Noemova Archa.

<< předchozí

příští >>

  Bůh a Historie Série.

Umístění Noemova Archa.


David Shearer.

Mnoho expedice se pokusili najít Noemova Archa, včetně požadovaného čísla ho našli, ale bylo prokázáno, že jsou podvodné.

Bible říkala... Tak že odpočinul koráb sedmého měsíce, v sedmnáctý den toho měsíce na horách Ararat.
1 Mojžišova 8:4.

Verš 5 pokračuje, Když pak vody odcházely a opadaly až do desátého měsíce, prvního [dne] téhož desátého měsíce ukázali se vrchové hor.

V té době Archa přišla k odpočinku, Mt Ararat nebyla sopka, kterou dnes je. Důvod tohoto prohlášení je to, že hory nebyly viditelné až do 2 a půl měsíce později, ale z Noemovy archy místo odpočinku dnes, Mt Ararat, který stál 16945 ft nad hladinou moře, lze jasně vidět.

Z vesmíru, Mt Ararat je jednoznačně novější než hory, na kterých je budována. tj. okolní hory jsou sedimentární, Mt Ararat je vulkanický.

Bible neřekl Archa spočívala na Mt. Ararat, ale na horách této oblasti.

Umístění místo odpočinku na Noemova Archa je asi 30 km jižně od Mt Ararat, v blízkosti hranic Turecka a Íránu, a není daleko od vesnice jménem Güngören. Tuto skutečnost uznává turecká vláda jako místo Archy, a tam je dopravní značky označující toto. (Nuh Ark). Nuh je chaldejské (Babylónské) jméno Noe.


Noemova Archa?.

Souřadnice jednoho konce tohoto objektu.
N 39.26.475
E 44.14.108


  Testování na místě Archa.

Magnetické testování.

Magnetometr je zařízení který měří magnetické pole Země. (To se obvykle používá k vyhledání ponorky pod vodou, kde kovový trup mírně deformuje magnetické pole, umožňující dojít k umístění.)

Magnetometr testy prováděné na ploše kolem místa Archa, ukazují zkreslení, což ukazuje, že je přítomen kov.

Testování Radarem.

Tyto testy ukazují, kdy dochází ke změnám v hustotě. To ukazuje, pravidelný vzor, paralelních čar, a příčných linek, jako je to, co by se dalo očekávat z dřevěných přepážek a trámů lodní konstrukce.

Jádro vzorek testy.

Některé jádrové vzorky prokázaly přítomnost zkamenělé dřeva, části jeleního parohu spolu s chloupky které byly identifikovány jako patřící k kočce, (Levhart), který není rodákem této oblasti. Tam jsou také fosilizované nehty, které mají čtvercový tvar. Předpokládá se, že tyto jsou zodpovědné za získané hodnoty magnetometru.

Fotografické testy.

Srovnání byly provedeny z leteckých snímků přijata na různých expedicích. Ty ukazují, že okolní pozemky sklouzl z kopce. Sekce Archa v těchto fotografiích, nicméně, nepohnul, a je také stále více vystaveny. Velkost a velikost konstrukce udržuje ji pevně v poloze.

Fyzikální testy.

Délka archy je 515 ft 6 palců. Velikost Noemovy Archa, jak je uvedeno v Bibli, 1 Mojžišova 6:15,

A na tento [způsob] uděláš jej: Tří set loktů [bude] dlouhost toho korábu, padesáti loktů širokost jeho a třidceti loktů vysokost jeho.

Tato velikost je přesně to správné, pokud je královský egyptský loket (524 mm) se používá pro výpočet délky.


  Jiné stopy.

Stabilizace - kotevní kameny.

Není daleko od místa odpočinku na Archa tam je množství kamenů, v přiměřeně přímce. Ty jsou popsány jako kotevní kameny.


Kotevní kámeny.

Kotevní kámen je velký kámen, široký v jednom směru, úzký v jiném, s otvorem nahoře, umožňuje, aby byl připojen k lana. Řada z nich by stabilizovat loď, v obrovských vlnách, které lze očekávat. Jsou mnoho stop na výšku (8 či více), mnohem větší než kotevní kameny které se běžně nacházejí.

Jsou to také mnoho kilometrů (120km nebo více) od nejbližšího moře nebo oceánu.

Noe by vydali nich postupně, aby Archa mohl jet ve vodě vyšší, před tím, než přišel k odpočinku.


  Muzeum Stvoření.

Replika Noemovy Archa.

K dispozici je v plné velikosti repliku Noemovy Archa u Muzeum Stvoření v Americe.

To ukazuje možné stavební metody, pro loď této velikosti.

Obrázky s laskavým svolením...
http://www.answersingenesis.org


Replika Archa
konstrukce.

Moderní loď.
Podobné rozměry.

Testování modelu Archa.

Testování modelu Archa.

<< předchozí

příští >>


Pokud Bůh
neposuzuje náš hřích,
Bude povinen
pozvednout se
Sodomu a Gomoru
a omluvit se jim.Rozbočovač zpráv... Vyberte svůj jazyk a stahujte zdarma zprávy od Bratra Branham.


Tajemství Krista série.

Anglický Bulletin
webové stránky.

Kniha Zjevení série.

 

Bůh a Věda Rejstřík.
- Archeologie.

Rapture se blíží.

Hlavní učení zprávy.

Dobré zprávy. Ježíš
zemřel za vaše hříchy.

Vodní křest.

 

Nadpřirozený oblak.

Ohnivý sloup.

Šekinah sláva Boží.

 

Hrob je prázdný.
On vstal z mrtvých.

Jméno Boží.

Sedmi Pečetím.

Čase konce série.

Sedm Církevních Věků.

Božství vysvětlil.

 

Původní hřích.
Bylo to jablko?

Noemova archa.

 

Archeologie.
Sodomy a Gomory.

Boha a Historie Sěrie. Index - Daniel.

Křesťan Chůze Série.

Životem Slově Série.

Vánoční Série.

Bůh a Věda.
Dinosauřský mýtus.
Manželství a rozvod.

Smrt. Co pak?

Výpis našich zpráv.

Biblický Geologie.

  Webmaster říká...

Co bude dál.

Tato stránka vyžaduje další zkoumání, s výkopy je dalším krokem, určit důvod pro zajímavých měření, které byly získány. To nebude povoleno Turecké vlády bez trvalého pokrytí místa.


   Písmo říká...

Rozpomenul se pak Bůh na Noé, i všecky živočichy a všecka hovada, kteráž [byla] s ním v korábu; pročež uvedl Bůh vítr na zemi, i zastavily se vody.

A zavříny jsou studnice propasti i průduchové nebeští, a zastaven jest příval s nebe.

1 Mojžišova 8:1,2