Крштења водом.

<< претходно

следећи >>

  Кристијан хода серије.

To je put, idite njim.

Isaija 55:6-7,
Tražite Gospoda, dok se može naći; prizivajte Ga, dokle je blizu. Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje; i neka se vrati ka Gospodu, i smilovaću se na nj, i k Bogu našem, jer prašta mnogo.

Зато што смо сви грешници.

Rimljanima 3:23,
Jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božiju,

Rimljanima 3:10,
Kao što stoji napisano: Ni jednog nema pravednog;

Сви се морамо покајати.

Luki 13:3
Ne, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti.

Dela apostolska 3:19,
Pokajte se dakle, i obratite se da se očistite od greha svojih, da dodju vremena odmaranja od lica Gospodnjeg,

Чак и цркве се морају покајати.

Apokalipsa 2:1,5,
Andjelu efeske crkve napiši:...
Opomeni se dakle otkuda si spao, i pokaj se, i prva dela čini; ako li ne, doći ću ti skoro, i dignuću svećnjak tvoj s mesta njegovog, ako se ne pokaješ.

Apokalipsa 3:19,
Ja koje god ljubim one i karam i poučavam; postaraj se dakle, i pokaj se.

Морамо бити крштени.

Marku 16:16,
Koji uzveruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne veruje osudiće se.

1 Petrova 3:21,
Za spomen toga i nas sad spasava krštenje, ali ne pranje telesne nečistote, nego obećanje dobre savesti Bogu vaskrsenjem Isusa Hrista.

Кроз потапањем у воду.

Jovanu 3:23,
A Jovan krštavaše u Enonu blizu Salima, jer onde beše mnogo vode; i dolažahu te ih krštavaše.

Dela apostolska 8:36-39,
Kako idjahu putem dodjoše na nekakvu vodu; i reče uškopljenik: Evo vode, šta brani meni da se krstim? A Filip mu reče: Ako veruješ od svega srca svog, možeš. A on odgovarajući reče: Verujem da je Isus Hristos Sin Božji. I zapovedi da stanu kola, i sidjoše oba na vodu, i Filip i uškopljenik, i krsti ga. A kad izidjoše iz vode, Duh Sveti pade na uškopljenika, a andjeo Gospodnji uze Filipa, i više ga ne vide uškopljenik; nego otide putem svojim radujući se.

Према апостоличком образцу.

1 Samuelova 15:22,
...Gle, poslušnost je bolja od žrtve i pokornost od pretiline ovnujske.

Luki 24:45-49,
Tada im otvori um da razumeju pismo. I reče im: Tako je pisano, i tako je trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treći dan; I da se propoveda pokajanje u ime Njegovo i oproštenje greha po svim narodima počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome. I gle, ja ću poslati obećanje Oca svog na vas; a vi sedite u gradu jerusalimskom dok se ne obučete u silu s visine.

Dela apostolska 2:36-39,
Tvrdo dakle neka zna sav dom Izrailjev da je i Gospodom i Hristom Bog učinio ovog Isusa koga vi raspeste. A kad čuše, ražali im se u srcu, i rekoše Petru i ostalim apostolima: Šta ćemo činiti, ljudi braćo? A Petar im reče: Pokajte se, i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje greha; i primićete dar Svetog Duha; Jer je za vas obećanje i za decu vašu, i za sve daleke koje će god dozvati Gospod Bog naš.

Они који нису крштени у истинском имену
командовао треба поново крсти.

Dela apostolska 8:14-17,
A kad čuše apostoli koji behu u Jerusalimu da Samarija primi reč Božju, poslaše k njima Petra i Jovana. Koji sišavši pomoliše se Bogu za njih da prime Duha Svetog; Jer još ni na jednog ne beše došao, nego behu samo kršteni u ime Gospoda Isusa. Tada apostoli metnuše ruke na njih, i oni primiše Duha Svetog.

Dela apostolska 19:1-6,
Dogodi se pak, kad beše Apolos u Korintu, da Pavle prolažaše gornje zemlje, i dodje u Efes, i našavši neke učenike Reče im: Jeste li primili Duha Svetog kad ste verovali? A oni mu rekoše: Nismo ni čuli da ima Duh Sveti. A on im reče: Na šta se dakle krstiste? A oni rekoše: Na krštenje Jovanovo. A Pavle reče: Jovan krsti krštenjem pokajanja, govoreći narodu da veruju Onog koji će za njim doći, to jest, Hrista Isusa. A kad to čuše, krstiše se u ime Gospoda Isusa. A kad Pavle metnu ruke na njih, sidje Duh Sveti na njih, i govoraše jezike i proricahu.

Dela apostolska 10:48,
I zapovedi im da se krste u ime Isusa Hrista...

Којој деноминацији треба да се придружим?
Ниједна. - служи Исусу Христу.

Jovanu 3:3,
Odgovori Isus i reče mu: Zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti carstvo Božije.

Galaćanima 1:8,
Ali ako i mi, ili andjeo s neba javi vam jevandjelje drugačije nego što vam javismo, proklet da bude!

