Wie sê julle is dit hierdie?


  Kersfees reeks.

Wie sê julle is dit hierdie?


William Branham.

Lees die volledige rekening in...
Wie sê julle is dit hierdie?

Matteus 21:10-11,
10 En toe Hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê: Wie is hierdie man?
11 En die skare sê: Dit is Jesus, die profeet, van Násaret in Galiléa.

Nou ons weet in watter tyd dit is, en baie van julle is vertroud met die Skrif van hierdie hoofstuk. Dit is op... regtig die dag wat Christus in Jerusalem ingekom het, terwyl Hy op hierdie klein donkie gery het. En ons... Daar is 'n legende wat sê dat “dit 'n wit donkie was”. Ek kan my voorstel, in voorskou van Sy tweede koms op 'n strydros. Daardie tyd het die profeet gesê: “Hy sou ry... Julle Koning kom na julle toe op die vul van 'n esel, en is nederig en sagmoedig.” Dis hoe Hy kom en... op 'n klein donkie, 'n klein lasdraer. Maar die volgende keer wat Hy van Glorie af kom (in die 19de hoofstuk van Openbaring), kom Hy as 'n Magtige Oorwinnaar. Sy kleed gedompel in bloed, sit op 'n wit perd, en al die leërskare van die Hemele volg Hom op wit perde. En die legende (nie skriftuurlik of histories nie)... Maar die legende glo dat Hy op 'n klein wit donkie gery het toe Hy Jerusalem binnegekom het.

Noudat... Ek het dit gekies... is steeds... omdat ons in die skadus is van die... of in die tyd van die vermaaklikheidseisoen van Kersfees en Nuwejaar; die einde van 'n ou jaar en die inbring van 'n nuwe jaar. Oor 'n paar dae sal baie mense nuwe bladsye omblaai en nuwe dinge doen en nuwe beloftes aflê; en dit is die begin van 'n nuwe jaar. En dit lyk nooit vir my teveel soos Kersfees nie. Ek weet nie hoekom nie, ek noem dit altyd “Kersvaderdag”. Sien? Omdat daar nie regtig veel is...

Dit kon nie Christus se verjaardag gewees het nie. Dit kon absoluut nie gewees het nie. Hy moes in Maart of April gebore word, want Hy was die Lam. En Hy was 'n manlike skaap en gebore onder die teken van ram, Aries. Dit moes gewees het, julle sien. En skape word nie in Desember gebore nie in elk geval. Skape word in die lente gebore. En dan nog 'n ander ding, die heuwels van Judea, daar is twintig voet sneeu op dit. Hoe kon die herders daar gewees het?

Dit kom regtig uit die Romeinse mitologie, wat die songod se verjaardag was. Die son soos dit verbygaan, die dae verleng en word langer, en die nagte word korter. En tussen die 20ste en die 25ste Desember is die songod se verjaardag, onder die Romeinse mitologie. En dan hul gode... En dan vier hulle die songod se verjaardag. En Konstantyn, met die opstel van die grondwet van die kerk en staat, ensovoorts. Hy het gesê: “Ons sal dit verander” (sonder om te weet wat die dag was) “en dit sit op die verjaardag van die songod, en maak dit: Seun van God se verjaardag.” Sien? Watter... Maar ons weet nie watter dag dit was nie.

Maar nou, hulle s'n, hulle het soveel van Christus uitgehaal totdat dit alles is... sommige het weer die mitologie van een of ander wese teruggebring wat geleef het, met die naam Sint Nicolaas of Kriss Kringle, 'n Duitse mitologie. En dit is alles net 'n mite, en Christus is glad nie daarin nie. En die mense is in die koop van whisky, dobbelary en modes. En 'n mens wat... 'n handelaar wat gedurende Kerstyd sy goed kan verkoop, kan die res van die jaar amper daarop leef. Sien? Dit is so 'n vername vakansie, kommersieel. En arme kindertjies op straat; hul ouers is nie in staat om hulle 'n geskenk te gee nie, soos van die Kersvader, en hulle loop af in die straat met hulle klein vuil handjies en hul klein rooi ogies. Ek haat net om dit te sien gebeur. Dit behoort 'n plegtige dag van aanbidding vir God te wees, in plaas van 'n hartseer en 'n hoofpyn en die dinge wat gedoen word. Daar is niks van Christus daarin nie. Maar ons is nou reg in die middel van al hierdie dinge.

