Gospodo, da li je ovo znak kraja?

<< претходно


  Ендтиме серија.

Anđele, grupu oblika piramide.


William Branham.

Прочитај пуни рачун у...
Gospodo, da li je ovo znak kraja?

Apokalipsa 10:7,
7 Nego će se u dane glasa sedmoga anđela, kad on bude zatrubio, dovršiti tajna Božija kao što je objavio svojim slugama prorocima.

Dakle, tokom celog mog životnog puta događale su se stvari koje ja nisam mogao razumeti. I jedna od stvari koju nisam mogao razumeti je bila, kada sam bio mali dečak a te vizije bi mi se javljale. Video bih ih i govorio mojim roditeljima o stvarima koje će se dogoditi. A oni su mislili da sam samo nervozan. Ali čudna stvar je bila, da se to događalo baš na način kao što je To reklo. Kažete: “Je li to bilo pre tvoga obraćenja?” Da. “Darovi i pozivi su bez pokajanja,” rekla je Biblija. Vi ste rođeni na ovaj svet radi neke svrhe. Vi niste... Vaše pokajanje ne donosi darove; oni su predodređeni za vas. Dakle, na mom životnom putu... Kada sam bio mali dečak moja čežnja je bila... Bio nezadovoljan u zemlji u kojoj sam živeo. Čeznuo sam na neki način ići na zapad.

-----
Moralo da je bilo oko deset sati ujutru kada je moja žena pokušala da uđe u sobu. A desilo se da sam ja imao viziju tog jutra, i nekako sam... Dakle imajte na umu, da to nije bio san. Postoji razlika između snova i vizija. Snovi su kada spavate; a vizije su kada vi ne spavate. Vi ste rođeni na taj način. Prosečno ljudsko biće, kada sanja, to je u njegovoj podsvesti. A njegova podsvest je daleko od njega. Čula su mu aktivna sve dotle dok je on u prvoj svesti. U ovoj svesnosti, vi-vi ste normalni; vidite, imate ukus, dodir, miris, sluh. Ali kada ste vi u podsvesti, kada spavate, vi niti vidite, niti pipate, niti kušate, niti možete mirisati, a niti čuti. Ali, postoji nešto kada vi sanjate da vas povrati nazad u ovu svest. To je pamćenje tako da se sećate nečega što ste sanjali pre mnogo godina. Jedno prosečno ljudsko biće je takvo. Ali kada Bog predodredi nešto, ova podsvest nije udaljena odavde od videoca, već su obe svesti upravo zajedno. Videoc u viziji ne spava, on je i dalje u vezi sa svojim čulima, a gleda u to.

-----
Dakle, u ovoj viziji, ili dok sam još govorio, pogledao sam i video sam čudnu stvar. Dakle, izgledalo je kao da je moj mali sin Josip bio pored mene. Ja sam mu govorio. Dakle, ako budete pažljivo pratili viziju, videćete zašto je Josip stajao tamo. Pogledao sam a tamo je bio veliki grm. A na tom grmu bilo je jato ptica poređane na određeni način, malene sitne ptice, oko dva centimetra duge i oko dva centimetra visoke i bile su malo starije. Njihovo malo perje im je visilo dole. Tamo ih je bilo dve ili tri na vrhu grane, šest ili osam na sledećoj grani i petnaest do dvadeset na sledećoj grani i idući prema dole oformile su oblik piramide. A ti mali prijatelji, mali glasnici... I oni su stvarno bili prilično izmoreni. A oni su gledali prema istoku a ja sam bio u Tusconu, Arizoni, u viziji. Zato je to došlo sa takvom svrhom da On nije želeo da ja propustim videti gde sam, a ja sam skidao pesak sa sebe u pustinji. Rekao sam: “Dakle, znam da je ovo vizija i znam da sam u Tusconu. Isto tako znam da ove male ptice nešto predstavljaju.” A one su gledale prema istoku. A odjednom, one su bile podstaknute da polete i uputile su se prema istoku.

I čim su otišle, jedno jato većih ptica je došlo. Ove su izgledale kao golubovi, imale su oštra tufnasta krila, bile su onako sive boje, malo svetlije boje nego što su bili ovi prethodni mali glasnici. I one su odlazile prema istoku brzo. I čim su one iščezle iz moga vidokruga, ponovo sam se okrenuo prema zapadu i tamo se to dogodilo. Tu je bio udarprasak koji je ustvari potresao celu zemlju. Dakle, nemojte ovo propustiti. A vi što slušate kasete, postarajte se da ovo razumete na ispravan način. Prvo jedan prasak! Pomislio sam da je to zvučalo kao probijanje zvučnog zida, ili kako god to nazivate kada avion probije zvučni zid a zvuk se vrati nazad na zemlju: to upravo je sve potreslo kao grmljavina. Tako, to je mogao biti velik udar groma kao munja. Nisam video sevanje. Samo sam čuo snažan prasak koji je otišao napred tako odzvanjajući i kao da je bio južno od mene, tamo u pravcu Meksika.

