Kenenkä te sanotte tämän olevan?

<< edellinen

seuraava >>

  Joulua sarja.

Kenenkä te sanotte tämän olevan?


William Branham.

Lue koko artikkeli in...
Kenenkä te sanotte tämän olevan?

Matteuksen 21:10-11,
10 Ja kun Hän oli tullut Jerusalemiin, koko kaupunki lähti liikkeelle ja sanoi: Kuka tämä on?
11 Ja kansanjoukko sanoi: Tämä on Jeesus, profeetta Nasaretista, Galileasta.

Me tiedämme, mistä ajasta tässä on kysymys, ja monet teistä ovat tuttuja tämän Raamatun luvun kanssa. Tuo oli päivä, jolloin Kristus tuli Jerusalemiin ratsastaen pienellä aasilla. Ja kerrotaan, että se oli valkoinen aasi. Voin kuvitella, että se kuvasi Hänen toista tulemistaan, kun Hän tulee valkoisella hevosella. Koskien tuota aikaa profeetta oli sanonut: “Sinun Kuninkaasi tulee luoksesi ratsastaen aasin varsalla ja on alhainen ja nöyrä.” Kuinka Hän tulisi pienen aasin, pienen taakankantajan selässä. Mutta seuraavan kerran Hän tulee Kirkkaudesta, Ilmestyskirjan 19. luvun mukaan, Väkevänä Voittajana. Hänellä on yllään vereen kastettu vaippa ja Hän istuu valkoisen hevosen selässä, ja kaikki Taivaan joukot seuraavat Häntä valkoisten hevosten selässä. Ja legendan mukaan, ei raamatullisesti tai historiallisesti... Mutta legenda mukaan Hän ratsasti pienellä valkoisella aasilla tullessaan Jerusalemiin.

Olen valinnut tämän aiheekseni, koska me olemme joulunajan varjossa, joka päättää vanhan vuoden ja tuo esiin uuden. Muutaman päivän kuluttua monet ihmiset kääntävät uuden lehden ja tekevät uusia asioita ja antavat uusia lupauksia Uuden Vuoden alkaessa. Ja minusta se ei koskaan näytä juurikaan joululta. En tiedä miksi, mutta minä aina kutsun sitä “Santa Clausin päiväksi”. Koska siinä ei todellakaan ole paljoa...

Se ei ole voinut olla Kristuksen syntymäpäivä. Se yksinkertaisesti ei ole voinut olla. Hänen on täytynyt syntyä maalis-, huhtikuussa, koska Hän oli Karitsa. Hän oli uroslammas ja oli syntynyt Oinaan merkin alla. Sen on täytynyt olla niin, näettehän. Ja lampaat eivät synny joulukuussa. Ne syntyvät keväällä. Ja toiseksi, tähän aikaan Juudean kukkuloilla on noin kuusi metriä. Kuinka olisivat paimenet voineet olla siellä ulkona?

Niinpä se todellisuudessa tulee roomalaisesta jumaluustarustosta, jossa se oli aurinkojumalan syntymäpäivä. Kun auringon kiertäessä päivät alkavat pidetä ja yöt lyhentyä. Ja joulukuun 20. ja 25. välisenä aikana oli auringonjumalan syntymäpäivä, roomalaisen jumaluustaruston mukaan, ja se oli aika, jolloin he juhlivat auringonjumalan syntymäpäivää. Ja Konstantinus kirjoitti sen seurakunnan ja valtion perustuslakiin. Hän sanoi: “Me tulenne muuttamaan sen ja me teemme auringonjumalan syntymäpäivästä Jumalan Pojan syntymäpäivän.” Näettehän? Mutta me emme todellisuudessa tiedä, mikä päivä se oli.

