Trzecie Pociągnięcie.


  Co to jest Trzecie Pociągnięcie?

Co to jest Trzecie Pociągnięcie?

W 1956 roku Brata Branham opisał wizję, miał, gdzie Anioł Pański pokazywał mu, jak łowić ryby. To reprezentowało trzy fazy jego posługi - nazwał je „Pociągnięcie”, tak jak robiłbyś to podczas łowienia. Pierwsze pociągnięcie było znakiem w jego dłoni, wzorzec „wypukłości” wskazywał na chorobę danej osoby. Drugim pociągnięcie było odkrycie tajemnic serca. To nigdy nie była błędna. Trzecie pociągnięcie (które łapie dużą rybę), jest otwarcie Słowa, siedem pieczęci, i ujawniania tajemnic, stracił od pierwszego wieku.

Zawarliśmy tekst wizji  mówi, a także odnośnik do pełnej wiadomości.

Zobacz też (PDF Angielski)
The Acts of the Prophet -Chapter 9


  Studium Biblii.

Nasz udział w wizji.

Interesujący jest konto w Piśmie w 1 Królów 19:15-16 gdzie Pan mówi do Eliasza i daje mu trzy rzeczy do zrobienia. Oni są...

1. Namaść Hazaela na króla nad Syrią.
2. Namaść Jehu na króla nad Izraelem.
3. Namaść Elizeusza na proroka Bożego.

W wersetach 19–21 tego rozdziału widzimy Eliasza namaszczającego Elizeusza. Następnie w 2 Królach 2 widzimy „śmierć” (łapanie precz) Eliasza. Wygląda na to, że Eliasz nie zrobił dwóch pozostałych rzeczy.

W 2 Królach 8 widzimy, że Elizeusz namaszcza Hazaela na króla nad Syrią. W 2 Królach 9 Elizeusz nazywa jedno z dzieci proroków - i każe mu iść i namaścić Jehu na króla nad Izraelem.

Tajemnica jest to, że Bóg dał polecenia do Eliasza ale zostały one przeprowadzone przez Eliasza, Elizeusz, i wierzącego. Ale Bóg przypisuje te rzeczy duchowi Eliasza.

W ten sam sposób Eliasz naszego dnia powiedziano rzeczy i wydaje się, że nie zostały spełnione, i opuścił scenę, ale duch Eliasza w wierzących jest w stanie wypełnić i urzeczywistnić „Słowo Pana”.

Dzięki Pastora A. Rüegg, Tauranga,NZ.
w tym pouczającą sekcji.


  Trzecie Pociągnięcie Wizja.

Trzecie Pociągnięcie Wizja.

51 Teraz zapiszcie to sobie. Patrzcie jak to się wypełnia. Widzicie? Kiedy zacząłem się schylać, znowu się przeniosłem. Kiedy doszedłem do siebie, stałem na brzegu pięknego jeziora, podobnie jak wasze jezioro w lecie, kiedy jest pięknie i zielono. I wokoło jeziora stali wędkarze, i łowili ryby, ale łapali tylko małe ryby. A kiedy spojrzałem na jezioro i zobaczyłem te piękne tęczowe pstrągi, powiedziałem: „Wiem, że to jest wizja, ale nie rozumiem tych pstrągów”. Powiedziałem: „Wiesz, głęboko w sercu wierzę, że jestem w stanie je złapać”. Więc wziąłem ten sznurek, tylko zamiast sznurka to była wędka; i właśnie wtedy, Ten za mną powiedział: „Teraz nauczę cię łowić, jak złapać tamte ryby”.

52 On wziął... Powiedział: „Nałóż przynętę” i nałożyłem przynętę. Powiedział: „Teraz zarzuć tam daleko (Słuchajcie uważnie) - tam daleko na głębinę”. On powiedział: „Kiedy to zrobisz, pozwól przynęcie najpierw wpaść głęboko”, potem powiedział: „Ciągnij powoli”. To jest prawdziwa technika wędkarza. Więc ja... On powiedział „Kiedy to zrobisz, poczujesz malutkie skubnięcia, ale nie mów nikomu co robisz. Zatrzymaj to dla siebie”. Później powiedział: „Kiedy poczujesz kolejne skubnięcia, pociągnij troszeczkę, tylko troszeczkę, ale nie za mocno”. Powiedział: „To odciągnie to od tych małych rybek, one się rozejdą i przyciągnie to uwagę dużych ryb, i one to złapią”. I powiedział: „W ten sposób je złapiesz”. Powiedział: „A kiedy ugryzą po raz trzeci, wtedy przygotuj się na wyciąganie”. Ja powiedziałem: „Rozumiem”. On powiedział: „Ale bądź spokojny. Nie mów nikomu. Zachowaj spokój”. Ja powiedziałem: „W porządku”.

