آرماگدون.


  کتاب وحی سری.

آرماگدون.


David Shearer

این صفحه مجموعه ای از افکار و نوشته های مربوط به وقایع زمان پایان است. از آنجا که ما می دانیم که "خدا خود او است مترجم" بعضی از وقایع ممکن است تا زمانی که اتفاق نیفتند، به طور کامل شناخته نشوند.

مکاشفه 16:16,
و ایشان را به موضعی که آن را در عبرانی حارمَجِدّون می‌خوانند، فراهم آوردند.

هالیوود به ما تصویر آرماگدون داده است به عنوان نابودی کل زمین است. اما آیا این درست است؟.

کلمه آرماگدون از دو کلمه یونانی مشتق شده "هار" به معنی یک تپه یا کوه و مگودیو، محل در اسرائیل است. این که در آن نبرد نهایی بین ارتش مسیح است و ارتش دجال رخ می دهد.

در حالی که آن شکست دجال و ارتش او است، آن است به نابودی کامل زمین نیست. هنوز یک هزار سال حکومت مسیح وجود دارد، که هزاره نامیده می شود. شیطان محدود خواهد شد در طول این دوره، و به همین ترتیب بر روی زمین وجود خواهد داشت صلح.

نیروهای بین المللی می گذارد محاصره به اورشلیم.

زکريا 2:12
اینك‌ من‌ اورشلیم‌ را برای‌ جمیع‌ قوم‌های‌ مجاورش‌ كاسه‌ سرگیجش‌ خواهم‌ ساخت‌ و این‌ بر یهودا نیز حینی‌ كه‌ اورشلیم‌ را محاصره‌ می‌كنند خواهد شد.


يوئيل 2,1:3

زیرا اینك‌ در آن‌ ایام‌ و در آن‌ زمان‌ چون ‌اسیری یهودا و اورشلیم‌ را برگردانیده‌ باشم‌، آنگاه‌ جمیع‌ امّت‌ها را جمع‌ كرده‌، به‌ وادی‌ یهوشافاط‌ فرود خواهم‌ آورد و در آنجا با ایشان‌ درباره‌ قوم‌ خود و میراث‌ خویش‌ اسرائیل‌ محاكمه‌ خواهم‌ نمود زیرا كه‌ ایشان‌ را در میان‌ امّت‌ها پراكنده‌ ساخته‌ و زمین‌ مرا تقسیم‌ نموده‌اند.

یک نیروی بین المللی در سواحل اسرائیل فرود خواهد آمد  در تلاش برای آزاد کردن شهر اورشلیم.  کتاب مقدس اشاره به "همه ملت ها". به نظر من، این به معنای "همه بر روی زمین" نیست  به این معنی یک نیروی سازمان ملل متحد، که نشان دهنده "همه ملت ها".

زمانهای امتها.

عیسی در لوقا گفت: 24:21,
... و اورشلیم پایمال امّت‌ها خواهد شد تا زمانهای امّت‌ها به انجام رسد.

برای ما روشن است که ما در این زمانها زندگی می کنیم، که عیسی در مورد آن صحبت کرد.

مسیح خود را به یهودیان نشان می دهد.

زکريا 11,10:12:,
و بر خاندان‌ داود و بر ساكنان‌ اورشلیم‌ روح‌ فیض‌ و تضرّعات‌ را خواهم‌ ریخت‌ و بر من‌ كه‌ نیزه‌ زده‌اند خواهند نگریست‌ وبرای‌ من‌ مثل‌ نوحه‌گری‌ برای‌ پسر یگانه‌ خود، نوحه‌گری‌ خواهند نمود و مانند كسی‌ كه‌ برای‌ نخست‌زاده‌ خویش‌ ماتم‌ گیرد، برای‌ من‌ ماتم‌ تلخ‌ خواهند گرفت‌. در آن‌ روز، ماتم‌ عظیمی‌ مانند ماتم‌ هَدَدْرِمُّون‌ در همواری‌ مَجِدُّون‌ در اورشلیم‌ خواهد بود.

این اتفاق می افتد در آن زمان مسیح خود را به یهودیان نشان می دهد. داستان یوسف در کتاب مقدس، یک "نوع"، از این رویداد است.  او به همه قرار می دهد از از حضور او،  و خود را به برادران خود نشان می دهد.

روميان 27,26:11,
و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند یافت، چنانکه مکتوب است که از صهیون نجات دهنده‌ای ظاهر خواهد شد و بی‌دینی را از یعقوب خواهد برداشت؛ و این است عهد من با ایشان در زمانی که گناهانشان را بردارم.

در پایان هزاره، شیطان آزاد شده است  و نبرد "جوج و ماجوج " رخ می دهد.


    کتاب مقدس می گوید...

زیرا اگر ردّ شدن ایشان مصالحت عالم شد، باز یافتن ایشان چه خواهد شد؟ جز حیات از مردگان!

روميان 15:11


   دانلود...

خدا دارد
عناوین بسیاری...
اما او فقط دارد
یکی نام انسانی.
و آن نام
عیسی است.مرکز پیام...زبان خود را انتخاب و دانلود رایگان پیام از برادر Branham.


رمز و راز از مسیح.

وب سایت انگلیسی خبرنامه.

خدا و شاخص سری علوم.
- باستان شناسی.

کتاب وحی.

 

خبر خوب.
عیسی برای گناه خود کشته شدند.

تعمید در آب.

 
 

خلسه در حال آمدن است.

آموزه های اصلی پیام.

ابر مافوق طبیعی.

ستون آتش.

هفت کلیسا سنین.

هفت مهر و موم.

الهیات توضیح داده شده

کشتی نوح است.

اسطوره شناسی
بابل، منبع.

اولین گناه.
این یک سیب بود؟

آن زن  یهزبل.

سن ما، لائودیکیه.

مسیح بیرون از کلیسا.

تعلیم نقولاویان.

رمز و راز بابل.

آرماگدون.

رویای پطمس.

برای دانلود اندازه کامل تصویر یا پی دی اف بر روی تصویر کلیک کنید.


Acts of the Prophet.

PDF( انگلیسی)

هفت مهر و موم.

 

طرف کوه ها و بوته
های گل رز در برف
در چین.

گل نیلوفر از آتش.

ستون آتش
- هوستون 1950.

نور در سنگ هرم.

 

William Branham
.دا ست ز زندگی من

(PDF)

چگونه فرشته به من آمد.

(PDF)