Blížící se Rapture.


  Eliáš Prorok.

Eliáš Prorok.

V Malachiáši 4:5-6 Bůh řekl, že nám pošle Eliáše proroka “prvé nežli přijde den Hospodinův veliký a hrozný.” Když byl Ježíš požádán proč učitelé říkali, že Eliáš nejprve přijde, řekl jim, že “Eliáš zajisté přijde prve a napraví všecky věci.” Pak jim řekl, že Eliáš přišel již a identifikoval Jana Křtitele jako mu. Když se Jan zeptal: „Ty kdo jsi?“ řekl “Hlas volajícího: Připravtež na poušti cestu Hospodinovu,” Toto byl Izaiáš 40:3. Takže muž pomazán s duchem Eliáše musel přijít a „napraví“. Věřím, že William Branham byl ten prorok obnovit věci že to vypadlo do chyby. Můžete si myslet, že to zní divně, ale Bůh ukázal znovu a znovu, že tohle není obyčejný ministerstvo. Byly vidění, nadpřirozené činy, i zvyšování mrtvých (Po certifikované podle doktoři ). Jsme přímo v okamžiku návratu Ježíše - veliký a hrozný den Hospodinův.


  Andělská provize.

Andělská provize.

Jednou v noci v roce 1946 anděl Páně se s ním setkal tváří v tvář a řekl mu, že byl vysvěcen vzít dar božského léčení do svět. Anděl mu řekl že bude dána dvě znamení dokázat, že on byl poslán od Bůh. Brzy zjistil, že první znamení bylo, svou povahou, fyzicky namáhavá, držení rukou nemocných lidí, pocit vibrací jejich smrtelných onemocnění cestování up paže k jeho srdci. V těch raných dobách jeho služby bude se modlit za stovky lidí každou noc, až se cítil závratě a bylo by téměř slabé vyčerpáním. Pak přišlo druhé znamení a to se ukázalo být více fyzicky namáhavá než první znamení. Když je pomazání Ducha Svatého začal rozeznat problémy lidí, každá vize vyčerpaný, takže hodně z jeho energie že on mohl jen modlit po dobu asi 15 až 20 lidí za noc. Anděl řekl, že kdyby mohl přimět lidi, aby mu věřili, žádná nemoc nemohla odolat jeho modlitbám. Když se protestoval, že lidé by mu nevěřili protože jeho poníženého postavení, pak Bůh přidal dvě znamení pro důkaz jeho provize.

Stáhnout (Angličtina)...

55-0117  How the Angel came to me.
The acts of the Prophet - The Angel Appears.

  Ohnivý sloup - Houston 1950.

Ohnivý sloup.


William Branham.

V Houstonu, Texasu v lednu 1950, byla pořízena úžasná fotografie podle Douglas Studios. Na fotografii se objevilo světlo nad hlavou bratra Branham v halo-jako forma. Negativní byla zkoumána George J. Lacy kdo byl vyšetřovatelem FBI z zpochybněných dokumentů. To bylo zjistit, zda je či není Světlo by mohlo být důsledkem nesprávné expozice, vyvíjení nebo retušování. Vyšetřování sloužil zcela ověřit skutečnost, že jas byl způsoben světlem zarážející negativní. Tento obrázek již visel v sále náboženské umění ve Washingtonu DC, jako jediná nadpřirozená bytost někdy fotografovaná.

Stáhnout (Angličtina)...
  53-0509  Pillar of Fire. - William Branham


  Nadpřirozený mrak.

Nadpřirozený mrak.

Krátce před západem slunce 28. února 1963, nápadně krásné a tajemné mrak přelétl severně přes Arizonsko USA. Dva časopisy nesly obraz a zpráva o této podivné jevy. (Science časopis 19/4/63 a Life časopis 17/5/63) Důvodem zájmu bylo, že masivní mrak visel v modré obloze ve vysoké nadmořské výšce ve kterém neexistuje žádná vlhkost pro vytvoření oblaku. Žádné proveditelné vysvětlení bylo dáno vědeckým šetřením do něj. Ale neznámé do světa bylo to, že na Dec 22, 1962, dva měsíce předtím, než se objevil oblak Bratr Branham dostal vizi který vyprávěl do jeho kostela v Jeffersonville.