53 Miałem przynętę w swojej dłoni i ci wszyscy wędkarze okazali się być kaznodziejami, i podeszli do mnie mówiąc: „Bracie Branham, wiemy, że umiesz łapać ryby”. Oczywiście to sprawiło, że poczułem się bardzo dobrze; powiedziałem: „O tak, jestem rybakiem; umiem łowić ryby”. A On powiedział... Powiedziałem: „To się robi w ten sposób”. Powiedziałem: „Zarzucasz daleko” i wyszedłem, i zarzuciłem na głęboką wodę, i powiedziałem: „Teraz bracie, te małe rybki są w porządku, ale my chcemy te duże ryby”. Powiedziałem: „Widzicie, kiedy to opada... O widzicie, tam to jest, właśnie tam, gdzie powinno być. Teraz patrzcie tam... Widzicie to... Te małe rybki”. Powiedziałem: „Widzicie, znowu się ustawia, teraz potrącę to trochę”. I kiedy to zrobiłem, wyciągnąłem całą przynętę z wody. I złapałem rybkę, ale zastanawiałem się, w jaki sposób ona w ogóle połknęła tę przynętę, ponieważ to wyglądało, jakby cała skóra była naciągnięta na przynętę, ona była mniej więcej tego samego rozmiaru co przynęta. Pomyślałem sobie: „Ojej”.

54 I właśnie wtedy, Ten, Który mówił za mną, stanął przede mną. To był On, Anioł Pański. Miał założone ręce. Popatrzył na mnie i powiedział: „Dokładnie to, czego kazałem ci nie robić”. A ja powiedziałem: „Tak, dokładnie tak”. On powiedział: „Widzisz, pierwsze pociągnięcie było kiedy kładłeś ręce na ludzi, aby im powiedzieć jaki mieli problem”. Powiedział: „Drugie pociągnięcie, kiedy znałeś sekrety ich serca, jak ci powiedziałem”. Również powiedział: „Zamiast zatrzymać do dla siebie, próbowałeś wytłumaczyć to ludziom, a jak możesz to wytłumaczyć? I spowodowałeś, że wystąpiło wiele cielesnych podrabiaczy, i popatrz co zrobiłeś”. Ja powiedziałem: „Panie, przepraszam”. I powiedziałem: „Och, tak bardzo przepraszam. Nie wiem co zrobić”.

55 Ciągnąłem tą linkę, o tak, próbowałem wyprostować tą linkę; On popatrzył na mnie; powiedział: „Teraz, w dzisiejszych czasach nie poplącz linki”. Pomyślałem: „Może On pozwoli mi spróbować jeszcze raz”. I byłem... Powiedziałem: „Będę ostrożny”, wciągałem linkę i widziałem, że wszystko było w porządku; i potem On powiedział, że... poczułem, że wstępuję wyżej, dużo wyżej. Kiedy mnie postawiono, stałem w górze pod wielkim namiotem; nigdy nie widziałem takiego namiotu. Wyglądało na to, że właśnie zrobiłem wezwanie do ołtarza, w dole przy ołtarzu; i kiedy tam byłem, popatrzyłem wokoło, i zobaczyłem setki ludzi stojących wokół ołtarza, płaczących, ponieważ właśnie przyjęli Pana Jezusa. Oni po prostu głośno płakali. I powiedziałem: „Och, właśnie tak powinno być”, właśnie tak.

56 I bardzo miły dżentelmen wszedł na platformę i powiedział „Podczas gdy brat Branham odpoczywa przez chwilę”, powiedział „ustawimy kolejkę modlitwy”. Później powiedział: „Wszyscy z kartą modlitwy z pewnym numerem, proszę, stańcie tu po prawej”. Cóż, zauważyłem tę kolejkę modlitwy, wydawało się, że szła dookoła namiotu i w dół ulicy, taka długa kolejka. I popatrzyłem w bok (wtedy to było w moje lewo, a byłoby w prawo, gdybym stał na platformie, w tą stronę), był tam rozciągnięty kawałek płótna, a za tym płótnem był mały, kwadratowy budynek, około cztery metry na cztery metry, czy coś takiego. Cóż, stałem i patrzyłem na to.

57 I widziałem jak wnoszą tam kobietę na noszach, i była tam kobieta, która zapisała jej imię, i wszystko na kartce papieru. A później ktoś przyszedł, zabrał ją do środka. Przyszedł następny mężczyzna o kulach. I zobaczyłem jak wchodzi do tego małego budynku, a na zewnątrz ta kobieta wyszła krzycząc na cały głos, popychając nosze. A po drugiej stronie stała inna kobieta, miała ciemne włosy i powiedziała: „Co się stało?” Powiedziała: „Nie wiem”. Powiedziała: „Nie jestem w stanie powiedzieć co się stało”. Powiedziała: „Byłam sparaliżowana przez dwadzieścia lat i popatrz, czuję się tak, jakbym nigdy nie była chora”. I właśnie wtedy ten mężczyzna wyszedł skacząc i podskakując z kulami w ręku. A ja na to patrzyłem.

