Patmos Vizija.


  Knjigu Otkrivenja serije.

Ivan na Patmosu.


William Branham.

Pročitajte cijeli račun u...
Patmos Vizija.

Otkrivenje 1:5,9,10
“i od Isusa Krista, Svjedoka vjernoga, Prvorođenca od mrtvih, Vladara nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha
Ja, Ivan, brat vaš i suzajedničar u nevolji, kraljevstvu i postojanosti, u Isusu: bijah na otoku zvanu Patmos radi riječi Božje i svjedočanstva Isusova.
Zanijeh se u duhu u dan Gospodnji i začuh iza sebe jak glas, kao glas trublje.

Ovaj niz vizija otkrivenja osobe Isusa Krista dan je Ivanu dok je bio prognan na otok Patmos. Ovaj se mali otok nalazi pedesetak kilometara od obale Male Azije u Egejskom moru. Budući da je stjenovit i vrvi zmijama, gušterima i škorpionima, imao je malenu komercijalnu vrijednost, te ga je Rimsko Carstvo koristilo za kaznenu koloniju gdje su smještali okorjele kriminalce, političke zatvorenike, itd.

Primijetit ćete da se Ivan obraća kršćanima kao brat u nevolji. Baš je u to vrijeme rana crkva prolazila kroz velika progonstva. Nije se samo "posvuda pričalo protiv" njihove religije, već su i sami ljudi bili zatvarani i ubijani. Ivan je, kao mnoštvo drugih, sada izdržavao kaznu zatvora zbog Riječi Božje i svjedočanstva Isusa Krista. Kad su ga uhitili, uzaludno su ga pokušavali ubiti kuhajući ga u ulju dvadeset i četiri sata. Zatim su ga pobješnjeli i nemoćni časnici osudili na Patmos kao vrača. Ali Bog je bio s njim i bio je poštenen napustivši otok i vrativši se u Efez gdje je ponovno nastavio biti pastor sve do svoje smrti.

Sedmerostruka Slava Njegove Osobe.

Otk. 1,14-16:
"A glava Mu i kosa bijele kao bijela vuna, kao snijeg, a oči Mu kao plamen ognjeni; noge Mu nalik sjajnoj mjedi, kao u peći užarene, a glas Njegov kao zvuk mnogih voda. U desnici Svojoj imaše sedam zvijezda; iz usta Mu izlazi oštar dvosjekli mač, a lice Mu kao kad sunce sjaji u svoj svojoj sili."

Kako je duboko dirljivo i nadahnuto bilo pojavljivanje Isusa Ivanu koji je bio u izgnanstvu zbog Riječi, i pogledajte, Živa RIJEČ sada stoji pred njim. Kakva prosvjetljujuća vizija, jer svaka opisna osobina ima važnost. Kakvo otkrivenje Njegovog slavnog Bića.

1. Njegova kosa bijela poput snijega.

Ivan prvo primjećuje i spominje bjelinu Njegove kose. Bila je bijela i sjajna kao snijeg. To nije bilo zbog Njegove starosti. O, ne. Sjajno bijela kosa ne označava starost, već iskustvo, zrelost i mudrost. Vječni ne stari. Što je Bogu vrijeme? Vrijeme Bogu znači malo, ali mudrost znači mnogo. To je kao kad je Salomon tražio Boga mudrost da sudi narodu Izraela. Sada On dolazi, Sudac cijele zemlje. On će biti okrunjen mudrošću. Upravo to označava bijela i sjajna kosa.

On je bio Sudac koji je otvarao knjige i sudio iz njih. Danijel Ga je vidio kako dolazi u oblacima. To je točno ono što je Ivan vidio. Obojica su Ga vidjela potpuno jednako. Vidjeli su Suca s Njegovim sudačkim pojasom na Njegovim ramenima, kako stoji čist i svet, pun mudrosti, potpuno kvalificiran suditi svijetu u pravednosti. Haleluja!

2. Njegove oči poput ognja.

Razmislite o tome. Te oči koje su jednom bile pomućene suzama žalosti i sažaljenja. Te oči koje su sažaljivo plakale na Lazarovom grobu. Te oči koje nisu vidjele zlobnost ubojica koji su Ga objesili na križ, već su u žalosti plakale: "Oče, oprosti im." Sada su te oči plamen ognjeni, oči Suca koji će uzvratiti onima koji su Ga odbacili. Od svih ljudskih emocija koje je najviše očitovao kad se pojavio kao Sin Čovječji bila je ova, često je plakao. Ipak je, iza tog plača i te žalosti, još uvijek bio Bog.

