Các Biến Cố Hiện Đại Được Làm Rõ Bởi Lời Tiên Tri.

<< trước

kế tiếp >>

  Kết thúc chuỗi thời gian.

Các Biến Cố Hiện Đại Được Làm Rõ Bởi Lời Tiên Tri.


William Branham.

Đọc các tài khoản trong...
Các Biến Cố Hiện Đại Được Làm Rõ Bởi Lời Tiên Tri.

Người ta đã kể cho anh em Ngũ Tuần, cách đây 45, hay 50 năm trước. Các bậc cha mẹ của anh em, lúc ấy họ là những người Ngũ Tuần chân chính đã rủa sả và bước ra khỏi tổ chức. Rồi giống như chó đã mửa ra, rồi lại nuốt vào. Anh em đã làm giống như vậy, giết chết Hội thánh đó, anh em đã giết hại chính Hội thánh của mình bằng việc làm giống như vậy. Tôi không có gì chống lại những người ở trong Giáo hội đó, nhưng chính là chống lại những hệ thống đang thực hiện điều đó.

Hãy lưu ý, họ đã bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy sự khẳng định những lời tiên tri của Lời Chúa được ứng nghiệm. Nếu những Thầy Tế lễ... Họ đã thiết lập lên chính xác cách Đấng Mê-si sẽ đến, họ biết những gì sắp xảy ra. Những người Pha-ri-si có ý tưởng của họ, những người Sa-đu-sê, những Hê-rốt, ồ, họ có những ý tưởng riêng của họ. Ngài đã đến, trái ngược với mỗi người trong họ nghĩ, nhưng chính xác với Lời. Chúa Jêsus nói điều giống như vậy ở đây, “Nếu các ngươi đã biết Ta, các ngươi hẳn đã biết ngày của Ta. Các ngươi nói, 'Ồ, chúng tôi có Môi-se.'” Ngài Phán, “Ồ, nếu các ngươi đã tin Môi-se, các ngươi hẳn tin Ta vì người đã chép về Ta.”

Nhưng, xem đó, khi Đức Chúa Trời khẳng định một cách chính xác những gì Ngài đã Hứa, người ta đã cho là Chúa Jêsus sẽ đến trong một cách đáng tôn quí nào đó... Tôi có ý muốn nói Đấng Mê-si. Đấng Mê-si đã phải đến ngay trong nhóm của họ nếu không thì Ngài đã không phải là Đấng Mê-si. Ồ, hầu như xảy theo cách đó hôm nay, “Nếu quý vị không nhìn qua những cặp kính của chúng tôi, quý vị đang không nhìn gì cả.” Thấy không? Vì thế đó là cách nó xảy ra. Đó là sự thật. Chúng ta không muốn nghĩ như thế nhưng đó hoàn toàn là Sự thật.

Trong Hê-bơ-rơ 1:1, đời xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần nhiều cách viết Kinh thánh bằng cách lựa chọn riêng của Ngài. Ngài đã không bao giờ để những nhà thần học viết Lời, Ngài cũng không thông giải bởi những nhà thần học. Chưa hề có một thời đại nào mà những nhà thần học từng có sự thông giải Lời Đức Chúa Trời. Sự thông giải chỉ đến với nhà Tiên tri. Cách duy nhất chúng ta từng đi ra khỏi mớ lộn xộn này là xin Chúa sai đến cho chúng ta nhà Tiên tri ấy, thật chính xác, cách duy nhất sẽ được thực hiện. Nó đã được tin, quan sát và ứng nghiệm. Lời không được viết bởi con người, nhưng Lời được viết bởi Đức Chúa Trời. Đó không phải là Quyển Sách của con người. Đó không phải là Sách của nhà thần học. Đó là Quyển Sách của Đức Chúa Trời, là Quyển Sách Tiên tri được viết bởi những nhà Tiên tri và được thông giải bởi những nhà Tiên tri. Kinh thánh chép, “Lời của Chúa đến với những nhà Tiên tri.” Đúng như vậy!

Điều đó đã được minh hoạ hay được phô diễn thật đẹp biết bao khi Chúa Jêsus đến trên đất, và Giăng là nhà Tiên tri của thời đó, ông nói tiên tri. Họ bảo, “Ồ, ông có ý nói rằng Đức Chúa Trời sắp phá đổ những hiệp hội lớn của chúng ta tại đây và tất cả những điều này? Sẽ có một lúc chúng ta không còn được thờ phượng trong những đền thờ của chúng ta nữa sao?” Ông nói, “Sẽ đến lúc khi Đức Chúa Trời muốn có một của lễ từ Chiên Con của Đức Chúa Trời, một Con Người.” Người đã nói điều đó, người biết Ngài khi Ngài đến. Người nói thật chắc chắn về Sứ điệp của người, người nói, “Ngài đang đứng ngay giữa vòng các ngươi bây giờ mà các ngươi không biết.”

