Mokanda ya Emoniseli série.


Nsango malamu.
Yesu akufaki mpo
na masumu na yo.

  Mokanda ya Emoniseli série.

   Télécharger...

Finá na elilingi moko mpo na kozwa elilingi ya bonene mobimba to PDF.


Acts of the Prophet.

(PDFs Lingelesi)

Bikangelo Sambo.

 

Mopanzi ya ngomba
mpe nzete ya rose na
mbula-mpɛmbɛ
na Chine.

Lis ya moto.

Likonzí ya mɔtɔ.
- Houston 1950.

Pole likoló ya
libanga ya piramide.

Likonzí ya mɔtɔ.
- Lipeka.

Pole zingazinga ya
motó ya Ndeko Branham.

  Makomi elobi...

Emoniseli ya Yesu Klisto, oyo Nzambe apesaki ye mpo na kolakisa na basali na Ye makambo maye masengeli kosalema kala mingi te; mpe Atindaki mwanje na ye mpo na komonisa yango epai na mosali na Ye Yoane.

Ye asakolaki Liloba na Nzambe mpe litatoli ya Yesu Klisto, mpe makambo nyonso oyo amonaki.

Esengo na moto oyo azali kotanga, mpe na baye bazali koyoka maloba ya lisakoli oyo, mpe baoyo bazali kobatela makambo maye makomami kati na yango: mpamba te ntango ekómi pene.

Emoniseli 1:1-3Hub ya messagerie... Pona monoko na yo pe télécharger ba messages ya ofele epai ya Ndeko Branham.