Te su iste oči vidjele vizije. Gledale su duboko u srca ljudi i čitale njihove same misli i znale sve njihove razne putove. Iz smrtnih je očiju plamtio Bog koji je vikao onima koji Ga nisu poznavali onakvog kakav je: "... ako ne vjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim." Ivan 8,24. "Ako ne činim djela Oca Svog, ne vjerujte Mi; ali ako činim (djela Oca Svog), sve ako Meni ne vjerujete, djelima vjerujte..." Ivan 10,37-38. Poput Jeremije iz davnina, On je bio plačući prorok, jer ljudi nisu prihvatili Riječ Božju i jer su otkrivenje potisnuli u stranu.

Te vatrene plamene oči Suca čak i sada bilježe živote svakog tijela. Gledajući po svoj zemlji, ne postoji ništa što On ne zna. On poznaje želje srca i ono što svaki namjerava učiniti. Nema ništa skriveno što neće biti otkriveno, jer sve je golo pred Njim komu moramo dati račun. Razmišljajte o tome. On zna čak i sada što vi razmišljate.

Da, tamo On stoji kao Sudac s plamenim očima da sudi. Dan milosti je završen. O, kad bi se ljudi pokajali i tražili Njegovo lice u pravednosti dok još ima vremena. Kad bi mogli učiniti da im Njegova prsa budu jastuk prije nego se svijet rastopi u ognju.

3. Noge od mjedi.

"Noge Mu nalik sjajnoj mjedi, kao u peći užarene." Mjed je poznata po svojoj izuzetnoj tvrdoći. Ne postoji ništa poznato s čime ju možete kaliti. Ali ova mjed koja opisuje Njegove noge još je upečatljivija jer je podnijela test vatrene peći, test kroz koji nitko drugi nije prošao. I to je potpuno točno. Jer mjed označava božanski sud: sud koji je Bog odredio i izvršio. Br. 21,8-9: "I Jahve reče Mojsiju: 'Napravi otrovnicu i stavi je na stup: tko god bude ujeden, ostat će na životu ako je pogleda.' Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Ako bi koga ujela zmija, kad bi pogledao mjedenu zmiju ostao bi na životu." Izrael je sagriješio. Grijeh je morao biti osunen. Tako je Bog zapovjedio Mojsiju da postavi mjedenu zmiju na stup, a onaj tko bi pogledao bio bi spašen od kazne svoga grijeha.

Ali jednog će dana te noge od mjedi stati na zemlju. I On će biti Sudac cijeloj zemlji i pravično i savršeno će suditi čovječanstvu. Neće biti izbjegavanja tog suda. Nema izvrtanja te pravde. Neće biti njenog ublažavanja. Onaj tko je nepravedan i dalje će biti nepravedan, onaj tko je okaljan i dalje će biti okaljan. On koji je Nepromjenjiv se tada neće promijeniti, jer nikad nije i nikada neće. Te će mjedene noge smrskati neprijatelja. One će uništiti antikrista, zvijer i lik, i sve što je loše u Njegovim očima. On će uništiti crkvene sustave koji su uzeli Njegovo Ime samo kako bi iskvarili njegovu divotu, i smrskati ih zajedno s antikristom. Svi zlikovci, ateisti, agnostici, modernisti, liberali, svi će biti tamo. Smrt, pakao i grob će biti tamo. Da, hoće. Jer kad On done knjige će se otvoriti. To je kada će se pojaviti čak i mlaka crkva i pet ludih djevica. On će odvojiti ovce od jaraca. Kada On done, On će preuzeti kraljevstvo, jer je ono Njegovo, i s Njime će biti tisuće puta deset tisuća, Njegova Nevjesta koja Mu je došla služiti. Slava! O, to je sada ili nikada. Pokajte se prije nego što bude prekasno. Probudite se iz mrtvih i tražite Boga da budete ispunjeni Njegovim Duhom ili ćete propustiti vječni život. Učinite to sada dok ima vremena.

4. Njegov je glas bio kao zvuk mnogih voda.

Dakle, što predstavljaju vode? Poslušajte to u Otk. 17,15: "... vode što si ih vidio... to su puci i mnoštva i narodi i jezici." Njegov je glas bio kao zvuk mnoštva koje govori. Što je to? To je sud. Jer ovo su glasovi mnoštva svjedoka koji su, po Duhu Svetom, kroz doba svjedočili Kristu i propovijedali Njegovo Evannelje. Bit će to podizanje glasa svakog čovjeka na sudu protiv grješnika koji nije prihvatio upozorenje. Čut će se glasno i jasno glasovi sedmorice glasnika. Oni vjerni propovjednici koji su propovijedali Isusovu spasiteljsku silu, koji su propovijedali vodeno krštenje u Isusovo Ime, koji su propovijedali ispunjenje i silu Duha Svetoga, koji su stajali s Riječju više nego što su stajali uz svoje vlastite živote, svi su oni bili glas Krista Isusa po Duhu Svetom kroz doba. Ivan 17,20: "Ne molim samo za ove već i za one koji će po njihovoj riječi vjerovati u Mene."

