Die Doktriene Van Bileam.


  Boek van Openbaring reeks.

Die Pérgameense kerktydperk.


William Branham.

Openbaring 2:14,
Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, om afgodsoffers te eet en te hoereer.

Nou jy kan nie net 'n Nikolaïetiese stelsel in die kerk hê en nie hierdie ander doktriene wat ook sal inkom nie. Kyk, as jy die Woord van God wegvat en die beweging van die Gees as 'n manier van aanbidding (hulle wat My aanbid moet My aanbid in Gees en in waarheid) dan sal jy die mense 'n ander vorm van aanbidding moet gee as 'n plaasvervanger, en plaasvervanging spel Bileamisme.

As ons gaan verstaan wat die leer van Bileam is in die Nuwe Testament kerk dan moet ons teruggaan en kyk wat dit was in die Ou Testament kerk en dit toepas op daardie derde eeu en dit dan bring na die huidige.

Die storie word gevind in Númeri Hoofstuk 22 tot 25. Nou ons weet dat Israel die uitverkore mense van God was. Hulle was die Pinksters van hulle dag. Hulle het skuiling gesoek onder die bloed, hulle is almal in die Skelfsee gedoop en hulle het uit die waters gekom en in die Gees gesing en gedans onder die energie van die Heilige Gees, terwyl Miriam, die profetes, haar tamboeryn gespeel het. Wel, na 'n sekere tyd van die reis, het hierdie kinders by Moab gekom. Julle onthou wie Moab was. Hy was die seun van Lot by een van sy eie dogters, en Lot op sy beurt was 'n broerskind van Abraham, so Israel en Moab was familie. Ek wil hê julle moet dit sien. Die Moabiete het die waarheid geken, of hulle dit gelewe het of nie.

So Israel het by die grense van Moab gekom en het boodskappers na die koning gestuur wat sê: “Ons is broers. Laat ons deur julle land trek. As ons mense of ons diere enigiets eet of drink, sal ons graag daarvoor betaal.” Maar Koning Balak het baie opgewonde geraak. Daardie hoof van die Nikolaïteinse klomp was nie van plan om die kerk deur te laat kom met sy tekens en wonders en verskillende manifestasies van die Heilige Gees, en met hulle gesigte wat skyn met die heerlikheid van God nie. Die risiko was te groot, want hy kon party van sy skare verloor. So Balak het geweier om Israel deur te laat. Eintlik, so groot was sy vrees vir hulle, dat hy na 'n huurling profeet gegaan het genaamd Bileam en gevra het om te bemiddel tussen hom en God en die Almagtige te versoek om Israel te vervloek, en hulle onmagtig te maak. En Bileam, wat gretig was om deel te neem aan politieke sake en 'n prominente man te word, was net te bly om dit te doen. Maar siende dat hy moes toegang verkry tot, en 'n oudisie kry van God om die mense vervloek te kry omdat hy dit nie deur homself kon doen nie, het hy gegaan om God te vra of hy Sy toestemming kon kry om te gaan. Nou is dit nie net soos die Nikolaïteine wat ons vandag het nie? Hulle vloek almal wat nie hul pad wil gaan nie.

Toe Bileam God vir toestemming gevra het om te gaan, het God hom weggewys. Sjoe dit het gesteek! Maar Balak het aangedring, en het hom selfs groter belonings en eer belowe. So Bileam het teruggegaan na God. Nou een antwoord van God behoort genoeg te wees. Maar nie vir eie-wil Bileam nie. Toe God sy perversiteit gesien het, het Hy vir hom gesê om op te staan en te gaan. Vinnig het hy die donkie opgesaal en hy het weggegaan. Hy moes besef het dat dit eenvoudig God se permissiewe wil was en hy sou nie in staat wees om hulle te vervloek nie al sou hy twintig keer gaan en twintig keer probeer. Mense vandag is net soos Bileam! Hulle glo in drie Gode, word gedoop in drie titels in plaas van die NAAM, en tog sal God die Gees op hulle stuur soos Hy op Bileam gedoen het, en hulle sal aangaan om te glo dat hulle presies reg is, en hier is hulle werklik perfekte Bileamiete. Sien, die doktriene van Bileam. Gaan voort in elk geval. Doen dit jou manier. Hulle sê: “Wel, God het ons geseën. Dit moet alles reg wees.” Ek weet Hy het ons geseën. Ek ontken dit nie. Maar dis dieselfde organisasie roete wat Bileam gevat het. Dit is uitdaging van God se Woord. Dis valse leer.

So Bileam het vinnig met die pad afgegaan tot 'n engel van God in sy pad gestaan het. Maar daardie profeet (biskop, kardinaal, voorsitter, president en algemene opsigter) was so verblind deur Geestelike dinge met die gedagte aan eer en die geld dat hy nie die engel kon sien staan met 'n uitgetrekte swaard nie. Daar het hy gestaan om die mal profeet te stop. Die klein donkie het hom gesien en het heen-enweer gekruip totdat hy uiteindelik Bileam se voet teen 'n klip vergruis het. Die donkie het stilgehou en wou nie voortgaan nie. Hy kon nie. So Bileam het afgespring en hom begin slaan. Die donkie het toe begin praat met Bileam. God het daardie donkie in 'n taal laat praat. Daardie donkie was geen baster nie; hy was oorspronklik saad. Hy het vir die blinde profeet gesê: “Is ek nie jou donkie nie, en het ek jou nie getrou gedra nie?” Bileam het geantwoord, “Ja, ja, jy is my donkie en jy het my getrou gedra tot nou toe, en as ek jou nie kan beweeg nie, gaan ek jou doodmaak... hoe nou! wat is dit, praat met 'n donkie? Dit is snaaks, ek het gedink ek het die donkie gehoor praat en ek het dit beantwoord.”

