Boštvom o Jezusu Kristusu.


  Je knjiga razodetje serije.

Trojica Napaka.


William Branham.

Otkrivenje 1:5,
"I od Isusa Hrista, koji je Svjedok vjerni i Prvenac iz mrtvijeh, i Knez nad carevima zemaljskima, koji nas ljubi, i umi nas od grijeha našijeh krvlju svojom;"

Otkrivenje 1:8,
"Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, govori Gospod, koji jest, i koji bješe, i koji će doći, Svedržitelj."

Torej, vsi ti izrazi: »od Njega, ki je«, »ki je bil«, »in ki pride«, »Zanesljiva priča«, »Prvorojenec izmed umrlih«, »Vladar nad kralji zemlje«, »Alfa in Omega«, in »Vsemogočni«, so nazivi in opisi ENE IN ISTE OSEBE, ki je Gospod Jezus Kristus, torej Njega, ki nas je s Svojo lastno krvjo očistil naših grehov.

Božji Duh se v Janezu izraža z namenom, da bi predstavil najvišjo Božanstvo Jezusa Kristusa in razodel Božanstvo kot ENEGA Boga. Danes obstaja velika zmota, da namesto enega obstajajo trije Bogovi. To razodetje, kakor je dano Janezu po Jezusu samem, to zmoto popravlja. Ne gre za tri Bogove, ampak za enega Boga s tremi službami. Obstaja EN Bog s tremi nazivi: Oče, Sin in Sveti Duh. To mogočno razodetje je tisto, kar je imela prvotna cerkev in mora biti obnovljeno v tem zadnjem dnevu, skupaj s pravilno formulo vodnega krsta.

Toda sodobni teologi se ne bodo strinjali z mano, saj je bilo v ugledni krščanski reviji napisano tole: »To učenje (o trojstvu) je v samem srcu in srži Stare Zaveze. Do zadnje pike je v srcu in srži Nove Zaveze. V enaki meri kot Nova Zaveza, tudi Stara Zaveza nasprotuje misli, da je Bogov več kot en sam. Kljub temu pa Nova Zaveza z enako jasnostjo uči, da je Oče Bog in da je Sin Bog in da je Sveti Duh Bog in da ti trije NISO objava ene in iste Osebe, ampak treh oseb, ki so v resničnem osebnem odnosu druga z drugo. Tako imamo veliko doktrino o Treh Osebah, a enem Bogu.«

Prav tako izjavljajo: »V skladu s Svetim Pismom, Bog ni samo ena oseba, temveč je On tri osebe v enem Bogu. To je velika skrivnost Trojstva.« Seveda je. Kako so lahko tri osebe v enem Bogu? Ne samo, da v Svetem Pismu tega ni, pač pa to kaže tudi na pomanjkanje razumnega razmišljanja. Tri različne osebe, čeprav identične vsebine, tvorijo tri bogove, ali pa je jezik popolnoma izgubil svoj pomen.

Le poslušajte ponovno te besede: »Jaz sem Alfa in Omega, Začetek in Konec, govori Gospod, ki je in ki je bil in ki pride, Vsemogočni.« To je Božanstvo. To ni samo prerok, človek. To je Bog. In to ni razodetje treh Bogov, ampak ENEGA Boga, Vsemogočnega.

Ob nastanku cerkve niso verovali v tri Bogove. Tovrstnega verovanja med apostoli ne najdete. Ta teorija je prišla šele po apostolski dobi in je resnično postala predmet razprav in glavna doktrina na Nicejskem koncilu. V Niceji je doktrina o Božanstvu povzročila razkol v dve smeri. In ob tem razkolu sta nastala dva ekstrema. Eden je šel dejansko v politeizem, verujoč v tri Bogove, a ostali so šli v unitarizem. Vse to je nastajalo seveda določen čas, ampak nastalo je in prav to imamo še danes. Toda razodetje skozi Janeza po Duhu cerkvam je bilo: »Jaz sem Gospod Jezus Kristus in Jaz sem VSE to. Drugega Boga ni.« In na to Razodetje je On dal svoj pečat.