O, kad biste samo vidjeli to. Baš su vode uništile svijet, ali iste su vode spasile Nou i takoner spasile cijelu zemlju za Nou. Slušajte Njegov glas, glas Njegovih slugu dok poziva na pokajanje i život.

5. U Njegovoj je desnici bilo sedam zvijezda.

"U desnici Svojoj imaše sedam zvijezda." Dakle, naravno, već znamo iz 20. stiha što su zapravo sedam zvijezda. "A tajna sedam zvijezda anneli (glasnici) su sedam crkava." Dakle, ovdje ni u kojem slučaju ne bi mogli pogriješiti jer nam On to tumači. Ovih sedam zvijezda su glasnici sedmerim uzastopnim crkvenim dobima. Oni nisu nazvani imenima. Oni su samo izloženi kao sedmorica, jedan za svako doba. Od efeškog doba, pa sve do ovog laodicejskog doba, svaki je glasnik donio ljudima poruku istine nikad ne propustivši održati ju Riječju Božjom, tom odrenenom crkvenom dobu. Svaki se držao nje. Bili su nepokolebljivi u svojoj vjernosti originalnom svjetlu. Kad se svako doba udaljilo od Boga, Njegov je vjerni glasnik vratio to doba natrag k Riječi. Njihova je snaga bila od Gospoda ili inače to ne bi nikada mogli zaustaviti. Oni su bili sigurni u Njegovoj skrbi, jer ih ništa nije moglo istrgnuti iz Njegove ruke niti ih je išta moglo rastaviti od ljubavi Božje, bilo to bolest, pogibao, golotinja, glad, mač, život ili smrt. Bili su istinski predani Njemu i držani Njegovom svemogućnošću. Nije ih brinulo progonstvo koje ih je zateklo. Bol i izrugivanje bili su samo razlog za dati slavu Bogu što su smatrani dostojnima da trpe za Njega. I u zahvalnosti za Njegovo spasenje gorjeli su svjetlošću Njegova života i odražavali Njegovu ljubav, postojanost, krotkost, uzdržljivost, blagost i vjernost. I Bog ih je podržao s čudesima, znamenjima i čudima. Bili su optuženi da su fanatici i sveti valjači. Bili su optuživani od organizacija i izrugivani, ali su ostali vjerni Riječi.

A ova utjeha nije samo za glasnike sedam crkvenih doba. Svaki istinski vjernik je u ruci Božjoj, i može crpiti iz Njegove ljubavi i sile i primiti punu blagodat svega onoga što je Bog vjerniku. Ono što Bog daje glasniku i kako On blagoslivlja i upotrebljava glasnika svim je vjernicima primjer Njegove dobrote i brige za SVE članove Njegovog tijela. Amen.

6. Dvosjekli mač.

"Iz usta Mu izlazi oštar dvosjekli mač." U Hebrejima 4,12: "Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija od svakog dvosjeklog mača pa prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine te proniče misli i nakane srca." Iz usta Mu izlazi oštar dvosjekli mač koji je RIJEČ BOŽJA.

Dakle, Pavao je rekao da je Riječ došla u snazi, kao i u glasu. Propovijedana Riječ je zapravo demonstrirala sebe. Poput plamenog, oštrog mača, ona je otišla do svijesti ljudi, i poput kirurškog noža odstranila bolesti i oslobodila sužnjeve. Posvuda kamo su išli ovi rani vjernici: "Išli su propovijedajući Evannelje (Riječ) i Bog je potvrnivao tu Riječ pratećim znamenjima." Bolesni su bili iscijeljeni, navoli su bili izgnani, a oni su govorili u novim jezicima. To je bila Riječ na djelu. Ta Riječ nije nikada iznevjerila u ustima kršćana koji su vjerovali. I u ovom posljednjem dobu ona je ovdje jača i veća nego ikada u istinskoj nevjesti Riječi. O, stado malo, mala manjino, držite se Riječi, njome ispunite svoja usta i srca i jednoga će vam dana Bog dati kraljevstvo.

7. Lice Mu poput sunca.

U Otk. 21,23: "I gradu ne treba sunca ni mjeseca da u njemu svijetle; ta slava ga je Božja obasjala i svjetiljka mu je Janje." Ovo je Novi Jeruzalem. U tom će gradu biti Janje i zbog Njegove prisutnosti neće biti potrebno svjetlo. Tamo neće izlaziti i sjati sunce, jer je sam On tamo Sunce i Svjetlo. Nacije koje donu u njega hodat će u Njegovom svjetlu. Niste li sretni što je nad nama taj dan? Ivan je vidio dolazak tog dana. Da, Gospode Isuse, doni brzo!