Một ngày kia, khi Chúa Jêsus bước ra, Giăng ngước lên và thấy dấu hiệu đó trên Ngài, ông nói, “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi của thế gian đi.” Chính phút đó, Chúa Jêsus biết rằng Ngài đã được chứng thực trước dân sự. Bây giờ, Ngài là Lời, chúng ta có nghi ngờ điều đó không? Kinh thánh nói rằng Ngài là Lời, “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Lời là Đức Chúa Trời. Lời đã được làm nên xác thịt ngự giữa vòng chúng ta.” Đây là Lời trên đất (Hãy nhìn, một cách hoàn hảo.) đi vào ngay trong dòng nước đến với nhà Tiên tri.

Đúng vậy. Lời luôn đến với nhà Tiên tri của Ngài. Vậy, chúng ta không thể mong đợi Lời đến với những nhà thần học. Chúng ta không thể mong chờ Lời đến với những hệ phái. Lời phải đến qua ống dẫn của Đức Chúa Trời mà Ngài đã bảo trước cho chúng ta, đó là con đường duy nhất Lời sẽ đến. Lời sẽ bị căm ghét, khinh rẻ, khước từ. Khi Lời đến. Lời sẽ bị ném qua một bên và mọi thứ nhưng dầu sao đi nữa Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều đó. Lời trong Chúa Cứu Thế Jêsus đã bị khước từ, Lời trong Giăng đã bị khước từ, Lời trong Giê-rê-mi đã bị từ chối, trong Môi-se. Luôn luôn là cách đó. Nhưng Đức Chúa Trời hành động ngay trong cách mà Ngài Hứa Ngài sẽ thực hiện. Vâng, thưa quí vị. Ngài không bao giờ không thực hiện điều đó cùng một cách.

-----
Nhìn vào Kinh thánh, rồi anh em thấy chúng ta đang sống nơi nào, thời đại nào, vì anh em thấy những điều vĩ đại này được bày tỏ. Khi Đức Chúa Trời đã Hứa làm điều đó, Ngài luôn luôn thực hiện nó. Vào cuối mỗi thời đại khi Hội thánh sắp đến chỗ rẽ ngoặt, quay khỏi Lời, trở lại với tội lỗi và mang tính thế gian... Mang tính thế gian là tội lỗi. Kinh thánh chép, “Nếu các ngươi yêu thế gian và những điều của thế gian, thì tình yêu của Đức Chúa Trời không ở trong các ngươi.”

Đêm qua, tôi giảng về Của lễ được dâng lên: Chiên Con. Của lễ đó đã diễn ra 7 ngày, đại diện cho 7 Thời đại Hội thánh. Không có một chút men tìm thấy giữa dân sự, không men trong 7 ngày. Điều đó có nghĩa không có gì pha trộn với nó, nó luôn luôn là không men, chúng ta không muốn tín điều nào, men và các thứ pha trộn Lời. Chúng ta không cần thế gian pha trộn với chúng ta. Nó phải là Bánh Không men của Đức Chúa Trời (the unleavened Bread of God), Lời Chúa, Lời Đức Chúa Trời thuần khiết, “Người ta sẽ sống bởi mọi Lời Phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời.”

Các hệ thống hệ phái của chúng ta, các sự khác biệt, các thứ, đã đưa men, là điều này, điều kia, thế gian và kiểu cách, vào trong chúng ta. Ồ, nó thật nhiều đến nỗi hầu như là Hollywood ở mọi nơi. Cuối cùng, sẽ đến chỗ giống như nước Anh, một sự kêu gọi Bàn thờ (kêu gọi đến với Chúa, a altar call) sẽ bị hổ thẹn. Ồ. Như người anh em nói, “Làm thế nào anh em có thể có được cá trong thuyền?” Đúng thế. Chúng ta phải để Tin lành được rao giảng trong sự trọn vẹn của nó, với quyền phép của Đức Chúa Trời để chứng thực theo Lời Hứa của thời đại đó và chứng minh rằng nó hoàn toàn là ý chỉ của Chúa. Ngoài Điều Đó, anh em chỉ là một thuộc viên Giáo hội, cho dẫu anh em có cố gắng nhiều như thế nào, dù cố hầu việc Đức Chúa Trời cách nào. Anh chị em có thể đi đến một bữa tiệc thừa mứa, có thể rất trung tín với Hội thánh nhưng trừ phi mầm của Sự Sống Đời Đời đó được định trước ở trong anh em là con trai hay con gái của Đức Chúa Trời, anh em sẽ lớn lên là một điều gì đó bị biến dạng; Nhưng không bao giờ là con trai, con gái thực sự của Đức Chúa Trời.