Mutta nyt he ovat ottaneet niin paljon Kristusta pois siitä, että se on kaikkea muuta kuin... he ovat tuoneet takaisin jumaluustarun jostakin luomuksesta, jonka oletetaan eläneen, ja jonka nimi oli Pyhä Nikolaus tai Kriss Kringle, jonkun saksalaisen jumaluustarun mukaan. Ja se on kokonaisuudessaan tarua, ja Kristusta siinä ole siinä lainkaan.

Ja ihmiset ovat alkaneet ostaa viskiä ja pelata uhkapelejä ja seurata muotia, niin että kauppias voi melkeinpä elää loppuvuoden joulumyynnillään. Se on sellainen suuri kaupallinen loma-aika. Ja köyhät, pienet lapset kadulla, heidän vanhemmillaan ei ole varaa antaa heille lahjoja Santa Clausilta, ja he kävelevät kadulla pienine likaisine käsineen ja pienine punaisine silmineen. Minä vihaan nähdä joulun tulemista. Sen tulisi olla juhlallinen Jumalan palvonnan päivä, sydämentuskan ja päänsäryn ja niiden asioiden sijasta, joita silloin tehdään. Siinä ei ole lainkaan Kristusta. Mutta me olemme kaiken tämän keskellä nyt.

Me löydämme itsemme jotenkin samankaltaisesta tilanteesta, kuin mitä heillä silloin oli. Näettehän, me olemme juuri aloittamassa suurta juhlaa. Jeesus oli tulossa pääsiäisjuhlille ja Hän oli tulossa Jerusalemiin. Ja profetioiden ja kaiken, mitä Hän teki, täytyi täyttyä. Kaikilla asioilla Raamatussa on tarkoitus. Jokaisella nimellä on tarkoitus. Raamattuun ei ole kirjoitettu mitään, millä ei olisi syvällistä merkitystä.

Puhuin eräänä iltana Tucsonissa aiheesta: Miksi täytyi olla paimenia teologien sijasta? Hän syntyi seurakunnan sisällä. Ja sitten Pyhä Henki meni sinne erämaahan ja nouti, ei teologeja, vaan paimenia. Täytyi tapahtua sillä tavalla. Teologit eivät olisi uskoneet senkaltaista Sanomaa. Niinpä heidän täytyi olla paimenia.

Kaksi vuotta sitten minä saarnasin täällä: Miksi sen tuli olla pikku Bethlehem? Ja jos Herra tahtoo, niin seuraavana jouluna minä haluan saarnata aiheesta: Miksi täytyi olla viisaita miehiä [tietäjiä]? Nämä miksi -kysymykset, niihin on olemassa vastaukset, ja ne löytyvät täältä Raamatusta. Ja me elämme ihmeellisessä ajassa, kaikkien ajanjaksojen suurimmassa ajassa. Me elämme ajassa, jossa milloin tahansa aika voi häipyä pois ja sulautua yhteen Iankaikkisuuden kanssa. Ajassa, jota kaikki profeetat ja viisaat odottivat. Meidän tulisi olla varuillamme joka hetki ja odottaa Hänen tuloaan.

Me löydämme itsemme tänä jouluna samankaltaisesta tilasta, kuin missä he olivat ensimmäisenä jouluna. Maailma on aivan hajoamispisteessä. Saarnasin kerran jossakin joulusanoman aiheesta: Maailma on hajoamassa. Ja maailma on jälleen aivan hajoamistilassa. Katsokaa maanjäristyksiä täällä Kaliforniassa. Minä ennustan, että ennen Herran Jeesuksen tulemista Jumala tulee upottamaan tuon paikan. Minä uskon, että Hollywood ja Los Angeles ja nuo saastaiset paikat siellä, että Jumala Kaikkivaltias tulee upottamaan ne. Ne tulevat menemään meren pohjaan. Se on niin syntistä, näettehän, se on este.

