Biblický Geologie.

<< předchozí

příští >>

  Bůh a Věda Série.

Observační a Historickou vědou.


David Shearer.

Observační věda je místo, kde se navrhuje teorii, a experimenty se provádí s cílem potvrdit nebo vyvrátit navrhované teorii. To není případ pro historické vědy, kde nemáme pozorovatele, kteří by zaznamenali, co se stalo, není také možné, abychom událost vytvořili, jako je celosvětová povodeň, za účelem pozorování účinků. Proces se pak stává, navrhováním teorie, a pak pozorování, zda teorie odpovídá údajům vidíme v reálném světě.

Uniformitarianismus. (Uniformitarianický učení).

To je převládající pohled geologů dnes. že procesy, které dnes vidíme, (Pomalé a postupné eroze atd) se vždy došlo, a ve stejné míře. tj Jsou jednotné.

Katastrofismus. (Katastrofa výuka).

To je místo, kde došlo k katastrofické procesy, což způsobuje velmi velké změny ve struktuře Země během krátké doby.

Mohly se také vyskytnout „místní“ katastrofické události, (meteor na Sibiři, sopečné erupce, povodně atd.) které mohou třeba vzít v úvahu v některých místech.

Biblický geologie model.

Dr. Tasman Walker, PhD, Geologie, vyvinul model, založené na Bibli, pro studium geologie. Toho lze využít, když se díváme na geologických rysů které jsou všude kolem nás.

Důležité vlastnosti tohoto modelu, je to, že hlavní změny, které vidíme v geologii našeho světa došlo v důsledku dvou katastrofických událostí, Stvoření a Povodeň.

Událost / éra.StageTrváníFáze
Nový svět éra.
4000 let
500 let
Moderní
Zbytkový
Povodňová událostRecesivní
100 dní
200 dní
Disperzní
Polevuje
Povodňová událostZaplavení
30 dní
20 dní
10 dní
Vrchol
Vzestupně
Eruptivní
Ztracený svět1700 letZtracený svět
Událost stvořeníFormativní
2 dní
2 dní
Biotické
Derivát
Událost stvořeníZákladní
2 dní
0 dní
Následující
Původní


Biblický geologie model.

(Obrázek www.biblicalgeology.net)

  Geologický příklad.

Rokle Manawatu.

Řeka Manawatu, poblíž Palmerston North, NZ, propluje Manawatu rokle. Tato řeka má horní toky na jedné straně pohoří, a vyprazdňuje se do moře na druhé straně pohoří. (Vysoká 1100 stop). (Jedná se o jednu, z mála řek, ve světě, kde k tomu dochází). Voda neběžel do kopce k dosažení tohoto cíle. Je možné, že tato rokle byla vyříznuta nějakým jiným způsobem tvarování procesu, jako je inundační fáze povodně. To by ponechalo roklinu ve vhodné výšce, aby ji řeka mohla využít.


  Geologický příklad.

Stolová hora.


Kapské město.

(Obrázek Landsat - se svolením NASA)

Geologická struktura Stolové hory (Kapské město, Jihoafrická republika), je zajímavé. To je prohlašoval, že je jedním z nejstarších hornin na Zemi. Důvodem pro to je, že jsou přítomny v pískovci žádné fosilie. To znamená, že byl vytvořen před Cambrianskou explozí. V biblickém modelu -před zahájením biotické fáze. Pískovec je velmi tvrdý, a sedí na žulovém podkladu tvořeném magmatem že se nestal sopky.


  Webmaster říká...

Globální povodeň na Marsu.

Považuji za zajímavé, že vědci mohou přijmout že geologické rysy na Marsu (kde není voda), byly tvořeny globální Marsu povodni NEJSOU akceptovat, že podobné typy funkcí na Zemi, (kde je voda), byly vytvořeny globální záplavou.


Externí odkaz.


www.biblicalgeology.net

Noemova potopa.
Kde se všechna voda jít?
Podívejte se
Tas Walker's
Biblický Geologie
webové stránky.

<< předchozí

příští >>


Evoluce není
Věda.
Je to filozofie,
jejímž cílem
je zničit
Boha.Rozbočovač zpráv... Vyberte svůj jazyk a stahujte zdarma zprávy od Bratra Branham.


Tajemství Krista série.

Anglický Bulletin
webové stránky.

Kniha Zjevení série.

 

Bůh a Věda Rejstřík.
- Archeologie.

Rapture se blíží.

Hlavní učení zprávy.

Dobré zprávy. Ježíš
zemřel za vaše hříchy.

Vodní křest.

 

Nadpřirozený oblak.

Ohnivý sloup.

Šekinah sláva Boží.

 

Hrob je prázdný.
On vstal z mrtvých.

Jméno Boží.

Sedmi Pečetím.

Čase konce série.

Sedm Církevních Věků.

Božství vysvětlil.

 

Původní hřích.
Bylo to jablko?

Noemova archa.

 

Archeologie.
Sodomy a Gomory.

Boha a Historie Sěrie. Index - Daniel.

Křesťan Chůze Série.

Životem Slově Série.

Vánoční Série.

Bůh a Věda.
Dinosauřský mýtus.
Manželství a rozvod.

Smrt. Co pak?

Výpis našich zpráv.

Biblický Geologie.

 

Písmo říká...


Žalm 33:6-8

Slovem Hospodinovým nebesa učiněna jsou, a duchem úst jeho všecko vojsko jejich.

Onť shrnul jako na hromadu vody mořské, a složil na poklad propasti.

Boj se Hospodina všecka země, děstež se před ním všickni obyvatelé okršlku zemského.