Се появява ангел.


  Деянията на пророка серия.

Ангел Комисия.


Пеaрри Зелено.

Един от най-странните преживявания на Павел се отнасят до небесно посещение което се случи, когато се изпращаше в Рим като затворник, под ръководството на капитан на римски войници. Преди да се впуснат от Крит, Павел бе казал на капитана на кораба, че не трябва да отплават. Но капитанът е човек на морето, считал, че той знаеше приливите и отливите, условията на вятъра, и морето по-добре от Павел, така и той плавал така или иначе. Те бяха само няколко дни от острова, когато бяха нападам от ожесточена буря. Те хвърлиха такелаж и товар зад борда, за да облекчат кораба, за да не потъне и всички загиват. Пол мълча за известно време до, както прочетем в Деяния 27:21-22:

21 А подир дълго неядене Павел застана между тях и рече: Господа, трябваше да ме слушате да се не дигаме от Крит, та да не ни постигнеше тая повреда и пагуба.
22 Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото ни една душа от вас няма да се изгуби, но само корабът;

Ще трябва да признаете, че това е много странно изявление за човек, който самият е затворник, да се направи до тези, които отговарят за кораба. Когато всички се страхуваха за живота си, той казваше че трябва да слушат на него, но сега те трябва да бъдат добри настроение, защото никой нямаше да загине, въпреки че корабът ще бъде загубен. На какъв авторитет щеше ли човек като Пол, затворник, да говори такова изявление? Стих 23 казва:

23 защото ангел от Бога, Чийто съм аз и Комуто служа, застана до мене тая нощ и рече:
24 Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Кесаря; и ето, Бог ти подари всички, които плуват с тебе.
25 Затова, господа, бъдете бодри; защото вярвам в Бога, че ще бъде тъй както ми бе казано.

Защо Павел говори с такъв авторитет? Защото Бог изпрати ангел, който да стои до него и Павел говори думите, които този ангел му каза. Тъй като ангелът е бил пратеник на Бога, Павел може да каже “Така казва Бог”.

-----
След странен ранния живот на брат Бранхам, след конверсиято му, миналите години и той служи на Бога на най-доброто от способностите си като пастор и работник в Божието царство. Той също така държешне работа като игрален надзирател в Индиана. Началото на това, което трябваше да бъде огромна промяна в живота и служението си в началото на март 1946 г., когато се върна у дома за обяд и тръгна под кленово дърво в предния двор на дома си, на 8-та улица в Джеферсънвил, Индиана. Докато минаваше под дървото, той казва, че в дървото се появи силен вятър. Тя се удари в горната част на кленовото дърво и му се струваше, че дървото ще бъде разкъсано. Огрозото въздействие го накара да се залитам. Жена му и други се затичаха към него, мислейки, че е бил болен. Той се обърна към нея и каза тези думи, “За повече от двадесет години не успях да разбера това министерство, Това странно чувство за себе си. Не мога да продължа по този начин. Трябва да имам отговора.”

-----
След като си решил и заяви намеренията си, Брат Бранхам отиде сам да търси Бога на тайно място, решен да знае отговора и да намерим мир в сърцето си за това странно чувство и тези явления.

-----
Брат Бранхам лежеше по лицето си в пещерата пред Бога. Когато се молеше на сърцето си в искреност, питайки Бога, той каза, че седи и изчака отговор. Току-що седеше там, чакайки Бог да говори отново. Колко пъти сме чували казва него: “Тези, които чакат Господа...” Толкова често, когато се молим, ние правим всички говоренето, и веднага щом приключим говоренето, ние стоим и си тръгвай. Той каза, че тайната е след като сте се молили да има търпение да изчака, докато Бог говори обратно. Това е, ако вярвате, че Бог ви е чул, след това изчакайте отговора. Брат Бранхам бе си ангажирал към Божията воля в живота него.

Беше около 11-ия час, че пред него се появи мека светлина. Той погледна нагоре и се изправи, за да се движи към тази светлина и там висеше тази велика звезда. Нямаше пет точки като звезда, но изглеждаше по-скоро като топка от огън. Тогава той чу стъпки и човек с голям ръст се приближи до него. Човекът е претеглил може би двеста паунда, имаше тъмен тен, без брада, с косата на дължината на раменете. Докато човекът хвана окото му, брат Бранхам стана много страхлив, но непознатият го погледна по един любезен начин и започна да говори. Точно както ангелът стоеше от Павел и му даде инструкции, така този ангел стоеше от брат Бранхам и му даде инструкции. Аз поставих тези инструкции тук в седем отделни категория:

“Не се страхувайте” каза ангелът, поставяйки брат Бранхам спокойно, и продължи, като каза: “Аз съм пратеник, изпратен ви от присъствието на Всемогъщия Бог.” Това беше първата фаза, успокоявайки всички страхове и се идентифицираме.

