Úkony Proroka.


   Zavedení...

V roce 1969 kázal reverend Pearry Green z Tuscon Tabernacle (Arizona, USA) řadu kázání, ve kterých podrobně popisuje své osobní zkušenosti a některé události ze života a služby Williama Branhama.

Tato inspirující série byla později přepsána a zformována do knihy známé jako 'Úkony Proroka'.

Tuto knihu jsem četl v roce 1970 a byl jsem přesvědčen o pravdivosti těchto věcí. Jaké úžasné dědictví nám zanechal bratr Green, za který děkuji svému Pánu a Spasiteli, Ježíši Kristu.

Až budou kapitoly přeloženy, budou přidány do pole ke stažení níže. Bůh vám žehnej, když čtete.

Webmaster.


   Stáhnout...

Stáhnout...


The Acts of the Prophet

(PDF Anglicky.)

Předmluva.
Kapitoly 1  - Předchůdci.
Kapitoly 2  - Koho není svět hoden.
Kapitoly 3  - Hlas Znamení.
Kapitoly 4  - Dnes se toto Písmo naplnilo.
Kapitoly 5  - Raný život a konverze.
Kapitoly 6  - 1933.
Kapitoly 7  - 1937.
Kapitoly 8  - Objevuje se Anděl.
Kapitoly 9  - Třetí Tažení.
Kapitoly 10 - Víc než Prorok.
Kapitoly 11 - Nadpřirozený Oblak.
Kapitoly 12 - Zemětřesení Rozsudek.
Kapitoly 13 - Bůh je Světlo.
Kapitoly 14 - Kaňon Sabino.
Kapitoly 15 - Vize stanu.

  Částečné Kapitoly

Částečné překlady naleznete na těchto stránkách.

Kapitoly 1 Předchůdci.
Kapitoly 2 Ospravedlnění proroka.
Kapitoly 3 Hlas znamení.
Kapitoly 4 Dnes se toto Písmo naplnilo.
Kapitoly 6 Řeka Ohio 1933.
Kapitoly 8 Objevuje se Anděl.
Kapitoly 8 První a Druhé Tažení.
Kapitoly 10 Sedm církevních věků.
Kapitoly 11 Nadpřirozený oblak.
Kapitoly 12 Zemětřesení Rozsudek.
Kapitoly 13 Bůh je Světlo.

  Písmo říká...

I otázali se ho učedlníci jeho, řkouce: Což to pak zákoníci praví, že má Eliáš prve přijíti?

A Ježíš odpovídaje, řekl jim: Eliáš zajisté přijde prve a napraví všecky věci.

Matouš 17:10,11


Klikněte na obrázek ke stažení v plné velikosti nebo PDF.


Kapitoly 14
Kaňon Sabino.

(PDF)

Ta Sedmi Pečetím.

 

Před...

Po...

William Branham
Life Story.

(PDF Angličtina)

How the Angel came
to me.

(PDF Angličtina)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Angličtina)

Bůh zjevený a skrytý
v jednoduchosti.

(PDF)

Sirs, Is this the time?

(PDF Angličtina)
-Hora Sunset.
Kde se objevil mrak.

Kapitoly 11
Nadpřirozený Oblak.

(PDF)
 

Kapitoly 9
Třetí Tažení.

(PDF)

Kapitoly 13
Bůh je Světlo.

(PDF)


Rozbočovač zpráv... Vyberte svůj jazyk a stahujte zdarma zprávy od Bratra Branham.


Tajemství Krista série.

Anglický Bulletin
webové stránky.

Kniha Zjevení série.

 

Bůh a Věda Rejstřík.
- Archeologie.

Vytržení se blíží.

Hlavní učení zprávy.

Dobré zprávy. Ježíš
zemřel za vaše hříchy.

Vodní křest.

 

Nadpřirozený oblak.

Ohnivý sloup.

Šekinah sláva Boží.

 

Hrob je prázdný.
On vstal z mrtvých.

Jméno Boží.

Sedmi Pečetím.

Čase konce série.

Sedm Církevních Věků.

Předchůdci.

Bůh je Světlo.

Objevuje se Anděl.

Původní hřích.
Bylo to jablko?

Úkony Proroka.

 

Božství vysvětlil.

 

Noemova archa.

 

Archeologie.
Sodomy a Gomory.

Boha a Historie Sěrie. Index - Daniel.

Křesťan Chůze Série.

Životem Slově Série.

Vánoční Série.

Bůh a Věda.
Dinosauřský mýtus.
Manželství a rozvod.

Smrt. Co pak?

Dnes se toto
Písmo naplnilo.

Proroka Ospravedlnění.

Hlas Znamení.

 

Výpis našich zpráv.

Biblický Geologie.

Něco nemůže
vzniknout z ničeho.
Program se nemůže
psát sám.
Život nemůže
pocházet z Neživota.
Chce to Inteligenci.