ክርስቶስ ከቤተክርስቲያኑ ውጭ።


  የራዕይ መጽሐፍ ተከታታይ።

ክርስቶስ ከቤተክርስቲያኑ ውጭ።


William Branham.

ውስጥ ሙሉ መለያ ያንብቡ...
የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን።

የዮሐንስ ራእይ 3:20-22,
20 እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ፤ ማንም ድምፄን ቢሰማ ደጁንም ቢከፍትልኝ፥ ወደ እርሱ እገባለሁ ከእርሱም ጋር እራት እበላለሁ እርሱም ከእኔጋር ይበላል።
21 እኔ ደግሞ ድል እንደ ነሣሁ ከአባቴም ጋር በዙፋኑ ላይ እንደተቀመጥሁ፥ ድል ለነሣው ከእኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ ዘንድ እሰጠዋለሁ።
22 መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ።

አሁን በዚህ ጥቅስላይ ብዙ ግራመጋባት አለ ምክንያቱምብዙ የግል ሠራተኞችኢየሱስ ወደ እያንዳንዱየኃጢያት በር ለመግባትመግቢያውን እንደሚወስድ ሁሉበግላዊ የወንጌላዊነቱ አገልግሎትውስጥ ስለሚጠቀሙበት ነው፡፡ ያኔ ኃጢአተኛውበሩን ቢከፍት ጌታይገባል ይባል ነበርነገር ግን ይህጥቅስ ግለሰቦቹን የሚናገርአይደለም፡፡ ይህመልእክት በእያንዳንዱ ዘመንውስጥ እንዳለው እያንዳንዱመልእክት ማጠቃለያ አለው፡፡ በቁጥር 22 እንዲህይላል- “ጆሮ ያለውመንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን የሚለውን ይስማ፡፡” እናም ለመጨረሻውቤተክርስቲያን ይህ መልእክትነው፡፡ የሎዶቅያ ቤተክርስቲያን መጨረሻውእየተቃረበ ሲሄድ ይህሁኔታ ነው፡፡ ለአንድ ሰውየግል መልእክት አይደለም፣ እሱ ያለበትንቦታ የሚነግረን መንፈስነው፡፡ ክርስቶስቤተክርስቲያንን ትቶታል፡፡

ቃሉ ለሃይማኖትመግለጫው ከተሰጠ ፣ ለሊቀ ጳጳሳት፣ ለኤ bisስ ቆhopsሶች፣ ለአማካሪዎች፣ ወዘተ. የተቀመጠው መንፈስ ቅዱስ፣ እና አዳኝ ለሥራ መርሃ ግብር ወይም ለቤተክርስቲያኑ አባልነት፣ ወይም ለአንድ ዓይነት ከተሰጠ አመክንዮአዊ ውጤት ወይም መጨረሻ አይደለምን? ከቤተ-ክርስቲያን ሥርዓት ጋር መስማማት? በእርሱላይ ምን የበለጠይደረግ? ይህ ክህደትነው! ይህ መውደቁነው! የክርስቶስ ተቃዋሚይህ ክፍት በርነው፣ ምክንያቱምአንድ ሰው በአባቱስም(ኢየሱስ)መጣእና ካልተቀበለ ግንአልተቀበለም፣ ከዚያበስሙ ሌላ(ውሸታም፣ አስመስሎ)እናእርሱ ይቀበላሉ፣ ዮሐንስ 5:43፡፡ የኃጥያሰው፣ ያየጥፋት ልጅ ይወስዳል።

ኢየሱስከመምጣቱ በፊት፣ የመጨረሻውን ቀን በሚመለከት፣ ማቴዎስ 24፣ በሰማያት ያሉትንምልክቶች ይጠቅሳል፡፡ እኔ በቅርቡያየናቸውን ቆይተዋል በጣምእውነት አይቸገር እንደተፈጸመ እንደዚህ ያለምልክት አስተዋልኩ ይሆን. ያ እውነትኢየሱስ በመጨረሻው ዘመንእርሱ ከቤተክርስቲያን ውጭእስኪገፋ ድረስ በቋሚነትወደ ጎን መገለጡመሆኑ ነው፡፡ በአንደኛው ዘመንሙሉ የተከበረው የእውነትቤተክርስቲያን ነበር፡፡ ሆኖም ክበቡ እንዳይሞላ የከለከለየኒኮላያውያኑ ሥራ ተብሎየሚጠራ አንድ ትንሽስህተት ነበር፡፡ በቀጣዩ ዘመንየብርሃን ኳስ እስኪያበራ፣ እና ጨለማየክበቡን የበለጠ ሸፈነው፡፡ በሦስተኛው ዘመንገና ጨመቀ ፣እና በአራተኛው ዓመትየጨለማው ዘመን ፣ብርሃን አብቅቷል፡፡ አሁን በዚህላይ ያስቡ፡፡ ቤተክርስቲያን በሚያንፀባርቅበክርስቶስ ብርሃን ታበራለች፡፡ እሱ ፀሀይነው። ቤተ-ክርስቲያንሞኖን ናት፡፡ ስለዚህ ይህየብርሃን ጨረቃ ጨረቃናት። በአንደኛው ዓመትሙሉ ጨረቃ ያህልወድቆ ነበር፣ በአራተኛው ዓመትም ወደአንድ ተንሸራታች። በአምስተኛውዓመት ግን ማደግጀመረ፡፡ በስድስተኛውውስጥ ትልቅ የእድገትደረጃን ወስ tookል፡፡ በሰባተኛው ዘመንበከፊል ገና እያደገነበር፣ ድንገትአጭር በሆነ እና ባዶነት በሞላ፣ ከብርሃንይልቅ የክህደት ጥቁርነት፣ እና በኋለኛውዘመን ጨለማ ለጨለማማብራት አቁሞ ነበርተቆጣጠረ። ክርስቶስ አሁንከቤተ-ክርስቲያን ውጭነበር፡፡