-----
Hãy lưu ý, ngày nay chúng ta thấy nhiều người... Có nhiều người thật sự không thể tin Điều đó, ngay cả những người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi sẽ cho anh em thấy một điều làm anh em ngột thở. Phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh không có nghĩa là anh em đang đi vào, không chút nào, không có điều gì liên quan với linh hồn của anh em. Đó là phép Báp-tem. Hiểu không? Tại đây là linh hồn bên trong, ở trong đây, phải đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng rồi bên ngoài, anh em có 5 giác quan, 5 đường dẫn vào mối tiếp xúc của anh em với ngôi nhà trên đất của mình. Bên trong, anh em có một linh, tại đó, anh em có 5 đường dẫn ra: Lương tâm của anh em, tình yêu thương, đại loại như vậy, 5 đường dẫn ra đến linh đó. Hãy nhớ, trong linh đó, anh em có thể được báp-tem với Linh chân thật của Đức Chúa Trời mà vẫn bị hư mất. Đó chính là linh hồn sống; mà được định trước của Đức Chúa Trời (Remember, in that spirit you can be baptized with the genuine Spirit of God and still be lost. It's the soul that lives, that was ordained of God.) Chúa Jêsus há chẳng nói, “Nhiều người sẽ đến với Ta trong ngày đó, nói, 'Lạy Chúa, tôi há chẳng từng đuổi quỷ, thực hiện các công tác quyền năng sao, đã nói tiên tri, có những ân tứ vĩ đại của Đức Chúa Trời sao?'” Ngài Phán, “Hãy lui ra khỏi Ta, các ngươi những kẻ làm ác. Ta không hề biết các ngươi bao giờ. Nhiều kẻ sẽ đến vào ngày đó.”

Cai-phe há chẳng phải nói tiên tri sao? Ông ta là một quỷ. Chúng ta thấy ở đó... Những Thầy Tế lễ, những người vĩ đại, họ được cho là những nhà lãnh đạo vĩ đại trong thời của mình, với sự khiêm nhường và mọi điều khác nhưng đã không thấy Chính Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ trước họ. Cai-phe há chẳng phải nói tiên tri sao? Ông ta là một quỷ. Chúng ta thấy ở đó... Những Thầy Tế lễ, những người vĩ đại, họ được cho là những nhà lãnh đạo vĩ đại trong thời của mình, với sự khiêm nhường và mọi điều khác nhưng đã không thấy Chính Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ trước họ. Chúng ta có thể đơn cử một nhóm của họ mà tôi đã viết xuống đây. Thế còn Ba-laam thì sao? Ông ta... Anh em bảo, “Đức Chúa Trời thay đổi ý định (mind) của Ngài.” Ngài không thay đổi ý định của Ngài.

Khi Ba-la-am đi ra ngoài như một nhà Tiên tri, đi xuống đó, một Thầy giảng, một Giám mục, anh em muốn gọi ông là gì cũng được, ông là con người vĩ đại. Ông đã hỏi ý kiến Đức Chúa Trời về việc đi xuống đó rủa sả dân Y-sơ-ra-ên. Ngay từ đầu, ông đã không thích họ. Do đó, ông xin đi. Đức Chúa Trời Phán, “Đừng đi.” Sau đó, họ đã gởi một nhóm người cao trọng, có lẽ là những Giám mục hay Trưởng lão, hay điều gì đó xuống, có học thức nhiều hơn để thuyết phục ông. Ông đã đi trở lại cầu hỏi Chúa lần nữa. Anh em không phải cầu hỏi Chúa lần thứ 2. Khi Đức Chúa Trời nói điều thứ nhất, chính là điều đó. Anh em không phải đợi điều gì. Rê-bê-ca đã không đợi để có mạng lệnh thứ 2. Họ đã hỏi nàng, bảo, “Nàng có đi không?” “Hãy để cho nàng nói.” Nàng nói, “Tôi sẽ đi.” Nàng chắc chắn đã được hà hơi của Đức Chúa Trời. Nàng đã trở thành một trong những nữ hoàng trong Kinh thánh vì đã hành động trên nhịp đập của Linh Đức Chúa Trời, vận hành trên nàng để nhận lãnh những gì hoàn toàn là lẽ thật, và nàng đã tin điều đó.