Ons bevind onsself in iets soos waarin hulle was. Kyk, dit word nou net soos 'n groot fees. Jesus het na die Fees van die Pasga gegaan. En Hy was in Jerusalem... of was besig om Jerusalem binne te gaan. En die profesieë van alles wat Hy gedoen het, moet vervul word. Alles in die Bybel het 'n betekenis. Elke naam het 'n betekenis. Daar is niks in die Skrif geskryf wat nie 'n diepgaande betekenis het nie.

Ek het die ander aand in Tucson gepraat, oor Waarom Moes Dit Herders Wees In Plaas Van Teoloë? Hy was reg aan die kant van die kerk gebore. En die Heilige Gees wat uitgaan in die woestyn en vind, nie teoloë nie, maar herders. Dit moes so wees. Teoloë sou nie so 'n Boodskap geglo het nie. So hulle ... dit moes herders wees.

Ek het hier 'n paar jaar gelede gepreek, twee jaar gelede, Waarom Was Dit, Dit Moes Klein Betlehem Wees? Die Here wil, volgende Kersfees, wil ek preek oor: Waarom Moes Dit Die Wyse Manne Wees? Hierdie Hoekoms?: hulle het antwoorde, en dit is reg hier in die Bybel. En ons leef in 'n wonderlike tyd, die beste tyd van alle eeue. Ons leef tot wanneer, enigetyd wat dit... tyd kan ophou en die Ewigheid kan saamsmelt met dit en aangaan. Die tyd van al die profete en wyse, hulle het uitgesien na dit. Ons behoort elke uur op ons hoede te wees, kyk uit vir Sy koms.

Ons vind onsself, tydens hierdie Kersfees, net amper soos die eerste Kersfees. Die wêreld is net omtrent besig om uitmekaar te val. Soos ek eenkeer gepreek het, êrens, oor 'n Kersboodskap, Die Wereld Val Uitmekaar. En die wêreld is weer op die punt om uitmekaar te val. Kyk na die aardbewings hier in Kalifornië. Ek voorspel, voor die koms van die Here Jesus, dat God daardie plek sal sink. Ek glo dat Hollywood en Los Angeles, en daardie vuil plekke daar, dat God die Almagtige hulle sal sink. Hulle sal onder die bodem van die see gaan. En dit is soveel sonde, julle sien, dit is die versperring.

Beskawing het met die son beweeg, vanaf... en dit het in die Ooste begin, weswaarts gegaan. En nou is dit aan die Weskus. As dit enigsinds verder gaan, sal dit weer terug in die Ooste wees. Dit is dus die versperring. En die sonde het saam met die beskawing beweeg, en dit word die rioolput van alle eeue. Dinge wat hulle doen wat mense in enige ander tyd nie aan so iets sou dink nie. Vrouens het hulself in sulke liederlikheid gewerp, dat geen vrou in enige eeu aan so iets ooit sou dink soos ons vandag doen nie. En dan noem ons onsself nog steeds Christene. Wat 'n skande!

-----
God het gegee... gee die antwoord op jou gebed. Jy het gevra, en jy sal ontvang. En dit is... Ek kan hier stop vir ure, oor mans en vroue, Christene selfs, bid vir iets; en God gee die antwoord en hulle herken dit nie eers nie.

En nou, God het hulle die antwoord gegee. Hulle wil 'n Messias hê. Hulle het geweet dat hulle keisers gehad het, en hulle het Dawids gehad, hulle het Solomo (die wyse man) gehad, hulle het Dawids gehad (die magtige vegters), hulle het allerhande soorte gehad, maar hulle het geweet dat hulle hulp uit die Hemel moes kry en hulle... God het hulle 'n Messias belowe. En Hy het die Messias gestuur na hulle in antwoord op hulle gebed, maar hulle wou Hom nie hê nie.