Sivilisaatio on kulkenut auringon mukana idästä länteen. Nyt se on Länsirannikolla. Jos se menisi pidemmälle, se olisi jälleen takaisin idässä. Niinpä siinä on sen este. Ja synti on kulkenut sivilisaation mukana, ja siitä on tullut kaikkien aikojen likakaivo. He tekevät asioita, joita ihmiset eivät olisi minkään muun ajanjakson aikana tehneet tai edes ajatelleet. Naiset ovat heittäytyneet sellaiseen saastaisuuteen, etteivät naiset minkään ajanjakson aikana olisi edes ajatelleet senkaltaisia asioita, joita me teemme tänään. Ja sitten me yhä kutsumme itseämme kristityiksi. Mikä häpeä!

-----
Jumala vastaa rukouksiinne. Te olette pyytäneet ja te olette saava. Voisin pysähtyä tässä tuntikausiksi ja puhua miehistä ja naisista, jopa kristityistä, jotka rukoilevat jotakin, ja Jumala antaa heille vastauksen, eivätkä he edes tunnista sitä. 56 Ja nyt, Jumala antoi heille vastauksen. He tahtoivat Messiasta. He tiesivät, että heillä oli ollut keisareita, heillä oli ollut Daavideja ja heillä oli ollut Salomoneja, viisaita miehiä. Heillä oli ollut Daavideja, väkeviä sotureita. Heillä oli ollut kaikenlaista, mutta he tiesivät, että heidän täytyi saada apu Taivaasta, ja Jumala oli luvannut heille Messiaan. Ja Hän lähetti heille Messiaan vastauksena heidän rukouksiinsa, mutta he eivät tahtoneet Häntä.

Ihmettelenpä jos meidän rukouksemme tänään... Te kuulette heidän sanovan: “Rukoilkaa todellista herätystä. Rukoilkaa tätä. Rukoilkaa läpimurtoa. Rukoilkaa yksimielisyyden puolesta.” Ihmettelenpä, että jos Jumala lähettäisi sellaisen ohjelman, ottaisimmeko me sitä vastaan. Ihmettelenpä voisimmeko me vastaanottaa sen, minkä Hän lähettää meille. Me rukoilemme näitä asioita, koska me tiedämme, että niitä tarvittavan. Mutta kun Jumala lähettää sen haluamallaan tavalla, niin silloin se ei ole meidän makumme mukaisesti, ja siitä syystä me emme halua vastaanottaa sitä. Ja samalla tavoin oli tuona päivänä. Jos Hän ei ollut heidän makunsa ja heidän uskomuksiensa mukainen silloin, niin eivät he vastaanottaisi Häntä tänäänkään. Tästä syystä he kysyivät tämän kysymyksen: “Kuka tämä on? Kuka on tämä tulossa oleva mies on?” Näettehän, se oli valtavaa aikaa. Jokainen oli jännittynyt. Jotakin oli aikeissa tapahtua.

Ja katsokaa maailmaa, minkälaisessa jännitystilassa koko maailma tänään elää. Ei ole turvallista edes ajaa autoa. Ei ole turvallista olla neljäkaistaisella valtatiellä. Jokainen on jännittynyt ja ärtynyt. Mikä on vikana? Rauhoittukaa. Minne te olette menossa? Se juuri täyttää mielisairaalat. Se on saanut seurakunnan sellaiseen melskeeseen. He ovat niin kovapäisiä määrätyissä asioissa. He eivät halua pysähtyä harkitsemaan Jumalan Sanaa ja sitä hetkeä, jossa me elämme. Kaikki on stressin ja jännitystilan alaisuudessa.

Ja nyt me tiedämme. Me olemme tietoisia. Maa on juuri mennyt joidenkin suurten synnytystuskien lävitse. Ja seurakunta on menossa joidenkin synnytystuskien lävitse. Sen täytyy mennä synnytystuskien lävitse. Joka kerta kun profeetta tuli maailmaan, seurakunnalla oli synnytyskipuja. Maailma on mennyt ensimmäisen ja toisen maailmansodan lävitse, ja nyt se on valmis kolmatta maailmansotaa varten. Ja se on jälleen synnytystuskissa. Mutta on vain yksi asia, joka voi tuoda rauhan, ja se on Kristus.

