Книгата на Ездра.

<< претходната

следно >>

  Бог и Историја cерија.

Луѓето од вавилонската заробеништво
обновил олтарот на Бога.

Во книгата на Езра го гледаме првиот прогласувањето за обнова на храмот во Ерусалим.

Ездра 1:1-2,
1 Во првата година на персискиот цар Кир, за да се исполни Господовиот збор, објавен преку Еремиевата уста, Господ го вдахнови персискиот цар Кир, та тој објави, усно и писмено, низ целото свое царство:
2 „Вака вели персискиот цар Кир: Сите земни царства ми ги даде Господ, небесниот Бог. Тој ми нареди да Му изградам дом во Ерусалим, во Јудеја.

Во Ездра поглавја 2 и 3, Луѓето од вавилонската заробеништво се вратија во Ерусалим, и повторно изграден олтарот на Бога.

Ездра 3:1-2,
1 Кога дојде седмиот месец - Израелевите синови веќе беа во своите градови - сиот народ се собра како еден човек во Ерусалим.
2 Тогаш Исус, синот Јоседеков, со своите браќа свештеници, и Зоровавел, синот Салатилов, со своите браќа, почнаа да Му градат жртвеник на Израелевиот Бог, за да принесуваат паленици, како што е напишано во Законот на Мојсеј, Божјиот човек.

Ездра 3:6,
6 Од првиот ден на седмиот месец почнаа да Му принесуваат на Господа жртви паленици, иако уште не беа поставени основите на Господовото Светилиште.

Противниците, не прифаќајќи ја обновата на храмот, обидете се да го спречите.

Ездра 4:4-7,
4 Тогаш народот на онаа земја ги плашеше луѓето на Јудеја и им пречеше во градењето.
5 Ги поткупија советниците да им пречат во замислата: така беше во времето на персискиот цар Кир сè до царувањето на персискиот цар Дариј.
6 А кога се зацари Ахашверош, во почетокот на неговото царување, напишаа обвинение против жителите на Јудеја и Ерусалим.
7 И во времето на Артаксеркс, му пишуваа Вислам, Митредат, Тавеил и другите нивни другари на персискиот цар Артаксеркс против Ерусалим. Поднесокот беше напишан на арамејско писмо и на арамејски јазик.

Тие му напишале на персискиот крал.

Кога ќе се добие неговиот одговор, градежните работи се стопирани.

Ездра 4:24,
24 Така беа прекратени работите околу градењето на Божјиот Дом во Ерусалим. Беа прекратени сè до втората година на царувањето на Дариј, персискиот цар.

Зоровавел и Исус ја рестартираат зградата на храмот.

Ездра 5:2,
2 тогаш Зоровавел, синот Салатилов, и Исус, синот Јоседеков, станаа и почнаа да го ѕидаат Божјиот Дом во Ерусалим: Божјите пророци беа со луѓето и ги бодреа.

Taтнaј и Сетар-Boснaј не се во можност да го спречи Евреите.

Ездра 5:5,
5 Но Божјото око бдееше над јудејските старешини, па не им забранија да работат додека веста не отиде до Дариј и додека не стигна писмен одговор за тоа.

Ездра 5:11-13,
11 А тие ни одговорија вака: ‘Ние сме слуги на Бога на небото и земјата; го градиме Храмот што беше изграден пред многу години и што го беше изградил и подигнал големиот цар на Израел.
12 Но кога нашите татковци го расрдија Бога на небото, Тој ги предаде во рацете на Халдеецот Навуходоносор, вавилонскиот цар, кој го разурна Храмов и го одведе народот на заточение во Вавилон.
13 Но во првата година на вавилонскиот цар Кир, царот Кир заповеда да се изгради повторно Божјиов Дом.

Дариј, наоѓање на декретот на Кир,

Ездра 6:3-5,
3 Во првата година на Кировото царување, царот Кир даде повелба за Божјиот Дом во Ерусалим. ‘Домот нека биде изграден како место каде ќе бидат принесувани жртви и каде ќе бидат донесувани приноси за палење. Нека биде висок шеесет лакти и широк шеесет лакти.
4 Три реда нека бидат од големи камења, а еден од дрво. Трошоците ќе бидат подмирени од царскиот дворец.
5 Освен тоа, златните и сребрените посатки од Божјиот Дом, што Навуходоносор ги беше зел од Светилиштето во Ерусалим и ги пренесол во Вавилон, да се вратат и нека бидат на своето место во ерусалимското Светилиште и нека бидат поставени во Божјиот Дом.’

Тој го прави нова указ за повторна изградба на храмот.