Ek wonder vandag of ons gebede... Jy hoor hulle sê: “Bid vir 'n groot herlewing. Bid vir dit. Bid vir uitbreek. Bid vir eenheid.” Ek wonder, as God so 'n program sou stuur, of ons dit sou aanvaar. Ek wonder net of ons sou aanvaar wat Hy vir ons stuur. Julle sien, Hy... Die rede waarom ons vir hierdie dinge bid, is omdat ons weet dat dit 'n behoefte is. Maar wanneer God dit stuur op 'n manier wat Hy dit wil hê, dan is dit nie volgens ons smaak nie, en daarom wil ons dit nie ontvang nie. En dit was die manier in daardie dag. As Hy nie in die smaak van hulle geloof was en hul... Hulle sal Hom weer nie ontvang nie, vandag. Dit is die rede waarom hulle hierdie vraag gevra het: “Wie is dit? Wie is hierdie man wat kom?” Sien, dit was 'n geweldige tyd. O, almal was... in spanning. Iets was besig om te gebeur.

En kyk na die wêreld vandag, in watter spanning die hele wêreld leef. Jy gaan straat af... Dit is nie eens veilig om te bestuur nie. Dit is nie veilig om op 'n vierbaan-snelweg te wees nie. Almal is in spanning, knak en... Wat is die probleem? Raak stil. Waarheen gaan jy? Dit is wat die waansinnige instellings so vol maak. Dit is wat die kerk in so 'n warboel gekry het. Hulle is so hardekop oor sekere dinge. Hulle sal nie stop en God se Woord oorweeg nie, en die uur wat ons in leef; alles onder druk, spanning.

En nou weet ons. Ons is bewus. Die aarde gaan nou deur groot geboortepyne. En die kerk gaan deur geboortepyne. Dit moes deur geboortepyne gaan voordat dit kon gee... Elkeen van die profete, toe hulle in die wêreld gekom het, was 'n geboortepyn vir die kerk. Die wêreld het deur 'n Eerste Wêreldoorlog gegaan, Tweede Wêreldoorlog, en nou is dit gereed vir 'n Derde Wêreldoorlog. En dit is weer in geboortepyne. Maar daar is net een ding wat vrede kan bring, en dit is Christus.

Al ons skemas, ons idees, en ons kerklike opbouery, en al ons politiek, en al ons wetenskap en alles, dit is bewys dat dit onsin is. En dan bid ons vir God om ons te help, om in te gryp, “Kom in en doen iets vir ons.” En dan as Hy dit doen, dan wonder ek net of ons dit sou kon verstaan; of ons dit sou kon ontvang; of sou ons dit selfs oorweeg?

Nou dit is wat in daardie dae gedoen is. Hulle het gebid, hulle het allerhande groot leiers gehad, hulle was onder regerings, hulle was onder koningskap, hulle was onder alles, regters. Maar hulle het geweet dat daar net een ding is wat hulle kon red, dit was die komende Messias. En die Messias beteken “die gesalfde een”. 'n Mens wat gesalf was. Dan die mens, gesalf met die Woord. Die Woord wat vlees geword het tussen ons. En toe Hy kom, was Hy nie net presies in die smaak wat hulle Hom wou hê nie; nie die smaak wat hulle gehad het... wat Hy moes wees nie. Daarom roep hulle: “Wie is hierdie man? Waaroor gaan hierdie lawaai?” 'n Klompie kleinboere daar by die hek, wat palms afbreek en...

En hy het gesê: “Laat hulle tog stilbly. Hulle maak ons senuweeagtig, die manier wat hulle skree, en uitroep, en aangaan.” Hy het gesê: “As hulle stilbly, sal hierdie rotse onmiddellik uitroep.”

O, die tyd was besig om te ontvou! Profesie was besig om vervul te word. Geen wonder nie! “Die Leeu brul en wie sal nie vrees nie? En God het gespreek. Wie kan nie weerhou om te profeteer nie?” “Nee, as Hy net nie in ons eie smaak was nie... As Hy net nie was soos ons Hom wou hê, soos ons gedink het dat Hy moet kom nie, sou ons Hom nie ontvang nie.” Dan, dit was hulle leerstellings wat hulle so af van die geskrewe Woord gekry het. Hulle was so ver weg, dat hulle Hom nie kon herken vir Wie hulle gebid het om te kom nie. Hulle kerke het hulle so ver weggevat, totdat die einste ding waarvoor hulle gebid het, reg by hulle was, en dit was nie in hul smaak nie, en hulle kon dit dus nie glo nie. Hulle moes Daarvan wegkom. Hulle het dit verdryf. Hulle... Daar is net een ding wat jy kan doen as jy Christus ontmoet. Dit is óf aanvaar Hom óf verwerp Hom. Jy kan nooit gemeenskaplik wegstap nie. Jy kan dit nie doen nie. Dit is nie vir jou om dit te doen nie. Dit is net so.

