Cine ziceţi că este Acesta?

<< anterioare

viitoare >>

  Seria de Crăciun.

Cine ziceţi că este Acesta?


William Branham.

Citiţi contul integral în...
Cine ziceţi că este Acesta?

Matei 21:10-11,
10 Şi când a venit în Ierusalim, tot oraşul s-a mişcat şi fiecare zicea, Cine este acesta?
11 Şi mulţimea zicea, acesta este Isus profetul din Nazaretul Galileii.

Acum cunoaştem timpul acesteia, şi mulţi dintre voi sunt familiarizaţi cu Scriptura acestui anume capitol. Aceea este pe... chiar în ziua când Cristos a venit la Ierusalim, călărind pe măgăruşul acesta. Şi noi... Există o legendă care zice că „acela a fost un măgar alb.” Îmi imaginez, că aceea prefigurează a doua Sa venire pe un cal de luptă. De data aceea profetul a zis, că „El va călări... Regele vostru vine la voi pe spatele unui asin, şi este umil şi blând.” În acel fel vine El şi... pe un măgăruş, un mic purtător de poveri. Dar data următoare când vine din Glorie (în al 19-lea capitol din Apocalipsa), El vine ca un Biruitor puternic. Haina Lui înmuiată în sânge, stând pe un cal alb, şi toată oştirea Cerului îl urmează pe cai albi. Şi legenda (nu este scripturală sau istorică)... Dar legenda crede că El călărea pe un măgăruş alb când a intrat în Ierusalim.

Acum aceea... Am ales aceasta... este încă... deoarece noi suntem în umbrele... la timpul sărbătorilor de Crăciun, şi ale Anului nou; sfârşitul unui an vechi, şi începutul unui an nou. Câteva zile de acum, mulţi oameni vor deschide pagini noi şi fac lucruri noi şi fac jurăminte noi; şi este începutul unui An nou. Şi nimic nu mi se pare aşa ca şi Crăciunul. Nu ştiu de ce, întotdeauna îmi place să o numesc „Ziua lui Moş Crăciun.” (Vedeţi?) Fiindcă nu este prea mult de fapt...

Aceea nu a putut fi ziua de naştere a lui Cristos. Aceea doar absolut nu a putut fi. El a trebuit să se nască în martie sau aprilie, că El era Mielul. Şi El a fost o oaie mascul şi născut sub berbec, zodia berbecului. Aceea a trebuit să fie, înţelegeţi. Şi oile nu nasc în decembrie oricum. Oile nasc primăvara. Şi alt lucru, dealurile Iudeii acum, acum este douăzeci de picioare de zăpadă pe ele. Cum puteau păstorii să fie acolo afară?

Astfel aceea de fapt vine din mitologia Romană, care era ziua de naştere a zeului soare. Soarele solar în timp ce trece, zilele se tot lungesc, şi nopţile se scurtează. Şi între 20 şi 25 decembrie este ziua de naştere a zeului soare, sub Romani- mitologia Romană. Şi apoi zeii lor... Şi apoi ei au sărbătorit ziua de naştere a zeului soare. Şi Constantin şi ei au tras constituţia bisericii şi a statului şi altele. El a zis: „O vom schimba” (fără să ştie ce zi era) „şi a pus-o peste ziua naşterii zeului soare, şi au făcuto: Ziua de naştere a Fiului lui Dumnezeu.” Vedeţi? Care... Dar noi nu ştim care zi a fost.

Dar acum, ei au luat aşa de mult afară din Cristos, până când este orice lucru... unii au adus înapoi mitologia unei creaturi ce a trăit, se presupune, cu numele de Sfântul Nicolae sau Kriss Kringle, ceva mitologie germană. Şi aceea este toată numai un mit, şi Cristos nu este în aceea deloc.

