Modely Haibolantany Biblika.

<< mialoha

manaraka >>

  Andian-dahatsoratra Andriamanitra sy ny Siansa.

Fanadihadiana sy Tantara ara-tsiansa.


David Shearer.

Ny fanadihadiana ara-tsiansa no toerana hametrahana ny teoria (volavolan-kevitra), sy hanaovana ny fanandramana, mba hanaporofoana ny fahamarinan’ilay teoria mipetraka. Tsy izany anefa ny siansa ara-tantara, izay tsy manana mpanadihady isika mba hanoratra izay nitranga, ary tsy afaka ny hamoronana zava-nitranga iray, toy ny tondra-drano maneran-tany, mba ahitàna ny vokatra nentiny. Ny dingana avy eo lasa, fanolorana teoria, ary avy eo dia mandinika raha mifanaraka ny angon-drakitra sy ny teoria hitantsika eo amin'ny tontolo tena izy.

Uniformitarianisme.

Izany no fomba fijery mahazatra ny Manam-pahaizana jeolojika amin'izao fotoana izao. Izany dia ny dingana hitantsika ankehitriny, (miadana sy potika tsikelikely sns,) dia nitranga mandrakariva, ary mitovy ny tahany. i.e Mitovy izy ireo. (uniforme)

Catastrophisme. (Fahapotehana lehibe).

Izany no dingana izay nitrangan’ny fahapotehina lehibe, ka nahatonga ny fiovàna lehibe indrindra eo amin'ny firafitry ny Tany nandritra ny fotoana fohy.

Mety misy ihany koa nefa loza "eo an-toerana" mitranga, (meteoro tany Siberia, fipoahan'ny vôlkano, tondra-drano, sns) izay mila dinihina amin'ny toerana sasany.

Modely Jeolôjika.

Dr Tasman Walker, PhD, Haibolantany, môdely mivelatra, miorina amin'ny Baiboly, noho ny fianarana Haibolantany. Azo ampiasaina rehefa mijery ny endrika jeôlojika manodidina antsika.

Ny lafiny mampiavaka io môdely io, dia ny ankamaroan’ny fiovàna lehibe izay hitantsika ao amin'ny Haibolantan’izao tontolo izao dia vokatry ny loza (catastrophic) roa nitranga, ny Fahariana, sy ny Safo-drano.

Tranga/FotoanaDinganaFaharetanyAmbaratonga
Tranga amin’izao fotoana izao
4000 taona
500 taona
Moderna
Sisa tavela
SafodranoMiala
100 days
200 days
Paritaka
Mihena
SafodranoDifotra
30 andro
20 andro
10 andro
Ambony
Miakatra
Mipoaka
Tontolo Very1700 taonaTontolo Very
FamoronanaFanamboarana
2 andro
2 andro
Zava-manan’aina
Tohiny
FamoronanaFototra
2 andro
0 andro
Vokany
Voalohany


Modely Biblika Jeolojika.

(sary www.biblicalgeology.net)

  Ohatra Jeolojika.

Harambato Manawatu.

Ny renirano Manawatu, akaikin'i Palmerston North, NZ, tapahin’ny harambato Manawatu. Io renirano io dia manana ny lohany amin'ny lafiny iray amin'ny tandavan-tendrombohitra, ary mivarina any amin'ny ranomasina amin'ny lafiny iray amin'ny tendrombohitra mitandavana. (335,28 metatra ny haavony). (Izany dia iray, amin'ny renirano vitsivitsy, eo amin'izao tontolo izao izay hitrangan’izany). Ny rano tsy niakatra ilay havoana mba hahazoana izany. Azo eritreretina fa io harambato io dia tapaka nohon’ny famolavolana endrika dingana hafa, toy ny dingana tamin’ny safo-drano. Izany dia mamela ny harambato amin'ny haavo mety tsara ho an'ny renirano mba hampiasana azy.


  Ohatra Jeolojika.

Table Top tendrombohitra.


Le Cap, Afrika Atsimo.

