Welkom op de BNL Ministries.


Goed Nieuws.
Jezus voor je
zonden gestorven.


Ohio Rivier, 1933.

Een vreemd Licht verschijnt boven het hoofd van een jonge minister, voor 4000 mensen.
Een Stem uit het Licht spreekt...
“Zoals Johannes de Doper werd gestuurd...”


De naam van God.

God heeft een persoonlijke naam.
Wat is Gods naam?


Ark van Noach.

Een beschrijving van de site en de tests die zijn uitgevoerd op de Ark van Noach in Oost-Turkije.


God en Wetenschap.
Kosmologie.

Zijn we een onbeduidende planeet, of is onze planeet en haar positie alle geplande door een superieure intellect?


De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het grootste verschil tussen het jodendom en vervolgens het christendom, van ieder ander religies, is de aanwezigheid van de "Shekinah" Glorie van God - De Pillar van Vuur.

De Shekinah Heerlijkheid van God.


De echte Mt Sinai.

God kwam neer op de berg en een profeet ontving Tien Geboden geschreven op stenen tafelen.

De echte Mt Sinai.


 Bovennatuurlijke Wolk.

“Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen,... En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst?...”

Iemand vroeg Billy Graham een vraag... "Is Jezus komt op een wolk, of op een wit paard?" Een goede vraag. Hij dacht. Toen antwoordde "Een wit paard." Dit is het beeld van de wederkomst van Christus - om te heersen en Reign. Dus waar komt de wolk passen in?

Bovennatuurlijke Wolk.


Golgotha

Het grootste nieuws verhaal uit de geschiedenis.
Het graf is leeg.
Hij is opgestaan​​.


God en Wetenschap.
Microbiologie.

Toen Darwin zijn evolutietheorie voorgesteld dacht hij de cel was een zeer eenvoudige structuur.


Paleontologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Een gezond verstand, Bijbels perspectief over dinosaurussen.


Zeven Gemeente-tijdperken.

De brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring Ch2 en Ch3 bent een profetie, wat neerkomt op periodes van de kerkgeschiedenis.Wat zegt de Bijbel, zeggen over van onze leeftijd?


De Zeven Zegels.

Het Mysterie van de
Ruiters van de Apocalyps.
(De Zeven Zegels)


De Godheid Verklaard.

In Openbaring Ch 1 Jezus wordt weergegeven als "Eerste en laatste", alles. Waar komt de Vader en de Heilige Geest passen in?

De Godheid Verklaard.


Mysterie van Christus.

Wie is deze persoon wij Jezus Christus noemen? Wat is Gods Geheimzinnigheid?

Was het een appel?

La vérité sur
le péché originel.
Was het een appel?


Mythologie.

Mythologie heeft zijn wortels in het Boek van Ontstaan. De oorsprong van Moeder en kind aanbidding.

Mythologie.


Boek Openbaring serie.

Boek Openbaring serie.


De voorlopers.

Voordat de eerste komst van Christus zond God een voorloper. Dit moet gebeuren vóór de tweede komst van Christus.
Kon u hem ontvangen?


Bijbelse Geologie.

Bijbelse Geologie Model.


Geologische tijdschaal.

Evolutie.
Een theorie niet gestaafd door de data.

Wat doet het fossiele verslag zeggen?

Dood. Wat dan?

Wat gebeurt er met de gelovige na dat?


Engel Verschijnt.

In 1946 de engel van de heer ontmoette Broeder Branham aangezicht tot aangezicht, en vertelde hem dat hij werd tot priester gewijd te nemen een geschenk van goddelijke genezing aan de wereld.

Engel Commissie.


Aardbeving Oordeel.

Gods profeten onder de Naties oordeel gebracht. Voordat God oordeel brengen kon, zou van een profeet bericht moeten komen.


Een Profeet Rechtvaardiging.

Die verklaard Mozes een profeet te zijn?
Hebben ze een stemming te kiezen hem als een profeet van God?
Hij maakte dit een denominatie?

Een Profeet Rechtvaardiging.

Hoe ontvang ik
Goddelijke Genezing?

De Kerst-serie.
Herkomst van Kerstmis.

Het proces vandaag. Vermelde Boodschap.

Trial vandaag.
God wordt beschuldigd van een "Schending van Belofte"
Hoofdaanklager: Lucifer.
Gast Rechter: Je.
"Het Proces".


Levende Woord Serie.

Levende Woord Serie.

Citaat ...

Nu naar mijn tekst terug, om op het thema terug te komen dat ik mij heb voorgenomen, de vier woorden. Laat ons Daar verklaren. Daar in de heiligste stad van de wereld, Jeruzalem; daar in de godsdienstigste stad van de wereld. Daar kruisigden Zij, de godsdienstigste mensen van de wereld, tijdens een religieus feest, het Paasfeest, daar op de heiligste plaats, in de heiligste stad, de grootste van alle organisaties, de hoofdzetel van alles, daar waren zij, de godsdienstigste mensen in heel de wereld, samengekomen uit heel de wereld. Zij Kruisigden Hem, de schandelijkste dood die er was, waardoor een mens gedood kan worden, naakt, zij trokken Hem zelfs de kleding af. Hij verachtte de smaad. Op het kruisbeeld [crucifix] hebben zij Hem een doek omgewikkeld, maar zij trokken Hem Zijn kleding af. Daar (in de grootste godsdienstige stad) kruisigden (door de schandelijkste dood) zij (de godsdienstigste mensen) Hem (de kostbaarste Persoon).

William Branham -   De Aanklacht   63-0707MBericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.

  De Schrift zegt...

Om te doen horen de stem des lofs, en om te vertellen al Uw wonderen.

Psalmen 26:7


Citaat uit  Het Filter van een Denkend Mens.
(PDF)