Bratr Branham byl lov v horách v okolí města Tucson, Arizona, kdy se události v jeho vidění náhle stalo. Na obloze nad ním se objevilo sedm drobných bodů. Jak tyto body se zhmotnil, před sebou stál pyramid sedmi andělů. Dali mu provizi, aby odhalili sedm pečetí v knize Zjevení. V oblaku je tváří Krista.

Stáhnout (Anglicky)   "Is this the sign of the end Sir"

Přečtěte si celý účet v...
  "The acts of the Prophet" - Pearry Green.


  Dělat Bůh Služba.

Dělat Bůh Služba.

Mnoho lidí touží sloužit Bohu, ale nevědí jak. Dělají chybu tím, že jít o to špatným způsobem.

V 1Chronicles 13, David toužil dělat Bohu službu, přivedením truhla Boží úmluvy se od Kariatjeharim. Všichni představitelé i lid souhlasil. Truhla Boží byla nesena na vozíku vytáhnutém Oxenem. Na cestě se volové klopýtl a truhla Boží se chystala spadnout z vozík. Uza vztáhl ruku k zastavení jeho pádu a Hospodin ho udeřil mrtví. Stalo se tak proto, že truhla Boží měl být prováděny na ramenou kněží, nikoli na vozíku. To byl David, snaží dělat Bohu službu aniž by bylo Jeho vůle. Chtěl sloužit Bohu, ale šel o to špatným způsobem.

Stáhnout (Anglicky).   Trying to do God a Service.


  7 Sloučenina vykupitelské jména Jehovy.

7 Sloučenina vykupitelské jména Jehovy.

Bůh má mnoho titulů. (Existuje více než 700 v Bibli). Existuje skupina těchto titulů, která se nazývají “7 Sloučenina vykupitelské jména Jehovy.”

Těsně před snímek byl pořízen z sloupu ohně, v Houstonu Texas, Bratr F. F. Bosworth právě položila tuto otázku, „sedm sloučenina vykupitelské jména Jehovy, vztahují se na Ježíše Krista?“.

„Ano,“ zněla odpověď.

Na počátku Bůh dal Adamovi za úkol jmenovat věci. [To je stále pokračuje dnes]
V různých dobách v Bibli, věřící dali jména Bůh, definovat jeho vlastnosti, zejména kdy Setkal se jejich potřebám.

Bratr Branham kázal tuto sérii v červenci 1962.

Stáhnout (Anglicky).

We would see Jesus.
Jehovah Jireh 1.
Jehovah Jireh 2.
Jehovah Jireh 3.
A super Sign.

Klikněte na obrázek ke stažení v plné velikosti nebo PDF.


Ohnivý sloup.

Nadpřirozený oblak.

Acts of the Prophet

(PDF Angličtina)

Chapter 11
The Cloud

(PDF Angličtina)

Před...

Po...

Tam ho ukrižovali.
Místo lebky.

The Indictment

(PDF Angličtina)

Marriage and Divorce.

(PDF Angličtina)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Angličtina)

William Branham Life
Story.

(PDF Angličtina)

Tajemství Krista.

Anglický Bulletin
webové stránky.

Noemova archa.

 

Bůh a Věda Rejstřík.
- Archeologie.

Rapture se blíží.

Hlavní učení zprávy.

Dobré zprávy. Ježíš
zemřel za vaše hříchy.

Vodní křest.

 

Nadpřirozený oblak.

Ohnivý sloup.

Šekinah sláva Boží.

 

Hrob je prázdný.
On vstal z mrtvých.

Jméno Boží.

Životem Slově Série.

Čase konce série.

Božství vysvětlil.

 

Původní hřích.
Bylo to jablko?

Sedm Církevních Věků.

Archeologie.
Sodomy a Gomory.

Boha a Historie Sěrie. Index - Daniel.

Bůh a Věda.
Dinosauřský mýtus.

Smrt. Co pak?

Biblický Geologie.

   Písmo říká...

Aj, já pošli vám Eliáše proroka, prvé nežli přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

Aby obrátil srdce otců k synům, a srdce synů k otcům jejich, abych přijda, neranil země prokletím.

Malachiáš 4:5,6


   Stáhnout (Anglicky)....


Rozbočovač zpráv... Vyberte svůj jazyk a stahujte zdarma zprávy od Bratra Branham.