Chào mừng đến BNL Ministries


Tin tốt.
Chúa Giêsu đã chết
cho tội lỗi của bạn.


Tên của Thiên Chúa.

Thiên Chúa có một cái tên cá nhân.
Tên Thiên Chúa là gì?

Dòng Giống Của Rắn.

Các tội nguyên tổ.
Nó là một quả táo?


Mầu nhiệm Chúa Kitô.

Ai là người này chúng ta gọi là Chúa Giêsu Kitô?
Gì là Bí ẩn của Thiên Chúa?


Golgotha

Các câu chuyện tin tức lớn nhất trong lịch sử.
Ngôi mộ trống.
Ngài đã sống lại.


Vinh quang Shekinah
của Thiên Chúa.

Sự khác biệt lớn giữa Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo thì, từ tất cả các tôn giáo khác, là sự có mặt của "Shekinah" vinh quang của Thiên Chúa - những Cột Lửa.

Vinh quang Shekinah của Thiên Chúa.

Làm thế nào tôi có thể nhận được sự chữa lành của Thiên Chúa?


 Siêu nhiên điện toán đám mây.

" Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt,...
đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu?..."

Có người hỏi Billy Graham một câu hỏi ... "Có phải Chúa Giêsu đến trên một đám mây, hoặc trên một con ngựa màu trắng?" Một câu hỏi hay. Ông nghĩ. Sau đó trả lời: "Một con ngựa màu trắng." Ðây là hình ảnh của sự trở lại của Chúa Kitô - Để ngự trị, và cai trị. Vậy thì đám mây phù hợp?

Các đám mây.


Loạt Giáng sinh.

Sự thật về
Giáng sinh.


Bảy Thời Đại Hội Thánh.

Các bức thư này tới các Giáo Hội Bảy trong Khải Huyền CH2 và CH3 là một nhà lời tiên tri, đại diện cho thời kỳ của Lược sử Giáo Hội. Kinh Thánh nói gì thiệu về Độ tuổi của chúng tôi?


Bảy Cái Ấn.

Những bí ẩn của bốn binh kỵ mã của Apocalypse.
(Bảy Cái Ấn.)


Thiên Chủ Đoàn lý giải.

Trong Khải huyền Ch 1 Chúa Giêsu được hiển thị như là "Đầu tiên và cuối cùng", tất cả của nó. Trường hợp nào Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần phù hợp?

Thiên Chủ Đoàn lý giải.

Dùng thử ngày hôm nay. Nhắn Tin nổi bật.

Hôm nay của dùng thử.
Thiên Chúa đứng trước cáo buộc của một "Vi phạm hợp lời hứa".
Công tố Tổng Biên Lucifer.
Khách Thẩm phán: Bạn.
"Dùng thử"


Trích dẫn...

Bây giờ, vôi bài giang của tôi, trở lại để tài mà tôi muốn lấy: “Ở đó”, 4 từ. cùng ta hãy giải thích, “Ở đó,” thành thành nhất trên thế giới, Giê-ru-sa-lem, thành tôn giáo nhất trên thế giới... “Ở đó họ” những người sừng đạo nhất trên thế giới, tại một buổi lể tôn giáo, Lễ Vượt Qua. “Ở đó” địa diểm tôn giáo nhất, thành phố tin kính nhất, vĩ đại nhất của tất cả những tổ chức, lãnh đạo của hểt thày, ở đó, họ, những người tin kính nhất trên toàn thế giới, đã tập hợp từ khắp thế giới. Họ đã đóng đinh, cái chết nhực nhã mà một người có thể bị giết; Trần truồng, bị lột hểt quần áo, bị khính rê, miếng vài thô bao bọc quanh Ngài nhưng họ đã lột hểt quần áo khỏi Ngài. Cái chết nhực nhã nhất! “Ở đó”, thành phố tôn vĩ đại nhất, “họ” dân tộc tin kính nhất, “đã đóng đinh,” cái chết nhực nhã nhất, “Ngài” Người quý báu nhất.

William Branham -   Bân Cáo Trạng   63-0707M


Trích dẫn  "Đầu Lọc Của Người Biết Suy Nghĩ"Trung tâm tin nhắn...Chọn ngôn ngữ của bạn và tin nhắn miễn phí tải về từ Anh Branham.


Mầu nhiệm Chúa Kitô.

Tiếng Anh Trang web bản tin.

Thuyền của Nô-ê.

Thiên Chúa và Khoa học. Khảo cổ học.

Sự sung sướng đang đến.

Giáo lớn của tin nhắn.

 

Tin tốt.
Chúa Giêsu đã chết
cho tội lỗi của bạn.

Nước Rửa Tội.

 
 

Vinh quang Shekinah
của Thiên Chúa.

Ngôi mộ trống
Ngài đã sống lại.

Đám mây siêu nhiên.

Cột lửa.

Thiên Chủ Đoàn lý giải.

Chữa lành thiêng liêng.

 

Bảy Thời Đại Hội Thánh.

Bảy Cái Ấn.
Hôn nhân và ly dị.
Người công giáo đi bộ loạt.

Tên của Thiên Chúa.

Cái chết.
Điều gì sau đó?

Kết thúc chuỗi
thời gian.

Loạt lời Hằng sống.

Loạt Giáng sinh.

Các tội nguyên tổ.
Nó là một quả táo?

Danh sách tin nhắn của chúng tôi.

Sô-đôm và Gô-mô-rơ.

   Kinh Thánh nói...

Hầu cho nức tiếng tạ ơn, Và thuật các công việc lạ lùng của Chúa.

Thánh Thi 26:7