God het altyd in 'n taal gespreek. Hy het by Belshazzar se fees gepraat en toe by Pinkster. Hy doen dit vandag weer. Dis 'n waarskuwing van spoedige oordeel.

Toe is die engel sigbaar gemaak vir Bileam. Hy het vir Bileam gesê dat behalwe vir die donkie sou hy nou dood gewees het omdat hy God versoek het. Maar toe Bileam belowe het om terug te gaan is hy gestuur met die vermaning om te sê net wat God hom gegee het.

So Bileam het afgegaan en sewe altare opgerig vir die skoon beeste van offerhande. Hy het 'n ram doodgemaak wat die koms van die Messias aangedui het. Hy het geweet wat om te doen om God te nader. Hy het die meganika net reg gehad; maar nie die dinamika nie; net soos nou. Kan julle dit nie sien nie Nikolaïete? Daar was Israel onder in die vallei wat dieselfde offerhande offer, wat dieselfde dinge doen behalwe net een het die tekens gehad wat gevolg het. Net een het God in hulle midde gehad. Vorm sal jou nêrens kry nie. Dit kan nie die plek van Gees-manifestasie vat nie. Dit is wat gebeur het by Nicaea. Hulle het Bileam se leerstellings gegee, nie die doktrine van God nie. En hulle het gestruikel; ja hulle het geval. Hulle het soos dooies geword.

Na die offer gemaak was, was Bileam gereed om te profeteer. Maar, God het sy tong vasgemaak en hy kon hulle nie vervloek nie. Hy het hulle geseën.

Balak was baie kwaad, maar daar was niks wat Bileam kon doen oor die profesie nie. Dit is gespreek deur die Heilige Gees. So Balak het vir Bileam gesê om af te gaan, in die vallei, en kyk na hulle agterste dele om te sien of daar nie een of ander manier was wat hy hulle kon vervloek nie. Die taktieke wat Balak gebruik het is dieselfde taktieke wat hulle gebruik vandag. Die groot denominasies kyk af na die klein groepies, en enigiets wat hulle onder hulle vind om 'n skandaal te maak bring hulle uit en skree dit. As die modernes in sonde lewe, sê niemand iets daaroor nie; maar laat een van die uitverkorenes in die moeilikheid beland en elke koerant basuin dit uit oor die land. Ja, Israel het haar agter (vleeslike) parte gehad. Hulle het hulle kant gehad wat nie geloofwaardig was nie; maar ten spyte van hulle tekortkominge met die doel van God wat deur uitverkiesing werk, deur genade en nie deur werke nie, HULLE HET DIE WOLK GEHAD DEUR DIE DAG EN DIE PILAAR VAN VUUR SNAGS, HULLE HET DIE GESLAANDE KLIP GEHAD, DIE KOPER SLANG EN DIE TEKENS EN WONDERS. Hulle is bevestig-nie in hulleself nie, maar in God.

Lees die volledige rekening in...
Die Pérgameense Kerktydperk.


Klik op 'n prentjieOm die volle grootte foto of PDF af te laai.


Acts of the Prophet.

(PDF Engels)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engels)

'N Berg kant en
roosboom in die
sneeu in China.

Lillies van vuur.

Die Vuurkolom.
- Houston 1950.

Lig -op 'n piramide
rots.


Die boek Openbaring.
Gaan voort op volgende bladsy.
(Daardie Vrou Isébel.)


God het
baie titels...
maar Hy het net
een menslike naam
en die naam
is Jesus.


Die Verborgenheid van
Christus.

Engelse nuusbrief webwerf.

Die boek Openbaring.

 

God en Wetenskap
Indeks - Argeologie.

Die Wegraping kom.

 

Hoofonderrig van die
boodskap.

Die Goeie Nuus.
Jesus het gesterwe
vir jou sondes.

Waterdoop.

 
 

Die Bonatuurlike Wolk.

Vuurkolom.

Die graf is leeg.
Hy het opgestaan.

Die Shekinah heerlikheid van God.

Die Voorlopers.

God is Lig.

Die Handelinge van
die Profeet.

Die Godheid het verduidelik.

Die Sewe Kerk Eeue.

Die Sewe Seëls.

God en Geskiedenis
reeks Indeks - Daniël.

God en Wetenskap.
- Evolusie.

Bybelse Geologie.

 

Noag se Ark.

 

Die stem van die teken.

Oorspronklike sonde.
Was dit 'n appel?

Die naam van God.

Lewende woord reeks.

Die Eindtyd reeks.

Kersfees reeks.

Mitologie
Babilon, die bron.

Hierdie dag word
hierdie Skrif vervul.

Die Patmos Visioen.

 

Die Nikolaïete.

 

Doktriene Van Bileam.

Daardie Vrou Isébel.

Dood. Wat dan?

 

Verborgenheid Babilon.

God en Wetenskap.
Mikrobiologie.

God en Wetenskap.
Kosmologie.

God en Wetenskap.
Die Dinosaurus Mite.

'N Profeet se regverdiging.

Aardbewing oordeel.

Armagéddon.

Die Engel Verskyn.
Huwelik En Egskeiding.

Ons Boodskap Lys.

Argeologie.
S’dom en `Amorra.

  Die Skrif sê...

Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.

Deuteronomium 6:4Boodskap hub...Kies jou taal en aflaai gratis boodskappe van Broer Branham.