Giờ đây, chúng ta thấy, Ba-la-am, dĩ nhiên, ông đã không thể thấy. Ông đi ra ngước nhìn dân sự, bảo, “Chờ một chút, nào. Chúng tôi là một dân vĩ đại tại đây, các anh chỉ là một nhóm bị tản lạc.” Anh em thấy không? “Tất cả chúng ta tin cùng một Đức Chúa Trời.” Đúng vậy. Tất cả họ tin cùng Đức Chúa Trời. Tất cả họ thờ phượng Đức Giê-hô-va. Hãy nhìn của lễ dâng của Ba-la-am: 7 Bàn thờ, con số hoàn hảo của Đức Chúa Trời, 7 Hội thánh (Hiểu không?), 7 dê đực, Phán về sự hiện đến của Đức Giê-hô-va. Về mặt cơ bản, ông cũng thật chính thống giống như Môi-se trước đó; Nhưng, anh em biết đấy, đó không phải một sự chứng thực Thiêng liêng. Trong đó, cả hai đều là Tiên tri.

Nhưng dưới ảnh hưởng chức vụ của Môi-se, đã có một Trụ Lửa siêu nhiên, một Quầng Sáng lơ lửng trên trại quân. Đó là một sự chữa lành Thiêng liêng bằng phép lạ; Có tiếng kêu vang của Vua trong trại quân, những dấu hiệu vĩ đại, sự chữa lành Thiêng liêng bằng phép lạ, các dấu kỳ và những điều đã được thực hiện ở giữa vòng họ. Đó là một dấu hiệu của Đức Chúa Trời hằng sống giữa vòng dân sự của Ngài. Về cơ bản, cả hai đều đúng. Ba-la-am cố gắng thuyết phục dân sự, mê hoặc họ vào đó. Khi nào? Ngay trước lúc họ đến được Đất Hứa. 1 hay 2 ngày nữa, họ sẽ ở trong Đất Hứa.

Đọc các tài khoản trong...
Các Biến Cố Hiện Đại Được Làm Rõ Bởi Lời Tiên Tri.


Mầu nhiệm Chúa Kitô.

Tiếng Anh Trang web bản tin.

Thuyền của Nô-ê.

Thiên Chúa và Khoa học. Khảo cổ học.

Sự sung sướng đang đến.

Giáo lớn của tin nhắn.

 

Tin tốt.
Chúa Giêsu đã chết
cho tội lỗi của bạn.

Nước Rửa Tội.

 
 

Vinh quang Shekinah
của Thiên Chúa.

Ngôi mộ trống
Ngài đã sống lại.

Đám mây siêu nhiên.

Cột lửa.

Thiên Chủ Đoàn lý giải.

Chữa lành thiêng liêng.

 

Bảy Thời Đại Hội Thánh.

Bảy Cái Ấn.
Hôn nhân và ly dị.
Người công giáo đi bộ loạt.

Tên của Thiên Chúa.

Cái chết.
Điều gì sau đó?

Kết thúc chuỗi
thời gian.

Loạt lời Hằng sống.

Loạt Giáng sinh.

Các tội nguyên tổ.
Nó là một quả táo?

Danh sách tin nhắn của chúng tôi.

Sô-đôm và Gô-mô-rơ.

   Kinh Thánh nói...

Ðời xưa, Ðức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách,

rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian;

Hê-bơ-rơ 1:1-2


Nhấp chuột vào một hình ảnh tải về file PDF hoặc hình ảnh kích thước đầy đủ.


Acts of the Prophet

(PDF Tiếng Anh)

Thưa quý vị, đây có
phải là dấu hiệu tận
thế không?

(PDF) - Mt Sunset.
Nơi đám mây xuất hiện.

Tiểu Sử Của Tôi.
William Branham.

(PDF)

Thiên Sứ Đã Đến Với
Tôi Như Thế Nào Và
Sự ủy Thác Của Ngài.

(PDF)


Trung tâm tin nhắn...Chọn ngôn ngữ của bạn và tin nhắn miễn phí tải về từ Anh Branham.