Kaikki meidän suunnitelmamme, meidän ajatuksemme ja meidän kirkolliset rakennelmamme ja kaikki meidän politiikkamme ja tieteemme ja kaikki muu, niiden on todistettu olevan hölynpölyä. Sitten me rukoilemme Jumalaa auttamaan meitä ja että Hän tulisi väliin: “Tule ja tee jotakin meidän puolestamme.” Ja kun Hän tekee niin, niin ihmettelenpä, olisimmeko me kykeneviä ymmärtämään Sitä, olisimmeko me kykeneviä vastaanottamaan Sitä tai ottaisimmeko me sitä edes harkittavaksi?

Noin toimittiin silloin noina päivinä. He olivat rukoilleet, heillä oli kaikenkaltaisia suuria johtajia, he olivat olleet erilaisten hallitusten, kuninkaiden ja tuomareiden alaisia. Mutta he tiesivät, että oli vain yksi asia, joka voisi pelastaa heidät, ja se oli Messiaan tuleminen. Ja Messias merkitsee “voideltua”, ihmisolentoa, joka on voideltu. Ihmisolentoa, joka on voideltu Sanan kanssa, Sana tehtynä lihaksi meidän keskuudessamme. Ja kun Hän tuli, niin Hän ei ollut juuri tarkalleen sen maun mukainen, kuinka he halusivat Hänen olevan. Hän ei tullut heidän makunsa mukaisesti. Siksi he huusivat: “Kuka tämä mies on? Mistä johtuu kaikki tämä melu?” Joukko maalaisväkeä tuolla alhaalla portilla, he repivät palmunoksia ja...

62 Ja he sanoivat: “Miksi et käske heitä olemaan hiljaa. Se saa meidät hermostumaan, tuo tapa, miten he kirkuvat ja huutavat.” 63 Hän sanoi: “Jos he vaikenisivat, niin nämä kivet tulisivat välittömästi huutamaan.”

“Ei, jos Hän ei ole aivan meidän makuumme... Jos Hän ei olisi juuri sillä tavalla kuin me haluamme Hänen olevan, jos Hän ei tulisi juuri sillä tavalla, kuin me ajattelimme, että Hän tulisi, silloin me emme vastaanotaisi Häntä.” Silloin, heidän uskontunnustuksensa veivät heidät pois kirjoitetusta Sanasta. He olivat menneet niin kauaksi, että he epäonnistuivat tunnistamaan Häntä, jota he olivat rukoilleet tulevaksi. Heidän seurakuntansa olivat vieneet heidät niin kauas pois, että kun tuo sama asia, jota he olivat rukoilleet, oli siellä heidän kanssaan, ja koska se ei ollut heidän makuunsa, niin he eivät voineet uskoa Sitä. Heidän täytyi mennä pois Sen luota. He panivat Sen ulos. On vain yksi asia minkä voitte tehdä, kun kohtaatte Kristuksen: joko vastaanottaa tai hyljätä Hänet. Te ette voi koskaan kävellä pois puolueettomana. Te ette voi tehdä sitä. Se ei ole teidän tehtävissänne. Se vain on sillä tavalla.

Huomatkaa vain kuinka monet tunnistivat Hänet tuon päivän voidelluksi Sanaksi. Näettehän, Jumala alussa, joka oli ääretön ja tiesi kaikki asiat alusta alkaen... Ja nämä asiat ovat ainoastaan Hänen ominaisuuksiensa esille tulemista. Ominaisuus... Teillä on omat tuntomerkkinne. Ne ovat teidän ajatuksenne. Te ajattelette jotakin, sitten te puhutte sen, ja sitten te otatte sen. Se on Jumala. Hän, alussa... Jos te koskaan tulette olemaan Taivaassa, niin silloin te olitte Taivaassa alusta alkaen. Te olette osa Jumalaa. Te olitte Hänen ajatuksensa. Hän tiesi teidän nimenne. Hän tiesi, kuka te olisitte, ennen kuin oli olemassa edes molekyyliä tai valoa. Ennen kuin oli olemassa mitään, Hän tunsi teidät ja teidän nimenne. Hän pani sen Karitsan Elämänkirjaan, ennen kuin maailmaa edes muodostettiin. Näettehän, te olitte Hänen ajatuksensa. Sitten te tulitte Sanaksi. Ja sana on ilmaistu ajatus. Sitten te olette tulleet julki.

