Vítejte v BNL Ministerstev.


Dobrá zpráva.
Ježíš zemřel
za váš hřích.


Noemovu Archa.

Popis místa a provedené testy na Noemovu Archa ve východním Turecku.


Jméno Boží.

Bůh má osobní jméno.
Jaké je Boží jméno?


Tajemství Krista.

Kdo je tato Osoba, kterou nazýváme Ježíše Krista? Co je Boží tajemství?


Skutečný Hora Sinaj.

Bůh sestoupil na horu a prorok obdržel Desatero psané na kamenných tabletách.

Skutečný Hora Sinaj.


Nadpřirozený mrak.

"Toto nejprve vědouce, žeť přijdou v posledních dnech posměvači,...
A říkající: Kdež jest to zaslibování příchodu jeho?..."

Někdo položil Billy Graham otázku... „Ježíš přichází v oblaku, nebo na bílém koni?“ To je dobrá otázka. Pomyslel si. Pak odpověděl „bílý kůň“. Toto je obraz návratu Krista - Chcete-li vládnout a panování. Takže tam, kde dělá mrak kondici v?

Nadpřirozený mrak.

Smrt. Co pak?

Co se stane s věřícího po tom?


Sedm církevních věků.

Bratr Branham nakreslil schéma takhle během série „Sedm církevních věků“. Později sestoupil Ohnivý sloup před stovky lidí, a nakreslil stejný diagram na zeď kostela.
Osvědčeno - u Ohnivý sloup.


Paleontologie.

Bůh a Věda.
Mýtus dinosaurů.

Selský rozum Biblická perspektiva o dinosaurů.

Původní hřích.

Pravda o
původním hříchu.
Bylo to jablko?

Životem
Slově Série.


Ohio Řeka. 1933.

Vodní křest.


Golgota.

Nárok:
Ježíšovi učedníci
ukradli jeho tělo.
Důkazy o Vzkříšení.


Sodoma a Gomora.

Archeologie.
Ashová města Sodomy a Gomory byla kdysi středem svěží zemědělské oblasti.


Geologie.

Důkaz pro
Noemova povodní.


Biblický Geologie.

Biblický geologie model.
Biblická perspektiva.

Stáhnout zpráv.

Bůh zjevený
a skrytý v
jednoduchosti.


Božství vysvětlil.

Ve Zjevení je Ch 1 Ježíš zobrazen jako „první a poslední“, to všechno. Kde zapadá Otec a Duch svatý?

Božství vysvětlil.


Citovat...

Nyní k mému textu zlomit zpět na téma, které chci, aby se: „Tam“... čtyři slova. Pojďme vysvětlit „Tam“. Tam, nejsvětější město na světě, Jeruzalém, tam, nejvíce náboženské město na světě... „Tam Oni“ nejvíce náboženští lidé na světě, při náboženském svátku, svátek Pesach. „Tam“, nejbožnější místo, nejvíce náboženské město, - největší ze všech organizací, vedoucí všeho, „tam oni“, většina náboženští lidé na celém světě, shromáždili z celého světa. Ukřižovali, největší hanebná smrt, která by mohla být- mohl být zabit člověk -- nahý, zbavily oděvy od něj. On - Opovrhoval potupu. Oni... Krucifix má - a - hadr omotané kolem něho, ale od něho svlékli šaty. Nejostudnější... „Tam“ (největší náboženské město) „Oni“ (většina náboženští lidé) „Ukřižovaného“ (nejvíce hanebné smrti) „On“ (nejcennější osoba).

William Branham -   The Indictment   63-0707M
(PDF Angličtina)


   Písmo říká...

Abych tě hlasitě chválil, a vypravoval všecky divné skutky tvé.

Žalmy 26:7Rozbočovač zpráv... Vyberte svůj jazyk a stahujte zdarma zprávy od Bratra Branham.


Tajemství Krista série.

Anglický Bulletin
webové stránky.

Kniha Zjevení série.

 

Bůh a Věda Rejstřík.
- Archeologie.

Rapture se blíží.

Hlavní učení zprávy.

Dobré zprávy. Ježíš
zemřel za vaše hříchy.

Vodní křest.

 

Nadpřirozený oblak.

Ohnivý sloup.

Šekinah sláva Boží.

 

Hrob je prázdný.
On vstal z mrtvých.

Jméno Boží.

Sedmi Pečetím.

Čase konce série.

Sedm Církevních Věků.

Božství vysvětlil.

 

Původní hřích.
Bylo to jablko?

Noemova archa.

 

Archeologie.
Sodomy a Gomory.

Boha a Historie Sěrie. Index - Daniel.

Křesťan Chůze Série.

Životem Slově Série.

Vánoční Série.

Bůh a Věda.
Dinosauřský mýtus.
Manželství a rozvod.

Smrt. Co pak?

Výpis našich zpráv.

Biblický Geologie.

Citovat v...  "A Thinking man's Filter"
(PDF Angličtina)