Във втората фаза той говори на брат Бранхам за живота си, като каза: “Искам да знаеш това вашият странен живот е за цел да ви подготвят да вършим работа, която Бог е ръкоположен за вас до от вашето раждане.”

Трета фаза: Ангелът му казва, че има някои условия, които той трябва да се срещне и да запази. Той каза: “Ако ще бъдете искрени и можете да накарате хората да ви повярват...” И след това той отиде на четвъртата фаза - резултатите:

Той каза: “...Нищо няма да стои пред вашите молитви, не дори рак!”

Сега забележете думите на ангела досега. Той сложи брат Бранхам за спокойствие и се идентифицира. Той му каза, че знае за миналия си живот и цел. Той също му каза, че трябва да бъде искрен и че хората трябва да му повярват. Искам да кажа това в собствените си думи: Ако ангел на Бог каза на брат Бранхам, той трябва да бъде искрен, колко повече трябва да бъдем казано да бъдем искрени? Също така беше важно той да накара хората да повярват, следователно, ако не вярвате на брат Бранхам, за да бъде пророк на Бога за тази възраст, тогава посланието му и служението му не бяха за вас.

Петата фаза на посланието на ангела беше предупреждение за хората да призная техните грехове, преди да дойдат пред този човек на Бог, и че трябва да каже на хората, че техните мисли говорят по-силно пред Божия престол, отколкото техните думи. Това беше предупреждение за цялото човечество.

Тогава ангелът отиде до шестата фаза и каза на брат Бранхам неща за живота и бъдещото му министерство. Беше му казал, че ще проповядва преди множеството по целия свят и да стои в опаковани аудитории, с хора се обърнаха от срещата за липса на стая. Неговата църква в Джеферсънвил ще се превърне в централизирано място където хората ще идват от цял свят, търсейки молитвите му за тяхното освобождение.

-----
Седмата фаза на посланието на ангела се отнася до различните фази на министерство на брат Бранхам. Някои хора се отнасят до тях като първи знак и вторият знак. Но брат Бранхам говореше за тях като “три теглене”. (Като теглене, която рибар прави при привличане на рибата, поставяйки куката и приемате рибата.) Ангелът му каза, че под помазанието, той ще може да вземе хората до ръката и духът на болестта в този човек би причинил такава суматоха и негодувание когато свърши контакт с духа си че той би могъл да усети тази вибрация физически в ръката си.

-----
Тук стоеше ангел на Бог, който му казваше, “Ще проповядвате преди множеството и хиляди света ще дойдат при вас за молитва и съвет.” Не само това, но ангелът продължи да казва, че “ще се молите за царе и управници и потентат.”

Преведени от... "The Acts of the Prophet".
Chapter 8 - Angel Appears


  Писанието казва...

Който иска да спечели живота {Или: Душата} си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го опази.

Лука 17:33Главина съобщението... Изтегляне на съобщения от брат Бранхам.


Мистерията на Христос.

Уебсайт на Английски
бюлетин.

Бог и наука -Индекс.
- Археология.

Улавяне далеч идваща.

Основни учения на
съобщението.

Добри новини.
Исус умря за греха ти.

Водно кръщение.

 

Свръхестествения
облак.

Стълб на огъня.

 

Шекината слава
Божия.

Гробницата е празна.
Той е възкръснал.

Ковчега на Ной

Текущи изследвания.

Обяснението на
Божеството.

Предшествениците.

Бог е Светлина.

Седемте църквата епоха

Седемте печата.

Бог има лично име.
Какво е Божието
име?

Археология.
Содом и Гомора.

 

Гласа на знака.

 

Оправдание на
пророка.

Първо и второ
теглене.

Се появява ангел.

 

Кликнете върху изображение, за да изтеглите снимка с пълен размер или PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Английски)

Chapter 8
- Angel Appears

(PDF Английски)

Преди...

След...

William Branham
Life Story.

(PDF Английски)

How the Angel came
to me.

(PDF Английски)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Английски)
 

God, Hidden and
Revealed in simplicity.

(PDF Английски)