Ali to je potreslo zemlju i kada se to dogodilo, i dalje sam gledao prema zapadu. I skroz tamo iz večnosti video sam jato nečega što dolazi. Izgledalo je kao da bi to mogle biti neke male tačkice. Tamo nije moglo biti manje od pet, a niti je moglo biti više od sedam. No oni su bili u obliku piramide, kao što su dolazili i ovi glasnici. I kada se to dogodilo, sila Svemogućega Boga podigla me je da ih sretnem. Ja to mogu videti. Ja... To me nikada nije napustilo. Prošlo je osam dana, a ja to još uvek ne mogu zaboraviti. Nikada me ništa nije tako potreslo kao to. Reći će vam to i moja porodica.

Mogao sam videti te Anđele, ta povijena krila kako se kreću brže od zvuka. Oni su došli iz Večnosti poput bljeska u treptaju oka, brže čak nego što bi zatvorili oko, upravo u treptaju. Oni su bili tamo. Nisam mogao pratiti vreme. Nisam imao vremena ništa više nego samo da pogledam. Moćni, veliki silni Anđeli, beli kao sneg, sa krilima uz glavu, i bili su “fiju-fijuuu,” [Brat Branham ilustruje - Urednik.] i kada se to desilo, bio sam podignut u ovu grupu oblika piramide. Pomislio sam: “A sada, to je to.” Postao sam sav ukočen, i rekao sam: “Moj Bože. To znači da će se desiti jedan udar koji će me ubiti. Sada sam na kraju svoga puta. Ne smem to reći mojima kada se ova vizija okonča. Ne želim da oni znaju o ovome, ali Nebeski Otac mi daje do znanja da je moje vreme isteklo. Neću to reći svojoj porodici jer bi se oni brinuli za mene, zato što je On odlučio da idem, a ovi Anđeli su došli po me, a ja ću uskoro biti ubijen u nekoj vrsti eksplozije.” Tada je to došlo k meni dok sam bio u toj grupi: “Ne to nije to. Da te je to htelo ubiti to bi ubilo i Josipa, a ja sam mogao čuti Josipa kako me zove.” A tada sam se okrenuo ponovo i pomislio: “Gospode Bože, šta znači ova vizija?” Čudio sam se, i tada mi je to došlo, ne kao glas, upravo mi je samo došlo. Ooo, pa to je Anđeo Gospodnji koji dolazi da mi da novi zadatak. A kada sam to pomislio, podigao sam svoje ruke govoreći: “O, Gospode Isuse, šta Ti želiš da ja uradim?” I vizija me je napustila. I oko sat vremena nisam mogao ništa osetiti na dodir.

Dakle, vi ljudi znate šta su blagoslovi Gospodnji. Ali Sila Gospodnja je drugačija. Sila Gospodnja u takvim stvarima, osetio sam je mnogo puta ranije u vizijama, ali je nikada nisam osetio na takav način. To je osećaj poput strahopoštovanja. Bio sam toliko uplašen da sam se skoro paralizovao u prisutnosti tih Bića. Govorim istinu. Kao što je Pavle rekao: “Ja ne lažem.” Da li ste me ikada uhvatili da sam rekao nešto pogrešno u vezi ovakvih stvari? Nešto je određeno da se dogodi. A onda nakon izvesnog vremena rekao sam: “Gospode Isuse, ako ću ja biti ubijen, dozvoli mi da znam tako da ne bih rekao ništa mojima u vezi ovog; ali ako je to nešto drugo, dozvoli mi da to znam.” Nije bilo nikakvog odgovora. Nakon toga Duh me je napustio na oko pola sata, pretpostavljam ili možda čak više i rekao sam: “Gospode, ako je to da ću biti ubijen i da si Ti završio sa mnom na zemlji, i da ću biti uzet kući sada; pa ako je to to, onda u redu. To je u redu.” Tako da sam rekao: “Ako je to to, dozvoli mi da znam. Pošalji Svoju silu ponovo na mene. Onda neću ništa reći mojima, ili bilo kome u vezi toga, jer si Ti odredio da me odvedeš.” I ja... Ništa se nije dogodilo. Čekao sam izvesno vreme. Onda sam rekao: “Gospode Isuse, ako to nije značilo to, i ako to znači da Ti imaš nešto za mene da učinim pa će mi to kasnije biti otkriveno, onda pošalji Tvoju Silu radi toga. I to me je skoro izbacilo iz sobe.