Let net op, hoe min Hom erken het as die Gesalfde Woord van daardie dag. Sien, God in die begin, synde oneindig, en het van die begin af alles geken... En die enigste ding wat hierdie dinge is, is die vertoning van Sy eienskappe. 'n Kenmerk... Jy het 'n eienskap. Dit is jou gedagte. Jy dink aan iets, dan sê jy dit, dan ontvang jy dit. Dis God. Hy, in die begin... As jy... As jy ooit in die Hemel was of ooit sal wees, dan was jy in die Hemel om mee te begin. Jy is deel van God. Jy was Sy gedagte. Hy het jou naam geken. Hy het geweet wie jy was voordat daar ooit 'n molekule was, voordat daar 'n lig was. Voordat daar enigiets was, het Hy jou en jou naam geken. En het dit op die Lam se Boek van die Lewe gesit, voordat die wêreld ooit gevorm is. Sien, jy was Sy gedagte. En dan 'n... Toe het jy 'n Woord geword. En 'n woord is 'n gedagte uitgedruk. Dan word jy gemanifesteer.

Dit is hoe Hy was. Hy was in die begin net Homself. God was alleen met Sy gedagtes. Hy sal dit nooit weer doen nie, omdat Sy gedagtes geopenbaar word. En dit is hoekom ons vandag hier is, hierdie dag... is God in samesyn met Sy gedagtes, gemanifesteer. Sien? Daar het ons dit. So, jy, as jy dink daaroor, kan nie een el by jou beeld voeg nie. Jy kan nie dit, dat, of die ander doen nie. Dit is God wat barmhartigheid betoon. Dis God. “Almal wat die Vader My gegee het sal na My toe kom, en niemand kan kom tensy My Vader hom trek nie.” Dit handel dit af.

Lees die volledige rekening in...
Wie sê julle is dit hierdie?


  Die Skrif sê...

Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek?

En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God.

Matteus 16:15-16


Die Verborgenheid van
Christus.

Engelse nuusbrief webwerf.

Die boek Openbaring.

 

God en Wetenskap
Indeks - Argeologie.

Die Wegraping kom.

 

Hoofonderrig van die
boodskap.

Die Goeie Nuus.
Jesus het gesterwe
vir jou sondes.

Waterdoop.

 
 

Die Bonatuurlike Wolk.

Vuurkolom.

Die graf is leeg.
Hy het opgestaan.

Die Shekinah heerlikheid van God.

Die Voorlopers.

God is Lig.

Die Handelinge van
die Profeet.

Die Godheid het verduidelik.

Die Sewe Kerk Eeue.

Die Sewe Seëls.

God en Geskiedenis
reeks Indeks - Daniël.

God en Wetenskap.
- Evolusie.

Bybelse Geologie.

 

Noag se Ark.

 

Die stem van die teken.

Oorspronklike sonde.
Was dit 'n appel?

Die naam van God.

Lewende woord reeks.

Die Eindtyd reeks.

Kersfees reeks.

Mitologie
Babilon, die bron.

Hierdie dag word
hierdie Skrif vervul.

Die Patmos Visioen.

 

Die Nikolaïete.

 

Doktriene Van Bileam.

Daardie Vrou Isébel.

Dood. Wat dan?

 

Verborgenheid Babilon.

God en Wetenskap.
Mikrobiologie.

God en Wetenskap.
Kosmologie.

God en Wetenskap.
Die Dinosaurus Mite.

'N Profeet se regverdiging.

Aardbewing oordeel.

Armagéddon.

Die Engel Verskyn.
Huwelik En Egskeiding.

Ons Boodskap Lys.

Argeologie.
S’dom en `Amorra.

Daar is net
een ding wat
jy kan doen as
jy Christus ontmoet.
Dit is óf
aanvaar Hom
óf verwerp Hom.


Klik op 'n prentjieOm die volle grootte foto of PDF af te laai.


Vuurkolom.

Die Bonatuurlike Wolk.

Die Handelinge van
die Profeet.
(PDFs)

Chapter 11
- The Cloud

(PDF Engels)


Boodskap hub...Kies jou taal en aflaai gratis boodskappe van Broer Branham.