Samoin Hän oli. Hän oli alussa yksinään. Jumala oli yksin ajatustensa kanssa. Hän ei tule koskaan tekemään sitä uudelleen, koska Hänen ajatuksensa ovat tulleet julki. Ja siksi me olemme tänään täällä. Jumala on yhteydessä julkitulleiden ajatustensa kanssa. Siinä me olemme. Niinpä sinä et voi murehtimisella lisätä kyynärääkään vertaa pituuttasi. Te ette voi tehdä sitä ettekä tätä. Jumala on se, joka on armollinen. Se on Jumala. “Kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, ovat tuleva Minun luokseni, ja kukaan ei voi tulla luokseni, ellei Minun Isäni vedä häntä.” Se selvittää sen.

Lue koko artikkeli in...
Kenenkä te sanotte tämän olevan?Viesti Napa....Valitse kieli ja ladata ilmaiseksi viestejä Veli Branham.


Kristuksen Salaisuutta.

Englanti Uutiskirjeen
Sivusto.

Ilmestyskirja.

 

Jumala ja Tiede.
+ Arkeologia.

Ylöstempaus on
Tulossa.

Suuret Opetukset
Viestin.

Hyviä Uutisia.
Jeesus kuoli teidän
rikoksenne.

Vesikaste.

 
 

Yliluonnollinen Pilvi.

Tulenpatsaassa.

Shekinah Jumalan
Kunnia.

 

Suurin Uutinen
Historiassa.
(Hauta on Tyhjä.)

Edelläkävijöitä.

Jumala on valkeus.

Jumaluus Selitettynä.

 

Perisynti.
Oliko se an omena?

Teot Profeetta sarjan.

 

Enkeli ilmestyy.

Seitsemän
Seurakuntajaksoissa.

Seitsemän Sinettiä.

Joulua Sarja.

Elävä Sana Sarja.

Lopunajalla sarja.

Mytologia.

 

Kolmas Vedä.

Jumalan nimeä.

Nooan Arkki.

Nykyinen tutkimus.

Jumalan ja Historia
sarja. Index. Daniel.

Kristillinen Kävellä
Sarja.

Jumala ja Tiede.
- Evolution.

Geologia.
Todisteita Nooan tulva.

Kuolema. Mitä sitten
tapahtuu?

Patmosnäky.

 

Jumala ja Tiede.
Mikrobiologia.

Jumala ja Tiede.
Kosmologia.

Jumala ja Tiede.
Dinosaurus myytti.

Viestiluettelomme.

 

Äänelle kyseinen merkki.

Profeetan syyttömäksi todistaminen.

Maanjäristys Tuomio.

Jumalallista
parantamista.

Raamatullinen
geologia.

 

Arkeologia.
Sodoma ja Gomorra.
Avioliitto ja avioero.

   Raamattu Sanoo...

Hän sanoi heille: “Kenenkä te sanotte minun olevan?”

Simon Pietari vastasi ja sanoi: “Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika”.

Matteuksen 16:15-16


On vain yksi asia
minkä voitte tehdä,
kun kohtaatte
Kristuksen:
joko vastaanottaa
tai hyljätä Hänet.


Napsauttamalla kuvaa ladataksesi PDF tai täysikokoinen kuva.


Tulenpatsaassa.

Yliluonnollinen Pilvi.

Teot Profeetta sarjan.

(PDFs)

Chapter 11
- The Cloud

(PDF Englanti)