Râul Ohio, 1933.
Prima şi a doua tragere.


  Faptele profetului serie.

Râul Ohio, 1933.


Pearry Green.

Faptele Apostolilor 26:13-15,
13 Pela amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu şi împrejurul tovarăşilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui.
14 Am căzut cu toţii la pămînt; şi eu am auzit un glas, care-mi zicea în limba evreiască: ,Saule, Saule, pentruce Mă prigoneşti? Îţi este greu să arunci, cu piciorul înapoi în vîrful unui ţepuş.``
15 ,Cine eşti, Doamne?` am răspuns eu. Şi Domnul a zis: ,Eu sînt Isus, pe care -L prigoneşti.

A fost la 11 iunie 1933, aşa cum a fost botezând Fratele Branham în râul Ohio, la poalele Spring Street din Jeffersonville, ca o lumina ciudata, ca o stea, dintr-o dată a venit învolburat în jos şi a atârnat peste cap. Erau aproximativ patru mii de oameni aşezat pe malul râului vizionarea, mulţi dintre ei au fost martori ai acestui fenomen neexplicat. Unii rulat în frică; alţii au căzut închinare. Mulţi au meditat semnificaţia acestei întâmplări remarcabile. La fel ca şi cu Saul, a vorbit o voce din Lumina. Acestea au fost cuvintele, „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis pentru a fi precursorul de prima venire a Domnului, mesajul tău va fi precursorul de a doua Sa venire...“

Dacă oamenii pot crede că Dumnezeu S-a revelat pe El însuşi lui Pavel într-un stâlp de foc, ceea ce îi împiedică să aibă credinţă să creadă că Dumnezeu ar putea, şi a făcut, face din nou în secolul XX? Cu toate acestea, chiar şi printre cei care au fost folosiţi de Dumnezeu pentru a confirma mesajul dat la poalele Spring Street, prin limbi şi interpretare, sunt cei care vor nega că Fratele Branham a fost înaintaşul cu un mesaj înainte de a doua venire a Domnului Isus Hristos.

Cunosc oameni din San Antonio, Texas, pe care Dumnezeu a folosit pentru a repeta aceste cuvinte, „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis...“, dar ei l neagă astăzi. Ei fie nu au nici o încredere în ceea ce le-a spus Dumnezeu în 1946, sau au avansat până acum în teologia lor că ei simt că pot schimba profeţia originală. Oricum acestea sunt greşite. Dacă Dumnezeu a trimis acest om cu duhul lui Ilie să fi precursorul a doua Sa venire şi să corecteze acele lucruri care au trecut în tradiţie şi abătut de Cuvântul lui Dumnezeu şi dacă Dumnezeu a ţinut Cuvântul Său acestui om de fiecare dată când a spus: „Aşa spune Domnul”, atunci ar trebui să ascultăm şi doctrina lui.

Traduse extracte din... Acts of the Prophet. - Pearry Green

Citiţi contul integral în...   "The Acts of the Prophet"


  Faptele profetului serie.

Prima tragere.


Pearry Green.

Când am văzut pentru prima dată pe fratele Branham, aceasta a fost faza slujirii sale; „tragere“, care a fost manifestată. Când oamenii veneau înaintea lui, cu excepţia cazului în care a putut vedea vizibil boala lor, cum ar fi orbire, fiind infirm, sau paralizie, el le-ar lua de mână, şi, dacă ar avea păcat în viaţa lor, el le-a spus mai întâi păcatul lor. Adică dacă acel păcat nu ar fi fost mărturisit deja şi sub sângele lui Isus Hristos. El îi avertiza: „Mărturiseşte-ţi păcatele înainte de a veni.“

Un demon el mereu chemat era fumatul de ţigări - tutun. El a recunoscut în acel moment, înaintea Asociaţiei Medicale Americane şi Departamentul de Sănătate, Educaţie, Bunăstarea şi drogurile ştiau, că ţigările cauzează cancer. El a putut vedea legătura prin spiritul lucrului, şi a denunţat-l încă din anii '40. Asta a fost, de asemenea, înainte de femei, într-adevăr a început să fumeze. Pe atunci, nu vezi că multe femei fumau. Nu ai văzut niciodată o reclamă într-o revistă a unei femei care fumează. Dar după ce industria tutunului a obţinut toţi oamenii pe care i-au putut obţine, au început să-l popular pentru femeile să fumeze, iar acum industria trabucurilor le-a luat pe trabucuri şi ţevile. Ei au încurajat în continuare denigrarea femeilor prin ao face să pară plin de farmec şi ceva de dorit pentru ei să bea, precum şi fum. Acum nu vezi niciodată o reclamă arătând produsele din industria alcoolului dacă nu are o femeie în ea.

La fel cum femeile s-au deteriorat, la fel şi Biserica s-a deteriorat. Femeile sunt un „tip“ al Bisericii. Nu există nicio modalitate în care un om să o poată preveni. Acesta va fi exact aşa cum îngerul ia spus fratelui Branham înapoi în 1946. La fel cum îngerul instruit Pavel şi s-a întâmplat după cum i s-a spus Pavel, aşa va fi cu mesajul acestui înger, pentru că a venit de la Dumnezeu la un profet al acestei generaţii.

