Shekinah Isten Dicsőségét.


   A lakóhely Isten.

A pusztában.

(Külső link.)
Teljes méretű kép elérhető...


Moses' Tabernacle in the Wilderness.
www.selahart.com

(Művész - Norbert McNulty)
(Copyright - Mark and Jody McNulty)

A tabernákulum a pusztában.

Isten hajléka a pusztában volt az egy sátrat, mint a szerkezettervezett, hogy, leszerelik és költözött a a következő úticél, mint az ember utazott az ígéret földjére. Isten adta a tervezéstől Mózes ban Kivonulás 25:8,9. (Mózes második könyve).

"És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy õ közöttök lakozzam. Mindenestõl úgy csináljátok, a mint én megmutatom néked a hajléknak formáját, és annak minden edényeinek formáját."

Salamon Temploma.

Dávid a kívánt hogy létrejöjjön egy permanens temploma az Úrnak, de akadályozta meg ezt. Isten azt mondta neki ban 1 Krónika 28:6. "És monda nékem: Salamon a te fiad építi meg az én házamat és az én pitvarimat; mert én õt magamnak fiamul választottam, és én is néki atyja leszek;"

Második Templom.

Amikor az emberek visszatértek a babiloni fogság ők átépítették a templomot. Ez vett 49 évek, hogy a teljes, és ez az arány azért fontos, mert azonosítja azt az időszakot, hogy a Dániel 9:25 előfordulnak. Hét héttel újjáépíteni a templomba. 1 hét = 7 év (vagy 1 nap = 1 év). Ez lehetővé teszi számunkra, hogy meghatározzuk az idő, amikor a Messiás látszik Jeruzsálemben. 7 hét plusz 62 héttel = 483 év. Ez akkor volt, amikor Krisztus megjelent, majd is megfeszíttetett a közepén a hetvenedik hetes. Ez bízza egy fél hét (3,5 év) még mindig előfordul, hogy a zsidókat.

Meg kell említeni, hogy a szentírások azt mondta: "Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felõl való szózat keletkezésétõl a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és Újra megépíttetnek az utczák és a kerítések, még pedig viszantagságos idõkben." (Dániel 9:25). Volt 2 dekrétumok, egyet, ettől Cyrus, a másik pedig ettől Darius II. Azt a második, hogy a prófécia alkalmazni.

Heródes Temploma.


Modell Heródes Templom. Circa 30 hirdetés.

Heródes adjuk a Második Templom. Ez lehetővé tette, hogy helyre kell állítani az eredeti magasságra, mint készült Salamon által.

Ahol nem Isten lakik ma.

Az Apostolok Cselekedetei 2. fejezet, van egy rögzített eseményhez, ahol Isten (A Szentlélek) formájában érkezett of "tüzes nyelvek", és pihent, a fej, a minden egyes hívő. Egy keresztény számára ezt nevezik a "a keresztség a Szent Léleknek nevében". Ez minden egyes hívő, mint Péter elmondta az Ap.csel 2:38. "Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bûnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát."


3 birodalmakban az ember.

Letöltés (Angol).

65-1128M  God's Only Provided Place of Worship.
59-1216  What is the Holy Ghost.
59-1217  What the Holy Ghost was given for.
65-1121  What house will ye Build me ?.
55-1110  A hidden life in Christ.

Jelentősége az a Temploma építése.

A jeruzsálemi Templomban rendelkezik egy külső udvar, egy szent hely, és a szentek szentjébe, ahol a főpap beírt évente egyszer, egy vér egy engesztelés az a nép bűneiért. A templom felépítése képvisel, egy emberi lény, azzal test (külső udvar), szellem (szent hely), és a szentek szentjébe (lélek), ahol a Shekinah Isten dicsőségét lakik, és ahol az a szövetség ládáját lakóhellyel rendelkezik (a szó Isten).

Sok ember állítják, hogy a keresztények, de még soha nem volt a főpap (Jézus Krisztus) beutazzanak engesztelő vére.