በሰማይ ላይምልክቱ ይኸውልህ፡፡ የመጨረሻው የጨረቃግርዶሽ አጠቃላይ ግርዶሽነበር። በሰባት ደረጃዎችውስጥ ወደ አጠቃላይጨለማ አብዝቶ ነበር፡፡ በሰባተኛው እርከን፣ የሮማው ርዕሰሊቃነ ጳጳሳት(ጳውሎስስድስተኛው)ቅድስት ኢየሩሳሌምንለመጎብኘት ወደ ፍልስጤምበመጡ ጊዜ አጠቃላይጨለማው መጣ፡፡ ወደ ኢየሩሳሌምየመጣው የመጀመሪያ ሊቀጳጳስ እርሱ ነበር፡፡ ርዕሰ ሊቃነጳጳሱ ጳውሎስ ስድስተኛውይባላል። የመጀመሪያመልእክተኛው ጳውሎስ ሲሆን ይህ ሰው በዚህ ስም ተጠርቷል። ያስተውሉስድስተኛው፣ ወይምየሰው ቁጥር ነው። ይህ ከአጋጣሚበላይ ነው። ወደኢየሩሳሌም ሲሄድም ጨረቃወይም ቤተክርስቲያን ወደአጠቃላይ ጨለማ ውስጥገቡ፡፡ ይህነው። መጨረሻው ይህነው። ሁሉም ድረስይህ ትውልድ አያልፍም መሆን ተፈጸመ. እንደዚሁም ጌታኢየሱስ፣ በፍጥነትና!

አሁን ሁለት ወይኖች ለምን አንድ እንደነበሩ፣ አንድ እውነት እና አንድ ሐሰት ነበሩ፡፡ አብርሃ ሁለት ከሥጋ በኋላ(አንዱ ይስሐቅን ያሳድድ የነበረ)እና ከቃል በኋላ አንድ ሁለት ልጆች ለምን እንደነበሩ እንይ፡፡ አሁን ከአንድ ተመሳሳይ ወላጆች ሁለት ወንዶች ልጆች እንደ መንትዮች እንዴት እንደወጡ፣ አንደኛው የእግዚአብሔርን ነገር እንደሚያውቅ እና እንደሚወደው፣ ሌላኛው ደግሞ ብዙ እውነቶችን ያውቃሉ፣ ግን አንድ መንፈስ እንዳልነበራቸው እና በዚህም ልጅን እንዴት እንዳሳደዱት እናውቃለን፡፡ ተመርጧል፡፡ እግዚአብሔር ለመገሠጽ አላወቀደም፡፡ ለተመረጡት ሲል ነቀፋ። ምርጦች A ይችሉም ያሳድዱአችኋል ይመርጣሉ. ምርጫን መምረጥ አልተቻለም፡፡ ምርጦቹን የሚያሳድድ እና የሚያጠፋው ነቀፋ ነው። ኦህ እነዚያ ነቀፋዎች ሃይማኖታዊ ናቸው፡፡ እነሱ ብልህ ናቸው፡፡ እነሱ ከእባቡ ዘር ማለትም ከቃየን መስመር ናቸው፡፡ እነሱ ህፃናቶቻቸውን ይገነባሉ፣ ከተሞቻቸውን ይገነባሉ፣ ግዛቶቻቸውን ይገነባሉ እንዲሁም እግዚአብሔርን እየጠሩ እያለ ነው፡፡ እውነተኛውን ዘር ይጠላሉ፣ እናም የሚቻሉትን ሁሉ ያደርጋሉ(በጌታ ስም)እግዚአብሔር ምርጦቹን ለማጥፋት፡፡ ግን እነሱ ያስፈልጋሉ፡፡ “በስንዴው ላይ ገለባ ምንድነው?” ገለባ የለም ፣ ስንዴም የለም፡፡ ግን በመጨረሻ ገለባው ምን ይሆናል? በማይታወቅ እሳት በእሳት ይቃጠላል። ስንዴውም? የት ነው? እሱ በእቃ መጫኛው ውስጥ ተሰብስቧል፡፡ እሱ ያለበትን ቦታ ነው፡፡

