Šekinos Dievo šlovės.


   Dievo gyvenamoji vieta.

Dykumoje.

(Išorinis saitas.)
Pilno dydžio vaizdą galima rasti...


Mozės palapinė dykumoje.
www.selahart.com

(Dailininkas - Norbert McNulty)
(Autorinės teisės 1976 - Mark and Jody McNulty)

Tabernakulis Dievo dykumoje buvo panaši į palapinę, skirtos būti išmontuota ir perkelta į kitą kelionės tikslą, kaip žmonės keliavo į pažadėtą žemę. Dievas davė dizainą Mozei Išėjimo 25:8-9,

8 Padarykite man šventyklą, kad galėčiau gyventi tarp jūsų.
9 Tau parodysiu palapinės ir visų daiktų, kurie turės būti joje, pavyzdį; viską privalote taip padaryti.

Saliamono šventykla.

Dovydas norėjo pastatyti Viešpačiui nuolatinę šventyklą tačiau jam buvo užkirstas kelias tai padaryti. Dievas jam pasakė 1 Metraščių 28:6,

Jis man pasakė: ‘Tavo sūnus Saliamonas pastatys mano namus ir mano kiemus; Aš jį išsirinkau savo sūnumi ir Aš būsiu jam tėvas.

Antroji šventykla.

Kai žmonės grįžo iš nelaisvės Babilone jie atstatė šventyklą. Tai užtruko 49 metų daryti, šis skaičius yra svarbus nes jis nustato tam tikrą laikotarpį už Danielis 9:25 pranašystės atsirasti. Septynias savaites atstatyti šventyklą. 1 savaitę = 7 metų (arba 1 dieną = 1 metų). Tai leidžia mums apskaičiuoti laiką kai Mesijas pasirodys (Kristaus Krikštas - tada, kai jis tapo „pateptuoju“) Jeruzalėje. 7 savaitės plius 62 savaitės = 483 metai. Tai buvo tada, kai pasirodė Kristus, tada buvo nukryžiuotas atsižvelgiant į 70 savaitę viduryje. Tai palieka puse savaitės (3.5 metų) vis dar pasitaiko žydams.

Reikia paminėti, kad Raštai sakė (Danielis 9:25),

Žinok ir suprask: nuo tada, kai bus duotas įsakymas atstatyti Jeruzalę, iki pateptojo kunigaikščio pasirodymo praeis septynios savaitės ir šešiasdešimt dvi savaitės. Ji bus atstatyta su aikštėmis ir sienomis, nors ir sunkiu metu.

Buvo priimti 4 įsakymai, trys skirti šventyklos atstatymui (Ezros 6:14), ir ketvirta atstatyti Jeruzalė (Neh 2:7). Tai ketvirtoji, kuriai taikoma pranašystė.

Erodo šventykla.


Modelis Erodo šventyklos. Circa 30ad.

Erodas pridėta į Antrąjį šventykla. Tai leido, kad ji būtų atkurta į pradinį aukštį, kaip pagamino Saliamonas.

Dievo gyvenamoji vieta šiandien.

Apaštalų darbai 2 skyriuje užfiksuotas įvykis, kur Dievas (Šventoji Dvasia) atvyko į „ugnies liežuviai“ forma, ir ilsėjosi ant kiekvieno tikinčiojo galvos. Krikščioniui tai yra žinoma kaip „Šventosios Dvasios krikštas“. Tai už kiekvieną tikintįjį, kaip sakė Petras Apaštalų 2:38,

Petras jiems tarė: „Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną.“


3 sferų žmogus.

Parsisiųsti (PDF Anglų).
65-1128M  God's Only Provided Place of Worship.
59-1216  What is the Holy Ghost.
59-1217  What the Holy Ghost was given for.
65-1121  What house will ye Build me ?.
55-1110  A hidden life in Christ.

Šventyklos dizaino reikšmė.

Šventykla Jeruzalėje turėjo išoriniame kieme šventa vieta, o šventa švenčiausiąją kur vyriausiasis kunigas įvesti vieną kartą per metus, su permaldavimo Kraujo už žmonių nuodėmes. Šventyklos struktūra vaizduoja žmogų, su kūnu (išorinis kiemas), dvasia (šventa vieta), ir švenčiausiąją šventas (siela) kur Šekinos šlovės Dievo gyvena, ir kur yra Sandoros skrynia (Dievo žodis).

Daugelis žmonių teigia esantys krikščionys, bet niekada neturėjo vyriausiojo kunigo (Jėzaus Kristaus) įeik su atgailos krauju.

