Endetiden serien.

Endetiden serien.

De salvede i endetiden.

  Barnekår serien.

  Endetiden serien.

De salvede i endetiden.


William Branham.

Les hele kontoen i...
De salvede i endetiden.

Matteus 24:23-24,
23 Om nogen da sier til eder: Se, her er Messias, (King James: “Kristuser”) eller der, da skal I ikke tro det. 24 For falske messias'er (King James: “Kristuser”) og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig.

Jeg vil dere skal legge merke til her i Matteus 24, (så) brukte Jesus uttrykket, “Kristuser” K-r-i-s-t-u-s-e-r, “Kristuser.” Ikke Kristus, men “Kristuser,” flertallig, ikke entall. “Kristuser.” Ordet Kristus betyr, “Den Salvede.” Og så hvis det er, “salvede,” så vil det ikke bare være en, men mange salvede, “de salvede.” Ser dere? I motsatt fall, hvis Han ønsket å bryte det ned slik at vi ville mer eller mindre forstå det bedre, ville Han si, “I de siste dager skal der oppstå falske salvede.” Men legg merke til selve det neste ordet, “og falske profeter,” p-r-o-f-e-t-e-r, flertallig.

En salvet er, “en med et budskap.” Og den eneste måten som budskapet kan bli brakt ut, er ved en som er salvet, og det ville en profet, salvet. “Falske salvede skal oppstå, falske lærere.” En profet lærer hva hans budskap er. Salvede lærere, men salvede folk med falsk lære. Salvede, “Kristuser,” flertallig; “profeter,” flertallig. Og hvis der er en slik ting som en - en Kristus, entall, da må disse være “salvede,” slik at deres profeti av hva de lærte ville være forskjellen, fordi de er salvede, salvet.

Dette er en Søndagsskole undervisning, (og) vi ønsker å bringe dette til et virkelig åpent oppgjør ved Skriftene, ikke ved hva noen andre har sagt om det, men bare lese Skriftene Kan hende dere sier, “Hvordan kan det være slik? Ville de salvede...” Hva var de? “Kristuser,” K-r-i-s-t-u-s-e-r, salvede Kristuser, og falske profeter.“ Salvede, men falske profeter! Jesus sa at, “Regnet faller på de rettferdige og de urettferdige.” Nå kan noen si til meg, “Tror du at salvelsen på disse folk betyr at det er den Hellige Ånds salvelse?” Ja min herre, den ekte Guds Ånd på en person, men likevel er de falske. Lytt nøye nå, og se hva Han sier. “Og de skal gjøre tegn og under, for å forføre selv de utvalgte, om det var mulig.” Og de er salvet med den ekte Hellige Ånd. Jeg vet at dette lyder veldig latterlig, men vi kommer til å ta tid og forklare det ved Ordet, at det er absolutt SÅ SIER HERREN, sannheten.

-----
Matteus 5:45,
45 Slik skal dere være som barn av deres Far i himlen. For Han lar Sin sol gå opp over onde og gode, og Han lar det regne over rettferdige og urettferdige.

Hebreerne 6:7-8,
7 For, (hør) jorden... som drikker det regnet som ofte kommer ned på den, og som bærer grøde som er nyttig for dem som har dyrket den, tar imot velsig- nelse fra Gud. 8 Men hvis den bærer torner og tistler, er den forkastet, og forbannelsen nærmer seg. Og den ender med å bli brent.

-----
Sammenlign dette med Matteus 5:45 igjen. Legg merke til, Jesus sa at regnet og solen kommer på jorden, at Gud sender det til å forberede maten og ting for folket på jorden. Regnet er sendt for maten, grøden. Men klinten og ugresset som er på marken, mottar den samme ting. Det samme regn som får hveten til å vokse, er det samme regn som får ugresset til å vokse.

-----
Derfor, det regnet som faller på den naturlige vegetasjon på jorden, er et bilde på det Åndelige regn som gir Evig Liv, som faller på Menigheten. Vi kaller det for det tidlige og det sene regn. Og det er et regn, som tømmes ut av Guds Ånd, på Hans Menighet.

Legg merke til at det er en meget underlig ting her. Ser dere? Da disse sæder (frø) gikk ned i jorden, hvordan de enn kom dit, de var torner fra begynnelsen av. Men hveten der som gikk ned i jorden, og grøden, (planter) var grøde fra begynnelsen. Og hver plante produserte seg selv igjen, (og) viste at det var i den opprinnelige begynnelse. “Og de vil forføre de Utvalgte, om det var mulig,” de får det samme regn, samme velsignelse, viser de samme tegn, samme undre. Ser dere? “De vil forføre, eller skal forføre de Utvalgte om det var mulig. ”En torn kan ikke hjelpe for at den er en torn, og heller ikke kan hvete hjelpe for at den er hvete; det er hva Skaperen av hver og en bestemte ved begynnelsen. Det er de Utvalgte. Det samme regn.

-----
Solen kommer over og modner kornet, og den kan ikke modne alt på en gang. Som det går videre, modning, konstant modning til det kommer til et fullt aks. Slik er det i dag med Menigheten. Den begynte i sin barndom tilbake i den mørke tidsalder, hvor det var under jorden. Det vokste nå til modenhet. Og vi kan se det fullkomment, hvordan Gud gjennom naturen altid...(viser Seg Selv) Dere kan ikke bringe naturen i uorden. Det er hva som er i veien i dag. Vi flyr bomber ut der i havet og bryter og smeller omkring med atombomber. De bare bryter mere av den jorden hele tiden, (og) faller inn i den. Om dere skjærer ned trærne, så vil stormen ta dere. Dem opp elvene, så vil de flomme over. Dere må finne Guds måte å gjøre tingene på, og stå med det. Vi har denominert folk i kirkene og organisasjonene; se hva vi har! Hold dere på Guds tilveiebrakte vei av det.