Şi oamenii au schimbat-o în a cumpăra whisky, şi jocuri de noroc, şi mode. Şi un om care... un comerciant care îşi poate vinde mărfurile în timpul Crăciunului, poate trăi tot restul anului, aproape. Vedeţi? Aceea este o sărbătoare aşa de mare, comercială. Şi sărmanii copilaşi de pe stradă; părinţii lor nu sunt în stare să-i viziteze cu un cadou, ca de la Moş Crăciun, şi ei se duc pe stradă, şi cu mâinile murdare şi ochii roşii. Nu-mi place să o văd venind. Aceea ar trebui să fie o zi solemnă de închinare către Dumnezeu, în loc de o durere de inimă şi lucrurile ce se fac. Nu este nimic din Cristos în aceea. Dar noi suntem chiar în mijlocul tuturor acelora acum.

Noi ne aflăm cam aşa cum se aflau ei atunci. Vedeţi, aceea doar intră acum într-o serbare mare. Isus venea la Sărbătoarea Paştelui. Şi El a intrat în Ierusalim... sau a intrat în Ierusalim. Şi profeţiile despre orice lucru a făcut El trebuiau să se împlinească. Orice lucru din Biblie are o însemnătate. Orice nume are o însemnătate. Nu este nimic scris în Scriptură care să nu aibă un înţeles profund.

Am vorbit seara trecută la Tucson, despre De ce a trebuit să fie păstori în loc de teologi? El a trebuit să se nască chiar în interiorul unei biserici. Şi Duhul Sfânt mergând afară în pustie a luat nu teologi, ci păstori. A trebuit să fie astfel. Teologii nu ar fi crezut un astfel de Mesaj. Astfel ei... a trebuit să fie păstori.

Am predicat aici sus, cu câţiva ani în urmă (doi ani în urmă), De ce a fost Acela, să fie Micul Bethlehem? Cu voia Domnului, următorul Crăciun am vrea să predicăm despre „De ce au trebuit să fie Magi?” Aceste „De ce-uri?” - ei au răspunsuri la ele, şi ele sunt chiar aici în Biblie. Şi noi trăim într-un timp minunat, cel mai mare timp al tuturor epocilor. Noi trăim timpul când, oricând... timpul poate înceta şi Eternitatea se poate lega chiar cu aceea şi să meargă înainte. Epocile tuturor profeţilor şi a sfinţilor au privit înainte spre... Ar trebui să fim în gardă fiecare ceas urmărind venirea Lui.

Noi ne aflăm, la acest Crăciun, chiar cam cum s-au aflat ei pe la primul Crăciun. Lumea este gata să falimenteze. Aşa cum am predicat odată, undeva, despre un mesaj de Crăciun, Lumea falimentează. Şi lumea din nou este gata să se spargă în bucăţi. Priviţi la cutremurele de pământ pe aici prin California. Eu prezic, înainte de venirea Domnului Isus, că Dumnezeu va scufunda locul acela. Eu cred că Hollywood şi Los Angeles, şi locurile acelea murdare de acolo, că Dumnezeul Atotputernic le va scufunda. Ele vor merge în adâncul mării. Şi este foarte mult păcat, vedeţi, aceea este bariera.

Civilizaţia a traversat cu soarele, din... şi a început în răsărit mergând spre vest. Şi acum este la Coasta de Vest. Dacă merge mai departe, aceea va fi la răsărit din nou. Astfel acea este bariera. Şi păcatul a călătorit cu civilizaţia, şi a devenit o groapă de gunoi a tuturor epocilor. Lucrurile ce le fac ei care fiinţele umane din alte epoci nu s-ar fi gândit la un astfel de lucru. Femeile s-au aruncat într-o astfel de murdărie, încât nici o femeie dintr-o altă epocă nu s-a gândit la un astfel de lucru cum ne gândim noi astăzi. Şi încă ne autonumim creştini. Ce dizgraţie!