58 I właśnie wtedy... Teraz będzie coś. Przyjrzyjcie się uważnie. Jest różnica pomiędzy Aniołem Pańskim i tym Światłem, ponieważ usłyszałem, że coś się porusza, tak jak wtedy, kiedy przychodzi tu na platformę, brzmi coś jak - [brat Branham wydaje dźwięk „whew” - Ed.] tak jakby ogień wirował wokół - liżące płomienie. To odeszło ode mnie i przeszło tam nad publicznością, i zatrzymało się nad tym małym budynkiem, i spoczęło na nim. I kiedy to się stało, On, który stał obok mnie, za mną, ten sam głos, głos Anioła powiedział: „Tam się z tobą spotkam i to będzie trzecie pociągnięcie, ale nikt o tym nie będzie wiedział”. Ja powiedziałem: „Ja nie rozumiem dlaczego tam. Dlaczego tam?” On powiedział: „To nie będzie publiczne przedstawienie tym razem”. I ja powiedziałem: „Nie rozumiem tego wchodzenia do szafy w ten sposób”. On powiedział: „Czyż nasz Pan nie powiedział: 'A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż lubią modlić się, aby pokazać się ludziom, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie?'” To jest zawsze idealne ze Słowem; za każdym razem tak jest. Wtedy powiedziałem: „Rozumiem”. Wtedy On zabrał mnie do tego pokoju i powiedział mi, co zrobić za trzecim razem. Teraz moi przyjaciele Chrześcijanie, to będzie - kiedy odejdę z tego świata, to będzie w mojej piersi. Kiedy ja... Ale zapamiętajcie moje słowa, co się stanie kiedy...

Z... 56-0408A Czym jest wizja?


Kliknij na obrazek, aby pobrać pełną obrazek Rozmiar lub PDF.


Chapter 15
The Tent Vision

(PDF Angielski)

Mój życiorys
(William Branham).

(PDF)

Strona góry i
rosebush w śniegu,
w Chinach.

Postawa doskonałego
męża
(PDF)

W 3 Realms człowieka.

Siedem Wymiarów.

Dzieje Proroka.

(PDFs)
 

Rozdział 9
Trzecie Pociągnięcie.

(PDF)

Misterium Chrystusa.

Angielski Witryny Biuletynu.

Księga Apokalipsy.

 

Bóg i Nauka.
+ Archeologia.

Zachwycenie nadchodzi.

Główne nauczanie wiadomość.

Nadprzyrodzony Chmura.

Słupie ognia.

 

Dobre wieści.
Jezus umarł za twoje grzechy.

Chrzest wodny.

 
 

Grobowiec jest pusty.
On Zmartwychwstał.

Szekina Chwała Boga.

 

Się prekursorem.

Bóg jest Światło.

Dzieje Proroka serii.

Wyjaśnione Bóstwo

Siedem epok Kościoła.

Siedem Pieczęci.

Seria Boga i historia. Indeks - Daniela.

Seria chód chrześcijański.

Imię Boga.

Żyjące Słowo Seria.

Czasach ostatecznych
seria.

Seria Boże Narodzenia.

Korab Noego.
Małżeństwo i rozwód.
Bóg i Nauka.
- Ewolucja.

Grzechem
pierworodnym. Czy
był to przez jabłko?

Mitologia
Babilon, Źródło.

Pojawia się Anioł.

Głos Znaku.

Śmierć. Co wtedy?

Tajemnica Babilonu.

Bóg i Nauka.
Mikrobiologia.

Bóg i Nauka.
Kosmologia.

Usprawiedliwienie
Proroka.

Trzecie Pociągnięcie.

 

Nasz Lista Wiadomość.

Trzęsienie ziemi
wyroku.

Armagieddon.

 

Widzenie na wyspie
Patmos.

Dziś wypełniło
się to Pismo.

Nasz młody
Układ Słoneczny.

Bóg i Nauka.
Mit dinozaurów.

Dowody na powódź.

 

Geologia Biblijny.

Archeologia.
Sodomę i Gomorrę.

  Pisma święte mówi...

Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo.

To było na początku u Boga.

Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało.

W niem był żywot, a żywot był oną światłością ludzką.

Jana 1:1-4


W ostatnim epoka
znajdujemy Go na
na zewnątrz Jego
własny Kościół,
próbować dostać z
powrotem do środka.Piasta Komunikat...Wybierz swój język i pobierz darmowe wiadomości od Brata Branhama.