có kết quả được. Dòng máu sẽ không hòa lẫn. Lấy máu của chúng, chính là máu hoàn toàn khác biệt nhau. Có dòng máu nào đó ở giữa đây, và họ không thể tìm được con vật. Ổ, Ha-lê-lu-gia! Tôi đang cảm thấy tôn kính ngay bây giờ.

22-4 Hãy đểý. Tại sao? Đức Chúa Trời đã giấu nó khỏi họ. Không có một cái xương trong con rắn trông giống như một cái xương người. Ngài đã đặt sự việc quá xa đến nỗi nó không thể được phát hiện bởi những con người khôn ngoan. Tôi sắp tỏ cho anh em thấy con người khôn ngoan đến từ đâu, dù sao chang nữa người khôn ngoan cũng ở đó. Đúng không? Anh ta không thể đi qua đó. Nó phải đến bởi sự khải thị. “Ngài là Đấng Christ, Con Trai... Trên vầng đá này Ta sẽ xây nên Hội thánh Ta, các cửa âm phủ không thể thắng Nó được.”: Sự khải thị thuộc linh. Làm thế nào A-bên đã biết dâng lên một chiên con thay vì dâng lên những hoa trái của đồng ruộng như Ca-in? Nó đã được khải thị cho ông một cách thiêng liêng. Anh em không nhận được điều đó bởi các học viện. Anh em không nhận được nó qua các giáo phái. Anh em nhận được nó từ trời.

22-8 Bây giờ, hãy quan sát con rắn, con rắn này là đầu tiên. Chúng ta hãy vẽ một bức tranh của nó bây giờ. Nó là một gã to lớn. Nó ở giữa con vượn và con người. Con rắn, con quỷ, Lu-xi-phe, biết rằng đó là dòng máu duy nhất trộn lẫn với dòng máu người này. Con người duy nhất mà nó có thể đối phó với... Nó không thể giải quyết với con đười ươi. Dòng máu đó không thể trộn lẫn. Nó không thể trộn lẫn với những điều khác biệt. Nó không thể đối phó với con cừu. Nó không thể giải quyết với con ngựa. Nó không thể giải quyết với con vật nào. Nó phải giải quyết với con rắn này. Chúng ta hãy lấy nó ra lúc nầy và trông nó giống như thế nào: Một kẻ to lớn, tên khổng lồ tiền sủ. Đó là nơi họ tìm thấy những chiếc xương lớn này, tôi sẽ cho anh em thấy điều này trong Kinh thánh. Vậy thì bây giờ, hãy quan sát kỷ lưõng. Được rồi. Kẻ vĩ đại này, chúng ta hãy nói nó cao 10 bộ, đôi vai to lớn, trông cứ giống như một con người. Dòng máu của nó, sau khi xuống, trùng khớp một con vật với con khác...

23-2 Anh em có thể lai các con vật. Chúng cứ tiếp tục có dòng máu cao hơn, hình thức cao hơn của sự sống, hình thức cao hơn, cho đến khi nó leo lên đến lãnh vực loài người. Nhưng sự kết nối cuối cùng tại đây giữa đây đã bị cắt đứt. Bao nhiêu anh em biết rằng khoa học không thể tìm được mối kết nối bị thiếu? Tất cả anh em đều biết điều đó. Tại sao? Nó đây, con rắn. Đây, nó là một kẻ to lớn. Ma quỷ đi xuống. Bây giờ, nó nói, “Ta có thể hà hơi.” Vậy thì, khi anh em đi nhìn vào những người nữ và những hành động của những người nữ, nhớ rằng anh em được xức dầu của ma quỷ, nếu đó không phải là vợ của chính anh em. Hãy đểý. Bây giờ, ma quỷ đi xuống và đi vào trong con rắn, nó đã tìm thấy Ê-va lõa lồ trong vườn Ê-đen. Nó trò chuyện về hoa trái ở giữa, “midst” có nghia là “ở giữa”, đại loại như vậy. Anh em hiểu trong một hội chúng cho cả nam lẫn nữ. Nó bảo, “Bây giờ, trông vui thích. Thật đẹp mắt.”

23-4 Nó đã làm gì? Nó bắt đầu quan hệ với Ê-va. Nó đã sống với nàng như một người chồng. Nàng thấy điều đó là vui thích, vậy nàng đi bảo cho chồng nàng hay, song nàng đã có thai với Sa-tan. Nàng đã sinh con trai đầu lòng tên là Ca-in, con trai của Sa-tan. “Nào,” Anh em nói, “Điều đó sai rồi.” Được rồi, chúng ta sẽ tìm ra nó sai hay không. “Ta sẽ đặt sự thù nghịch giữa dòng dõi người và dòng dõi con rắn.” Cái gì? Dòng dõi của con rắn. Nàng có một dòng dõi, nó có một dòng dõi. “Người sẽ giày đạp đầu mày và mày sẽ cắn gót chân người.” Từ “giày đạp” ở đó có nghia “có sự đền tội.” Vậy thì, có dòng dõi của anh em thuộc về con rắn. Nào, hãy đểý, tại đây, 2 con người này đi ra. Bây giờ, con rắn này, khi nó đứng đó... Gã khổng lồ vĩ đại này đứng lên ở đó. Gã đã phạm tội tà dâm với vợ của A-đam. Tội lỗi nằm ở đâu hôm nay? Cái gì làm những sự việc theo cách chúng có hôm nay? (Chắc chắn anh em có thể nắm bắt được những gì mà tôi đang nói về.)