-----
Dumnezeu a dat... răspunde rugăciunilor voastre. Voi aţi cerut, şi veţi primi. Şi aceea este... M-aş putea opri aici câteva ore, la bărbaţi şi femei, chiar creştini, rugânduse pentru ceva; şi Dumnezeu dă răspunsul şi ei nici nu-l recunosc. Şi acum, Dumnezeu le-a dat răspunsul. Ei vor un Mesia. Ei au ştiut că au avut Cezari, şi ei au avut Davizi, au avut Solomoni (omul înţelept), au avut Davizi (luptători puternici), ei au avut tot felul, dar au ştiut că trebuie să aibă ajutor din Cer şi ei... Dumnezeu le-a promis un Mesia. Şi El le-a trimis pe acel Mesia, răspunzând rugăciunilor lor, dar ei nu l-au vrut.

Mă întreb, astăzi, dacă rugăciunile noastre... Îi auziţi zicând: „Rugăciune pentru o trezire mare. Roagă-te pentru aceasta. Roagă-te pentru o pătrundere. Roagă-te pentru unitate.” Mă întreb, dacă Dumnezeu ar trimite un astfel de program, dacă l-am accepta. Eu doar mă întreb dacă l-am accepta. Doar mă întreb dacă am accepta ceea ce ne trimite Dumnezeu. Vedeţi, El... Motivul că ne rugăm pentru aceste lucruri... fiindcă ştim că este nevoie. Dar când Dumnezeu o trimite în felul cum vrea El, atunci nu este conform cu gustul nostru, şi de aceea nu-l primim. Şi în acel fel a fost în ziua aceea. Dacă El nu a fost după gustul crezului lor şi a lor... Ei nu-L primesc din nou, astăzi. Pentru acel motiv au pus această întrebare: „Cine este acesta? Cine este acest ins care vine?” Vedeţi, acela a fost un timp uimitor. Oh, oricine a fost... o tensiune. Ceva urma să se întâmple.

Şi priviţi la lume astăzi, în ce tensiune trăieşte toată lumea. Mergeţi jos pe stradă... Aceea nici nu este siguranţă în a conduce. Nu este siguranţă pe o autostradă cu patru benzi. Fiecare în tensiune, arţăgoşi şi... Care este problema? Liniştindu-se. Unde mergeţi? Aceea umple spitalele de nebuni. Aceea a adus biserica într-o astfel de dezordine. Ei sunt foarte fixaţi de un lucru anumit. Ei nu se opresc să ia în considerare Cuvântul lui Dumnezeu, şi ora în care trăim; totul sub o încordare, tensiune.

Şi acum, ştim. Suntem conştienţi. Pământul a trecut prin ceva dureri mari de naştere. Şi biserica trece prin ceva dureri de naştere. Ea trebuie să treacă prin ceva dureri de naştere înainte de a putea da... Fiecare dintre profeţi, când au venit în lume, aceea a fost o durere de naştere pentru biserică. Lumea a trecut prin Primul război mondial, al Doilea război mondial, şi acum se pregăteşte pentru al Treilea război mondial. Şi ea este în durerile naşterii din nou. Dar există numai un singur lucru ce poate aduce pace, şi acela-i Cristos.

Toate schemele noastre, şi toate ideile noastre, şi toate zidirile noastre bisericeşti, şi toate politicile noastre, şi toată ştiinţa noastră şi orice lucru, s-a dovedit că este fără sens. Şi apoi ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute, să intervină: „Vino şi fă ceva pentru noi.” Şi apoi El vine, mă întreb numai dacă suntem în stare să-L primim; sau dacă am putea să-L luăm în considerare?

Acum aşa s-a făcut în urmă în zilele acelea. Ei s-au rugat, ei au avut tot felul de mari lideri, ei au fost sub diferite guverne, au fost sub regi, au fost sub orice lucru, judecători. Dar ei au ştiut că există numai un singur lucru care-i poate salva, acela-i Mesia ce urma să vină. Şi Mesia înseamnă „cel uns.” O fiinţă umană care era unsă. Apoi fiinţa umană, unsă cu Cuvântul. Cuvântul făcut trup între noi. Şi când a venit El nu a fost exact după gustul în care L-au vrut; nu după gustul care avea... în care trebuia să vină El. Astfel de aceea ei au strigat: „Cine este acest ins? Despre ce este acest tărăboi?” Un grup de ţărani de acolo jos de la poartă, rupeau palmieri şi...