Men dere ser, “Han sender regnet,” (tilbake til vårt emne) “på de rettferdige og de urettferdige.” Jesus forteller dere her nå i Matteus 24, at det ville være et tegn i endetiden. Hvis nå dette tegn bare skal bli kjent i endetiden, da må det være etter åpningen av disse Seglene. Ser dere? Det er et tegn på enden. Når disse ting skjer, så vil det være ved endetiden. Og det vil være et tegn, slik at de Utvalgte ikke skal være forvirret i disse ting. Ser dere det? Det må bli åpenbart, avdekket.

Legg merke til, at både hveten og ugresset levde av den samme salvelse fra Himmelen. Begge gledet seg over Det. Jeg husker dette (som) refererer tilbake til denne hendelsen der oppe den dagen ved Greens Mølle. Jeg - jeg så dette synet komme frem. Der var en stor jordklode, og alt hadde blitt klargjort. Og der gikk en Såmann frem, først. Jeg vil holde det frem for dere. Vokt hva som går frem først, og så hva som følger det. Og som denne Mann med hvitt på kom frem rundt jorden og sådde sæd, (frø) Men så bak Ham kom en mann med mørke klær på, som så svært så luskende ut, kom inn bak Ham, og sådde ugress. Og som dette fant sted, så fikk jeg se at begge avlingene kom opp. Og som de kom opp, var en hvete og den andre var ugress. Og det kom en tørke, som når, så (det) ut som de begge hadde sine hoder ned og ropte etter regn. Så kom det en stor sky over jorden, og det regnet. Og hveten reiste seg opp og sa: “Priset være Herren! Priset være Herren!” Og ugresset reiste seg opp og hylte: “Priset være Herren! Priset være Herren!” Samme resultat. Begge holdt på å gå til grunne, begge holdt på å gå bort. Og når hveten kom opp og ble tørst, og fordi det var i samme åker, samme hage, det samme sted, under samme skybrudd, kom der opp hvete og ugress ved den samme ting. Legg merke til, at det samme salveles vann som bringer frem hveten, bringer frem ugresset.

Den samme Hellige Ånd som salver Menigheten, som gir den begjær etter å frelse sjeler, som gir den kraft til å utføre mirakler, faller på de urettferdige på samme måte som de rettferdige. Den Selvsamme Ånd! Dere kan ikke gjøre det på noen annen måte for å forstå Matteus 24:24. Han sa: Falske Kristuser skal oppstå,“ falske salvede. Salvet med den ekte Ting, men være falske profeter av det, falske lærere av det. Hva får en mann til å ønske å være en falsk lærer av noe som er Sannhet? Vi skal nå komme til dyrets merke om noen få øyeblikk, og dere vil se dens denominasjon. Ser dere? Falske lærere, falske, salvede. Salvede Kristuser, men falske lærere. Det er den eneste måten du kan se det på.

-----
Legg merke til, at det er hva de produserer som forteller deg forskjellen. “Ved deres frukt,” Jesus sa, “Dere skal kjenne dem.” “Mennesket samler ikke druer fra en tistel,” selv om tistelen er rett i druevinen. Det kunne være mulig, men frukten vil fortelle det. Hva er frukten? Ordet, frukten for tiden. Det er hva det er, deres lære. Læren av hva? Læren for tiden, hvilken tid det er. Menneskers læresetning, denominell læresetning, eller Guds Ord for tiden? Nå, tiden går så kvikt, vi kunne bære på dette i lang tid, men jeg er sikker på at dere som er nærværende her, og jeg er sikker på at dere vet hva jeg prøver på, (at de) på tvers av nasjonen kan se hva jeg vil fortelle dere, vi har ikke alt for lang tid til å (holde på med dette.)

Men dere kan se at salvelsen kommer på de urettferdige, de falske lærerene, og får dem til å gjøre nøyaktig hva Gud sa de ikke skulle gjøre; men de gjør det likevel. Hvorfor? De kan ikke hjelpe for det. Hvordan kan en tistel være noe annet enn en tistel? Uansett hvor mye godt regn som blir dusjet påden, den må være en tistel. Det er grunnen til at Jesus sa, “De vil være så nære at det ville forføre de Utvalgte,” som er i røttene, “hvis det var mulig,” men det er ikke mulig. Hvete kan ikke gjøre noe annet enn å bære hvete; det er alt den kan bære.

Les hele kontoen i...
De salvede i endetiden.


Kristi mysterium.

Engelsk Nyhetsbrev nettsted.

Noahs Arken.

Gud og Vitenskap
Indeks. - Arkeologi.

Rapturen kommer.

 

Viktigste lære av meldingen.

Gode Nyheter.
Jesus døde for dine synder.

Vann dåpen.

 
 

Overnaturlige Skyen.

Ildstøtte.

Levende ord serien.
- Et Paradoks.

Graven er tom.
Han lever.

Endetiden serien.

Gud og Historie
Serien Indeks. Daniel.

Opprinnelige synd.
Var det et eple?

Guds navn.
Hva er Guds navn?

Bibelsk Geologi.

Gud og Vitenskap.
Dinosaurens myte.

Arkeologi.
Sodoma og Gomorra.

  Skriften sier...

Og den syvende engel blåste, og høie røster lot sig høre i himmelen, som sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet.

Apenbaring 11:15


Klikk på et bilde for å laste ned full størrelse bilde eller PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Engelsk)

De salvede i
endetiden.
(PDF)

William Branham
Life Story.

(PDF Engelsk)

How the Angel came
to me.

(PDF Engelsk)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Engelsk)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Engelsk)


Melding Hub... Velg ditt språk og last ned gratis meldinger fra Bror Branham.