23-8 Nó đó. Khi nó đã thực hiện, Đức Chúa Trời Phán, bắt đầu gọi ra Ê-va và A-đam. Ông thưa rằng, “Tôi lõa lồ.” Ngài Phán, “Ai đã chỷ cho người biết rằng mình lõa lồ?” Rồi họ bắt đầu, theo kiểu đám đông, nói vòng vo. Thưa rằng, “Ổ, người nữ mà Ngài đã ban cho tôi đã làm chuyện đó. Nàng là người đã thuyết phục tôi.” Nàng thưa rằng, “Con rắn đã cho tôi một ‘quả táo’.” Được rồi, thầy giảng, hãy bắt đầu với chính mình. Nàng đáp, “Con rắn đã lừa dối tôi.” Anh em có biết “lừa dối” là gì không? Có nghĩa là “làm ô uế [bị dụ dỗ và hãm hiếp. - Biên tập],”... Ma quỷ đã không bao giờ trao cho nàng một ‘quả táo’. “Con rắn đã lừa dối tôi.” Và rồi sự rủa sả đến.

24-1 Ngài Phán, “Bởi vì ngươi đã lắng nghe con rắn thay vì chồng ngươi, ngươi đã lắy sự sậng từ thế gian và bây giờ, ngươi sẽ thêm điều cực khổ bội phần, sự dục vọng ngươi sẽ phải xu hưống về chồng,” đại loại như vậy. “Và bời vì ngươi đã lắng nghe vợ thay vì Ta -- Ta đã lắy ngươi từ bụi đắt, làm nên loài cao nhắt -- ngươi sẽ về lại bụi đất.” “Và con rấn, vì mầy đã làm điều như vậy, các chân của ngươi bị rụng đi, ngươi sẽ bò bằng bụng trọn cả đời. Ngươi sẽ bị cặm ghét và bụi đắt sẽ là thức ặn của ngươi.” Anh em đấy. Đó là mắt xích bị thiếu.

24-2 Bây giờ, đến Ca-in ở đây. Chúng ta hãy quan sát các bản chất. Ca-in đến ở đây. Anh ta là gì? Anh ta là một nhà buôn quỷ quyệt. Anh ta cày xới những cánh đồng: Lanh lợi, thông minh, tin kính, rất tin kính. Hãy theo dõi những thuộc tính của anh ta bây giờ. Hãy hoạt động cùng với tôi chỷ trong một vài phút nữa. Anh ta ra mặt ở đây. Anh ta biết mình hay chết. Anh ta muốn đi Nhà thờ. Anh ta xây cho mình một Nhà thờ, làm cho mình một của lễ dâng, mang theo một Bàn thờ -- đã xây một Bàn thờ, đặt những bông hoa của mình trên đó, đặt những bông hoa của đồng ruộng, dâng nó lên cho Đức Chúa Trời, và thưa rằng, “Lạy Chúa, Ngài đây. Tôi biết chúng tôi đã an những ‘quả táo’. Đó là những gì đã gây nên điều đó.” (Một vài người hậu tự của ông có cùng một loại ý tưởng như vậy. Cho thấy nơi nó đến từ đâu.) Mang những quả táo của mình ngoài cánh đồng vào, đặt chúng trên đó, thưa rằng, “Cái này sẽ làm sự chuộc tội.” Đức Chúa Trời Phán, “Không phải là những ‘quả táo’.” Nhưng bởi sự khải thị thuộc linh, A-bên biết chính là huyết. Vậy là ông đã mang đến một chiên con, cắt cổ họng và nó chết; Đức Chúa Trời Phán, “Điều đó đúng. Đó là những gì nó đã làm. Chính là “dòng huyết”.” (Anh em biết dòng huyết gì mà tôi đang nói về.) Được rồi. Đó là dòng huyết đã thực hiện điều đó. Bây giờ, hãy xem.