Malahija 4,1-3: "Jer evo dan dolazi koji će gorjeti poput peći; svi oholi i svi koji čine zlo bit će strnjika: dan koji dolazi spalit će ih - govori Jahve nad Vojskama - da im neće ostaviti ni korijena ni grančice. A vama koji se Imena Moga bojite Sunce Pravde će ogranuti s iscjeljenjem u zrakama, i vi ćete izlaziti poskakujući kao telad na pašu. Gazit ćete zlikovce, jer će biti pepeo pod tabanima vaših nogu u dan kad ovo učinim - govori Jahve nad Vojskama." Ovdje je ponovo to. SUNCE sjaji u svoj svojoj sili. O, sila Sina Božjega sjaji posred sedam zlatnih svijećnjaka. Tamo On stoji, sudac, On koji je trpio i umro za nas. On je na Sebe uzeo gnjev božanskog suda. On je gazio u kaci bijesa Božjeg gnjeva sam. Kao što smo već naveli, za grješnika je Njegov glas kao zvuk vodopada ili udaranje vode smrtnim valovima o stjenovitu obalu. Ali svetome je Njegov glas kao zvuk ugodne pjesme potoka dok ležite počivajući, zadovoljni u Kristu. Sjajući nad nama svojim toplim zrakama ljubavi, On govori: "Ne boj se, Ja sam Onaj koji bijaše, koji jest, koji ima doći, Ja sam Svemogući. Uz Mene nema drugoga. Ja sam Alfa i Omega, SVE od toga." On je Ljiljan iz doline i Sjajna zvijezda Danica. On je mojoj duši najljepši od deset tisuća. Da, taj veliki dan je spreman svanuti i Sunce Pravde će ogranuti s iscjeljenjem u Svojim zrakama.

Pročitajte cijeli račun u... Patmos Vizija.Knjiga Otkrivenja.
Nastavak na sljedećoj stranici.
(Stablo Života. Izvornoga Grijeh.)


Tamo On
stoji kao
Sudac
s plamenim
očima da
sudi.


Otajstvo Krista.

Engleski Newsletter Stranica.

Knjiga Otkrivenja.

 

Bog i Znanost.
+ Arheologija.

Oduševljenja dolazi.

Glavni učenja poruke.

Dobra Vijesti.
Isus je umro za vaše grijeha.

Krštenje vodom.

 
 

Shekinah slavu Bogu.

 

Grob je prazan.
On je Uskrsnuo.

Nadnaravno Oblak.

Stup od Ognja.

Sedam Crkvenih Doba.

Sedam Pečata.

Božićna serija.

Naš popis poruka.

Bog i povijest.
serije Indeks - Daniel.

Kršćanska hoda serije.

Objasnio Božanskoj Vladavini.

Djela Proroka.

 

Bog ima osobno ime.
Što je Božje ime?

Živi Riječ Serije.

Serija Kraja Vremena.

Kovčeg Noe.

Mitologija.

Izvornoga Grijeh.
Je li to bila jedna jabuka?

Bog i Znanost.
- Evolucija.

Ta Žena Jezabela.

Naše doba Laodiceji.

Krist Izvan Crkve.

Doktrina Nikolaita.

Smrt. Što onda?

Misterija Babilon.

Bog i Znanost.
Mikrobiologija.

Bog i Znanost.
Kozmologija.

Bog i Znanost.
Mit o dinosaura.

Prorok budu koprenom.

Potres Presuda.

Harmagedon.

Danas se ispunilo
ovo Pismo.

Naš mladi solarni
sustav.

Biblijska Geologija.

Arheologija.
Sodomu and Gomoru.

Anđeo Pojavljuje se.

Glas Znaka.

Prethodnici.

Bog je Svjetlo.

Božansko Iscjeljenje.

   Kaže Pismo...

Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. A on stavi na me desnicu govoreći: "Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji,

i Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova te imam ključe Smrti, i Podzemlja.

Otkrivenje 1:17-18.


Kliknite na sliku da biste preuzeli PDF obliku ili za u punoj veličini slika.


On je sam.

 

Krist.
U zlatnom svijećnjaku.

Djela Proroka.
(PDFs)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engleski)

Padina planine i
ružin bokor
snijegom u Kini.

Lillies vatre.

Stup od Ognja
- Houston 1950.

Svjetlo na piramide
stijena.


Poruka Središte ...Odaberite svoj jezik i preuzeti besplatne poruke od Brata Branham.