Чак и пророк не сме да се не слажу са Писмом.

1 Korinćanima 14:37,
Ako ko misli da je prorok ili duhovan, neka razume šta vam pišem, jer su Gospodnje zapovesti.

Морамо примити Светога Духа.

Dela apostolska 1:4-5,
I sabravši ih zapovedi im da ne idu iz Jerusalima, nego da čekaju obećanje Očevo, koje čuste, reče, od mene; Jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom Svetim ne dugo posle ovih dana.

Dela apostolska 5:32,
I mi smo Njegovi svedoci ovih reči i Duh Sveti kog Bog dade onima koji se Njemu pokoravaju.

Jovanu 16:7-14,
Nego vam ja istinu govorim: bolje je za vas da ja idem; jer ako ja ne idem, utešitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću Ga k vama. I kad On dodje pokaraće svet za greh, i za pravdu, i za sud; Za greh, dakle, što ne veruju mene; A za pravdu što idem k Ocu svom; i više me nećete videti; A za sud što je knez ovog sveta osudjen. Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne možete nositi. A kad dodje On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti šta čuje, i javiće vam šta će biti unapred. On će me proslaviti, jer će od mog uzeti, i javiće vam:

Dela apostolska 1:8,
Nego ćete primiti silu kad sidje Duh Sveti na vas; i bićete mi svedoci u Jerusalimu i po svoj Judeji i Samariji i tja do kraja zemlje.

Rimljanima 8:9-11,
A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji u vama živi. A ako ko nema Duh Hristov, on nije Njegov. A ako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo greha radi a duh živ pravde radi. A ako li živi u vama Duh Onog koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, Onaj koji je podigao Hrista iz mrtvih oživeće i vaša smrtna telesa Duhom svojim koji živi u vama.

Dela apostolska 10:44-48,
A dok još Petar govoraše ove reči, sidje Duh Sveti na sve koji slušahu reč. I udiviše se verni iz obrezanja koji behu došli s Petrom, videći da se i na neznabošce izli dar Duha Svetog. Jer ih slušahu gde govorahu jezike, i veličahu Boga. Tada odgovori Petar: Eda može ko vodu zabraniti da se ne krste oni koji primiše Duha Svetog kao i mi? I zapovedi im da se krste u ime Isusa Hrista. Tada ga moliše da ostane kod njih nekoliko dana.

Морамо ходати у свјетлу Речи.

1 Jovanova 1:5-7,
I ovo je obećanje koje čusmo od Njega i javljamo vama, da je Bog videlo, i tame u Njemu nema nikakve. Ako kažemo da imamo zajednicu s Njim a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine. Ako li u videlu hodimo, kao što je On sam u videlu, imamo zajednicu jedan s drugim, i krv Isusa Hrista, Sina Njegovog, očišćava nas od svakog greha.

Pripravi se, da sretneš Boga svog... Amos 4:12

Из тракта... To je put, idite njim.
од стране S.E. Johnson.


   Писмо каже...

Јер нема другог имена под небом даног људима којим би се ми могли спасти.

Dela apostolska 4:12Порука Хуб... Одаберите језик и преузимање бесплатне поруке из брат Бранхам.


Мистерија о Христа.

Енглески невслеттер сајт.

Књига Откривења.

 

Бог и наука.
- Аркеолоји.

Тхе Раптуре ис цоминг.

Главни учење на поруку.

Добра је вест.
Исус је умро за твоје грехе.

Крштења водом.

 
 

Шекина глори оф Богу.

Је гроб је празна
Он је жив.

Натприродно облак.

Cтране Ватрени Стуб.

Су претходнице.

Нојева барка.

Седам Црквених доба.

У Седам Печата.

Божић серију.

Живи Реч Cерије.

Ендтиме серија.

Бог има лично име.
Које је име Бога?

Акти оф је пророк.

Oбјаснио је Божанство.

Тхе Оригинал Син.
Је ли било ан аппле?

Библијски геолошки.

Митологија.

Кристијан хода серије.

Бог и историја серије
Индек - Данило.

То Жена Језебел.

Наше доба Лаодикија.

Hrist Izvan Crkve.

 

Доктрина на Ницолаитанс.

Смрт. Шта онда?

Тајна Вавилон.

Бог и наука.
Микробиологија.

Бог и наука.
Космологија.

Бог и наука.
Мит диносауруса.

Пророк је виндицатион.
Brak i razvod.
Бог и наука.
- Еволуција.

Божанско исцељење.

Археологија.
Содом и Гомора.

Армагедон.

Земљотрес пресуда.

Наш млади
Сунчев систем.

Vizija Sa Patmosa.

 

Наша порука листинг.

Доказ о Нојевог потопа.

Цлицк на имиџ да преузмете пуну величину сликом или ПДФ.


Acts of the Prophet

(PDF Енглески)

Chapter 8
Angel Appears

(PDF Енглески)

Пре...

После...

MOJA ŽIVOTNA
PRIČA W. Branham.

(PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Енглески)