Doua tragere.

Al doilea semn sau „tragere“ a fost să fie cunoaşterea lui secretele inimii. El ar fi capabil să vorbească doar cu oamenii iar el le-ar cunoaşte numele şi alte fapte despre ele. (Amintiţi-vă, „Cuvîntul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile inimii.“ - Evrei 4:12) Oamenii au început să vadă acest lucru manifestat la sfârşitul anilor 1950 şi începutul anilor 1960 în ministerul fratelui Branham. Viziunile şi apariţiile ulterioare în ultimele luni ale vieţii sale a dezvăluit scopul primului semn să-l. A fost de a scoate în evidenţă şi să manifeste toate imitatori. Destul de sigur, unii au ieşit cu el în mâna stângă, alţii în mâna dreaptă, unele cu o furnicătură în cot lor, unele cu ea pana coloana vertebrala, iar unii ar simţi-o în urechea dreaptă.

Totul a fost de a arăta că au existat Iane şi Iambre tipuri chiar şi în această generaţie, pentru că au făcut-o de dragul lucratului murdar, pentru câştig şi fără preocupare pentru oameni, sau Cuvântul lui Dumnezeu sau calea sfinţeniei. Ei ar pronunţa pe toată lumea vindecată şi să aducă o ocară asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Isus a spus: „Nu pot face nimic decât dacă sunt poruncit de Tatăl meu.“ Oamenii au venit la fratele Branham şi au spus: „Roaga-te pentru mine; Dumnezeu ţi-a dat autoritate.“ El a răspuns: „Da, am autoritatea, dar nu am porunca.“ El n-ar face-o niciodată până nu-l arăta Dumnezeu. Nu a făcut nimic decât dacă Tatăl i-a arătat. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru unul care ar rămâne cu Cuvântul.

Când a început a doua tragere, discernând gândurile şi intenţiile inimii, aici a venit o nouă seceriş de evanghelişti, şi ei ar putea să-ţi spună tainele inimii tale şi să spună: „Aşa spune Domnul.“ Nu există spaţiu pentru a spune totul, ci o înţelegere deplină, conform revelaţiei Duhului Sfânt şi lumina Cuvântului lui Dumnezeu, poate fi găsit pe mesajul înregistrat al fratelui Branham „Unşii din timpul sfârşitului.“ Este o ungere autentică a Duhului Sfânt, dar sunt vase false. Vă întrebaţi unde este asta în Scripturi? Matei 7 spune că vor fi cei care spun: „Doamne, Doamne! N'am proorocit noi în Numele Tău? N'am scos noi draci în Numele Tău? Şi n'am făcut noi multe minuni în Numele Tău?“ Dar, Isus le-a răspuns, „Niciodată nu v'am cunoscut; depărtaţi-vă dela Mine, voi toţi cari lucraţi fărădelege.“ Oamenii au venit care au făcut semne şi minuni, şi dacă ar fi posibil, i-ar înşela pe cei aleşi. De ce? Pentru că aveau semnele, dar nu aveau Cuvântul lui Dumnezeu pentru a aduce la corpul miresei.

Fratele Branham avea o viziune unde încerca să danteleze un pantof micuţ cu o frânghie mare şi nu a putut să o facă din cauza frânghiei fiind mai mare decât ochiul pantofului. În partea a doua a acestei viziuni, el a fost prinderea de peşte şi a început să arate pe alţii cum să prindă peşte. Acest lucru a fost mai târziu interpretată de el să însemne că atunci când a ieşit cu semnul în mână el a încercat să le explice oamenilor. Duhul Domnului i-a vorbit şi a spus: „Nu poţi învăţa copiilor penticostali lucruri supranaturale.“ Acest lucru a fost atunci când el a încercat să arate alte predicatori cum să facă acelaşi lucru pe care îl făcea.

Traduse extracte din... "The Acts of the Prophet."
Chapter 8 - Pearry Green

Citiţi contul integral în...   "The Acts of the Prophet"


  Din Scriptură Spune...

Căile lui Dumnezeu sînt desăvîrşite, cuvîntul Domnului este curăţit; El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El.

Căci cine este Dumnezeu, afară de Domnul? Şi cine este o stîncă, afară de Dumnezeul nostru?

2 Samuel 22:31-32


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Acte de profetul.

(PDFs)

Chapter 3
The Voice of the Sign.

(PDF Engleză)

Povestea Vieţii Mele
(W.Branham)
(PDF)

Cum a venit Îngerul
la mine
(PDF)

Pearry Green personal
testimony.
(PDF Engleză)

Căsătorie şi Divorţ

(PDF)

Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Dumnezeirea
Explicată.

Mitologie.
Sursa - Babilon.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Lista noastră de
mesaje.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Vindecarea Divină.


Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.