Ездра 6:7,
7 Оставете: јудејскиот управителот и јудејските старешини нека го градат Божјиот Дом. Божјиот Дом треба да биде изграден на неговото првично место.

Ездра 6:11-12,
11 Освен тоа повелам: секој што ќе ја прекрши оваа наредба, нека му извадат греда од куќата, па нека биде погубен на неа, а куќата да му стане затоа буниште.
12 И Бог, Кој таму го настани Своето Име, нека ги обори секој цар и народ, кој би се осмелил да ја прекрши мојата заповед и го разурне Божјиот Дом во Ерусалим! Јас, Дариј, ја дадов оваа наредба. Нека се извршува точно!

Според оваа уредба, храмот е завршена.

Ездра 6:14-15,
14 А еврејските старешини продолжија да градат успешно по вдахновение на пророците Агеј и Захариј, синот Адонов. Го завршија градењето по наредбата на Израелевиот Бог и по наредбата на Кир и Дариј и Артаксеркс, персискиот цар.
15 Храмот беше завршен во дваесет и третиот ден на месецот Адар. Тоа беше во шестата година на владеењето на царот Дариј.

Се слави празникот на Пасхата.

Ездра 6:22,
22 И го празнуваа радосно празникот Пресни Лебови седум дена: зашто Господ ги исполни со радост и Го сврте кон нив срцето на асирискиот цар, за да ги зајакне нивните раце во работата околу Домот на Бога, на Израелевиот Бог.


  Комисијата на Ездра.

Комисијата на Ездра.

Ездра оди во Ерусалим.

Ездра 7:8,
8 А Ездра дојде во Ерусалим во петтиот месец: тоа беше во седмата царева година.

Комисија на Артаксеркс до Ездра.

Ездра 7:12-13,
12 „Артаксеркс, цар на царевите, на свештеникот Езра, писар на Законот на небесниот Бог, потполн мир.
13 Еве ги моите повелби: Секој во моето царство, од израелскиот народ, од неговите свештеници или од неговите левити, кој сака да тргне за Ерусалим, може да дојде со тебе.

Ездра му се заблагодари на Бога за оваа наклоност.

Ездра 7:27-28,
27 Благословен нека е Господ, Бог на нашите татковци, Кој го вдахнови царевото срце за да го прослави Господовиот Дом во Ерусалим,
28 и Кој ја сврти кон мене милоста на царот, на неговите советници и на сите најсилни царски службеници. А јас се осмелив, зашто раката на Господа, мојот Бог, беше над мене, и ги собрав Израелевите главатари да тргнат со мене.

Ездра му се моли на Бога, со признание за гревови.

Ездра 9:5-6,
5 А при вечерната жртва се тргнав од својот јад и, со искинатата облека и наметка, паднав на колена, ги раширив рацете кон Јахве, својот Бог.
6 И реков: „Мој Боже! Срам ми е и се плашам да го подигнам моето лице кон Тебе, мој Боже! Зашто нашите злодела се намножија преку глава, и нашите гревови се натрупаа до небото.

<< претходната

следно >>


Мистеријата на Христос.

Англиски информатор
веб-страница.

Книгата на Oткровението.

Бог и Hаука - Индекс.
- Археологија.

Занесот доаѓа.

 

Главни учења на пораката.

Натприроден Oблак.

Столб на Oган.

Добрата вест.
Исус умре за твоите гревови.

Крштевање со вода.

 
 

Шекина слава на Бога.

Гробот е празен.
Тој е жив.

Претходниците.

Бог е Cветлина.

Oткровението на
Исус Христос.

Делата на пророкот.

 

Седумте црква возрасти.

Седумте печати.

Бог и Историја cерија Индекс - Даниел.

Дрвото на животот.
Оригинален грев.
Дали тоа беше јаболко?

Ковчегот на Ное.

Тековно истражување.

Библиски Геологија.

 

Ангел појавува.

Гласот на знакот.

божица-мајка и дете.
Вавилон.

Учењето на Валаама.

Жената Језавела.

Порака на
Лаодикиското време.

Христос надвор од црквата.

Бог има лично име.
Што е името на Бог?

Учењето на николаитите.

Мистерија Вавилон.

Патмос визија.

Бог и Hаука.
Митот на диносаурусите.

Оправдување на пророкот.

 

Археологија.
Содом и Гомор.

Смрт. Што тогаш?

Образованието
ја наметна
религијата
на атеизмот,
на нашите деца.


Кликнете на сликата за да преземете
слика со целосна големина или PDF.


Пред...

После...

William Branham Life
Story.

(PDF Англиски)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Англиски)


Центар за пораки... Изберете го вашиот јазик  и да преземете бесплатни пораки од брат Бранхам.