24-5 Rồi khi Ca-in nhìn thấy người em trai thiêng liêng quá mấu của mình đã được chấp nhận trước Đức Chúa Trời, các dấu ky phép lạ đã xảy ra ở dưới đó, anh ta bắt đầu ganh ty với em mình. Anh ta bảo, “Chúng ta sẽ chặn đứng thứ này ngay bây giờ.” Hãy nhìn vào những người em của anh ta. Hãy nhìn vào các con cái anh ta diễn ra hôm nay. “Nào, ta lanh lợi hơn nó.” Vậy là anh ta nổi giận. Sự giận dữ đã đến từ đâu? Anh em có thể nói đó là sự giận dữ không? Anh ta đã giết chết em trai của mình. Anh ta là kẻ giết người. Anh em có thể gọi Đức Chúa Trời là hung thủ không? A-đam là con trai của Đức Chúa Trời, Kinh thánh nói rằng A-đam là con trai của Đức Chúa Trời, sự bắt đầu thuần túy trở lại đó. A-đam là con trai của Đức Chúa Trời, sự ganh ty đó, đố ky đó và mọi thứ đã không thể đi ra từ dòng suối tinh khiết đó. Nó đã phải đến qua một nơi khác. Nó đến qua Sa-tan, là một kẻ giết người ban đầu. Kinh thánh nói nó là: Một kẻ dối trá và là một kẻ giết người thuở ban đầu. Nó đấy. Và nó đã giết chết em trai mình. Có một điển hình về sự chết của Đấng Christ. Rồi, ra từ đó, di nhiên, Ngài đã dấy Sết lên để thay vào chỗ của anh: Sự chết, sự chôn, và sự sống lại của Đấng Christ.

25-3 Hãy quan sát, rồi đến những người khổng lồ của anh em đây. Sau đó Ca-in đi đến xứ Nốt. Nếu cha của anh ta là một người không lồ to lớn vĩ đại, Ca-in sẽ giống như thế nào? Cha anh ta. Anh ta đã đi đến xứ Nốt và lấy một trong những người chị em của mình. Cách duy nhất anh ta có thể làm, không có thêm nữa những người nữ có thể xảy ra, chỷ thông qua Ê-va. Họ tuyên bố có 70 con trai và con gái. Nếu đã không có những người nữ nào... Kinh thánh không ghi lại những người nữ khi họ được sinh ra, chỷ đàn ông. Nếu đã không có những người nữ nào nữa khác hơn Ê-va, khi nàng chết, nhân loại đã ngừng tồn tại. Họ phải có những con gái. Anh ta phải cưới người chị em của chính mình. Anh ta đã đi đến xứ Nốt và có vợ mình, lúc anh ta cưới nàng ở tại đó, có chỗ cho người ta tìm thấy những người khổng lồ to lớn đó, là những con trai sa ngã của Đức Chúa Trời, những người đã đến qua người cha của họ, là ma quỷ thông qua Ca-in. Đó là mắt xích bị thiếu của anh em.

Đọc các tài khoản trong...
Dòng Giống Của Rắn.


Mầu nhiệm Chúa Kitô.

Tiếng Anh Trang web bản tin.

Thuyền của Nô-ê.

Thiên Chúa và Khoa học. Khảo cổ học.

Sự sung sướng đang đến.

Giáo lớn của tin nhắn.

 

Tin tốt.
Chúa Giêsu đã chết
cho tội lỗi của bạn.

Nước Rửa Tội.

 
 

Vinh quang Shekinah
của Thiên Chúa.

Ngôi mộ trống
Ngài đã sống lại.

Đám mây siêu nhiên.

Cột lửa.

Thiên Chủ Đoàn lý giải.

Chữa lành thiêng liêng.

 

Bảy Thời Đại Hội Thánh.

Bảy Cái Ấn.
Hôn nhân và ly dị.
Người công giáo đi bộ loạt.

Tên của Thiên Chúa.

Cái chết.
Điều gì sau đó?

Kết thúc chuỗi
thời gian.

Loạt lời Hằng sống.

Loạt Giáng sinh.

Các tội nguyên tổ.
Nó là một quả táo?

Danh sách tin nhắn của chúng tôi.

Sô-đôm và Gô-mô-rơ.

   Kinh Thánh nói...

Tánh nết người kỵ nữ cũng vậy: Nàng ăn, rồi nàng lau miệng, Và nói rằng: Tôi có phạm tội ác đâu.

Châm ngôn 30:20


Nhấp chuột vào một hình ảnh tải về file PDF hoặc hình ảnh kích thước đầy đủ.


Acts of the Prophet

(PDF Tiếng Anh)

Trụ Lửa.
(PDF)

Chúa ẫn Mình Và Bày Tỏ Trong Sự Đơn Sơ.

(PDF)

Hôn Nhân Và Ly Dị.

(PDF)

Tiểu Sử Của Tôi.
William Branham.

(PDF)

Thiên Sứ Đã Đến Với
Tôi Như Thế Nào Và
Sự ủy Thác Của Ngài.

(PDF)

Nếu ặn những quả
táo khiến cho những
người nữ nhận ra
họ lõa lổ,
tốt hơn chúng ta
nên chuyển những
quả táo lẩn nữa.Trung tâm tin nhắn...Chọn ngôn ngữ của bạn và tin nhắn miễn phí tải về từ Anh Branham.