ኦ የእግዚአብሔር ምርጦች፣ ተጠንቀቁ፡፡ በጥልቀት አጥኑ። ተጥንቀቅ. መዳንዎንበፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ላይይሥሩ። በአመካኙ ላይተመኩ፤ በአምላኩምተጠጋ፡፡ ባላጋራችሁዲያብሎስ አሁንም የሚውጠውንፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳአንጓ እየሄደ ነው። ጸሎትን ተጠንቀቁ፣ እናም ጽኑ፡፡ ይህ የመጨረሻጊዜ ነው። እውነተኛውእና ሐሰተኛው ወይኑ ወደ ጉልምስናእየመጣ ነው ፣ነገር ግን ስንዴውከማለቁ በፊት እነዛየተሻሻሉት እሸት ለቃጠሎመታሰር አለባቸው። እነሆ፣ እነሱ ሁሉንም የአለም አብያተ ክርስቲያናትምክር ቤት እየተቀላቀሉ ነው። ይህአስገዳጅ ነው፡፡ የስንዴው መቅጃበቅርቡ ይመጣል። አሁንግን ሁለቱ መንፈሶችበሁለት ወይኖች ውስጥእየሰሩ ናቸው፡፡ የ መካከልውጣ እንክርዳዱ. ለጌታህእንደ መመስገን ትቆጠርዘንድ እንዲሁም ከእርሱጋር ለመግዛት እናለመግዛት ብቁ እንድትሆንማሸነፍ ጀምር፡፡

ውስጥ ሙሉ መለያ ያንብቡ...
የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን።


  ቅዱስ መጽሐፉ እንዲህ ይላል...

እስራኤል ሆይ፥ ስማ፤ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው፤

ኦሪት ዘዳግም 6:4የራዕይ መጽሐፍ ተከታታይ።
በሚቀጥለው ገጽ ላይ ይቀጥላል።
(ሚቶሎጂ- ባቢሎን፣ ምንጩ።)


እስራኤል ወደ
ፍልስጤም
ስለተመለሰች
ይህ የመጨረሻ
ዘመን እንደ
ሆነ እናውቃለን ፡፡መልዕክት ሃብ...ቋንቋዎን ይምረጡ. ወንድም ብራናም ነፃ መልዕክቶችን የውርድ።


የክርስቶስ ምሥጢር
ተከታታይ።

የእንግሊዝኛ ጋዜጣ ድረ።

እግዚአብሔር እና ሳይንስ
ተከታታይ ኢንዴክስ።

በራእይ መጽሐፍ ላይ።

 

ጥሩ ዜናው።
ኢየሱስም ስለ ኃጢአታችን ሞቷል።

የውኃ ጥምቀት።
መንገዱ ይህ ነው.
በእርሱ ሂድ.

የመለኮት ገልጿል።

 

መልእክት ዋና ዋና ትምህርቶች።

ከተፈጥሮ በላይ ደመና።

የእሳት ዓምድ።

መቃብሩ ባዶ ነው።
እርሱ ሕያው ነው።

አርኪኦሎጂ።
ሰዶምና ገሞራ።

የመኖር ቃል ተከታታይ።

 

የእሳት ዓምድ።
የመለኮት አብራርቷል።

የማብቂያ ጊዜ ተከታታይ።

 

የኖህ መርከብ።

ወቅታዊ ምርምር።
ጋብቻ እና ፍቺ።
ክርስቲያን የእግር ጉዞ
ተከታታይ። - ምልክት።

ሚቶሎጂ። ባቢሎን የምንጭ።

የመጀመሪያው ኃጢአት።
አንድ አፕል ማለት ነው?።

በለዓም መሠረተ ትምህርት ነው።

እንደሆነ ሴት ኤልዛቤልን።

የእኛ ዕድሜ በሎዶቅያ።

 
 

የእሱ ቤተ ክርስቲያን ከኢየሩሳሌም ውጪ የሚኖሩ ክርስቶስ ነው።

የኒቆላውያንን ትምህርተ።

የፍጥሞ ራዕይ።

 

ሚስጥራዊ ባቢሎን።

ሰባት ማኅተሞች
ተከታታይ።

የመልእክታችን ዝርዝር።

የገና ተከታታይ።

ሙሉ መጠን ሥዕሎች ወይም ፒዲኤፍ ለማውረድ ምስል ላይ ጠቅ ያድርጉ።


Acts of the Prophet.

(PDF እንግሊዝኛ)።

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF እንግሊዝኛ)።

ቻይና ውስጥ በረዶ ውስጥ
አንዲት ተራራ እና
የጽጌረዳን።

የእሳት በአበቦች።

የእሳት ዓምድ።
- የሂዩስተን 1950።

አንድ ፒራሚድ ዓለት ላይ ብርሃን ነው።