Razmislite o tem: kdo je bil Jezusov Oče? Matej 1,18 pravi: »…se je izkazalo, da je bila noseča od Svetega Duha.« Ampak Jezus sam je trdil, da je bil Bog Njegov Oče. Bog Oče in Bog Sveti Duh, kot se navadno izražamo, tvori Očeta in Duha ENEGA. Saj zares tudi sta, sicer bi imel Jezus dva Očeta. Toda pazite, Jezus je dejal, da sta bila On in Njegov Oče Eno - ne dva. To tvori ENEGA Boga.

Ker je to zgodovinska in svetopisemska resnica, se ljudje sprašujejo, od kod potem trije. To je postala temeljna doktrina na Nicejskem koncilu leta 325 po Kristusu. To trojstvo (absolutno ne-svetopisemska beseda) je bilo osnovano na številnih bogovih Rima. Rimljani so imeli številne bogove, h katerim so molili. Prav tako so molili k prednikom kot posrednikom. Samo korak je bil do tega, da stare bogove poimenujejo z novimi imeni. Tako imamo svetnike, da bi vse skupaj zvenelo bolj svetopisemsko. Tako imamo namesto Jupitra, Venere, Marsa, itd., Pavla, Petra, Fatimo, Krištofa, itd., itd. Svoje poganske religije niso mogli realizirati z enim samim Bogom, zato so Ga razdelili v tri in iz svetnikov naredili posrednike, tako kot so prej naredili posrednike iz svojih prednikov.

Vse odtlej ljudje ne sprevidijo, da je Bog samo en, s tremi službami ali manifestacijami. Vedo, da je v skladu s Pismom en Bog, ampak poskušajo uveljaviti umišljeno teorijo, da je Bog podoben grozdu; tri osebe z isto Božanskostjo, enakopravno razdeljeno med vse. Toda tu v Razodetju jasno pravi, da je Jezus: »Tisti, ki je«, »Tisti, ki je bil« in »Tisti, ki pride«. On je »Alfa in Omega«, kar pomeni, da je On od »A« do »Ž« ali VSE SKUPAJ. On je vse - Vsemogočni. On je Roža Šaronska, Lilija v dolinah, Bleščeča zvezda Danica, Pravična mladika, Oče, Sin in Sveti Duh. On je Bog, Vsemogočni Bog. EN BOG.

1. Timoteju 3,16 pravi: »Ni dvoma, da je velika skrivnost prave pobožnosti in ta je: Bog je bil razodet v telesu, potrjen v Duhu, gledali so Ga angeli, oznanjen je bil poganom, svet je Vanj veroval, sprejet je bil v Slavo.« Tako pravi Sveto Pismo. Tu nič ne govori o prvi, drugi ali tretji osebi. Pravi, da je bil Bog izražen v mesu. En Bog. Ta EN BOG je bil izražen v mesu. To naj bi rešilo to vprašanje. Bog je prišel v človeški obliki. To Ga ni naredilo za nekega DRUGEGA BOGA. ON JE BIL BOG, ISTI BOG. To je bilo razodetje takrat in to je razodetje sedaj. En Bog.

Pojdimo nazaj v Sveto Pismo in poglejmo, kaj je bil On v začetku, skladno z razodetjem, ki ga je dal o samem Sebi. Veliki Jehova se je prikazal Izraelu v ognjenem stebru. Kot Angel Zaveze je živel v tem ognjenem stebru in dnevno vodil Izrael. Pri templju je Svoj prihod naznanil z velikim oblakom. Potem se je nekega dne manifestiral v deviško rojenem telesu, ki je bilo pripravljeno za Njega. Bog, ki je prebival nad šotori Izraela, je sedaj vzel nase telesno bivališče in kot človek prebival med ljudmi. Toda bil je EN IN ISTI BOG. Sveto Pismo uči, da JE BIL BOG V KRISTUSU. TELO je bilo Jezus. V Njem je prebivala vsa polnost Božanstva, TELESNO. To ne more biti bolj jasno. Skrivnost? Da. Toda dejanska resnica - to ne more biti bolj jasno. Če torej ni bil kot tri osebe takrat, ne more biti kot tri sedaj. EN BOG. In ta isti Bog je postal meso.