Sok keresztény rendelkeznek felfelé és lefelé tapasztalat - mint a fény a külső udvar (éjjel-nappal). Vannak, akik beléptek a szent helyen (élet a egyház) - állandó fény, de a mesterséges, az arany gyertyatartó (jelentése hét egyház korú). Ezek azonban nem lépett ban mögötte a leplet, ahol a fény az Isten jelenléte.


   Tűzoszlopban, Felhõoszlopban.

A Tűzoszlop.


Isten válaszol Illés, azzal tűz.

A fő különbség a judaizmus, és akkor a kereszténység, minden más vallás, van a jelenléte a "Shekinah" Isten dicsőségét - a tűzoszlopban.

Isten vezetett az Ő népe, Izrael által tűzoszlopban az éjszaka folyamán, és felhõoszlopban nap. Bizonyára így egy dicsőséges látvány. Az érdekes dolog az, hogy míg ez adott fényt Izrael ez volt intenzív sötétség ellenségeiket.

Amikor Illés áldozatot öle a Mt Carmel, Isten válaszolt az ő imája a tűz.

Amikor Illés idejében elkészült a Földön, ő zárkóztak fel Tűzszekerek.

Amikor Jézus átlényegült a hegyen arcán és a ruhák voltak ragyogó fényes.

Paul találkozott az Úr a damaszkuszi úton, egy csillogó fényt. És monda: "Kicsoda vagy, Uram?", "én vagyok Jézus" jött a válasz.


  A Tűzoszlop - Houston 1950

A Tűzoszlop - Houston 1950


William Branham.

Houston, Texas 1950 januárjában, bámulatos fénykép vették a Douglas Studios. Meg a fényképen jelenék, egy könnyű feje felett Testvér Branham egy haiogénhasonlóan forma. A negatív megvizsgálta George J. Lacy, aki a vizsgáztatónak, ,kétségbe dokumentumokat, annak érdekében, hogy teszteljék Ha a fény lehetett volna az eredmény a szakszerűtlen expozíció, fejlődő vagy retusálást. A vizsgálat arra szolgált, hogy teljesen hitelesítse a tény az a fényerő okozta érő fény negatív. Ez a kép lógott a Hall of Religious art Washington DC-ben, mint az egyetlen természetfeletti lény valaha fényképezett.

Letöltés (Angol)   53-0509  Pillar of Fire. - William Branham.Üzenet Hub...Válasszon nyelvet, és letölteni ingyenes üzenetek a Branham Testvér.


Krisztus Misztériumával.

Angol hírlevél honlapján.

Jelenések könyve.

 

Isten és a Tudomány
Index. - Régészet.

A Roham jön.

 

Főbb tanításait
az üzenetet.

A Jó Hír. Jézus
meghalt az ön bűn.

Víz keresztség.

 

Természetfeletti Felhő.

Tûzoszlopban.

Shekinah Isten Dicsőségét.

A sír üres.
Feltámadott.

7 Gyülekezeti Korok.

A hét pecséttel.

Az eredeti bűn.
Alma volt?

Az Istenség magyarázta.

Régészet.
Sodoma és Gomora.

Noé bárkája.

Élő szó sorozat.
Oroszlán Júda.

Végső időkről sorozat.

 

Isten neve.

   Az Írás Mondja...

Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentõl nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

Mert áron vétettetek meg; dicsõítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.

1 Korinthusiakhoz 6:19,20

Kattints a képre, hogy letölteni a teljes méretű kép vagy PDF.


Tűzoszlop - Váll.

 

Fény körül fejét Testvér Branham.

Liliomai of Tűz.

 

Tűzszekerek.

Illés lebukás-up.

Tűzoszlop
- Houston 1950

Jelzőfény világít
piramis szikla.

Krisztus. Abban az
aranyló gyertyatartót.

Acts of the Prophet
Chapter 13 - God is Light.
(PDF Angol)

   Letöltés üzenetek...

   Az Írás Mondja...

Mózes pedig õrzi vala az õ ipának, Jethrónak a Midián papjának juhait és hajtá a juhokat a pusztán túl és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez.

És megjelenék néki az Úr angyala tûznek lángjában egy csipkebokor közepébõl, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a csipkebokor meg nem emésztetik vala.

Kivonulás 3:1-2