Mýtus Dinosaurů.

<< předchozí

příští >>

  Bůh a Věda Série.

O Dinosaurů.


David Shearer.

Za prvé, Dinosaurů jsou skutečné. Ale mýtus o dinosaurů, je to, že před 65 miliony let vymřeli.

Předpokládá se, že k tomu došlo meteor dopadajícího na Zemi. Prach hozený do atmosféry, vymaže slunce, což způsobuje velké změny klimatu. Výsledná ledová doba způsobila vyhynutí dinosaurů.

Dinosaurů v Bible.

Slovo "dinosaurus" je moderní slovo a není nalezen v naší Bible. Bible používala slovo "drak" pro plazů typ zvířat.

Muži a dinosaurů koexistovali.

V knize Jób, je popis zvířete, které lze popsat pouze jako dinosaurus. To ukazuje, že muži a dinosaurů koexistovaly. "...jejž jsem jako i tebe učinil,..." [Viz citace níže.]


Rockové umění.

Tam jsou také skalní obrazy na různých místech na Zemi. V americkém jihozápadě, tam je skalní malby na stěně jeskyně. Mnohé z těchto obrazů jsou dinosaurů. (Nejsou to mýtické bytosti - všechny ostatní kresby byly zvířat který existoval s umělcem. Proč ne tyhle?)

Dinosaurů  DNA.

Nedávno objevili krevní buňky uvnitř kosti dinosaurů. Pokud by byly 65 milionů let,  Tento typ tkáně je údajně zcela zkažená pryč. Bylo uvedeno, že: „Člověk by si myslel, že bylo jen několik tisíc let, najít tohle."

Možná jsou jen pár tisíc let starý.

Jak zomřili dinosaurů?

Nový výzkum ukázal, že mnoho dinosaurů přijala určité fyzické polohy, zatímco umírá, (zatímco jsou pokryty  se sedimenty). To naznačovalo, že příčina smrti, byla zadušení.

Povodeň zabil dinosaurů.

Tam je událost v Bibli, které by mohly způsobit smrt dinosaurů tímto způsobem - Noemova potopa. Kromě zabíjení dinosaurů, tato událost vytvořila fosilní záznam. Miliony mrtvých věcí, uvězněni ve skalních sedimentech po celé Zemi.

Moderní bytosti nalezené s dinosaurů.


  Živoucí fosílie. Tuatara,(NZ)

Moderní stvoření a rostliny byly nalezeny v horninových vrstvách, spolu s dinosaurů. Tito jsou někdy nazýváni "Živými fosiliemi". Tvrdí se, že některé z nich se nezměnily za 200 milionů let. To se nazývá "Stasis". Je to evoluce bez evoluce.

Stopy ve skále.


Lidské a dinosaurů stopy.
Obraz:  www.bible.ca

Tam je místo na řece Paluxy v Glen Rose, Texas, kde existuje mnoho stopy dinosaurů v horninách.

Vedle nich, a někdy v těchto stopách - ve stejné "rovině" jsou lidské stopy.

Tyto stopy dinosaurů nezůstala měkké 65 miliónů let, čekání na lidské stopy být přidán před skála vysuší a kalená.

Stopy v blátě dlouho nevydrží. Chcete-li být zachována, musí být rychle ztuhne, během několika dní. Víme, že další vrstva byla položena okamžitě a rychle, protože nedošlo k erozi stop. (Povodňová událost).

Jsou dinosaurů ptáci?

Existuje tvrzení, že dinosaury se vyvinuly do ptáků. Tvrdí se, že váhy, se vyvinuly do peří. Toto bylo zdiskreditováno, nicméně, protože šupiny jsou velmi odlišné struktury od peří. Váhy jsou tvořeny „kožní kapsy“ zatímco peří se vyrábějí z folikulů, podobně jako u savců.

Ptáci jsou teplokrevných, a mají velmi odlišný respirační systém, ve srovnání s suchozemských živočichů. (včetně dinosaurů.)

Ptáků byly nalezeny ve stejných vrstvách hornin jako dinosaurů, prokazující, že ptáci byli kolem ve stejné době jako dinosaurů.


Písmo říká...


Jób 40:15-22

15 Aj, hle Behemoth, jejž jsem jako i tebe učinil, trávu jí jako vůl.
16 Aj, hle moc jeho v bedrách jeho, a síla jeho v pupku břicha jeho.
17 Jak chce, ohání ocasem svým, [ačkoli jest] jako cedr; žily lůna jeho jako ratolesti jsou spletené.
18 Kosti jeho [jako] trouby měděné, hnátové jeho [jako] sochor železný.
19 Onť jest přední z účinků Boha silného, učinitel jeho [sám na něj] doložiti může meč svůj.
20 Hory zajisté přinášejí mu pastvu, a všecka zvěř polní hrá tam.
21 V stínu léhá, v soukromí [mezi] třtím a bahnem.
22 Dříví stín dávající stínem svým jej přikrývá, [a] vrbí potoční obkličuje jej.


  Webmaster říká...

V 15. verši jsme nahradil termín „slon“ s „Behemoth“ jako v angličtině KJV. To je tak, že zvíře není zmateno se slonem, která nemá ocas „jako cedr“.


Jeden z
největších bludů
v historii
naší planety,
je Darwinův
„Teorie Evoluce.“Rozbočovač zpráv... Vyberte svůj jazyk a stahujte zdarma zprávy od Bratra Branham.


Tajemství Krista série.

Anglický Bulletin
webové stránky.

Kniha Zjevení série.

 

Bůh a Věda Rejstřík.
- Archeologie.

Rapture se blíží.

Hlavní učení zprávy.

Dobré zprávy. Ježíš
zemřel za vaše hříchy.

Vodní křest.

 

Nadpřirozený oblak.

Ohnivý sloup.

Šekinah sláva Boží.

 

Hrob je prázdný.
On vstal z mrtvých.

Jméno Boží.

Sedmi Pečetím.

Čase konce série.

Sedm Církevních Věků.

Božství vysvětlil.

 

Původní hřích.
Bylo to jablko?

Noemova archa.

 

Archeologie.
Sodomy a Gomory.

Boha a Historie Sěrie. Index - Daniel.

Křesťan Chůze Série.

Životem Slově Série.

Vánoční Série.

Bůh a Věda.
Dinosauřský mýtus.
Manželství a rozvod.

Smrt. Co pak?

Výpis našich zpráv.

Biblický Geologie.

Klikněte na obrázek ke stažení v plné velikosti nebo PDF.


Před...

Po...

William Branham
Life Story.

(PDF Angličtina)

How the Angel came
to me.

(PDF Angličtina)

Acts of the Prophet

(PDF Angličtina)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Angličtina)