Şi el a zis: „Păi, spune-le să tacă. Ei ne enervează, în felul cum strigă, şi ţipă, şi alte lucruri.” El a zis: „Dacă ei vor tăcea, aceste pietre imediat vor striga.”

Oh, timpul se desfăşura! Profeţia se împlinea. Nu-i de mirare! „Leul răcneşte.” A zis: „Cine nu se teme? Şi Dumnezeu a vorbit. Cine poate să nu profeţească?” „Nu, dacă El nu a venit după gustul nostru propriu... Dacă El nu a fost doar în felul cum L-am vrut, în felul cum ne-am gândit că va veni, noi nu L-am primi.” Apoi crezurile lor i-au dus foarte departe de Cuvântul scris. Ei au fost foarte departe, încât nu au reuşit să-L recunoască cine era cel pe care l-au rugat să vină. Bisericile lor i-au îndepărtat foarte departe, până când tocmai lucrul pentru care s-au rugat, era chiar cu ei, şi nu a fost pe gustul lor, astfel ei nu L-au putut crede. Ei au trebuit să se îndepărteze de El. Ei L-au exclus. Ei... Se poate face numai un singur lucru când îl întâlniţi pe Cristos. Aceea-i ori Îl acceptaţi sau Îl respingeţi. Niciodată nu puteţi să o faceţi. Aceea nu este pentru voi să o faceţi. Este doar în acel fel.

Doar observaţi, cât de puţini L-au recunoscut a fi Cuvântul uns, al acelei zile. Vedeţi, Dumnezeu la început, fiind infinit, şi cunoscând toate lucrurile de la început... Şi singurul lucru ce fac aceste lucruri sunt să expună atributele Lui. Un atribut... Voi aveţi un atribut. Acela-i gândul vostru. Voi vă gândiţi la ceva, apoi îl vorbiţi, apoi îl luaţi. Acela-i Dumnezeu. El la început... Dacă sunteţi... Dacă aţi fost cândva sau veţi fi cândva în Cer, aţi fost în Cer de la început. Voi sunteţi o parte din Dumnezeu. Voi aţi fost gândul Lui. El v-a cunoscut numele. El a ştiut cine sunteţi înainte de a fi cândva o moleculă, înainte de a fi o lumină. Înainte de a fi orice, El v-a cunoscut pe voi şi numele vostru. Şi l-a pus în Cartea Vieţii Mielului, înainte de a se forma lumea cândva. Vedeţi, voi aţi fost gândul Lui. Şi apoi un... Apoi aţi devenit un Cuvânt. Şi un cuvânt este un gând exprimat. Apoi sunteţi manifestaţi.

În acel fel a fost El. La început El a fost singur. Dumnezeu a locuit singur cu gândurile Lui. El nu va mai fi în acel fel din nou, fiindcă gândurile Lui sunt manifestate. Şi în acel fel suntem chiar aici, astăzi... este Dumnezeu având părtăşie cu gândurile Lui, fiind manifestate. Vedeţi? Ia te uită. Astfel, voi, prin a lua un gând, nu puteţi adăuga nici un centimetru la înălţimea voastră. Nu puteţi face aceasta, aceea, sau cealaltă. Acela-i Dumnezeu care arată milă. Acela-i Dumnezeu. „Toţi aceia pe care Tatăl Mi i-a dat vor veni la Mine, şi nimeni nu poate veni numai dacă Tatăl meu îi atrage.” Aceea o stabileşte.

Citiţi contul integral în...
Cine ziceţi că este Acesta?


   Din Scriptură Spune...

„Dar voi“, le -a zis El, „cine ziceţi că sînt?“

Simon Petru, drept răspuns, I -a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!“

Matei 16:15-16Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.

Se poate face
numai un singur
lucru când îl
întâlniţi pe Cristos.
Aceea-i ori Îl
acceptaţi sau
Îl respingeţi.


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Stâlpul de Foc.

Nor supranaturale.

Acte de profetul.

(PDFs)

Chapter 11
The Cloud

(PDF Engleză)