(Landsat sary - fahalalam-pomba NASA)

Ny rafitra ara-jeolojia amin'ny Table Top tendrombohitra (Le Cap, Afrika Atsimo), dia mahaliana. Voalaza fa anisan'ny vato tranainy indrindra eto an-tany izy io. Ny antony izany, dia ny hoe tsy misy fôsily dia hita ao amin'ny fasika vato. Midika izany, dia niforona teo anoloan'ny Cambrian fipoahana. Ao amin'ny Baiboly Model - talohan'ny Biotic dingana nanomboka. Ny vato sand dia tena sarotra, ary mipetraka eo amin'ny granita fototra noforonina tamin'ny magma izay tsy tonga volkano.


  Hoy ny Webmaster...

Safo-drano faobe tany amin’ny Marsa.

Hitako ho mahaliana raha ny mpahay siansa dia afaka manaiky izany endri-javatra jeolojika amin'ny Marsa (planeta) izany (izay tsy misy rano), izay niforona tamin’ny tondra-drano faobe marsiana, nefa TSY manaiky fa mitovy karazana amin’izany endri-javatra izany ny teto an-Tany, (izay misy rano), izay niforona tamin'ny alalan'ny safo-drano maneran-tany.


 

Ny Baiboly milaza...


Salamo 33:6-8

Ny tenin'i JEHOVAH no nanaovana ny lanitra; ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra.

Mampiavosa ny rano ao an-dranomasina ho toy ny antontan-javatra Izy; mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana Izy.

Aoka hatahotra an'i JEHOVAH ny tany rehetra; aoka hangovitra eo anatrehany ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao.


Ny evolisiona
dia tsy Siansa.
Izy io dia filozofia,
miaraka amin'ny
tanjona handringana
an’Andriamanitra.

Rohy Ivelany. (Anglisy)


www.biblicalgeology.net

Ny Safo-dranon’i Noa.
Lasa aiza ny rano rehetra?
Jereo ny tranonkala
Tas Walker's
Biblical Geology.
Website.

<< mialoha

manaraka >>Hafatra maharevo... Safidio ny fiteny, dia alaivo maimaimpoana, avy any amin'ny Rahalahy William Branham ireo Hafatra ireo.


Ny Misiterin'i Kristy.

Anglisy gazetikely vohikala.

Ny Bokin’ny Fanambarana.

Andriamanitra sy ny Siansa. - Arkaeolojia.

Tonga ny Fampakarana.

 
 

Ireo fampianarana lehibe ao amin’ny hafatra.

Ny vaovao Mahfaly.
maty nohon'ny fahotanao Jesosy.

Batisan’ny Rano.

 
 

Ilay Rahona tsy azo hazavaina.

Andry Afo.

 

Ny Voninahitra Shekinah
an’Andriamanitra.

Foana ny fasana,
velona IZY.

 

Ilay Mpialoha Lalana.

 

Andriamanitra dia Mazava.

Voazava ny momban’Andriamanitra.

Ny Asan’Ilay Mpaminany.

Ny Taom-piangonana Fito.

Ny Tombokase Fito.

Andriamanitra sy ny andian-dahatsoratra
ara-tantàra - Daniela.

Andriamanitra sy ny Siansa. - Fiovàna.

Noely
andian-dahatsoratra.

Andian-teny velona.

 

Anaran’Andriamanitra.

Sambo Fiaran’i Noa.

Ny Fisarihana Fahatelo.

 

Ny feon'ny Famantarana.

Nipoitra ilay Anjely.

Ota tany
am-piandohana.
Paoma ve ilay izy?

Angano.

Haibolantany Biblika.

Izany vehivavy Jezebela izany.

Vanim-potoanantsika Laodikia.

Kristy Ivelan'ny Fiangonana.

Fotopampianaran’ny Nikolaita.

Fahafatesana.
Inona ary?

Babylona Misitery.

 

Andriamanitra sy ny Siansa.
Zavamiaina bitika.

Andriamanitra sy ny Siansa.
- Kôsmôlojia.

Andriamanitra sy ny Siansa. Angano momba ny Dinôzôro.

Fanamarinana Mpaminany.

 

Fitsarana amin’ny
Horohoron-tany.

Aramagedona.

 

Fanasitranana Mahagaga.

Arkaeolojia.
Sodoma sy Gomora.

Anio no
Ahatanterahan’ity
Soratra Masina ity.

Ny Firafitry ny
Masoandrontsika dia
tanora.