Archeologija 2.

<< ankstesnis

kitas >>

  Dievas ir Mokslas serija.

Sodoma ir Gomora.


David Shearer.

Teritorija aplink Negyvosios jūros, buvo kartą per sodrus žemės ūkio paskirties žemė, kaip Pradžios 13:10 sako,

Lotas pakėlė akis ir pamatė, kad visa Jordano apylinkė - prieš Viešpačiui sunaikinant Sodomą ir Gomorą - Coaro link buvo gerai drėkinama kaip Viešpaties sodas, kaip Egipto šalis.

Tačiau šiandien visa teritorija yra apleista, miestai yra skirtingų spalvų (balta pelenų) nei į apylinkes uolų, nurodant katastrofos dydį.


    Pastato konstrukcija.

Biblija liudija iš Sodomos nedorumo šiose eilutėse:

Pradžios 13:13
Sodomos žmonės buvo nedori ir labai nusidėję Viešpačiui.
 


Uosis Sfinksas (stabas).

Ezechielio 16:49
Tavo sesers Sodomos ir jos dukterų nusikaltimas buvo išdidumas, perteklius ir dykinėjimas; beturčiui ir vargšui jos nepadėjo.
 

Konstrukcijos.


    Pastato konstrukcija.

Iš griuvėsių struktūros, sudarytas iš sluoksnių iš kalcio sulfato ir kalcio karbonato. Tai suteikia išvaizdą kintamos sluoksnius baltojo ir pilkojo pelenų. Jie yra labai trapūs,  medžiaga lengvai gali būti „išmušta“ iš konstrukcijų.


Sienų konstrukcijos.

Siera rutuliai.


Siera rutuliai.

Yra tūkstančiai siera rutuliai įterptas į pelenų griuvėsius. Jie ištirpsta medžiagą aplink juos, kartu su pelenais. Dėl to jie buvo apsupti, pašalinant deguonį iš jų, gesindamas deginimą ir tokiu būdu išsaugodamas sierą jų viduje.

Jų viduje esanti siera yra baltos spalvos, ir cheminių bandymų metu nustatyta, kad grynumas yra daugiau kaip 98%. (Sieros paprastai rasti yra geltonos spalvos, ugnikalnių pobūdžio, ir paprastai yra tik 40% grynumo.)


    Pastato - Gomora.

Pakartoto Įstatymo 29:23
Visa žemė bus siera, druska ir ugniavietė; nieko nebus joje sėjama, net žolės ten nebeaugs; bus sunaikinta lyg Sodoma ir Gomora, Adma ir Ceboimas, kuriuos Viešpats sunaikino savo rūstybėje.

Už mus Pamoka.

Sodomos ir kitų miestų sunaikinimas yra įspėjimas mums šiandien, kaip Raštas sako 2 Petro 2:6,

Paversdamas pelenais Sodomos ir Gomoros miestus, pasmerkė juos žlugti ir taip davė pavyzdį ateities bedieviams.


   Raštas sako...

O tą dieną, kada Lotas paliko Sodomą, iš dangaus krito ugnis ir siera ir visus sunaikino.

Šitaip bus ir tą dieną, kai pasirodys Žmogaus Sūnus.

Luko 17:29-30


Citata...

Ir aš padariau šį pareiškimą. Jei ši tauta išvengs teismo sprendimo, Dievas bus įpareigotas prikelti Sodomą ir Gomorą ir atsiprašome už juos sudubti ir deginimas juos, nes mes esame tokie pat nedorėliai kaip Sodomos ir Gomoros kada buvo. Ir jei Jis sudubti Sodoma ir Gomora ir deginimas juos dėl jų nuodėmės, ir Jis nenagrinėja tą patį kelią pas mus, tada Jis būtų neteisingas ir skolingas jiems atsiprašymo. Dievas neturi atsiprašyti niekas arba nieko. Nuodėmė bus teisiami, ir jis bus nubaustas, lygiai taip pat tikras, kaip yra Dievas Kas gali priimti teismą. O Dievo teismą yra šventas, Dievas yra šventas. Ir todėl, Jo sprendimai ir jo darbai turi būti teisingas ir šventas, nes tampa šventu Dievu už Jo darbus ir Jo teismą.

Išversta iš... Handwriting on the wall  58-0309M
William Branham


Spustelėkite paveikslėlį, kad atsisiųstumėte viso dydžio nuotrauką arba PDF.


As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Anglų)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Anglų)

William Branham
Life Story.

(PDF Anglų)

How the Angel came
to me.
(PDF Anglų)

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Anglų)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Anglų)

Kristaus slėpinys.

Anglų naujienlaiškis svetainė.

Dievas ir Mokslas serija rodyklė - Archeologija.

Nojaus Arka.

Dabartiniai tyrimai.

Dangun žengimas ateina.

Pagrindiniai pranešimo žinutė.

Geros naujienos.
Jėzus mirė už tavo nuodėmes.

Vandens krikštas.

 
 

Antgamtinis debesis.

Ugnies stulpe.

Šeškinės Dievo šlovė.

 

Kapas tuščias.
Jis yra gyvas.

Dievo vardas.

Gyvenimas žodis seriją.

Dievybės paaiškinta.

Gimtosios nuodėmė.
Ar tai buvo obuolys?

Dievas ir Mokslas.
Dinozaurų mitas.

Archeologija.
Sodomos ir Gomoros.

   Raštas sako...

Tuomet Viešpats siuntė ant Sodomos ir Gomoros sieros ir ugnies lietų.

Jis sunaikino tuos miestus, visą apylinkę, visus miesto gyventojus ir augalus.

Pradžios 19:24-25


Niekada Biblija
sako Dievo Žodis
ateina į Teologas.
Jie tie,
kurie netvarka
jį.Pranešimų centras... Pasirinkite kalbą ir atsisiųskite nemokamas Brolio Branham žinutes.