Našao sam se negde preko u uglu. Mogao sam čuti svoju ženu tamo kako pokušava da otvori vrata. Vrata spavaće sobe su bila zaključana. A ja sam imao otvorenu Bibliju i čitao sam... Ne znam, ali mislim da su to bili Rimljani 9.-ta glava, poslednji stih: “Evo postavljam na Sion kamen spoticanja i stenu sablazni, i ko u njega veruje neće se postideti.” Pomislio sam: “Čudno je da sam to čitao.” (Duh me je još pripremao u sobi.) Zatvorio sam Bibliju i stajao sam tamo. Otišao sam preko do prozora (Bilo je oko deset sati po danu, ili malo više.) i podigao sam ruke govoreći: “Gospode Bože, ja ne razumem. Za mene je ovo jedan čudan dan. I ja sam skoro izvan sebe.” I rekao samo: “Gospode šta to znači? Dozvoli mi da to ponovo pročitam ako je to od Tebe.” Dakle, ovo zvuči naivno! Podigao sam Bibliju i otvorio je. I tamo je to bilo ponovo na istom mestu: Pavle, govoreći Jevrejima koji su pokušali da - govorio je Rimljanima da su Jevreji pokušali primiti to delima, ali to je kroz veru da mi to verujemo.

-----
Ja verujem da je sedmi anđeo iz Otkrivenja 10, glasnik sedmog crkvenog doba iz Otkrivenja 3:l4. Upamtite... Dakle, dozvolite mi da čitam... gledajte... gde ja mogu čitati... Dakle, ovo je taj sedmi anđeo. Nego će se u dane glasa sedmoga anđela...(sedmi stih)... kad on bude zatrubio, dovršiti tajna Božija kao što je objavio svojim slugama prorocima. Zapazite, ovo je bio jedan anđeo; i to je anđeo sedmog crkvenog doba. Našli smo... Ako želite videti ko je-gde je taj anđeo, Otkrivenje 3:14, to je anđeo Laodikejske crkve.

-----
Uočite, sedmi anđeo mora potresti bogatu Laodikejsku crkvu: “Bogat sam, nagomilao sam bogatstvo; ništa mi ne treba.” A On kaže: “Ti si siromašan, nesretan, bedan, slep i go, a da to ne znaš.” To je Njegova poruka. Ooo Bože, pošalji nam neustrašivog proroka sa TAKO KAŽE GOSPOD, da se potvrđena Reč Božija pokrene kroz njega i dokaže da je on poslan od Boga. A kada on dođe, potrešće ovo doba. Sigurno hoće. On će postaviti tu Laodikejsku crkvu nasuprot njemu. Sigurno hoće. Oni su to učinili u svakom dobu. To se neće promeniti ni u ovom dobu. To mora biti isto tako.

Прочитај пуни рачун у...
Gospodo, da li je ovo znak kraja?


Цлицк на имиџ да преузмете пуну величину сликом или ПДФ.


Акти оф је пророк.

(ПДФs)
 

Gospodo, da li je
ovo znak kraja?

(ПДФ) - Mt Sunset.
Gde je oblak pojavio.

Chapter 14
- Sabino Canyon

(ПДФ Енглески)

Chapter 11
- The Cloud

(ПДФ Енглески)

MOJA ŽIVOTNA
PRIČA
W. Branham.
(ПДФ)

KAKO MI SE JAVIO
ANĐEO...
(ПДФ)

Мистерија о Христа.

Енглески невслеттер сајт.

Књига Откривења.

 

Бог и наука.
- Аркеолоји.

Тхе Раптуре ис цоминг.

Главни учење на поруку.

Добра је вест.
Исус је умро за твоје грехе.

Крштења водом.

 
 

Шекина глори оф Богу.

Је гроб је празна
Он је жив.

Натприродно облак.

Cтране Ватрени Стуб.

Су претходнице.

Нојева барка.

Седам Црквених доба.

У Седам Печата.

Божић серију.

Живи Реч Cерије.

Ендтиме серија.

Бог има лично име.
Које је име Бога?

Акти оф је пророк.

Oбјаснио је Божанство.

Тхе Оригинал Син.
Је ли било ан аппле?

Библијски геолошки.

Митологија.

Кристијан хода серије.

Бог и историја серије
Индек - Данило.

То Жена Језебел.

Наше доба Лаодикија.

Hrist Izvan Crkve.

 

Доктрина на Ницолаитанс.

Смрт. Шта онда?

Тајна Вавилон.

Бог и наука.
Микробиологија.

Бог и наука.
Космологија.

Бог и наука.
Мит диносауруса.

Пророк је виндицатион.
Brak i razvod.
Бог и наука.
- Еволуција.

Божанско исцељење.

Археологија.
Содом и Гомора.

Армагедон.

Земљотрес пресуда.

Наш млади
Сунчев систем.

Vizija Sa Patmosa.

 

Наша порука листинг.

Доказ о Нојевог потопа.

   Писмо каже...

И тада ће се показати знак Сина човечијег на небу; и тада ће проплакати сва племена на земљи; и угледаће Сина човечијег где иде на облацима небеским са силом и славом великом.

Mateju 24:30Порука Хуб... Одаберите језик и преузимање бесплатне поруке из брат Бранхам.