Daugelis krikščionių turėti aukštyn ir žemyn patirties - kaip šviesa išoriniame kieme (dieną ir naktį). Kai kurie įžengė į šventą vietą (gyvenimas bažnyčioje) - Nuolat šviesi, bet dirbtinė, iš auksinės žvakidės [menora] (Atstovauja septyni bažnyčios amžiaus). Bet jie neįstojo už šydo kur šviesa yra Dievo buvimas.


   Ugnies stulpe. Debesies stulpe.

Ugnies stulpe.


Dievas atsako Eliją ugnimi.

Pagrindinis skirtumas tarp judaizmo ir tada krikščionybė, iš visų kitų religijų, yra „Šekinos“ Dievo šlovės buvimas - Ugnies stulpas.

Dievas vedė savo tautą, Izraelį, pagal ugnies stulpe naktį, ir debesies stulpo dieną. Tai turėjo būti šlovingas reginys. Įdomus dalykas yra tai, kad nors tai davė šviesos Izraeliui, tai buvo intensyvi tamsa jų priešams.

Kai Elijas aukojo ant Karmelio kalno, Dievas atsakė į jo maldą ugnimi.

Kai Elijas laikas buvo baigtas Žemėje, jis buvo paimtas iki ugnies vežimai.

Kai Jėzus atsimainė ant kalno jo veidas ir drabužiai buvo šviečia ryškiai.

Paulius sutiko Viešpatį Damasko kelyje, šviesus šviečia šviesa. Jis pasakė: „Kas tu Viešpats?“, „Aš esu Jėzus“ atėjo atsakymas.


  Ugnies stulpe - Hiustonas 1950.

Ugnies stulpe - Hiustonas 1950.


William Branham.

Be Hiustonas, Teksasas 1950 sausio, nuostabi nuotrauka buvo imtasi pagal Douglas Studios. Nuotraukoje pasirodė šviesa virš Brolio Branham galvos į halo pavidalo formą. Neigiamumą ištyrė George J. Lacy kuris buvo FTB ekspertas abejotinų dokumentų, siekiant nustatyti, ar ne šviesa galėjo būti rezultatas netinkamo ekspozicija, išryškinimas ar retušavimo. Tyrimas padėjo visiškai patvirtinti faktą, kad ryškumą sukėlė šviesa pataikyti į neigiamą. Ši nuotrauka buvo pakabintas į religinio meno salėje Vašingtone, kaip vienintelė antgamtinė būtybė, kurią kada nors fotografavo.

Parsisiųsti (PDF Anglų)   53-0509  Pillar of Fire. - William Branham


   Raštas sako...

Mozė ganė savo uošvio, midjaniečių kunigo Jetro, avis. Kartą jis buvo nusivaręs avis už dykumos, prie Dievo kalno Horebo.

Jam pasirodė Viešpaties angelas ugnies liepsnoje, kylančioje iš krūmo vidurio. Jis matė krūmą degantį, tačiau nesudegantį.

Išėjimo 3:1-2


Paskutiniame
amžiuje randame
Jėzų išorėje Jo
paties bažnyčios
bando grįžti
į vidų.Pranešimų centras... Pasirinkite kalbą ir atsisiųskite nemokamas Brolio Branham žinutes.


Kristaus slėpinys.

Anglų naujienlaiškis svetainė.

Dievas ir Mokslas serija rodyklė - Archeologija.

Nojaus Arka.

Dabartiniai tyrimai.

Dangun žengimas ateina.

Pagrindiniai pranešimo žinutė.

Geros naujienos.
Jėzus mirė už tavo nuodėmes.

Vandens krikštas.

 
 

Antgamtinis debesis.

Ugnies stulpe.

Šeškinės Dievo šlovė.

 

Kapas tuščias.
Jis yra gyvas.

Dievo vardas.

Gyvenimas žodis seriją.

Dievybės paaiškinta.

Gimtosios nuodėmė.
Ar tai buvo obuolys?

Dievas ir Mokslas.
Dinozaurų mitas.

Archeologija.
Sodomos ir Gomoros.

   Raštas sako...

Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau?

Jūs esate nupirkti už didelę kainą. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo.

1 Korintiečiams 6:19-20


   Parsisiųsti (PDF Anglų)...

Spustelėkite paveikslėlį, kad atsisiųstumėte viso dydžio nuotrauką arba PDF.


Ugnies stulpe - Pečių.

 

Šviesa aplink Brolio Branham galvą.

Lelijos ugnies.

 

Ugnies vežimai.

Elijas buvo paimtas.

Ugnies stulpe.
- Hiustonas 1950

Šviesa ant piramidės uolos.

Kristus.
Auksinėje žvakidėje.

Acts of the Prophet
Chapter 13
God is Light.

(PDF Anglų)