Jezus je dejal: »Izšel sem od Boga in grem (nazaj) k Bogu.« Janez 16,27-28. Natanko to se je tudi zgodilo. Z zemlje je izginil skozi svojo smrt, pokop, vstajenje in vnebohod. Potem Ga je Pavel srečal na poti v Damask in On mu je govoril, rekoč: »Savel, Savel! Zakaj Me preganjaš?« Pavel je rekel: »Kdo si, Gospod?« Rekel je: »Jaz sem Jezus.« Bil je ognjeni steber, zaslepljujoča svetloba. Spremenil se je nazaj, natanko tako, kot je rekel, da se bo. Nazaj v isto obliko, v kateri je bil, preden je vzel nase telesno bivališče. To je natanko tako, kot je videl Janez. Janez 1,18: »Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki je v naročju Očetovem, On Ga je oznanil.« Bodite pozorni na to, kaj Janez pravi, kje Jezus JE. On je v Očetovem naročju.

Luka 2,11 pravi: »Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Zveličar, ki je Kristus Gospod.« On je bil rojen Kristus in osem dni kasneje, ko je bil obrezan, je bil imenovan Jezus, tako kot jim je naročil angel. Jaz sem se rodil kot Branham. Ko sem se rodil, so mi dali ime William. On je bil KRISTUS, toda tu med ljudmi mu je bilo dano ime. Ta zunanji šotor, ki so ga ljudje lahko videli, je bil imenovan Jezus. Bil je Gospod Slave, Vsemogočni, izražen v telesu. On je Bog Oče, Sin in Sveti Duh. On je vse to.

Preberite račun v... Razodetje Jezusa Kristusa.

Prenesti (Angleščina)...   Godhead ExplainedJe knjiga Razodetje.
Nadaljuje na naslednjih strani.
(Vizija s Patmosa.)


Misterij Kristusa.

Angleško spletno glasilo.

Knjiga Razodetje.

 

Boga in Znanosti serije
Indeks - Arheologija.

Slast bojnega se bliža.

 

Glavni nauk iz na sporočilo.

Nadnaravno Oblak.

Stupu od ognja.

Dobra novica. Jezus
je umrl za vaše grehe.

Vodni Krst.

 

Boœje trojice pojasnil.

Živa beseda serije.

Sedem cerkvenih dob.

Sedem pečati.

Bog ima osebno Ime.
Kaj je Božje ime?

Kovčeg Noja.

Arheologija.
Sódomo in Gomóro.

Mitologija.

Prvotni greh.
Je jabolko Je bilo?

Bileamova Doktrina.

Ta Žena Jezabela.

Naša starost Laodiceje.

Kristus Zunaj Cerkve.

Nauk Nikolajevcev.

Smrt. Kaj potem?

Skrivnost Babilona.

Vizija s Patmosa.

Klikni na sliko za prenos polni velikosti slike ali dokumenta PDF.


Acts of the Prophet.

(PDF Angleščina)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Angleščina)

Gorskem pobočju in se
dvignil grm v snegu
na Kitajskem.

Lilije od požaru.

Steber skupne ognja
- Houston 1950.

Svetloba na piramidni
skalo.

   Je Pismo pravi...

Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod.

Peta Knjiga Mojsijeva 6:4

Jezus Kristus
je Bog.
Jahve
Stare Testamenta
je Jezus
izmed Novih.Pesto Sporočila... Izberite jezik in naložite brezplačno sporočil iz Brata Branham.